Prof. Durmuş: Yeni bir savaşa girmek yangına körükle gitmektir

img
ANKARA - Prof. Dr. Mustafa Durmuş, Türkiye’nin “kıt kaynaklarını” askeri amaçlar için harcayan ülke olduğunu belirterek, mevcut ekonomiyle yeni bir savaşa girmenin “yangına körükle gitmek” olduğunu söyledi. 
 
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirleyecek hedef ve politikaların yer aldığı 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı. OVP kapsamında yayımlanan verilere göre, Savunma Bakanlığı’nın (MSB) gelecek yıl için ayrılan bütçe ödenek teklifi 80 milyar 439 milyon TL oldu. Daha önce yayımlanan ve 2021-2023 yıllarını kapsayan OVP’de 2022 yılı için MSB’ye ayrılan bütçe 65 milyar 893 milyon TL olarak belirlenmişti. Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde MSB’ye ayrılan bütçe tartışma konusu oldu.
 
Ekonomi-Politikçi Prof. Dr. Mustafa Durmuş, olası bir savaş ve operasyonda Türkiye’nin ekonomik olarak uğrayacağı tahribatları değerlendirdi.
 
SÖMÜRGE VE KAPİTALİZM
 
Durmuş, savaşların ve operasyonların en önemli nedenlerinden birinin, kar elde etmek için emek sömürüsünü esas alan sömürgeci-kapitalist sistemin gereği olduğunu belirtti. İktisadi krizlerin, sömürgeci sistemin ve savaşların birbirinden ayrı görülmeyeceğini vurgulayan Durmuş, “Savaşlar ve işgaller bu tür çatışmaların meyveleridir” dedi. Savaşların sadece emperyal amaçlarla sınırlandırılamayacağını dile getiren Durmuş, “İçinde yaşadığımız coğrafyada ayrıca bölgedeki ulus devletler, bölge halklarının özgürleşme çabalarından ve daha iyi bir yaşam kurabilmek için kurmaya çalıştıkları demokratik yönetim biçimlerinden de rahatsızlık duyuyorlar” ifadelerini kullandı.
 
SORUNLAR ÖRTÜLÜYOR
 
Durmuş, iktidarların savaşa yönelmelerinin bir diğer nedeninin, “İçerde yaşanan ciddi ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların üzerini, ‘terörle mücadele ya da ulusal güvenlik’ gibi gerekçelerle örtme gayreti” olduğunu söyledi. Durmuş, “Başta ekonomik kriz olmak üzere, birçok önemli sorunun üstesinden gelemeyen siyasal iktidar, tarihte birçok benzer durumdaki iktidarların yaptığı gibi, çözümü dışarıda arıyor olabilir. Böylece yükselen bir milliyetçilik ortamında giderek eriyen tabanını konsolide edebileceğini, diğer yandan da demokratik muhalefetin yükselişini önleyebileceğini hedefliyor” dedi.
 
HARCAMALAR YÜZDE 77 ARTTI
 
Türkiye kapitalizminin giderek bir nekro-kapitalizme dönüştüğüne işaret eden Durmuş, “Yani militarist-savaşçı, aşırı otoriter, emeğe, farklı kimliklere ve kültürlere, kadına düşman ve mafyatik özellikler taşıyan nekro-kapitalizmin giderek bu özelliklerini yansıtmaya başladı. Bunun en somut göstergelerinden birisi de ülkedeki iç ve dış güvenlik harcamalarının boyutları ve ülkede ön plana çıkmaya başlayan askeri sanayi karması şirketlerdir” diye konuştu.
 
Türkiye’de son 10 yılda askeri harcamaların yüzde 77 arttığına dikkati çeken Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, 2020 yılında ülkede gerçekleşen sadece askeri harcamaların tutarı 17,7 milyar dolar. Harcamalar 2020 yılında yüzde 5 azaldı. Ancak bu düşüş salgınla ilgili bir düşüş zira Türkiye 2011 yılından bu yana askeri harcamalarını yüzde 77 oranında artırdı. Türkiye’deki artış özellikle de 2015 yılından bu yana çok belirgin. Dar anlamda askeri harcamaların milli hâsıla içindeki payı 2020 yılında yüzde 2,8 oldu. 2011 yılında bu pay yüzde 2 idi. Ayrıca 2020 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçesi ödeneklerinin dağılımı bu militarist yönelimi daha net olarak gösteriyor.”
 
SANAYİYE 249 MİLYAR KAYNAK
 
Türkiye’nin “kıt kaynaklarını” askeri amaçlar için en fazla ayıran ülkeler arasında sıralandığını söyleyen Durmuş, “Savunma ve Hava Sanayi, TAİ, STM gibi Askeri-Sanayi Karmasının yerel örneklerini oluşturan şirketlerin güvenlik hizmetine dönük üretimleri için kullandıkları kaynak olan 98,5 milyar TL de dâhil edildiğinde ekonomiden ayrılan toplam kaynak miktarı 249 milyar TL’ye yükseliyor. Bu rakama Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun 23,4 Milyar TL’lik harcaması dahil edildiğinde 272,4 milyar TL’ye ve oran yüzde 25’e yükseliyor” diye konuştu.
 
GERİ DÖNÜLMEZ TAHRİBATLAR
 
Durmuş, savaşlar sadece saldırıya uğrayan ülkenin değil, bu saldırıyı gerçekleştiren ülkenin ekonomisinde de çok önemli tahribatlara neden olduğuna vurgu yaparak, savaşın en fazla etkilediği kesimlerin ise başta işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere tüm halklar olduğunu belirtti. Savaşın doğa üzerinde yarattığı tahribatların da geri dönülmez ve büyük olduğunu sözlerine ekleyen Durmuş, “Hem ekosistemi tahrip ederek geleceğimizi tehlikeye atıyor, hem de doğa üzerinde yaratılan etkiler yüzünden büyük çapta ekonomik zarar ortaya çıkıyor” dedi.
 
Savaş harcamalarının eğitim, sağlık, sosyal refah harcamaları ve alt yapı hizmetlerinden vazgeçmek gibi alternatif ekonomik maliyetleri olduğu gibi, içerdeki yatırımları da caydırdığını belirten Durmuş, “İşin gerçeği savaş kıt ekonomik kaynakları, doğayı ve yatırımları yok ederek ekonomiye ciddi zarar veriyor” diye ekledi.
 
MANİPÜLE RAKAMLAR
 
İktidar bloğunun hem “ulusal güvenlik” konusunu hem de “ekonomik büyümeyi” her türden kirin altına süpürüldüğü bir halı gibi kullandığına dikkati çeken Durmuş, şöyle devam etti: “Dış tehditler ve ‘terörizmle mücadele’ adı altında bir yandan militarizm ve buna uygun bir otoriterleşme sürdürülürken, diğer yandan bu alanda faaliyet gösteren askeri sanayi karması şirketlere ve sektörün kendisine ciddi kaynak aktarılıyor. Ekonomi büyüdüğünde bir başarı hikayesi yazılıyor ve böylece işsizlik, derin yoksulluk, yolsuzluklar, adaletsizlik ve ayrımcılık gibi diğer ekonomik ve sosyal sorunlar bu halının altına süpürülüp göz ardı edilmeye çalışılıyor. Bu yüzden de zaman zaman hatalı ya da manipüle edilmiş büyüme rakamlarıyla karşılaşabiliyoruz.”
 
CİDDİ DÜŞÜŞ
 
Durmuş, geçmiş zamandaki yürütülen yanlış politikaların ekonomiye etkisinin geleceğe etkilerini ise şöyle aktardı: “Suriye savaşının 2’nci yılı, Gezi Direnişi’nin gerçekleştiği yıl ve Kürt sorununun barışçı yollardan çözümünden vazgeçildiği dönemin başlangıç yılı olan 2013 yılından bu yana kişi başı milli gelirde ciddi bir düşüş oldu. Kişi başı gelir 2013 yılında 12 bin 519 dolardı. Yani, eşit dağılmasa da kişi başı gelir ölçütü ile açıklanan ortalama insanımızın refahı 2013 yılında, bugüne göre, yüzde 24 daha yüksekti. O yıldan bu yana refahımız sürekli azaldı ve 2020 yılında bu gelir 8,597 dolara düştü. 2021 yılında bunun 9,489 dolar olması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yılın sonunda bu rakam ancak 11 bin 465 dolara çıkabilecek. Yani 2024 yılı sonunda dahi, 2013 yılındaki kişi başı gelir düzeyini tekrar yakalayabilmek mümkün olamayacak.”
 
DÖVİZ KRİZİ VE ETKİSİ
 
Durmuş, savaşın döviz kuru ve enflasyona etkisini dair şunları söyledi: “Yeni bir savaş ekonomik tahribatı çok daha derinleştirecektir. Şu anda Türkiye ekonomisinin göstergelerine baktığımız zaman krizin bütün göstergeleri var. Reel sektör krizde, işsizlik çok ciddi boyutlarda, enflasyon resmi yüzde 20 gayri resmi yüzde 40’ın üzerinde ama daha önemlisi çok daha hızlı bir döviz krizi geliyor. 2001 yılındaki krize benzer bir sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor. Zaten yükseliyordu ısrarla faizin düşürülmesindeki çaba ile yükselmeye devam ediyor. Dolar kurundaki bu yükseliş, kur değişiklikleri nedeniyle enflasyonu daha da çok büyütecek. Hayat pahalılığı kitleler için hele ki işsizler için çok büyük bir sorun. Hayat pahalılığı artacak, döviz cinsinden borcu olan firmalar kapanmaya başlayacak, ödenemeyen borçlar yüzünden bankacılık sistemi krize getirecek. Bütün bunlar ortadayken siz bir de savaşa girerseniz bu doları tutma şansınız yok. Bunu bir tek biz emekçiler, akademisyenler ve aydınlar değil TÜSİAD da görüyor. TÜSİAD da ekonomik krizin gidişatına karşı iktidara bir sarı kart gösteri. O nedenle bugün bir savaşa girmek ve bu savaşa onay vermek de yangına körükle gitmek olur.”
 
11 BİN 200 İSTİHDAM 
 
Dünya çapında askeri harcamaların en verimsiz harcamalar olarak kabul edildiğini aktaran Durmuş, “Zira harcanan lira başına en az istihdam yaratırlar. Genelde negatif etkileri vardır. Diğer taraftan kentsel hizmetlere, okullara, sağlığa ve diğer refah hizmetlerine dönük harcamalarındaki artışlar istihdam yaratırlar. Bu yüzden de bugün yapılması gereken askeri harcamaları artırmak değil, işsizlik yardımları başta olmak üzere halkın sorunlarını çözmeye dönük kamu yatırımları olmalıdır. Her 1 milyar dolarlık askeri harcama 11 bin 200 yeni istihdam yaratırken, bu kaynak temiz enerji, eğitim, sağlık gibi sektörler için harcansaydı daha fazla istihdam yaratabiliyor. Örneğin; 1 milyar dolarlık harcama eğitimde 26 bin 700, temiz enerjide 16,800 ve sağlıkta 17,200 yeni istihdam yaratabiliyor” şeklinde konuştu.
 
MÜLTECİ VE GÖÇ SORUNU
 
Durmuş, savaşlar sonucunda göç etmek zorunda kalan mülteci ve göçmenlere de dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle Suriyeliler başta olmak üzere savaş mağduru halkların yerlerin göç ediyor. İktidar bu insanları göçmen olarak kabul etmiyor ve bu yüzden insanlar ‘sığınmacı’ olarak birçok haklarından mahrum bırakılıyor. Düşük ücrete ve kayıt dışı çalışmaya mahkum ediliyorlar. Ayrı bir sorun olarak, mülteciler üzerinden özellikle çocuk ve kadın olmak üzere insan ticareti çok artmış durumda. Bütün bunlar aslında savaşın beraberinden getirdiği sorunlar. Bu sorunlar insanlık sorunu. Türkiye bu sorunları güvenlik sorunu diye kodlayıp aşamaz. Bu sorunun artık güvenlik sorunu olmak çıkartılıp, insanlık sorunu olduğunun kabul edilmesi lazım.”
 
MA / Berna Kişin

Diğer başlıklar

19:24 Amed’de galibiyet sevinci
18:38 Nehre düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
18:35 Şarbajêr’e SİHA saldırısında bir genç katledildi
17:23 Amedspor, Kastamonu engellini aştı
16:48 Gümüşhane seçimlerinin yenilenme talebine ret
16:39 Özsavunmada bulunan kadın gözaltına alındı
16:09 22 yaşında girdiği cezaevinden 52 yaşında çıktı
15:28 Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
14:55 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın firari zanlısı 10 ay sonra yakalandı
14:36 Nisêbîn’de tacize karşı yürüyüş: Şiddete karşı özsavunmamızı geliştireceğiz
13:36 Tutsak yakınlarının Adalet Nöbeti farklı eylemlerle sürecek
13:05 Taciz faili uzman çavuşu darp eden 4 kişi serbest bırakıldı
12:45 İSİG: 3 ayda 425 işçi hayatını kaybetti
11:59 TJA’dan kampanyaya dair açıklama: Mücadele her koşulda sürecek
11:06 İran saldırının sonuçlandığını duyurdu, ABD’den İsrail’e uyarı
10:17 İsrail: İran yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı
10:14 İsrail çağrı yaptı: BM Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor
09:51 Türkiye Metîna’da iki köyü bombaladı
09:44 Jin Dergi ‘Kadınların birleşik özgürlük mücadelesi ve Üçüncü Yol’ başlığıyla çıktı
09:11 Gazeteci Ahmet’ten 173 gündür haber yok
09:10 Ekonomist Önder: 'Beka' söylemi halklarda karşılık bulmadı
09:06 Tutsakların ‘özgürlük’ eylemi devam ediyor
09:01 Muayene raporu olmadan tutuklanan çocuk cezaevi kapısından döndürüldü!
09:00 14 NİSAN 2024 GÜNDEMİ
07:54 THY ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti
13/04/2024
23:41 Soma’da iş cinayeti
23:28 İran, İsrail’e saldırı başlattı
22:52 Ürdün hava sahasını kapattı, İsrail'de okullar tatil edildi
22:42 Tecride karşı Kopenhag ve Mannheim’de miting
22:36 Şengalli kadınlar özsavunma hamlesi başlattı
20:33 Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
20:28 Zenûbiya Kadın Topluluğu'ndan şiddete dair açıklama
20:21 Gazeteci Dilan Oynaş tahliye edildi
19:13 Hedef gösterilen Evren Barış Yavuz tutuklandı
17:17 Teleferik kazasıyla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı
17:10 Meletî’de 3.7 büyüklüğünde deprem
17:05 Taciz faili uzman çavuş gözaltına alındı
16:58 1 Mayıs Platformu’ndan işçi katliamlarına karşı Taksim çağrısı
16:39 Teleferik faciasında 17 kişi hastaneye kaldırıldı
16:30 TJA'dan uzman çavuş tacizine tepki: Sessiz kalmayacağız
16:09 'Özgürlüğe yol olsun' diyerek fidan diktiler
16:08 Başkaya’nın ‘Uygarlık Paradigmasını Değiştirmek’ kitabı okuyucuyla buluştu
16:02 Edirne'de bir kadın katledildi
15:57 Adalet Nöbeti: Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünde ısrarcıyız
15:52 DEM Parti Kadın Meclisi’nden uzman çavuş tacizine ilişkin açıklama
15:14 Pakistan’da silahlı saldırı: 10 kişi katledildi
15:06 İHD, hasta tutsak Demir, Güvel ve Zoraslan’ın tahliyesini istedi
14:49 Uzman çavuş tacizi yürüyüşle protesto edildi: Fail korumaya alındı
14:28 3 kişiyi katleden Cihan Oral hala yakalanmadı
14:08 Kayıp yakınları 3 kentte kaybettirilenlerin akıbetini sordu
13:55 Mexmûr’da yeni belediye eşbaşkanları belirlendi
13:54 Cumartesi Anneleri Ali İhsan Dağlı’nın faillerinin yargılanmasını istedi
13:32 Makine Mühendisleri Odası'ndan 'teleferik' açıklaması: Kontroller yapılmadı
13:28 Teleferik direği heyelan nedeniyle kırılmış!
13:00 Fransa’nın Türkiye’ye teslim ettiği kişi cezaevine konuldu
12:56 Avustralya’da alışveriş merkezine saldırı: 5 ölü
11:43 Eynerce Deresi fabrika atıkları nedeniyle köpüklü akıyor
11:30 Teleferik faciasında tahliye çalışmaları sürüyor: 128 kişi kurtarıldı
10:58 Mêrdîn'de ekmeğe yüzde 33 zam
10:51 MKM’de tenbûr atölyesi
10:03 İsrail’le ticarete dair paylaşıma gözaltı
09:44 Tutsaklar ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ eyleminde
09:42 Gazeteci Ahmet 172 gündür KDP istihbaratının elinde
09:37 Ege Denizi’nde deprem
09:25 Çand Ma'dan kitap ve tembur kampanyası
09:11 Gazeteci Işık: Erdoğan uluslararası görüşmelerle tutunacak dal arıyor
09:08 Depli besiciler dertli: Günü kurtarıyoruz
09:06 Tecavüze uğrayan kadın: Dayanışma güç verdi, artık korkmuyorum
09:02 Beşiktaş yangın faciası: 29 kişi denetimsiz çalışma sonucu yaşamını yitirdi
09:01 13 NİSAN 2024 GÜNDEMİ
00:10 Bir kadını taciz eden uzman çavuş darp edildi
00:04 Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
12/04/2024
23:47 Serhat Gültekin Fransa tarafından Türkiye’ye teslim edildi
23:29 THY'nin Varşova-İstanbul seferinde bomba ihbarı
22:54 Amed-Êlih yolunda kaza
22:44 Antalya’daki teleferik kazasında 184 kişi kurtarılmayı bekliyor
21:27 BM: Gazze’de su yoluyla bulaşan hastalıklar yayılıyor
19:08 Mayın patlamasında 3 kişi yaşamını yitirdi
18:58 YSK, 22 itirazı reddetti
17:18 Licê’de eşbaşkanlar mazbatalarını aldı
17:12 HES’e karşı Uzungöl için mücadele çağrısı
16:45 Hatimoğulları: Konutlar depremzedelere ücretsiz teslim edilmeli
16:16 Av. Medet Serhat'ın mezarına dönük saldırı protesto edildi: DAİŞ zihniyeti
16:08 30 yıllık tutsak Şen’in tahliyesi ikinci kez ertelendi
15:12 Adalet Nöbeti'ne mesaj gönderen tutsak: Direnişiniz bize umut veriyor
13:25 DEM Parti'den Kobanê Davası'na çağrı: Özgürlüklerden yana tutum alın
13:04 Yaşamını yitiren Filistinli sayısı 33 bini geçti
12:52 Hatimoğulları Hatay’daki aileleri ziyaret etti
12:28 Bayram tatilinin 6 günlük bilançosu: 48 kişi yaşamını yitirdi
12:20 Banka ATM’lerinde bayram sonrası yeni dönem
12:19 BM, Filistin'in üyeliği için mutabakat sağlayamadı
10:31 Ebex’de şüpheli kadın ölümü
10:26 MKG: Evrim Alataş'ın gösterdiği ışık bize rehber oldu
10:14 Mexmur’da belediye seçimleri
09:28 Meletî’de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:10 Tutsaklar Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için eylemde
09:09 171 gün oldu: Gazeteci Ahmet’ten haber yok
09:08 Geçinemeyen üniversite öğrencileri: Sorumlusu iktidar
09:06 Siyaset Bilimci Aksoyoğlu: Wan, muhalefet için sınav iktidar için geri adım oldu
09:04 'Motivasyonu artmasın' diye yazdığı kitap kendisine verilmedi
09:02 Ekolojist Yanlıç: Madencilik talanına çözüm ekolojik bir sistem
09:01 Tecavüz, şantaj ve fuhuş: Fail korucu ve arkadaşları beraat ettirildi
09:00 12 NİSAN 2024 GÜNDEMİ
11/04/2024
22:41 Gazze'ye yeni bir saldırı başlatıldı
21:51 30 yılın ardından tahliye oldu
20:56 Kürt partilerinin ortak siyasi tutum çalışmaları sürüyor
19:16 Adalet Nöbeti: Kürtler tarihi bir direniş gösteriyor
19:03 Demokratik kitle örgütlerinden Şenyaşar’a destek ziyareti
18:32 İsrail'den İran’a karşı hava tatbikatı
18:07 Amedspor’a para cezası
17:26 AP’de cezaevleri konferansı: Tecride karşı uluslararası bir ağ kurulmalı
16:23 YSK Başkanı Ahmet Yener: 4 yerde seçim yenilenecek
16:18 Bursa’da şüpheli kadın ölümü
16:09 1’inci Düsseldorf Kürt Film Festivali 25 Nisan’da başlıyor
15:59 Agirî’de dere taşınca evler su altında kaldı
15:19 Wan halkı çifte bayram kutluyor
14:46 Yurtsever Aşiretler: Kürdistan değerlerine ihanet edenlerin sofrasına oturmayın
13:57 DBP ve DEM Parti'nin bayramlaşma programında 'birlik' mesajı
13:56 Bakırhan: Kürtlere düşmanlık edenler kaybetti
13:36 Siyasi partilerden DEM Parti’ye bayram ziyareti
13:27 İki Êzidî çocuğu köleleştiren Iraklı çift Almanya’da tutuklandı
13:07 Hatimoğulları: Kürt sorunu için diyalog kapıları açılmalı
12:55 Amedspor maçı için kentte led ekranlar kurulacak
12:43 Üveyş Öcalan mezarı başında anıldı
12:19 Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı
11:57 Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafikte 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı
11:46 Ekrem İmamoğlu The Economist’e yazdı: Türkiye artık seçeneksiz değil
11:31 'Çocuk istismarı' suçundan 31 binden fazla dosya açıldı
10:56 AP mülteciliği zorlaştıran anlaşmayı onayladı
10:03 İsrail ile İran arasındaki gerilim yükseliyor
09:16 Akdeniz'de mülteci teknesi battı: 8 kişi yaşamını yitirdi
09:09 170 gündür kayıp Süleyman Ahmet'e dair başvurular yanıtsız
09:08 Abdullah Öcalan'ın 'İsyan tufanı': Üveyş Öcalan
09:06 HDP ve Yeşil Sol Parti binasına saldırı girişimiyle ilgili dava açıldı
09:04 Amed halkı belediyelerden nasıl bir hizmet bekliyor?
09:02 ‘Abdullah Öcalan’ın özgürleşmesi için herkes ayağa kalkmalı’
09:00 AKP’li yönetim belediyede okey masası kurmuş
09:00 11 NİSAN 2024 GÜNDEMİ
10/04/2024
22:32 Sele kapılan çocuklardan biri yaşamını yitirdi
21:25 Olağanüstü itiraz süreci 14 Nisan'a kadar sürecek
20:40 9. Amed Tiyatro Festivali başlıyor
19:30 CPT önünde başlatılacak 'özgürlük' talepli eyleme çağrı
19:13 Minbic kırsalı bombalandı
18:35 İsrail saldırısında Haniye'nin 3 oğlu hayatını kaybetti
18:07 Ev baskınlarında 15 gözaltı
17:43 Katledilen avukat Serhat’ın mezarına saldırı
17:13 Tayvan’daki depremde can kaybı 16’ya çıktı
16:47 Şenyaşar'ın 'adalet' direnişi bayramda da devam etti
16:30 Biden, 33 bin insan öldükten sonra Netanyahu için 'hata yapıyor' dedi
16:22 Pasur ve Ziyaret belediye eşbaşkanları mazbatalarını aldı