AYM, Cerattepe’nin ÇED kararını iptal etti

img
ARTVİN - AYM, Cerattepe'de madenciliğin önünü açan "ÇED olumlu" kararını iptal etti. 
 
Artvin Cerattepe’de madenciliğin önünü açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu" kararı iptal edildi. Anayasa Mahkemesi (AYM), iptal kararında, su kirliliği, orman tahribatı, ekosistem bütünlüğü açısından karşı karşıya kalınabilecek durumlar için alınan önlemlerin projede yer almadığı vurgulandı.
 
Proje alanının şehir merkezine yakın olması sebebiyle insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceği vurgulanırken, çıkarılacak cevherin içeriğinin çevre ve canlı sağlığı açısından tehlikeli olduğu kaydedildi. Yeniden yargılamanın yolunu açan mahkeme, kararı Rize İdare Mahkemesi’ne gönderdi.