Munzur'da yönetmeliğe aykırı maden ocağı

img
DERSIM - Munzur Dağı’na kurulmak istenen maden ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” raporunun yönetmeliğe aykırı olduğunu söyleyen avukat Barış Yıldırım, "Projede kamu yararı bulunmamaktadır” dedi. 
 
Tunceli Valiliği, Dosteli Madencilik Yatırım Anonim Şirketi'nin Munzur Dağı’nda hayata geçirmek istediği "4. Grup Krom Maden Ocağı Projesi" için 26 Ocak'ta "ÇED gerekli değildir” yönünde rapor verdi. Kulikan (Balveren), Kirgat (Çambulak), Lertig (Yalmanlar), Bîrîman (Eskigedik), Hars (Işıkvuran), Îksor (Gözen), Maraş (Eğimli) ve Çat köyü sakinleri, bunun üzerine 24 Şubat'ta Erzincan Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme kararıyla bilirkişi heyetin bölgede 2 Haziran’da incelemelerde bulunacağı öğrenildi. 
 
'ÇED KARARI YÖNETMELİĞE AYKIRI'
 
Davanın takibini yürüten avukat Barış Yıldırım, ÇED kararının yönetmeliğe aykırı olduğunu ve projeyle Munzur Vadisi’nin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Yıldırım, projenin "seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesinde" ve "ÇED uygulanacak projeler" arasında yer aldığını belirtti. “ÇED gerekli değildir” kararına konu olan alanların 17,21 hektarlık alanlar olduğu bilgisini paylaşan Yıldırım, söz konusu projede ruhsat alanının 1642,79 hektar alanını kapsadığını kaydetti.   
 
‘MUNZUR VADİSİ YOK OLUR’
 
Munzur Dağı’nın Munzur Vadisi’ni beslediğine dikkati çeken Yıldırım, “Proje Tanıtım Dosyası’nda, projenin muhtemel çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler, doğal kaynakların kullanımı yöntemine uygun olarak ortaya konulamamıştır. Proje Tanıtım Dosyası’nda projeden etkilenmesi muhtemel alanın hassasiyeti yeterince değerlendirilmemiştir. Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımı göz önünde bulundurulmamıştır. Davalı idarece proje alanı yerinde incelenmemiş ve proje alanındaki mülkiyetin rejimi yeterince değerlendirilmemiştir. Proje sahası Munzur Vadisi Milli Parkı’nın en önemli tabii kaynaklarından olan Munzur Çayı’nın su havzası içerisinde bulunan Kalan Deresi'nin yatağında bulunmaktadır. Bu bakımdan projenin yürütümü milli parkın temel kaynak değeri Munzur Çayı'nın ekosisteminin yok olmasına sebebiyet verecektir" şeklinde konuştu. 
 
'PROJEDE KAMU YARARI YOK'
 
Proje sahası ve çevresinde 2 bine yakın bitki türünün bulunduğu ve var olan bitkilerin yüzde 18’inin ise endemik bitki olduğunu ifade eden Yıldırım, "Proje sahasında ülkemizin de taraf bulunduğu Bern Sözleşmesi'ne göre korunması gereken bitki ve hayvan türleri ile bunların yaşama ortamları bulunduğu halde bu husus göz ardı edilmiştir" dedi. 
 
ÇED kararı verilirken Sağlık Koruma Bandı zorunluluğunun göz önünde bulundurulmadığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Gayri Sıhhi Müesseseler Mevzuatı normları ihlal edilmiştir. Zira, yerleşim yeri içerisinde madencilik projelerine izin verilmemektedir. Proje sebebiyle köy halkının içme ve kullanma suyu olarak yararlandığı kaynaklar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne aykırı şekilde kirlenecektir. Proje sahasında arıcılık faaliyeti yürütülmekte olup, projenin yürütülmesi halinde anılan faaliyet yok olacaktır. Projede hiçbir surette kamu yararı bulunmamaktadır."
 
MA / Cengiz Özbasar