Adalar'da plan yapma yetkisi İBB'den alındı

img

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar'da plan yapma yetkisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Marmara Denizi ve Adalar “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi. Karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak.
 
İBB'DEN TEPKİ
 
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, karara tepki gösterdi. Akgün, sanal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu: "Adalar’ın yıllardır bir imar planı bulunmuyor. Göreve geldikten itibaren hızla çalışmaları başlatıp, Türkiye’de ilk kez yürütülen katılımcı bir süreçle Adalar’ın Nazım İmar Planlarını hazırlayıp Haziran 2021’de İBB Meclisi’ne sunduk. Yine Türkiye’de ilk kez, Adalar’ın geleceğini ortak akılla belirleyen, vizyon ve politikaları ortaya koyan bütüncül, yenilikçi, katılımcı ve korumacı bir yaklaşımla ‘Adalar Strateji Belgesi’ni hazırladık, kamuoyuna ve Meclis’e sunduk.
 
Tüm bunlara ilişkin hızla karar alınıp, Adalar’ı korumak adına sürecin devam etmesini beklerken, bugünkü karar ile birlikte Adalar’daki imar planı yapma, onaylama ve ilgili diğer uygulamaları yürütme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiş oldu. Adalar’ın tamamı sit alanı. Doğal Sit ve Kıyı Alanlarında plan onama yetkisi de zaten Bakanlığa ait. Peki bu kararla ne değişti? Şimdiye kadar planlar İBB tarafından yapılıp, Meclis kararı ile Bakanlığa gidiyordu. Artık, İBB ve ilçe belediyesi bütün yetkisini kaybetti!
 
Marmara Denizi’nin korunması son derece hayati! Ama Marmara Denizi’ni kirleten Adalar değil. İmar planlarının yetkisini alarak da bu gidişata önlem almak hiç mümkün değil. Kurumlar arası eşgüdüm, strateji planı, bütünleşik kıyı yönetimi gerekli. Ve bunları yapmaya engel de yok!
 
Son bir not: 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yassıada ve Sivriada’nın planları yapıldı. 2015’te Kongre ve Turizm Merkezi olarak inşaatları başladı."