Yılmaz: Muhalefet tezkerede suça ortak olmamalı

img

ANKARA - Tezkerelerin “PKK ve Kürt tehdidi” üzerinden Meclis’ten geçirilmesinin çok ciddi sorun olduğuna belirten Dr. Arzu Yılmaz, “Muhalefet, bu tezkerelere karşı daha net bir tavır almalı ve bu suça ortak olmamalı” dedi.

Türkiye'de, 2007 yılında Irak tezkeresiyle başlayan savaş tezkerelerine 2014 yılından beri Suriye de kapsama dahil edilerek iki ülke için ortak tezkere çıkarılmaya başlandı. Bu kapsamda 20 Ekim’de yeniden Suriye ve Irak için iki yıllık süre talep edilen savaş tezkeresi Meclis gündemine getirildi. 
 
Meclis Başkanlığı’na sunulan tezkerenin önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenirken, tezkerenin arka planında yatan nedenleri, Kürt sorunuyla bağlantısını ve muhalefetin tutumunu Hamburg Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Arzu Yılmaz değerlendirdi.
 
2012 TEZKERESİ
 
Türkiye Suriye’ye askeri operasyon için aldığı ilk tezkere kararının 2012 tarihli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Irak için ise ilk tezkere 2007’de Meclis gündemine gelmiştir. 2012 koşullarında böyle bir tezkerenin Meclis’ten geçmesi her şeyden önce Türkiye’nin Suriye politikasında başından beri tek taraflı askeri operasyonları da içeren müdahaleci bir politika izlemesine dair önemli bir veri sunuyor. 2012’nin diğer bir yanı ise Suriye’deki Kürt güçlerinin bazı bölgelerde kontrolü sağladığı hatta Suriye’deki Kürtler ile Irak’taki Kürtlerin Suriye Kürt Ulusal Konseyi gibi ortak hareket etmek konusunda ortak karar aldıkları döneme de denk geliyor. Bu tezkereler, Türkiye’nin Suriye politikası ve Suriye’deki Kürtler konusundaki tavrının 2012’ye dayandığını gösteriyor” dedi.
 
‘İMRALI SÜRECİNİ BİTİREN BELGE’
 
Yılmaz, 2014’te Irak ve Suriye tezkerelerinin birleştirilerek Meclis gündemine geldiği dönemi hatırlatarak, “Tüm dünyanın IŞİD’e karşı birlikte mücadele etme kararını aldığı hatta Türkiye bu tezkereyi görüşmeden önce Eylül ayında IŞİD’le mücadele konusunda 83 ülkenin katıldığı uluslararası koalisyonun kurulduğu döneme denk gelir. Türkiye’de kağıt üzerinden bu koalisyona dahil. Ama Türkiye bu iki ülkeye askeri operasyon yapma kararı aldığı dönemde Irak ve Suriye’de olduğu gibi dünyanın derdi IŞİD’ti. Türkiye bu tezkereyi geçirdiğinde Musul tamamıyla IŞİD’in eline geçmişti. Şengal’de bir soykırım gerçekleşmişti ve IŞİD Kobanê’ye saldırmıştı. Türkiye’nin böyle bir konjonktürde tek taraflı Meclis’ten geçirdiği tezkerede IŞİD bir tehdit olarak tanımlanmadı. Bu tezkerede birinci tehdit olarak PKK, PYD, YPG olarak geçer, ikincisi ise Suriye rejiminden kaynaklanan tehditler diye gerekçelendirilir” ifadelerini kullandı.  
 
Yılmaz, 2014 tezkeresinin, IŞİD’i anmadan asıl gerekçe olarak PKK PYD ve YPG’yi işaret etmesi yönüyle İmralı sürecini de bitiren asıl karar olarak okunması gerektiğini belirterek, “Yani İmralı sürecinin Temmuz 2015 Kandil’e operasyon ya da Ceylanpınar üzerinden bittiği tartışılır. Oysa asıl bitirme iradesinin belgesi bu tezkeredir” dedi.
 
‘IŞİD DOĞRUDAN TEHDİT OLARAK TANIMLANMADI’
 
IŞİD’in 2015 yılında çıkan tezkerede yer aldığını ancak doğrudan tehdit olarak tanımlanmadığını anımsatan Yılmaz, tehdit gerekçesi olarak sayılmasının ancak 2016 sonrasına denk geldiğini ifade etti. Yılmaz, “Bu da Cerablus ve El-Bab operasyonu ertesine denk gelir. Çünkü o dönemde El-Bab ve Cerablus’ta herhangi bir Kürt gücü yoktu. Orada mevcut olan IŞİD güçleriydi. Ama orada bir savaş olmadı. Basına da yansıdığı üzere aslında oradaki IŞİD güçleri, kıyafetlerini değiştirip, sakallarını biraz kesip Suriye Milli Ordusu denilen ve Türkiye’yle hareket eden gruplara katıldı” hatırlatması yaptı.
 
‘TEK ÜLKE TÜRKİYE’
 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin Suriye'de işgalci güç olarak tanımlandığını anımsatan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllarda birkaç uluslararası raporda da aynısı vurgulandı. Bugün uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı olarak Suriye’de bulunan tek ülke Türkiye. Bugün tezkere tartışmaları yürütürken, bunu akılda tutmak çok önemli. Türkiye’de bugün yine tezkere Kürt meselesi üzerinden tartışılıyor. Ancak bu tezkerelerin aslında IŞİD’i himaye etme ve Türkiye’nin IŞİD’le ilişkilerini coğrafi bir ilişkiye dönüştürmenin aracı olarak işlevseleştiğini gözden kaçırmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.
 
‘TEZKERELER TEHDİTLERİ DAHA DA BÜYÜTTÜ’
 
Tezkerelerin, iddia edildiği gibi göç riskinin ya da Türkiye’ye karşı terör tehditlerinin önünü almak için bu kadar zamandır hiç sorgusuz sualsiz muhalefetin desteğiyle Meclis’ten geçtiğini kaydeden Yılmaz, sonuçlarına dair hiçbir zaman ciddi bir muhasebenin yapılmadığını vurguladı. Yılmaz, “Ama ister göç rakamları üzerinden ister Türkiye’nin uluslararası teröre mali destek sağlayan ya da bunun kaynaklarının önüne geçilmemesinden mütevellit gri listeye alınmasına kadar varan ortaya dökülmüş veriler ışığında bu tezkerelerin iddia edildiği gibi orada var olan tehditlere karşı ön alıcı hiçbir işlevi olmadı. Bunun da ötesinde tehditleri Türkiye için daha da büyüten bir nitelik kazandırdığı gözden kaçmamalı. Bunlar zaten biliniyordu. Bu sorumluluk, Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yaptığı operasyonların, IŞİD’i himaye etmeye dönük bir sonuç çıkarmasına göz yuman başta Amerika olmak üzere uluslararası toplumun da üzerinde” diye belirtti.  
 
‘EZBERLER ÜZERİNDEN HAREKET EDİLİYOR'
 
Irak-Suriye sınır ötesi operasyonların sadece Türkiye'nin bölgedeki pozisyonuna ya da Kürt sorunuyla ilgili değil aynı zamanda iç güvenlik yapılanmasıyla ilgili de çok önemli sonuçları olduğunu ifade eden Yılmaz, “2007 sonrasında Güneş Operasyonu’ndaki büyük yenilginin arkasından yaşanan davalarla birlikte asker, bir bakıma tedrici olarak siyasi denklemden düştü. 2014’te ise her ne kadar asker bu kez AKP ile iş birliği içinde siyasetin merkezine dönmüş gibi görünse de yine çok önemli bir yapısal dönüşüme tekabül etti. Artık TSK, yalnızca kendi bünyesi içerisindeki hiyerarşik yapıdan ibaret bir silahlı güç değil. Bugün paramiliter gruplarla birlikte hareket ettiğini en azından Suriye ve Irak sahasından biliyoruz. Dolayısıyla bu tezkereler her gündeme geldiğinde belli ezberler üzerinde hareket edilerek başka sonuçları gölgede bırakıyor” ifadelerini kullandı.  
 
‘TÜRKİYE KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR’
 
Yeni tezkerenin 2 yıl uzatılma talebiyle Meclis’e sunulduğuna değinen Yılmaz, “Bir niyet okumaya girişmek istemem ama açıkçası ilk akla gelen, erken seçimin gündeme geldiği bir dönemde iktidarın seçim bağlamında verdiği bir mesaj olarak düşündüm. Ama öbür taraftan da şu gerçeği de gözden kaçırmamak gerekiyor; Türkiye her anlamda son derece kırılgan ve her şeyin her an olabileceği, çok kritik süreçten geçiyor. Dolayısıyla da en azından elinde iç kamuoyunu konsolide etmek için başka hiçbir aracı kalmayan iktidarın, bu aracını ‘belki Meclis bile çalışamaz’ ihtimaline karşı şimdiden 2 yıllığına elinde bulundurmak gibi bir tedbirli pozisyon aldığını düşündürdü” dedi.
 
‘MUHALEFET SUÇA ORTAK OLMAMALI'
 
Tezkerelerin siyasi, askeri ve ekonomik maliyetleri tartışılmadan bir ezbere dönüşen “PKK ve Kürt tehdidi” üzerinden Meclis’ten geçirilmesinin çok ciddi sorun olduğuna işaret eden Yılmaz, sorunun artık görmezden gelinmeyecek boyutlara ulaştığının altını çizdi. Yılmaz, şunlara dikkati çekti: “Türkiye’nin giderek dünyadan kopan, yalnızlaşan ve neredeyse bundan 20 yıl önce ‘haydut devlet’ diye tabir edilen bir kategoriye doğru hızla gittiği bir dönemde muhalefet, eğer kendisini AKP sonrası bir Türkiye yönetme iddiasıyla hala ortaya koyuyorsa, bu sürecin önemli kilometre taşlarından birini teşkil eden bu tezkerelere karşı daha net bir tavır ve titizlik içinde hareket etmeli. Kesinlikle bu suça ortak olmaması gerekiyor.”
 
‘ÇAĞRISINA KENDİSİ DE KULAK VERSİN’
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara “hukuka uygun davranın” yönündeki çağrısına da değinen Yılmaz, çağrının “bu suça ortak olmayın” anlamına geldiğini ifade etti. CHP’nin tezkere konusunda henüz tutumunu açıklamadığını hatırlatan Yılmaz, “Ancak tezkereye ‘hayır’ diyeceklerini düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu, ‘bu suça ortak olmasınlar’ diye bürokratlara yaptığı çağrıya kendisinin de kulak vermesi ve Türkiye açısından açıkça ciddi tehditler doğuran bir eyleme meşruiyet kazandırma konusunda ortaklık etmemesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu’nun değil Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili kaygı duyan herkesin bunu gözetmesi gerekiyor” diye aktardı.
 
‘CHP’NİN HAYIR DEMESİ…’
 
Bugün Kürt seçmenin CHP’ye dünden daha yakınmış gibi görünmesinin nedeninin aslında Kürt sorununa barışçıl bir çözüm olmadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Zira Kürt seçmen de çok iyi biliyor ki CHP’de böyle bir irade yok. Böyle bir niyet de yok. Fakat, Kürtlerdeki beklenti en azından CHP iktidarıyla Türkiye‘nin yeniden bir hukuk düzenine kavuşması ve adalet, eşitlik, barış CHP iktidarıyla gelmeyecek dahi olsa asgari müştereklerde bir hukuk düzenine dönme yoluyla normalleşme beklentisi. CHP’nin, Türkiye’yi hem Irak hem Suriye’de uluslarası hukuku bir çok yönüyle ihlal etmesine yol açan bu tezkereye hayır demesi, bu beklentinin konsolide olmasında önemli bir eşik olacağı kanaatindeyim.”
 
MA / Zemo Ağgöz
 

Diğer başlıklar

13:34 Koçyiğit gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor | CANLI
13:34 Suya giren çocuk hayatını kaybetti
13:30 Kemal Türkler mezarı başında andı
12:56 Gazeteciler 'haber' verdi: Geçinemiyoruz
12:43 Emeklilere zam farkı ödemesi tarihi belli oldu
11:48 Merkez Bankası'nın dolar tahmini
11:31 Tiryaki: Iğdır Emniyet Müdürü AKP temsilcisi gibi davranıyor
11:03 Kendini yaktığı iddia edilen tutuklu yaşamını yitirdi
11:00 CPT’den İmralı yanıtları
10:57 Savaş uçakları Metîna’yı bombaladı
10:04 Saldırılar ve KDP işbirliğine tepki: Birlikle karşı durulabilir
09:38 Agirî Dağı’nda kaybolan dağcıların cansız bedenine ulaşıldı
09:13 Ev işçilerinin talebi İLO sözleşmesinin imzalanması
09:05 Kızıl Kurdistan'a dair yeni bir telgraf: Kemalist yönetim endişeli!
09:03 Hilal Kar'ın faili 1 aydır yakalanmadı
09:02 Bakanlık talimatıyla tekli hücrede tutulan tutsağa baskı arttı
09:00 Peköz: Ankara’nın stratejisinde Hewlêr dahil Kürtlere yer yok
09:00 22 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:56 Wan’da ev baskını
21/07/2024
23:36 Kuzey ve Doğu Suriye’de 480 tutuklu tahliye edildi
23:29 Minbic’ın 5 köyüne saldırı
22:31 Habur Çayı'na düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22:04 Hayvan hakları savunucularından muhalefete çağrı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
20:17 KDP'ye tepki: Ortadoğudaki sorunun çözümü de adresi de belli
20:09 Gabar’da hayatını kaybeden mühendisin kimliği açıklandı
20:05 Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
19:31 Fotoğrafçı Murat Yazar’dan haber alındı: Serbest bırakıldı
19:20 Aydos Ormanı’ndaki yangın kontrol altına alındı
17:51 Bağcılar’da tecrit gündemli halk toplantısı
17:29 DEM Parti heyeti, Gabar Dağı’nda incelemede bulundu
16:51 Göle düşen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
16:51 Gabar'da enkaz altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
16:47 Bağcılar'da 'işgal ve ihanet' protestosu
16:20 Baro: Şirketler Şirnex doğasını rant kapısı haline getirdi
15:59 TOKİ inşaatında iş cinayeti
15:36 Bakırköy Cezaevi önünde 'Özgürlüğe ses ver' eylemi
15:12 İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın
14:07 İzmir'de bir kadın katledildi
13:45 Emniyet müdürü bankamatik çalışanlarının provokatif eyleminde
13:38 DEM Parti Sözcüsü Doğan: PYD ile de görüşün
13:19 Şırnak Valiliği: 2 işçi kurtarıldı, 1'i enkaz altında
12:55 DAİŞ yöneticisi Hebiba yakalandı
12:30 Tahribatın sürdüğü Gabar’da sondaj kulesi devrildi
12:14 Bayındır: Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kurdistan'a statü
11:17 DEM Parti Amed İl Eşbaşkanları belli oldu
10:36 Bakırhan'dan KDP'ye: İşgale ortak olmayın
09:49 Jin derginin yeni sayısının konusu ırkçılık
09:40 Peyas'ta 'özel savaş' atölyesi
09:25 Amed'de mahkeme kararına rağmen sağlıkçılar kamerayla izleniyor
09:23 9 yıl geçti: Olay aydınlatılmadı, dosya Yargıtay’da bekletiliyor
09:21 Gazeteci Işık: KDP’nin işbirliği iktidarını sürdürme çabasıdır
09:16 DEDAŞ'ın kesintileri hasta çocuğu nefessiz bıraktı
09:12 Sosyalist partilerden saldırılara karşı 'ortak mücadele' çağrısı
09:10 Sırtında platin ve tek böbrekle yaşayan tutsağın durumu ağır
09:07 Yozgat Cezaevi ihlal raporunda yok yok!
09:04 Kiras-fîstan fiyatları dörde katlandı
09:00 21 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:32 Adana'da deprem
00:25 Gençlik örgütleri Pîrsus için yasaklanan Taksim Meydanı’na çıktı
20/07/2024
23:55 33 düş yolcusu Avrupa'da anıldı
23:27 Gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı
23:21 Özgür Özel’den Pîrsûs Katliamı paylaşımı
22:59 32 yılın aradan tahliye edilen Güneş’e kitlesel karşılama
22:09 Fotoğrafçı Murat Yazar’dan haber alınamıyor
21:40 İrade gaspına karşı nöbetler sürüyor: Kayyım zihniyetinden vazgeç
21:24 Gever’de Gülistan Doku Futbol Turnuvasının final maçı oynandı
20:32 'Öldürme' yasası protesto edildi
19:01 KDP’ye çağrı: İhanete son ver
18:52 Akbelen Ormanı için büyük buluşma
18:03 Pîrsûs'ta katledilenler İstanbul'da anıldı: Düşleri yarım kalmayacak
18:01 Wan’da iki ilçede sel
16:43 Sebahat Tuncel: Mücadele varsa zafer de vardır
15:51 Hastanedeki yemekten zehirlenen çalışan 3 gündür tedavi altında
15:36 Ağır hasta tutsağa hücre cezası verildi
15:08 Kuday ve Menteş’in tahliyesi istendi
14:57 Efrîn’de 9 kişi kaçırıldı
14:39 Mülteci teknesinde yangın: 40 ölü
14:09 Düş yolcuları anıldı: Mezarlarına karanfil ve oyuncak bırakıldı
14:04 Yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölü
14:03 Kafe saldırısında bir kişi daha gözaltına alındı
13:29 Emniyet yetkilisi ‘gözaltında’ dedi, 32 yıldır haber yok
13:16 DEM Parti Merkez İlçe Eşbaşkanı tutuklandı
12:30 Kayıp yakınları 4 kentte adalet talep etti
12:25 Kadın Stratejik Planlama Çalıştayı: Yerel demokrasi kadınla başlar
12:00 Cezaevinde adli tutuklunun kendini yaktığı iddiası
11:58 Yaşamını yitiren 30 yıllık tutsak Yaşa Amed’de defnedildi
11:43 Pirsûs’ta katledilenler anıldı: Düşleri yarım kalmayacak
11:30 Ekoloji örgütleri 28 Temmuz'da Şirnex'te olacak
11:23 Çin’de köprü çöktü: 11 ölü, 30 kayıp
11:09 Federe Kurdistan Bölgesi’nde 1 yarbay hayatını kaybetti
11:02 DEM Parti Kadın Meclisi'nden kampanya: Özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız
10:27 Şêladizêli imamdan KDP’ye tepki: Bölgemizin özgürlüğünü istiyoruz
10:14 Giresun'da sel ve heyelan
09:47 Kadınlardan KDP’ye tepki: İhanet çizgisinden dön
09:42 Dicle Üniversitesi’nde yemek zehirlenmesi: Personele rapor verilmedi
09:41 Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi: Savaş karşıtlarına birlikte mücadele çağrısı
09:40 ‘Amaç Kobanê’deki devrimi bu topraklarla buluşturmaktı’
09:32 CPT eski üyesi Restellini: İmralı yeniden ziyaret edilmeli
09:22 ‘Türkiye cesareti KDP’nin ihanet çizgisinden alıyor’
09:19 Şirnex’te sağlıkta kriz derinleşiyor: Ameliyatların sayısı düşürüldü
09:14 Gazeteci Topaloğlu’nun avukatı: Medya eliyle operasyon çekildi
09:11 Ağaçların kesildiği noktalara kalekollar inşa ediliyor
09:09 Aydınlar hemfikir: Kürt sorunu savaşla çözülmez
09:07 Kıbrıslı yazar Şah: Türkiye'nin işgalinin sonlandırılmasını istiyoruz
09:00 20 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
19/07/2024
22:58 KNK'nin temasları sürüyor: KDP işgalin ortağı oldu
22:47 Yaşamını yitiren tutsağın cenazesi Amed’e getirildi
22:39 Akdeniz’de ortak mücadele vurgusu
22:23 Birca Belek yeni mezunlar verdi
22:12 KDP’ye birçok kentte tepki:Bimire xiyanet, bijî berxwedan
21:48 Bakırhan Tarım Mitingi'nde konuştu: Bunlar bizim ekmeğimizi çalanlardır
21:20 33 düş yolcusu için zincir oluşturuldu
20:47 Kadınlar 9’uncu yargı paketine karşı mücadeleyi büyütüyor
20:06 Semsûr’da kadın katliamı
19:23 DEM Parti'den Qoser'de miting: Toprağımızı savunacağız
17:47 Pirsûs Katliamı'nda hayatını kaybeden Günebakan anıldı
17:20 Ortodoks Kilisesi'nde görevli Aykurt yaşamını yitirdi
17:11 Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
17:00 Bakırhan yangın bölgesinde: Bu DEDAŞ’ın katliamıdır
16:47 Irak’taki aşiretler saldırılara karşı parlamentoyu göreve çağırdı
16:46 Şenyaşar davası: Tanıkların dinlenilmesi talebine ret
16:40 Uçar: Bu savaşa geçit vermeyelim
16:06 Tez-Koop-İş: Enflasyonun asıl sorumlusu iktidardır
15:47 Eylemler 13’üncü haftasında: Tecride son verin
15:45 DEM Parti'den TÜİK hakkında suç duyurusu
15:26 Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
15:12 Kadınlara saldıran kişi bu sefer de hakaret etti
15:10 Polisin tehdit ettiği gazeteci Kaya'dan suç duyurusu
15:03 KDP Kerkük'te Kürt karşıtı cepheyle anlaştı
14:28 Êlih Belediyesi kültür programlarının startını verdi
14:19 Erbek’in cenazesi 4 yıl sonra ailesine verildi
14:19 10 vekilin fezlekeleri Meclis’te
14:18 Tutuklanan annelere çıplak arama ve ayakta sayım dayatması
13:59 DEM Parti'den emekli aylığı ve asgari ücret önergesi
13:48 Hastanede yemek boykotu: Sorumlular cezalandırılsın
13:34 Demirtaş: Faşist bir siyasetçi olsaydım yargı beni korurdu
13:25 Avukat Çiftçi'nin serbest bırakılması istendi | YENİLENDİ
13:19 ‘Kobay’ olarak kullanılan kişiden yetkililer hakkında suç duyurusu
13:03 Tuncel: Türkiye Kurdistan’ı ilhak ediyor, KDP ses çıkartmıyor
12:21 Komate'de orman kıyımı sürüyor
11:32 3'ü anne 9 kişinin tutukluluğuna itiraz: Dosyada delil yok
11:15 40 aydır haber alınamayan Abdullah Öcalan için yeni başvuru
10:50 DEM Parti: Rojava Devrimi'nin korumak hepimizin sorumluluğu
10:48 İşkence gören genç ve avukatları öldürülme tehdidi altında
10:25 Türkiye’den askeri sevkiyat ve bombalama
10:24 İzmir’deki orman yangını devam ediyor
10:22 Ameliyat sonrası hayatını kaybeden tutuklunun ailesi: İhmal var
10:00 İsrail’in başkenti Tel Aviv’e saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
09:51 'Oğlumun katledildiği gün adalet onunla gömüldü'