Sağlık emekçileri iş bıraktı: İtiraz ediyoruz

img
HABER MERKEZİ - Meclis’e sunulan yasa tasarısına karşı Türkiye genelindeki hastanelerde bir günlük iş bırakan sağlık örgütleri, g(ö)rev eylemlerinin bir itiraz olduğunu söyledi.
 
Sağlık örgütleri, sağlık çalışanlarının mali haklarını içiren ve Meclis’e sunulan yasa teklifinin iyileştirilmesi için Türkiye genelindeki hastanelerde iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Hastanelerde, acil servisler ile aciliyeti söz konusu olan birimlerin dışında hizmet verilmezken, birçok kentte eylemlerine ilişkin açıklama yapan sağlık örgütleri, Meclis’e sunulan yasa teklifini protesto etti. 
 
ANKARA 
 
Ankara’da iş bırakan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernek Federasyonu (AHDF), Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, HEKİMSEN, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Çetelere Değil Sağlığa Bütçe” ve “Emek Bizim Söz Bizim” sloganları atıldı. Burada konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Uğurlu, “Bizler, gecesi gündüzü olmayan bir meslek grubuyuz. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlarız. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen hekimleriz. Biz disiplin soruşturmaları, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle, mobbing ile baskı altına alınmaya çalışılanlarız” ifadelerine yer verdi.
 
‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BİRLİK OLDUK’
 
Aylar süren yasa tasarısıyla hekimlerin emeğiyle alay ettiklerine vurgu yapan Uğurlu, “Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin yaptığınız biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin biz hekimlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk” dedi.  
 
İş bırakma eyleminin bir itiraz olduğunu söyleyen Uğurlu, devamında şunları söyledi: “Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar tüm hekimler hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen hekimler olarak, sağlığı üreten tüm bileşenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”
 
İSTANBUL 
 
İstanbul'da hemen her hastanede sağlık emekçileri iş bıraktı. İş bırakma eylemine katılımın yüzde 65-70 dolaylarında olduğu belirtilirken, hastanelerde acil servisler ile çocuk, onkoloji bölümleri dışında hizmet verilmedi. Ameliyathaneler çalışmadı, polikliniklerde hizmet durdu. İl dışından gelen hastalar ile durumu acil sayılabilecek hastaların tedavisi devam etti. Bunlardan biri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi oldu. Hastane içerisindeki Havuzlu Bahçe’de buluşan sağlık emekçileri hastane içerisinde "Sağlığa ayrılan bütçe artırılsın", "Aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilsin", "Performansa hayır", “Herkes bilsin şiddet varsa hizmet yok”, “5 dakikada hekimlik yapılmaz” dövizleri taşıdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekim göçüne ilişkin söylediği “giderlerse gitsinler” sözüne, “Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” diyerek yanıt veren sağlık emekçileri, hastane içerisinde taleplerini haykıran sloganlarla yürüdü. 
 
EMEĞİMİZLE ALAY ETTİLER
 
Ardından ortak açıklamayı Dr. Tahsin Çınar yaptı. Çınar, aylar süren oyalamanın ardından yeni yasa teklifiyle emekleriyle yeniden alay edildiğini belirterek, “Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi. 
  
DİYARBAKIR 
 
Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı’nda da bir araya gelen sağlıkçılar, "Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin Tüm Hekimler, Sağlık Üreten tüm Bileşenler Olarak G(ö)REV Başındayız" şiarıyla açıklama yaptı. Çok sayıda sağlık örgütü temsilcisinin katıldığı açıklamayı, SES Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak okudu. Orak, sağlık emekçilerinin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekerek, sağlıkçıların özlük hakları için dile getirdikleri taleplerin karşılanmadığı gibi,  Meclis tarafından da oyalandıklarını söyledi.  
Açıklama, “Direne direne kazanacağız”, “Emek bizim söz bizim”, “Zam, zulüm, işkence işte AKP” sloganlarıyla son buldu.
 
İZMİR 
 
Sağlık emekçileri, çalışma koşullarına yönelik mecliste görüşülen kanun teklifinin haklarını gasp eden bir düzenleme olduğunu belirterek, iş bıraktı. İş bırakma eylemine ilişkin İzmir Sağlık Platformu, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına ortak basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak, yeni yasa teklifiyle yeniden sağlıkta şiddetin üretildiğini söyledi. Kaynak, "Yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Bugünkü G(ö)rev eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.”
 
ADANA
 
Adana'da sağlık emekçileri, kentteki hastanelerde iş bırakarak, Adana Şehir Hastanesi'nde açıklama yaptı. Hastane içinde yürüyüş yapan emekçiler, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı. Açıklamaya, TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten de destek verdi. Açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, "Emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ediyoruz. Nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar istiyoruz. Sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları istiyoruz. Emekli büyüklerimizin insanca yaşayacağı bir emekli maaşı istiyoruz. Toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini istiyoruz. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz" diye konuştu. 
 
Açıklama çekilen halayla son buldu.
 
ANTALYA
 
Antalya’da iş bırakan sağlık emekçileri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok önünde bir araya gelerek, hastane içinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz, ekonomik, özlük ve demokratik taleplerimiz gerçekleşinceye kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
 
MERSİN
 
Mersin’de de iş bırakan sağlık örgütleri, Toros Devlet Hastanesi’nde açıklama yaptı. “5 dakikada hekimlik yapılmaz”, “7200 ek gösterge istiyoruz”, “36 saat nöbet öldürüyor” ve “Hekim olmasa sağlık olmaz” dövizlerin taşındığı açıklamada, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı. Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının anısına saygı duruşuyla başlayan açıklamada Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır konuştu. Sağlık çalışanların pandemi sürecinde değer verilmediğini ifade eden Nesanır, emeklerinin karşılığını almak İçin mücadele edeceklerini ifade etti.
 
HATAY
 
Hatay'da da sağlık emekçileri bir günlük iş bırakarak, haklarını talep etti.
 
ŞIRNAK
 
SES Şırnak Şubesi, Tabip Odası ve Hekim Sen üyeleri, Şırnak Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. “G(ö)revdeyiz” pankartının açıldığı açıklamada, sağlıkta artan şiddet olaylarına dikkat çekildi.
 
Açıklamada konuşan SES Şırnak Şubesi yöneticisi Murat Özbey, “Emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için g(ö)rev başındayız” dedi. Sağlık emekçilerinin özlük hakları için beklenen yasaya değinen Özbey, “Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz” diye konuştu.
 
BATMAN
 
Batman’da sağlık çalışanları, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Beyaz önlükleri ile açıklama gerçekleştiren sağlık çalışanları,  "Müjde değil, oylama! Hakkımız olanı istiyoruz" pankartı açtı. Açıklama yapan Batman Tabip Odası Başkanı Sertaç Adıgüzel, taleplerinin yerine getirilmesini istedi. 
 
URFA
 
Urfa Tabipleri Odası, SES Şubesi, Diş Hekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği Temsilciliği, Hekim Birliği Sendikası Temsilciliği üyeleri, 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Greve dair Balıklıgöl Hastanesi önünde yapılan açıklamaya, çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. 
 
Açıklamada konuşan Urfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer, taleplerinin karşılanması için eylem yaptıklarını belirtti. SES Urfa Şubesi Eşbaşkanı Salih Karataş, iktidarın sağlık hizmeti alanında var olan sorunları çözmeye dönük her hangi bir adım atılmadığını belirterek, "Bizim uyarılarımız net. Ulaşılabilir nitelikli ve anadilde sağlık hakkı talep ediyoruz. Bizler, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını, 3600'den başlayan kademeli olarak 7200'e kadar artacak şekilde ek göstergenin düzenlenmesini istiyoruz" diye konuştu. Ardından ortak metni Urfa Hekim Birliği İl Temsilcisi Hacı Yusuf Eryazga okudu. 
 
MARDİN
 
Sağlık çalışanları Mardin’de de özlük haklarının verilmesi talebiyle açıklama yaptı. Mardin Tabip Odası, Mardin Diş Hekimleri Odası ile SES Mardin Şubesi üyeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Pankartların açıldığı eylemde sağlık çalışanları adına açıklamayı Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Esen yaptı. Kendilerine dayatılan çalışma koşullarını değiştirmek ve sağlıklı bir gelecek için bir arada olduklarını belirten Esen, “Bugün g(ö)rev eylemimiz son değil. Bu bir itiraz” dedi. İktidarın sağlık politikalarına karşı emeklerini savunacaklarını dile getiren Esen, “Emek bizim söz bizim” diyerek açıklamayı tamamladı.