Prof. Durmuş: Yeni bir savaşa girmek yangına körükle gitmektir

img
ANKARA - Prof. Dr. Mustafa Durmuş, Türkiye’nin “kıt kaynaklarını” askeri amaçlar için harcayan ülke olduğunu belirterek, mevcut ekonomiyle yeni bir savaşa girmenin “yangına körükle gitmek” olduğunu söyledi. 
 
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirleyecek hedef ve politikaların yer aldığı 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı. OVP kapsamında yayımlanan verilere göre, Savunma Bakanlığı’nın (MSB) gelecek yıl için ayrılan bütçe ödenek teklifi 80 milyar 439 milyon TL oldu. Daha önce yayımlanan ve 2021-2023 yıllarını kapsayan OVP’de 2022 yılı için MSB’ye ayrılan bütçe 65 milyar 893 milyon TL olarak belirlenmişti. Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde MSB’ye ayrılan bütçe tartışma konusu oldu.
 
Ekonomi-Politikçi Prof. Dr. Mustafa Durmuş, olası bir savaş ve operasyonda Türkiye’nin ekonomik olarak uğrayacağı tahribatları değerlendirdi.
 
SÖMÜRGE VE KAPİTALİZM
 
Durmuş, savaşların ve operasyonların en önemli nedenlerinden birinin, kar elde etmek için emek sömürüsünü esas alan sömürgeci-kapitalist sistemin gereği olduğunu belirtti. İktisadi krizlerin, sömürgeci sistemin ve savaşların birbirinden ayrı görülmeyeceğini vurgulayan Durmuş, “Savaşlar ve işgaller bu tür çatışmaların meyveleridir” dedi. Savaşların sadece emperyal amaçlarla sınırlandırılamayacağını dile getiren Durmuş, “İçinde yaşadığımız coğrafyada ayrıca bölgedeki ulus devletler, bölge halklarının özgürleşme çabalarından ve daha iyi bir yaşam kurabilmek için kurmaya çalıştıkları demokratik yönetim biçimlerinden de rahatsızlık duyuyorlar” ifadelerini kullandı.
 
SORUNLAR ÖRTÜLÜYOR
 
Durmuş, iktidarların savaşa yönelmelerinin bir diğer nedeninin, “İçerde yaşanan ciddi ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların üzerini, ‘terörle mücadele ya da ulusal güvenlik’ gibi gerekçelerle örtme gayreti” olduğunu söyledi. Durmuş, “Başta ekonomik kriz olmak üzere, birçok önemli sorunun üstesinden gelemeyen siyasal iktidar, tarihte birçok benzer durumdaki iktidarların yaptığı gibi, çözümü dışarıda arıyor olabilir. Böylece yükselen bir milliyetçilik ortamında giderek eriyen tabanını konsolide edebileceğini, diğer yandan da demokratik muhalefetin yükselişini önleyebileceğini hedefliyor” dedi.
 
HARCAMALAR YÜZDE 77 ARTTI
 
Türkiye kapitalizminin giderek bir nekro-kapitalizme dönüştüğüne işaret eden Durmuş, “Yani militarist-savaşçı, aşırı otoriter, emeğe, farklı kimliklere ve kültürlere, kadına düşman ve mafyatik özellikler taşıyan nekro-kapitalizmin giderek bu özelliklerini yansıtmaya başladı. Bunun en somut göstergelerinden birisi de ülkedeki iç ve dış güvenlik harcamalarının boyutları ve ülkede ön plana çıkmaya başlayan askeri sanayi karması şirketlerdir” diye konuştu.
 
Türkiye’de son 10 yılda askeri harcamaların yüzde 77 arttığına dikkati çeken Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, 2020 yılında ülkede gerçekleşen sadece askeri harcamaların tutarı 17,7 milyar dolar. Harcamalar 2020 yılında yüzde 5 azaldı. Ancak bu düşüş salgınla ilgili bir düşüş zira Türkiye 2011 yılından bu yana askeri harcamalarını yüzde 77 oranında artırdı. Türkiye’deki artış özellikle de 2015 yılından bu yana çok belirgin. Dar anlamda askeri harcamaların milli hâsıla içindeki payı 2020 yılında yüzde 2,8 oldu. 2011 yılında bu pay yüzde 2 idi. Ayrıca 2020 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçesi ödeneklerinin dağılımı bu militarist yönelimi daha net olarak gösteriyor.”
 
SANAYİYE 249 MİLYAR KAYNAK
 
Türkiye’nin “kıt kaynaklarını” askeri amaçlar için en fazla ayıran ülkeler arasında sıralandığını söyleyen Durmuş, “Savunma ve Hava Sanayi, TAİ, STM gibi Askeri-Sanayi Karmasının yerel örneklerini oluşturan şirketlerin güvenlik hizmetine dönük üretimleri için kullandıkları kaynak olan 98,5 milyar TL de dâhil edildiğinde ekonomiden ayrılan toplam kaynak miktarı 249 milyar TL’ye yükseliyor. Bu rakama Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun 23,4 Milyar TL’lik harcaması dahil edildiğinde 272,4 milyar TL’ye ve oran yüzde 25’e yükseliyor” diye konuştu.
 
GERİ DÖNÜLMEZ TAHRİBATLAR
 
Durmuş, savaşlar sadece saldırıya uğrayan ülkenin değil, bu saldırıyı gerçekleştiren ülkenin ekonomisinde de çok önemli tahribatlara neden olduğuna vurgu yaparak, savaşın en fazla etkilediği kesimlerin ise başta işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere tüm halklar olduğunu belirtti. Savaşın doğa üzerinde yarattığı tahribatların da geri dönülmez ve büyük olduğunu sözlerine ekleyen Durmuş, “Hem ekosistemi tahrip ederek geleceğimizi tehlikeye atıyor, hem de doğa üzerinde yaratılan etkiler yüzünden büyük çapta ekonomik zarar ortaya çıkıyor” dedi.
 
Savaş harcamalarının eğitim, sağlık, sosyal refah harcamaları ve alt yapı hizmetlerinden vazgeçmek gibi alternatif ekonomik maliyetleri olduğu gibi, içerdeki yatırımları da caydırdığını belirten Durmuş, “İşin gerçeği savaş kıt ekonomik kaynakları, doğayı ve yatırımları yok ederek ekonomiye ciddi zarar veriyor” diye ekledi.
 
MANİPÜLE RAKAMLAR
 
İktidar bloğunun hem “ulusal güvenlik” konusunu hem de “ekonomik büyümeyi” her türden kirin altına süpürüldüğü bir halı gibi kullandığına dikkati çeken Durmuş, şöyle devam etti: “Dış tehditler ve ‘terörizmle mücadele’ adı altında bir yandan militarizm ve buna uygun bir otoriterleşme sürdürülürken, diğer yandan bu alanda faaliyet gösteren askeri sanayi karması şirketlere ve sektörün kendisine ciddi kaynak aktarılıyor. Ekonomi büyüdüğünde bir başarı hikayesi yazılıyor ve böylece işsizlik, derin yoksulluk, yolsuzluklar, adaletsizlik ve ayrımcılık gibi diğer ekonomik ve sosyal sorunlar bu halının altına süpürülüp göz ardı edilmeye çalışılıyor. Bu yüzden de zaman zaman hatalı ya da manipüle edilmiş büyüme rakamlarıyla karşılaşabiliyoruz.”
 
CİDDİ DÜŞÜŞ
 
Durmuş, geçmiş zamandaki yürütülen yanlış politikaların ekonomiye etkisinin geleceğe etkilerini ise şöyle aktardı: “Suriye savaşının 2’nci yılı, Gezi Direnişi’nin gerçekleştiği yıl ve Kürt sorununun barışçı yollardan çözümünden vazgeçildiği dönemin başlangıç yılı olan 2013 yılından bu yana kişi başı milli gelirde ciddi bir düşüş oldu. Kişi başı gelir 2013 yılında 12 bin 519 dolardı. Yani, eşit dağılmasa da kişi başı gelir ölçütü ile açıklanan ortalama insanımızın refahı 2013 yılında, bugüne göre, yüzde 24 daha yüksekti. O yıldan bu yana refahımız sürekli azaldı ve 2020 yılında bu gelir 8,597 dolara düştü. 2021 yılında bunun 9,489 dolar olması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yılın sonunda bu rakam ancak 11 bin 465 dolara çıkabilecek. Yani 2024 yılı sonunda dahi, 2013 yılındaki kişi başı gelir düzeyini tekrar yakalayabilmek mümkün olamayacak.”
 
DÖVİZ KRİZİ VE ETKİSİ
 
Durmuş, savaşın döviz kuru ve enflasyona etkisini dair şunları söyledi: “Yeni bir savaş ekonomik tahribatı çok daha derinleştirecektir. Şu anda Türkiye ekonomisinin göstergelerine baktığımız zaman krizin bütün göstergeleri var. Reel sektör krizde, işsizlik çok ciddi boyutlarda, enflasyon resmi yüzde 20 gayri resmi yüzde 40’ın üzerinde ama daha önemlisi çok daha hızlı bir döviz krizi geliyor. 2001 yılındaki krize benzer bir sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor. Zaten yükseliyordu ısrarla faizin düşürülmesindeki çaba ile yükselmeye devam ediyor. Dolar kurundaki bu yükseliş, kur değişiklikleri nedeniyle enflasyonu daha da çok büyütecek. Hayat pahalılığı kitleler için hele ki işsizler için çok büyük bir sorun. Hayat pahalılığı artacak, döviz cinsinden borcu olan firmalar kapanmaya başlayacak, ödenemeyen borçlar yüzünden bankacılık sistemi krize getirecek. Bütün bunlar ortadayken siz bir de savaşa girerseniz bu doları tutma şansınız yok. Bunu bir tek biz emekçiler, akademisyenler ve aydınlar değil TÜSİAD da görüyor. TÜSİAD da ekonomik krizin gidişatına karşı iktidara bir sarı kart gösteri. O nedenle bugün bir savaşa girmek ve bu savaşa onay vermek de yangına körükle gitmek olur.”
 
11 BİN 200 İSTİHDAM 
 
Dünya çapında askeri harcamaların en verimsiz harcamalar olarak kabul edildiğini aktaran Durmuş, “Zira harcanan lira başına en az istihdam yaratırlar. Genelde negatif etkileri vardır. Diğer taraftan kentsel hizmetlere, okullara, sağlığa ve diğer refah hizmetlerine dönük harcamalarındaki artışlar istihdam yaratırlar. Bu yüzden de bugün yapılması gereken askeri harcamaları artırmak değil, işsizlik yardımları başta olmak üzere halkın sorunlarını çözmeye dönük kamu yatırımları olmalıdır. Her 1 milyar dolarlık askeri harcama 11 bin 200 yeni istihdam yaratırken, bu kaynak temiz enerji, eğitim, sağlık gibi sektörler için harcansaydı daha fazla istihdam yaratabiliyor. Örneğin; 1 milyar dolarlık harcama eğitimde 26 bin 700, temiz enerjide 16,800 ve sağlıkta 17,200 yeni istihdam yaratabiliyor” şeklinde konuştu.
 
MÜLTECİ VE GÖÇ SORUNU
 
Durmuş, savaşlar sonucunda göç etmek zorunda kalan mülteci ve göçmenlere de dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle Suriyeliler başta olmak üzere savaş mağduru halkların yerlerin göç ediyor. İktidar bu insanları göçmen olarak kabul etmiyor ve bu yüzden insanlar ‘sığınmacı’ olarak birçok haklarından mahrum bırakılıyor. Düşük ücrete ve kayıt dışı çalışmaya mahkum ediliyorlar. Ayrı bir sorun olarak, mülteciler üzerinden özellikle çocuk ve kadın olmak üzere insan ticareti çok artmış durumda. Bütün bunlar aslında savaşın beraberinden getirdiği sorunlar. Bu sorunlar insanlık sorunu. Türkiye bu sorunları güvenlik sorunu diye kodlayıp aşamaz. Bu sorunun artık güvenlik sorunu olmak çıkartılıp, insanlık sorunu olduğunun kabul edilmesi lazım.”
 
MA / Berna Kişin

Diğer başlıklar

04/10/2023
23:03 ÖHD: İmralı tecrit rejimine son verilmesi talebine ses olun
22:20 Polis HPG’li Şahin’in cenazesini aileden kaçırdı
21:39 Merdan Yanardağ’dan ilk açıklama: Boyun eğmeyeceğim
20:50 Mazlum Abdi Hakan Fidan’ı yalanladı
19:50 Cizîr’de 15 dakikalık yağmur yolları çamura çevirdi
19:25 Katledilen Suriyelilerin dosyasında etkili soruşturma yürütülmemiş
19:11 Meclis Kurdistan ifadesini ‘kaba ve yaralayıcı’ buldu!
19:03 Yeşil Sol Parti’li Eren’den AİHM’in Abdullah Öcalan kararı hatırlatması
18:50 KHK eylemi 262'inci haftasında: Mücadeleye devam
18:36 Avukat Karakaş davasında görgü tanığı: Polis aracıyla çarptı ezmeye çalıştı
18:02 Necmettin Fendik davasında ATK raporları inceleyecek
17:26 Kobanê Davası: HDP, 12 Eylül’den kalma barajı yıktı
17:13 Nagihan Akarsel Cenevre’de anıldı
16:05 Garawand’ın aile bireylerinin telefonlarına el konuldu
15:54 Gazeteci Merdan Yanardağ tahliye edildi
15:47 30 yıllık tutuklunun tahliyesi 6 ay ertelendi
15:34 Türkiye, 'internetin özgür olmadığı ülkeler' listesinde geriye gitti
15:33 Fidan, Kuzey ve Doğu Suriye'yi hedef aldı
15:27 Akarsel mezarı başında anıldı
14:20 Doğu Karadeniz'de sel ve heyelan
14:10 Avrupalı parlamenterler: Özerk Yönetim, krizin çözümünde yer almalı
13:57 İzmir Barosu: Hayvanları şiddetten kurtaracak düzenlemeler yapılsın
13:11 Kobanê Davası: Kendilerini yalanlayan tanıkların beyanları mütalaaya konuldu
13:08 Ahmet Türk davası: Demokratik siyaset yaptığımız için yargılanıyoruz
13:00 Milletvekili Doğan'ın davasında 'yargılamayı durdurma' talebine ret
12:06 Noori'yi katleden erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:56 Gazeteci ve siyasetçilerin 'akademi' davası ertelendi
11:53 Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem
11:43 İran'da rejim güçleri 16 yaşındaki genç kadına saldırdı
11:37 Özgürlük Yürüyüşü'nde 4'üncü gün: İktidar suç işliyor
11:02 Erdoğan'ın programları rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi
10:44 Kırmızıgül: Nagihan yeniyi yaratmaktan korkmazdı
10:36 Jineolojî Dergisi: Nagihan'ın mücadelesi tüm dünyada yankılanıyor
10:32 Kadın cinayetinde 'haksız tahrik' indirimi onandı
10:22 3 günde 112 gözaltı
09:53 Giyadîn’in yeraltı suları hedefte
09:24 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy kendi partisinin oylarıyla görevden alındı
09:08 Amed’te mahalleli uyuşturucuya karşı örgütlendi
09:08 Verimi düşük bağ bozumu
09:07 Êlih kayyımı Buğday Pazarı'na göz dikti!
09:06 9 Ekim’e çağrı: Kitlesel sahiplenmeyle tecrit aşılır
09:05 Av. Erol: İmralı zaman makinasıdır, geleceğinizi gösterir
09:04 Uluslararası komplo: 25 yılda savaşa 720 milyar dolar harcandı
09:00 04 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
03/10/2023
23:11 3’üncü İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali başladı
23:07 Nagihan Akarsel için Kobanê’de anma töreni
22:39 Yeşil Sol Parti’nin Çanakkale’deki futbol turnuvası engellendi
22:07 Mêrdîn’de savcıdan kadına şiddet: Kamera kayıtları toplanmadı
21:28 Dilan Kortak davasında mahkeme görevsizlik kararı verdi
20:56 Durak, uzaklaştırma kararı ve şikayetlere rağmen katledildi
19:52 Nijerya’da Lassa salgınından 181 kişi hayatını kaybetti
18:55 EŞİK Meclis’te: Eşitlikten vazgeçmeyeceğiz
18:45 Kadınlar Birlikte Güçlü: Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kübra’ya ne oldu?
18:02 ‘Üniformalıların işlediği suçlara karşı sessiz kalmayacağız’
17:56 Yeşil Sol Parti: Savaştan beslenenlerin tehditleri yok hükmündedir
17:51 Muğlalılar, imar planının iptalini istedi
17:47 'Gençler özel savaş politikalarınıza boyun eğmeyecek'
17:43 Kobanê Davası’nda fotoğraflarla konuştu: Erdoğan’a hangi ceza istenecek?
17:17 Edremit'te moloz dökülen alanda yangın
17:01 Kadınlardan Uçar'a destek: İrademizdir
17:00 HDP eski Gençlik Meclisi üyesinin davası ertelendi
16:26 Kaldıraç okurları: Taciz ve tehdit ediliyoruz
16:01 Vartinis’te anma: 30 değil, 300 yıl da geçse unutmayacağız!
15:46 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
14:58 MKGP’den Nagihan Akarsel için açıklama
14:52 Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
14:48 İran saldırısında bir kolber katledildi
14:40 ‘Suruç için adalet’ istedikleri için tutuklanan iki kadın tahliye oldu
14:30 DAD: Canlarımız serbest bırakılmalı
13:57 İki üniversitede yemekhane zamlarına tepki
13:24 Skandal sözler eden İmam hakkında suç duyurusu
12:54 Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
12:46 Akın: Yeni anayasa için önce yol temizliği yapılmalı
12:07 Evde emniyete ait dinleme cihazı bulundu
12:06 Eylül ayında Rojhilat ve İran’da en az 463 gözaltı
11:57 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 3'üncü gün: Zeytinlikler talan ediliyor
11:51 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından yeni görüşme başvurusu
11:15 Ankara eyleminde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı
11:08 Kömür ocağında göçük: Bir işçi yaşamını yitirdi
10:56 Cumartesi Anneleri eylemine dönük polis şiddeti bilirkişi raporunda
10:43 DFG: 4 gazeteci tutuklandı, 268 habere erişim engeli getirildi
10:42 43 öğrenciye taciz davası: Tanık gelmedi, duruşma ertelendi
10:35 İzmir'de polis bir kadını katletti
10:34 Gözaltı protestosunda gözaltına alınan 10 kişi serbest
10:25 Dersim merkezli operasyonda 6 gözaltı
10:13 Sağanak yağış etkisini sürdürüyor
10:05 Ankara saldırısıyla ilgili 18 ilde 90'ı aşkın gözaltı
09:59 ENAG'ın enflasyon rakamı: Yüzde 95,33
09:23 Kayyımın ithal bürokratından geriye usulsüzlükler kaldı
09:13 ‘Çatışmada öldürüldü’ denilen taksicinin dosyası 6 yıldır gizli
09:12 Kayyım yıkımına karşı bir araya gelme daveti
09:09 Türkdoğan: İmralı’daki hukuk Türkiye’de ikili sistem yarattı
09:08 TJA, İstanbul’un 3 bölgesinde sahada olacak
09:07 Uluslararası komploya karşı özgürlük talebi
09:06 'Özgürlüklerin gasp edildiği ortamda yeni anayasadan bahsedilemez'
09:05 Kadınlar ‘jin, jiyan, azadî’ etrafında birleşti
09:04 'Tecrit topyekun mücadele ile kaldırılır’
09:00 03 EKİM 2023 GÜNDEMİ
08:56 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın ilk duruşması yarın
02/10/2023
23:55 HPG’li Oğuz polis ablukasında defnedildi
23:49 Adana’daki iki belediyeden 13 kişi tutuklandı
20:21 Qoser’de bir kadın katledildi
20:10 Kürtçe basın toplantısı nedeniyle Öcalan hakkında tutanak tutuldu
19:46 İzmir’de okulda yaşanan tacize karşı suç duyurusu
19:30 Kuzey ve Doğu Suriye’nin aile hukuku tartışıldı
18:34 HPG’li Oğuz’un cenazesi polis tarafından kaçırıldı
18:32 Avukata şiddet uygulayan polisin dosyası Ağır Ceza’ya gönderilecek
18:09 Bedlîs’te su kesintisi nedeniyle okul ve cami kapatıldı
17:57 Nijer’deki askeri yönetimden Cezayir’in ‘arabuluculuk’ teklifine olumlu yanıt
17:53 Kobanê Davası: HDP’nin yaptığı çağrıyı BM de yaptı
17:22 Kadınlardan uzman çavuş tacizi protestosu: Sessiz kalmayacağız
17:05 Yılmaz Özalp sloganlar eşliğinde uğurlandı
17:05 Irak Cumhurbaşkanı Reşid: Türkiye’nin ihlalleri sivillerin ölmesine neden oluyor
16:56 TJA: İktidar üniformalı tecavüz faillerine alan açtı
16:47 30 yıl sonra tahliye olan Çalışır’a kitlesel ziyaret
16:24 Mêrdîn’de bir genç tutuklandı
16:21 Gözaltılara tepki: HDP ve Yeşil Sol Parti’ye saldıran iktidar, kumpas iktidarıdır
15:51 Sağlık emekçilerinden bakan’a: Sağlıkta şiddeti tweetle’mi önleyeceksiniz?
15:03 Kadınlar Nagihan Akarsel için BM ile görüştü
14:54 'Qers halkı kayyıma yerel seçimde cevap verecek'
14:43 Aydın'da bir günde 4 ÇED kararı
14:14 Gözaltına alınan siyasilerin soruşturmasında ‘gizlilik’ kararı
14:10 'Nükleer silah kullanma' davasında mütalaa verilecek
14:01 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
13:59 'Can Atalay'a Özgürlük Yürüyüşü' ikinci gününde
13:32 Tahliye talebinin ret edilmesinden 2 gün sonra yaşamını yitirdi
12:55 4 vekilin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
12:04 İstanbul'da gözaltılar protesto edilecek
11:50 Çocuğa tecavüz davası: Sanık korucunun 'zorla kaçırdım' mesajı dosyada
10:39 Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı bini aştı
10:04 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
09:26 Xwebûn 'Her şey özgürlük için' manşetiyle çıktı
09:21 Akın: Krizlerin temelinde İmralı tecridi var
09:20 ‘Abdullah Öcalan etrafında kenetlenen bir halk gerçekliği var’
09:20 Cumartesi Annesi Tosun: Devlet kayıplar arşivini açıklasın
09:17 Soylu hedef gösterdi, emniyet mail attı: 15 yıl hapsi isteniyor
09:13 AYM açlık grevi gerekçesiyle verilen cezalarda ihlal görmedi!
09:11 Fatma Öcalan: Ağabeyimle görüşmek istiyorum
09:06 İmralı tecridi: AİHM ve CPT’nin varlığı tartışmalı hale geldi
09:03 Çiçek: Tecride karşı daha büyük direneceğiz
09:00 02 EKİM 2023 GÜNDEMİ
08:49 İstanbul ve Kırklareli'nde ev baskınları
01/10/2023
23:42 FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
23:23 Metina, Biradost, Balekayetî, Amediyê ve Kandil’e hava saldırısı
21:18 Batman Petrolspor'a saldırı
20:45 Babil’de çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti
18:28 HPG’den Ankara açıklaması
18:02 Amedspor, Uşakspor deplasmanından lider döndü
17:15 DAD kongresinde 'eşit yurttaşlık' talebi
16:52 İzmir'de deprem