İstanbul Sözleşmesi'nin 10'uncu yılı: Çekilme imzalamamaktan daha endişe verici

  • kadın
  • 09:09 10 Mayıs 2021
  • |
img
ANKARA - GREVIO’nun ilk başkanı Prof. Dr. Feride Acar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını sözleşmeyi imzalamamaktan daha endişe verici olarak yorumlarken, EŞİK gönüllüsü Zelal Ayman ise kadın örgütleri olarak konuyu gündemde düşürmeyeceklerini söyledi.  
 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011’in üzerinden 10 yıl geçti. Sözleşmenin taslağı, 7 Nisan 2011’de Strazburg’ta yapılan Avrupa Konseyi Bakan Yardımcıları toplantısında kabul edildi. Ardından İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 11 Mayıs 2011 tarihindeki toplantısında imzaya açılarak, İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaya başlandı.
 
İMZALAYAN, ONAYLAYAN VE ÇIKAN İLK ÜLKE
 
Türkiye, 11 Mayıs 2011'de sözleşmeyi ilk imzalayan ve 24 Kasım 2011'de Meclis’te onaylayan ilk ülke oldu. Sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olan Türkiye, çekilme kararını da ilk açıklayan ülke oldu. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı verildi. Çekilme kararını Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildiren Türkiye hakkında Genel Sekreterlik kararın 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtti.
 
GREVIO
 
Sözleşmeni imzalanmasının ardından taraf devletlerin vermiş oldukları teahhütleri izleme ve denetleme komitesi olan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddette Karşı Eylem Uzmanlar Grubu” (GREVIO) kuruldu. GREVIO’nun ilk 10 üyesi 4 Mayıs 2015’te seçildi ve 21-23 Eylül 2015 tarihlerinde Strazburg’ta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin başkanlığını 2015-2019 arasında iki dönem Prof. Dr. Feride Acar sürdürdü. Komite ilk ülke değerlendirmelerine 2016’da başladı. 3 Temmuz 2017’de GREVIO Türkiye'ye ilişkin ilk raporunu yayımladı. Raporda atılan olumlu adımlar için memnuniyet dile getirilirken, kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için yasal düzenleme, politika ve tedbirlerdeki eksikliklere vurgu yapıldı ve bu kapsamda sözleşmenin daha etkin uygulanması için öneriler sunuldu.
 
6284 SAYILI KANUN
 
Sözleşmenin kabulü Türkiye’de aile içi şiddetin önlenmesine yönelik ilk kanun olan 4320 sayılı “Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun”daki yetersizlikler sivil toplum örgütleri ve kadın hareketinin çabasıyla değiştirildi. 8 Mart 2012 tarihinde 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”  Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi ve 20 Mart 2012’de yürürlüğe girdi. 4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı belli değildi. 6284 sayılı kanunda şiddet; “kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlandı. Şiddetin tanımının yanı sıra pek çok yeni düzenleme getirilerek 3 maddelik 4320 sayılı kanun 6284 sayılı kanunla 48 maddeye çıkarıldı.
 
GERİ ÇEKİLME KARARINA TEPKİ 
 
Sözleşmeden 20 Mart’ta çekilme kararı aldı.Geri çekilme kararı pek çok kesim tarafından kabul edilmedi ve hukuksuz olduğunu yönünde tepkilere neden oldu. Türkiye’deki muhalefet partiler, yabancı devlet başkanları, Avrupa Konseyi, kadın ve LGBTİ örgütleri, STK'lar ve hem Türkiye içinde hem de yurt dışında pek çok kesim tarafından eleştirildi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, kararı “yıkıcı haber ve Türkiye'de ve yurtdışında kadınların korunmasını tehlikeye atan büyük bir gerileme” olarak nitelendirdi. Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için pek çok dava açıldı.
 
Sözleşmenin 10’uncu yılında İstanbul Sözleşmesi’nin etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan GREVIO’nun ilk başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) komitesi eski üyesi Prof. Dr. Feride Acar ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği çalışanı Zelal Ayman sorularımızı yanıtladı.
 
İMZALAMAMAKTAN DAHA KÖTÜ
 
Prof. Dr. Feride Acar, çekilmenin ülkenin genel görünümü açısından olumsuz bir etkisi olacağının açık olduğunu belirtti. Bunun insan hakları için temel bir sözleşme olduğunu vurgulayan Acar, “İstanbul Sözleşmesi özellikle kadınların şiddetten korunmasına, yaşamalarına ilişkin bir sözleşme. Türkiye'nin başta bu sözleşmeye tarafken, sonradan çıkması kanımca olumsuz olarak yorumlanacak bir durum. Hatta bu baştan İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamamaktan daha endişe verici olarak dahi yorumlanabilir. Dolayısıyla kadınlar açısından olası tehlikeli sonuçların yanında bu durumun olumsuz bir görüntü ve imaj yaratacağı da beklenir” ifadelerini kullandı.
 
ENDİŞE VERİCİ  
 
Sözleşmenin sadece bir ülkeye özgü hazırlanmadığını hatırlatan Acar, “Bu bir Avrupa sözleşmesi ve bütün Avrupa’da sorun olan bir konuya ilişkin bir sözleşme. Bu sorun da kadına yönelik şiddet. Şiddet bütün dünya için sorun. Ama Türkiye için de ciddi sorun olduğu hepimizin bildiği bir durum. Dolayısıyla bu sözleşme; devlete bu sorunla başa çıkmak için yol gösteren, devleti neler yapılması gerektiğine yönelik olarak yönlendiren çok ciddi bir yardım aracı. Bundan çekilmenin bir takım olumsuz sonuçlar getirebileceği açıktır. Ne getirdiğini tam olarak görmedik, ne olup olmayacağını şu anda bilmiyoruz. Ama bu adım olumsuz gelişmelerin önünü açabilir, ki bu da çok endişe edilmesi gereken bir durumdur. Bundan sonra yaşanacakları, uygulamaları çok sıkı ve yakından takip etmek lazım” dedi.
 
GERİYE GİDİŞ
 
Kararı “olağanüstü geriye dönüş” olarak değerlendiren Zelal Ayman, “Çünkü sözleşme, şiddet ve ayrımcılığın başta kadınlar ve erkekler olmak üzere, toplumsal kesimler arasındaki iktidar ve güç ilişkilerine dikkati çekiyor. Yani ayrımcılık ve şiddetin temelde bu iktidar ve güç ilişkilerinin eşitsizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dolayısıyla son 100 yılın feminist bilgi ve mücadele birikimini yansıtan bir sözleşmeden söz ediyoruz. Temelinde başta kadınlar olmak üzere ötekileştirilen, iktidar ilişkileri kapsamında ezilen kesimlerin korunmasını, şiddet ve ayrımcılıktan azade olarak yaşayabilmenin koşullarının nasıl olması gerektiğini anlatıyor” şeklinde konuştu.
 
BÜYÜK KAYIP
 
Sözleşmenin Türkiye gibi Müslüman çoğunluklu ülkeler açısından önemli bir felsefeye sahip olduğuna vurgu yapan Ayman, “Bu felsefe ve ruh, ‘insanlar eşittir, eşitlik önemlidir’ der ve eşitliğe giden yolda yapılması gerekenleri sıralar. Müslüman yoğunluklu ülkeler içerisinde Türkiye gibi kadın ve çocuk hakları açısından kazanılmış yasal hakların bulunduğu benzer başka bir ülke neredeyse yok. Sözleşme bu açıdan çok büyük bir aşamaydı Türkiye için. Bunun geriye alınması ‘biz eşitlik perspektifinden, eşitliğe inanan yaklaşımdan geri adım atıyoruz’ anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Sözleşmenin taraf devletlere sorumluluklar yüklediğini de hatırlatan Ayman, “Ev içinde erkek de olsa şiddete uğrayan herkes için, en önemlisi kadın ve çocuklar için, LGBTİ’ler, mülteci, engelli kadınlar için çok önemli bir sözleşme. Tüm bunlardan geri adım atmak çok büyük bir kayıptır” diye belirtti.
 
6284 SAYILI KANUN 
 
İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından şiddete karşı daha kapsamlı ulusal bir yasanın oluşması için bir süreç başladığını hatırlatan Ayman, “Biz o zamanlar bu konuda kampanya yürüten ‘Şiddete Son Kadın Platformu’ olarak imzalanmış İstanbul Sözleşmesi’nin felsefesine ve ruhuna uygun yeni bir yasa çıkarılmasını istedik. Bunu da büyük oranda başardık. 3 maddelik 4320 sayılı kanunu 48 maddeye çıkardık 6284 sayılı kanunla. Bunların hiçbiri tesadüf değildi ve hepsi birbiriyle ilişkili bir stratejinin ürünüydü. Bu bakımdan Mayıs 2011’de imzalanıp 24 Kasım 2011'de parlamentoda oy birliğiyle kabul edilmiş bir sözleşmenin 10 yıl sonra hukuka uygun olmayan bir şekilde feshedilme girişimi olağanüstü geriye gidişi ifade ediyor” şeklinde konuştu.
 
Sözleşmeden geri çekilemeye yönelik söylemlerin arttığı bir süreçte tehlikeyi fark edip EŞİK’i kurduklarını aktaran Ayman, şunları söyledi: “Daha çekilme kararı verilmeden biz eylemsellik içindeydik. İstanbul Sözleşmesi gibi temel bir sözleşmeye yönelik saldırıya karşı bizim de topyekun bir cevap vermemiz gerektiğini düşünerek, daha geniş bir cepheden örgütlenmemiz gerektiğine inanarak EŞİK Platformunu kurduk ve o zamandan beri de eylemlilik halindeyiz. Sözleşmeyi tekrar geri almak istiyoruz ve bunu sürekli gündemde tutacağız. Gerek Türkiye gerekse bölgesel düzeyde pek çok grup ve platform birlikte hareket ediyoruz. Biz kadın örgütleri olarak vazgeçmeyeceğiz ve sözleşmenin Türkiye gündeminde kaybolup gitmesine izin vermeyeceğiz.”
 
MA / Zemo Ağgöz

Diğer başlıklar

14:34 Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu
14:28 Ekoloji Derneği: Fidan dikme kampanyasına katılalım
14:25 ‘İhraç edilen emekçiler görevlerine iade edilsin’
14:18 Hasta tutuklu için tahliye çağrısı
13:04 Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen Nezir Acar'ı sordu
13:04 TEV-DEM: Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü için mücadeleyi büyütelim
12:00 Kayıp yakınları Bulmuş’un faillerinin yargılanmasını istedi, Demirel'in akıbetini sordu | YENİLENDİ
11:37 Qoser'de şüpheli asker ölümü
11:31 İzmir'deki gözaltılar serbest
11:18 Şenyaşar ailesi: Bu karanlık süreci aydınlatacak güneş Urfa’dan doğacak
11:18 Mart ayı savaş bilançosu
10:59 Pirsûs'ta 23 kişinin tutuklanması: Siyasi saiklerle hazırlanmış düzmece bir dosya
09:02 Avrupa’da hedef 3 milyon seçmeni sandığa götürmek
09:01 Sahaflarda eskiye rağbet!
09:01 AKP'nin kullanışlı aparatı: HÜDA PAR
09:01 Dr. Doran: Molozlar suya karışırsa hastalıkları önleyemeyiz
09:00 Karaoğlan ve Dağ’ın ailelerinden Amara çağrısı
09:00 Kurdistan’daki kadın örgütü temsilcileri: Abdullah Öcalan’ı özgürleştireceğiz
09:00 Amara misafirlerini bekliyor
09:00 01 NİSAN 2023 GÜNDEMİ
31/03/2023
23:58 S&P Türkiye’nin kredi notunu revize etti
21:47 Eskişehir'de bir kadın katledildi
19:43 Ege Denizi'nde deprem
19:41 Şenyaşar ailesinin iftar sofrasına gençlerden ziyaret
19:32 İşçiler DİSK Genel-İş kayyımına karşı Ankara'ya yürüdü
19:26 BM: Depremde tarımsal üretimin yüzde 20’si zarar gördü
19:08 İzmirli kadınlardan tutuklamalara tepki
18:57 Koruma kararı bulunan kadınların seçimlerde kişisel bilgileri gizlenecek
18:46 Huriye Coşkun’u katleden erkeğe ‘takdir’ indirimi
17:37 Kanadalı şirket Kurdistan Bölgesi’ndeki petrol üretimini durdurdu
17:34 18 yaşında girdiği cezaevinden 48 yaşında çıktı
17:23 Afganistan’da ‘Kadının Sesi’ radyosu kapatıldı
17:19 Yeşil Sol Parti'den Hatay'da halk ziyaretleri
16:00 Petrol üretiminin durdurulması elektriği de etkiledi
16:00 Êlih'te trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
15:59 Cezaevlerinde 3 ayda 6’sı şüpheli 13 kişi yaşamını yitirdi
15:55 Xarpêt’te bir evde 6 kişi ölü bulundu
15:39 Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı
15:33 'Kafa keseriz' diyen Hizbullahçı serbest bırakıldı
15:12 Riha’da 23 kişinin tutuklanması protesto edildi
15:02 Gazeteci Ziya Ataman: Ağır bir tecrit altındayız
14:54 İslahiye'de deprem
14:50 EGEÇEP sonuç bildirgesini açıkladı: Talana son
14:45 ÖHD ve İHD’den adliyedeki şüpheli ölüme dair rapor
14:36 31 yıllık tutuklu Serhat Güllü tahliye edildi
14:10 Pandemide yaşamını yitiren sağlıkçılar anıldı
13:55 KFC ve Pizza Hut Kurdistan’daki şubelerini kapattı
13:31 Cemaatteki tecavüz davası 5 Haziran’a ertelendi
13:18 Ferit Şenyaşar: İktidar, yaşattığı acı ve yolsuzluklarıyla anılacak
13:01 Yerine kayyım atanan Eşbaşkan: Halk iradesiyle iktidara tekrar cevap olacak
13:00 4 kez sevk edilen 82 yaşındaki tutuklunun durumu Meclis’e taşındı
12:58 101 isimden sol-sosyalist güçlere çağrı: Tek listede ortaklaşın
12:52 Bakanlık öğrenciyi kovan yurdu savundu!
12:51 ‘Abdullah Öcalan Ortadoğu için tek umut kaynağı’
12:39 Adliye önünden seslendiler: Kadınlar ‘şer’ ittifakına karşı
12:19 Polisevine saldırı iddianamesi de Soylu’nun açıklamasını yalanladı
11:52 Mêrdîn ve Amed'te kar yağışı
11:43 Wan’da bulunan kemiklere dair inceleme başlatıldı
11:32 Mersin'de seçim startı: Yeşil Sol Parti başaracak
11:19 İYİ Parti il başkanlığına silahlı saldırı
11:00 Dış ticaret açığı yüzde 51 arttı
10:15 İzmir'de çok sayıda gözaltı
10:09 Ailelerden İmralı başvurusu
09:23 Amed Barosu Başkanı Eren: 5 polis de işkenceden sorumlu
09:20 31 Mart ruhuyla 14 Mayıs’a: AKP-MHP dönemi sona erdi
09:10 Zübeyir Aydar: Seçimin sabote edilmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı
09:07 Ayşe Efendi: Ortadoğu’daki sorunlar Öcalan’ın fikirleriyle çözülebilir
09:04 Kadınlar bütünlüklü eşitlik politikası ve radikal adımlar bekliyor
09:04 Cizîrli anneler: Türkiye artık silahları susturmalı
09:03 Amedliler: Yeşil Sol ile AKP’yi devireceğiz
09:03 Dara Antik Kenti’nde tarihi kıyım
09:02 Maden ocağını deprem de durduramadı: Zehir saçıyor
09:01 Kuraklık kapıda: Ürün deseni değişiyor
09:00 Abdullah Öcalan’ın avukatından parti ve ittifaklara: İmralı’ya dair tutumunuz ne olacak?
09:00 Cinayetler arttıkça 'karanlık' bağlar ortaya çıktı
09:00 Wan’da pazarlar boş: 100 TL ile 2 limon, 3 patates, 5 salatalık alabiliyoruz
09:00 31 MART 2023 GÜNDEMİ
08:48 Cemaatteki tecavüzü savunan avukat AKP’den meclis üyesi
08:07 Yoğun kar yağışı bekleniyor
07:53 Pirsûs’ta 23 kişi tutuklandı
30/03/2023
23:39 Emeklilikte maaş artışı Meclis’ten geçti
23:32 Pentagon: İran Devrim Muhafızları'na bağlı grup öldürüldü
23:07 Finlandiya’nın NATO üyeliği Meclis’te görüşülüyor
23:01 Akdeniz’de deprem
22:29 Kızıldere'de katledilenler anıldı: Mücadelelerini yaşatacağız
22:18 EŞİK'ten seçim öncesi siyasi partilere açık mektup
22:02 5 gündür gözaltında tutulan köylü tutuklandı
21:55 MGK bildirgesi açıklandı
21:44 'Sağlık emekçisinin intihar girişiminin nedenlerini araştıracağız'
21:28 Dera’da Şam hükümet güçlerine yönelik saldırı
20:57 Riha Barosu ve İHD’den işkence uygulanan köyde inceleme
20:26 50 yazardan Pınar Selek çağrısı
20:19 Şenyaşar ailesi: Adaletsizlik bitene kadar mücadelemiz devam edecek
19:41 Wêranşar’da gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı
19:38 Freddy Kasırgası: Yüzlerce kişi kayıp
19:16 Mahir Çayan ve arkadaşları anıldı
18:57 Avusturya Parlamentosu’nda Türkiye’ye karşı tasarı kabul edildi
18:26 Çevre Kanunu Meclis’ten geçti
17:50 Evin Cezaevi'ne sevk edilen siyasi tutukludan haber alınamıyor
17:41 'Kafa keseriz' diye tehdit savuran kişi gözaltına alındı
17:36 CPT’nin raporunda tecride ilişkin bilgi verilmedi!
17:22 YSK Erdoğan’ın adaylığına dair itirazları reddetti
17:20 Yeşil Sol Parti’den Bazarcix’ta halk toplantısı
17:12 Wan’da yapılan kazıda insan kemikleri çıktı
16:40 Gazeteci Hürtaş: Bu polis üzerime oturdu, beni darp etti
16:36 Firari sanığın yakalanmadığı Vartinis Davası ertelendi
16:32 Mahabat Mezarlığı’nda toplanan halktan direnişi büyütme çağrısı
16:24 Gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı
16:01 Emekliler: Bu zam değil seçim rüşvetidir
15:48 İstanbul Tabip Odası: Hastaneler yerinde yenilensin
15:45 Alevilere Yeşil Sol Parti saflarında buluşma çağrısı
14:54 Ayvacık Devlet Hastanesi’nde SES üyelerine baskı
14:52 Yenilenebilir enerji hedefi yüzde 42,5
14:37 Norveç petrol şirketi üretimini durdurdu
14:33 BES: İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak istiyoruz
14:28 Antalya’da 10 gözaltı
13:56 3 HPG'linin cenazesi defnedildi
13:46 Mehmet Latifeci anıldı: Kürt ve Arap halkı arasında köprüydü
13:45 İHD yöneticisi Yüksel’in duruşması ertelendi
13:32 Erdoğan'dan AYM'ye HDP telefonu: Blokenin kaldırılması yönünde nasıl oy kullanırsınız?
12:50 GGM’deki cinsel saldırıda 2 failin ifadesi tekrar alındı
12:27 HDP Eş Genel Başkanları: Üçüncü yolumuzu Yeşil’in ve Sol’un yoluyla birleştirdik
12:13 Yeşil Sol Parti: İkinci yüzyılı Demokratik Cumhuriyet yüzyılı yapacağız
12:08 Yozgat Müftülüğü’nün referansıyla 5 DAİŞ’liye vatandaşlık verildi
11:58 Şenyaşar ailesi: Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz
11:51 Yeşil Sol Parti’nin Kürtçe seçim müziği: Dîsa em
11:49 Yeşil Sol Parti’den seçim şarkısı: Buradayız
11:37 Yurtsever Genç Kadınlar’dan 4 Nisan kutlaması
11:14 Yeşil Sol Parti seçim çalışmalarının startını verdi
11:12 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından görüş başvurusu
11:08 Yöresel kıyafet giyenleri darp eden 4 polise dava açıldı
10:55 Bismil Adliyesi’nde işkence!
10:42 Yeşil Sol Parti’nin seçim sloganı: Buradayız, birlikte değiştireceğiz
10:27 Suriye’ye İsrail saldırısı
09:39 Freedom House: Muhalefetteki anlaşmazlıklar Erdoğan'ı devirmeye zarar veriyor
09:11 Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle Amara'ya!
09:09 Dönemin tanığından Hizbullah: Çatışma denilerek siviller öldürülüyordu
09:08 Gazeteci Zagros: Türkiye, Kandil’e saldırmaya hazırlanıyor
09:02 Depremzedeler temiz suya erişemiyor
09:01 Yeşil Sol Parti Amed Eşsözcüsü: Baskıcı rejimleri tarihin çöp sepetine atacağız
09:01 Oramar: Qazi’nin direnişi Öcalan’ın başlattığı mücadeleyle birleşti
09:01 EŞİK gönüllüsü: Kadınları yok sayanlara oy yok
09:00 54 yıl önce Öcalan'ı tanıdı, mücadeleden kopmadı
09:00 Efrînli tutuklulara işkence
09:00 Yeşil Sol Parti halkların umudu olacak
09:00 30 MART 2023 GÜNDEMİ
08:18 Yolcu otobüsleri devrildi: 3 ölü, 46 yaralı
29/03/2023
23:42 Erdoğan ‘çözüm’ süreci üzerinden HDP’yi hedef aldı
23:13 5 kentte eğitime kar tatili
22:00 Med Müzik TV’nin Youtube kanalı kapatıldı