Destar bir yılı ‘öğüterek’ geride bıraktı

img
DİYARBAKIR - “Destarê Kurd-î  Hûr Dihêre (Kürt-çe Destar’ı İnce Öğütüyor)” sloganıyla yayın hayatına başlayan Destar dergisi, 5’inci sayısıyla birinci yılını geride bıraktı. 
 
Kürt coğrafyası, Avrupa ve Kafkasya’dan onlarca yazarın zengin içeriklerle katkı sunduğu ve Kürt edebiyatına yeni bir yön, doğrultu ve bakış açısı kazandırmak, yeni bir edebiyat alanı oluşturmak amacıyla yola çıkan Kürtçe edebiyat dergisi Destar, yayın hayatının birinci yılını geride bıraktı. Birinci yılını 5’inci sayı ile dolduran Destar’ın bu sayısında, derginin ana bölümleri olan Kurmancî, Kirmançkî, Soranî ve Hewramî çatısı altında zengin içerikler sunuldu. 5’inci sayıda Edebi Düşünceler/Değerlendirmeler, Edebi Eleştiri, Sözlü Edebiyat, Roman, Öykü, Deneme, Şiir, Anı, Kürtçe Dergicilik Tarihi, Çeviri ve Dünya Edebiyatı gibi özgün bölümler yer aldı. Bu bölümler kapsamında birçok ilgili konuyu farklı biçimlerde işleyen ve zengin içeriğiyle dikkat çeken, onlarca yazarın edebi-düşünsel yazıları bulunuyor.  
 
EDEBİYATI GELECEĞE TAŞIDI 
 
Derginin ortak bir çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çekip, gücünü ve temelini tarihsel, toplumsal ve kültürel gerçeklikten aldığını vurgulayan Destar Dergisi Eş Genel Yayın Yönetmeni Jîn Aryen, “Destar edebiyat dergisinin, esas çıkış noktası ve kaynağı Kürt ulusu ve tüm insanlığın yazılı edebiyatının yanı sıra, Kürt ulusu ve insanlığın sözlü halk edebiyatıdır. Elbette ki, yazılı edebiyat dilin korunması ve gelişimi açısından önemini özellikle vurgulamak gerekir, çünkü yazılı edebiyat kendi döneminde başat bir rol oynamış ve edebiyatı kalıcılaştırarak geleceğe taşırmıştır” ifadelerini kullandı. 
 
SORUMLULUĞUN BİLİNCİ
 
Aryen, yazılı edebiyatın tüm edebi konu ve türleri kendi içinde barındırdığına ve Destar dergisinin de bu özelliği zenginleştirerek devam ettirdiğini dile getirerek, edebiyat ve edebiyatçının amaç ve sorumluluğunu, “Yazılı edebiyat hiç şüphesiz doğayı, yaşamı, insanı, toplumu ve onunla ilişkili her şeyi kendi içinde barındırıyor. Daha da önemli olan şu ki bunu ‘nasıl’ ve ‘niçin’ yaptığıdır. Bu sorunun yanıtı edebiyatın ve edebiyatçının varlık sebebi, misyonu ve sorumluluğunu da belirlemektedir. Bu gerçeklik, hakikate dayalı yeni edebi-düşünsel araştırma, değerlendirme ve analizlerin yanı sıra güçlü edebi ürünlerin yaratımını önümüze yaşamsal bir ihtiyaç olarak koymakta; bu da edebiyat alanında hakikati esas alan yeni bir zihniyet, bakış açısı ve doğrultuyu oluşturmak ve bu temel üzerinde güçlü eserlerin ortaya çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır” sözleriyle anlattı. 
 
DEVRİMCİ VE İNŞACI BİR EDEBİYAT     
  
Destar dergisinin diğer Eş Genel Yayın Yönetmeni Heval Dilbihar, derginin özgün Kürt edebiyatı ve evrensel edebiyat bilinci ve amacını da taşıdığını belirtti. Dilbihar, “Kürtçe ve Kürtçe edebiyatın bu kadim, özgün, doğal ve toplumsal tarihsel gerçekliği, dergideki yazılarda da net bir şekilde açığa çıkmaktadır. Bu nedenle, nasıl ki Kürt dili destarı Kürt-çe edebiyatın kaynağını ve temelini oluşturuyorsa, bununla bağlantılı olarak Kürt-çe edebiyat destarı da Kürt-çe yaşam destarının tarihsel, toplumsal, kültürel ve ulusal aynası ve geliştirici, ruhu, duygusu ve bilinç kaynağıdır” şeklinde konuştu. 
 
DEĞİŞTİRME VE DÖNÜŞTÜRME GÜCÜ
 
Edebiyatın çok yönlü değiştirme ve dönüştürme gücü ile toplumsallığın ve yaşamın yeniden inşasındaki görev ve misyonuna dikkat çeken Dilbihar, Destar dergisinin rolüne ilişkin şunları söyledi: “Eğer edebiyat alanı görev ve sorumluluklarını yaratıcı, devrimci ve inşacı bir tarzda yerine getirirse, zulmün tüm kalelerini yerle bir ederek, özgürlük dağlarını yükseltebilir; yeni bir toplum ve yaşamı inşa edebilir. Eğer biz hem özgün hem de evrensel düzeyde bir Kürdistan devriminin başarıya ulaşmasını istiyorsak, Kürt-çe edebiyat devrimini mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Gururla belirtebiliriz ki, Destar dergisi de bu devrimin temel alanlarından birini temsil ve teşkil etmektedir.”
 
ÖLÜM ÇARKINA KARŞI EDEBİYAT DESTARI
 
Dergide, dergi adına yer alan ve “Destar” imzasını taşıyan, Kürtçeye ve Kürt değerlerine karşı geliştirilen saldırılara dikkat çekilen başyazıda, derginin bu saldırılara karşı tutumu ve misyonuna dair şunlar yer aldı: “Kürtlere ve Kürtçeye karşı çok yönlü yoğun ve sınır tanımayan saldırıların olduğu bu dönemde, Destar Dergisi Kürt dili ve edebiyatının korunması ve geliştirilmesi için önemli bir misyon yüklenmiştir. Derginin temel misyonu, tüm bu saldırılara karşı Kürt dili ve edebiyatında somut gelişmelere öncülük etmek, Kürt dil ve edebiyat atılımını gerçekleştirebilmesidir. İşgalci ve iktidarcı güçler, Kürtçe konuşma, okuma ve yazma başta olmak üzere, Kürtçeyi yaşamın her alanında kuşatıp sınırlandırmak ve zamanla ortadan kaldırmak için her türlü saldırıyı reva görmekte ve geliştirmektedirler. Bu nedenle, tüm Kürtlük değerlerine olduğu gibi, Kürt diline dönük geliştirilen her türlü asimilasyon, yasaklama, kuşatma, sınırlandırma ve ortadan kaldırmaya dönük girişimlere karşı Kürtçenin korunması ve geliştirilmesi her şeyden önce tarihsel, toplumsal, ulusal, Kürtsel, ahlaki, vicdani ve insani bir sorumluluğun gereğidir.”
 
Derginin Kürt dili ve edebiyatına karşı geliştirilen saldırılara dikkat çekilen başyazıda, bu saldırılara karşı nasıl mücadele vurgulandı. Başyazının devamında şu ifadeler yer aldı: “Gerek nicelik gerekse niteliksel olarak Kürt edebiyatı alanında da devrim yapabileceğimizi ve dünya edebiyatına da öncülük edebileceğimizi gösterebilmeliyiz. Şunu da unutmamamız gerekir ki, bir ulusun edebiyatı nasıl ki o ulusun her açıdan yeniden inşa edilmesinde öncülük edebiliyorsa dünya çapında, tüm insanlığın da yeniden inşa edilmesinde öncülük edebilir.  Edebiyat dergimiz Destar’ın temel istem, amaç ve çabalarından biri de budur.”