Latmos Dağı'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi

img
AYDIN - Söke ilçesindeki Latmos Dağı'nda işletilen madenin kapasite artışı için verilen "ÇED olumlu" kararı, Aydın İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 
 
Aydın İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Söke Latmos Dağı'nda Kale Maden için verdiği kapasite artışı iznini iptal etti. Bakanlık, Kale Maden’in bölgede işlettiği feldispat, kuvars ve kuvarsit taş ocağının kapasite artışına 21 Haziran 2023'te "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu" kararı verdi. 
 
Latmos Platformu, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yöre halkının geçim kaynakları arasında yer alan zeytinciliğin yanı sıra dünyanın nadir jeolojik oluşumlarından sayılan 8 bin 500 yıllık kaya resimlerini tehdit ettiğine dikkati çekerek, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Davayla ilgili kararını açıklayan Aydın 2'inci İdare Mahkemesi, projenin zeytinlik alanlarını, tarım arazileri, çevreyi, toprak ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirterek, iptal etti. 
 
DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLDİ
 
2004 yılında alınan izinle bölgeye maden açan Kale Maden için 2019 yılında da kapasite artışı için "ÇED olumlu" kararı verilmişti. Fakat yine Aydın 2'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen karar, Danıştay tarafından da onaylanmıştı. Ancak şirket, proje alanında değişiklik yaparak yeniden başvurdu. Patlatma yöntemiyle ham madde çıkarılması planlanan projenin tanıtım dosyasında madencilik faaliyetinin zeytinliklere zarar vermediği iddia edildi. Bakanlık, ocak alanın etrafından zeytinlikler olduğu halde yeniden 'ÇED olumlu’ kararı vermişti.