Yılmaz: Muhalefet tezkerede suça ortak olmamalı

img

ANKARA - Tezkerelerin “PKK ve Kürt tehdidi” üzerinden Meclis’ten geçirilmesinin çok ciddi sorun olduğuna belirten Dr. Arzu Yılmaz, “Muhalefet, bu tezkerelere karşı daha net bir tavır almalı ve bu suça ortak olmamalı” dedi.

Türkiye'de, 2007 yılında Irak tezkeresiyle başlayan savaş tezkerelerine 2014 yılından beri Suriye de kapsama dahil edilerek iki ülke için ortak tezkere çıkarılmaya başlandı. Bu kapsamda 20 Ekim’de yeniden Suriye ve Irak için iki yıllık süre talep edilen savaş tezkeresi Meclis gündemine getirildi. 
 
Meclis Başkanlığı’na sunulan tezkerenin önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenirken, tezkerenin arka planında yatan nedenleri, Kürt sorunuyla bağlantısını ve muhalefetin tutumunu Hamburg Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Arzu Yılmaz değerlendirdi.
 
2012 TEZKERESİ
 
Türkiye Suriye’ye askeri operasyon için aldığı ilk tezkere kararının 2012 tarihli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Irak için ise ilk tezkere 2007’de Meclis gündemine gelmiştir. 2012 koşullarında böyle bir tezkerenin Meclis’ten geçmesi her şeyden önce Türkiye’nin Suriye politikasında başından beri tek taraflı askeri operasyonları da içeren müdahaleci bir politika izlemesine dair önemli bir veri sunuyor. 2012’nin diğer bir yanı ise Suriye’deki Kürt güçlerinin bazı bölgelerde kontrolü sağladığı hatta Suriye’deki Kürtler ile Irak’taki Kürtlerin Suriye Kürt Ulusal Konseyi gibi ortak hareket etmek konusunda ortak karar aldıkları döneme de denk geliyor. Bu tezkereler, Türkiye’nin Suriye politikası ve Suriye’deki Kürtler konusundaki tavrının 2012’ye dayandığını gösteriyor” dedi.
 
‘İMRALI SÜRECİNİ BİTİREN BELGE’
 
Yılmaz, 2014’te Irak ve Suriye tezkerelerinin birleştirilerek Meclis gündemine geldiği dönemi hatırlatarak, “Tüm dünyanın IŞİD’e karşı birlikte mücadele etme kararını aldığı hatta Türkiye bu tezkereyi görüşmeden önce Eylül ayında IŞİD’le mücadele konusunda 83 ülkenin katıldığı uluslararası koalisyonun kurulduğu döneme denk gelir. Türkiye’de kağıt üzerinden bu koalisyona dahil. Ama Türkiye bu iki ülkeye askeri operasyon yapma kararı aldığı dönemde Irak ve Suriye’de olduğu gibi dünyanın derdi IŞİD’ti. Türkiye bu tezkereyi geçirdiğinde Musul tamamıyla IŞİD’in eline geçmişti. Şengal’de bir soykırım gerçekleşmişti ve IŞİD Kobanê’ye saldırmıştı. Türkiye’nin böyle bir konjonktürde tek taraflı Meclis’ten geçirdiği tezkerede IŞİD bir tehdit olarak tanımlanmadı. Bu tezkerede birinci tehdit olarak PKK, PYD, YPG olarak geçer, ikincisi ise Suriye rejiminden kaynaklanan tehditler diye gerekçelendirilir” ifadelerini kullandı.  
 
Yılmaz, 2014 tezkeresinin, IŞİD’i anmadan asıl gerekçe olarak PKK PYD ve YPG’yi işaret etmesi yönüyle İmralı sürecini de bitiren asıl karar olarak okunması gerektiğini belirterek, “Yani İmralı sürecinin Temmuz 2015 Kandil’e operasyon ya da Ceylanpınar üzerinden bittiği tartışılır. Oysa asıl bitirme iradesinin belgesi bu tezkeredir” dedi.
 
‘IŞİD DOĞRUDAN TEHDİT OLARAK TANIMLANMADI’
 
IŞİD’in 2015 yılında çıkan tezkerede yer aldığını ancak doğrudan tehdit olarak tanımlanmadığını anımsatan Yılmaz, tehdit gerekçesi olarak sayılmasının ancak 2016 sonrasına denk geldiğini ifade etti. Yılmaz, “Bu da Cerablus ve El-Bab operasyonu ertesine denk gelir. Çünkü o dönemde El-Bab ve Cerablus’ta herhangi bir Kürt gücü yoktu. Orada mevcut olan IŞİD güçleriydi. Ama orada bir savaş olmadı. Basına da yansıdığı üzere aslında oradaki IŞİD güçleri, kıyafetlerini değiştirip, sakallarını biraz kesip Suriye Milli Ordusu denilen ve Türkiye’yle hareket eden gruplara katıldı” hatırlatması yaptı.
 
‘TEK ÜLKE TÜRKİYE’
 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin Suriye'de işgalci güç olarak tanımlandığını anımsatan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllarda birkaç uluslararası raporda da aynısı vurgulandı. Bugün uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı olarak Suriye’de bulunan tek ülke Türkiye. Bugün tezkere tartışmaları yürütürken, bunu akılda tutmak çok önemli. Türkiye’de bugün yine tezkere Kürt meselesi üzerinden tartışılıyor. Ancak bu tezkerelerin aslında IŞİD’i himaye etme ve Türkiye’nin IŞİD’le ilişkilerini coğrafi bir ilişkiye dönüştürmenin aracı olarak işlevseleştiğini gözden kaçırmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.
 
‘TEZKERELER TEHDİTLERİ DAHA DA BÜYÜTTÜ’
 
Tezkerelerin, iddia edildiği gibi göç riskinin ya da Türkiye’ye karşı terör tehditlerinin önünü almak için bu kadar zamandır hiç sorgusuz sualsiz muhalefetin desteğiyle Meclis’ten geçtiğini kaydeden Yılmaz, sonuçlarına dair hiçbir zaman ciddi bir muhasebenin yapılmadığını vurguladı. Yılmaz, “Ama ister göç rakamları üzerinden ister Türkiye’nin uluslararası teröre mali destek sağlayan ya da bunun kaynaklarının önüne geçilmemesinden mütevellit gri listeye alınmasına kadar varan ortaya dökülmüş veriler ışığında bu tezkerelerin iddia edildiği gibi orada var olan tehditlere karşı ön alıcı hiçbir işlevi olmadı. Bunun da ötesinde tehditleri Türkiye için daha da büyüten bir nitelik kazandırdığı gözden kaçmamalı. Bunlar zaten biliniyordu. Bu sorumluluk, Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yaptığı operasyonların, IŞİD’i himaye etmeye dönük bir sonuç çıkarmasına göz yuman başta Amerika olmak üzere uluslararası toplumun da üzerinde” diye belirtti.  
 
‘EZBERLER ÜZERİNDEN HAREKET EDİLİYOR'
 
Irak-Suriye sınır ötesi operasyonların sadece Türkiye'nin bölgedeki pozisyonuna ya da Kürt sorunuyla ilgili değil aynı zamanda iç güvenlik yapılanmasıyla ilgili de çok önemli sonuçları olduğunu ifade eden Yılmaz, “2007 sonrasında Güneş Operasyonu’ndaki büyük yenilginin arkasından yaşanan davalarla birlikte asker, bir bakıma tedrici olarak siyasi denklemden düştü. 2014’te ise her ne kadar asker bu kez AKP ile iş birliği içinde siyasetin merkezine dönmüş gibi görünse de yine çok önemli bir yapısal dönüşüme tekabül etti. Artık TSK, yalnızca kendi bünyesi içerisindeki hiyerarşik yapıdan ibaret bir silahlı güç değil. Bugün paramiliter gruplarla birlikte hareket ettiğini en azından Suriye ve Irak sahasından biliyoruz. Dolayısıyla bu tezkereler her gündeme geldiğinde belli ezberler üzerinde hareket edilerek başka sonuçları gölgede bırakıyor” ifadelerini kullandı.  
 
‘TÜRKİYE KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR’
 
Yeni tezkerenin 2 yıl uzatılma talebiyle Meclis’e sunulduğuna değinen Yılmaz, “Bir niyet okumaya girişmek istemem ama açıkçası ilk akla gelen, erken seçimin gündeme geldiği bir dönemde iktidarın seçim bağlamında verdiği bir mesaj olarak düşündüm. Ama öbür taraftan da şu gerçeği de gözden kaçırmamak gerekiyor; Türkiye her anlamda son derece kırılgan ve her şeyin her an olabileceği, çok kritik süreçten geçiyor. Dolayısıyla da en azından elinde iç kamuoyunu konsolide etmek için başka hiçbir aracı kalmayan iktidarın, bu aracını ‘belki Meclis bile çalışamaz’ ihtimaline karşı şimdiden 2 yıllığına elinde bulundurmak gibi bir tedbirli pozisyon aldığını düşündürdü” dedi.
 
‘MUHALEFET SUÇA ORTAK OLMAMALI'
 
Tezkerelerin siyasi, askeri ve ekonomik maliyetleri tartışılmadan bir ezbere dönüşen “PKK ve Kürt tehdidi” üzerinden Meclis’ten geçirilmesinin çok ciddi sorun olduğuna işaret eden Yılmaz, sorunun artık görmezden gelinmeyecek boyutlara ulaştığının altını çizdi. Yılmaz, şunlara dikkati çekti: “Türkiye’nin giderek dünyadan kopan, yalnızlaşan ve neredeyse bundan 20 yıl önce ‘haydut devlet’ diye tabir edilen bir kategoriye doğru hızla gittiği bir dönemde muhalefet, eğer kendisini AKP sonrası bir Türkiye yönetme iddiasıyla hala ortaya koyuyorsa, bu sürecin önemli kilometre taşlarından birini teşkil eden bu tezkerelere karşı daha net bir tavır ve titizlik içinde hareket etmeli. Kesinlikle bu suça ortak olmaması gerekiyor.”
 
‘ÇAĞRISINA KENDİSİ DE KULAK VERSİN’
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara “hukuka uygun davranın” yönündeki çağrısına da değinen Yılmaz, çağrının “bu suça ortak olmayın” anlamına geldiğini ifade etti. CHP’nin tezkere konusunda henüz tutumunu açıklamadığını hatırlatan Yılmaz, “Ancak tezkereye ‘hayır’ diyeceklerini düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu, ‘bu suça ortak olmasınlar’ diye bürokratlara yaptığı çağrıya kendisinin de kulak vermesi ve Türkiye açısından açıkça ciddi tehditler doğuran bir eyleme meşruiyet kazandırma konusunda ortaklık etmemesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu’nun değil Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili kaygı duyan herkesin bunu gözetmesi gerekiyor” diye aktardı.
 
‘CHP’NİN HAYIR DEMESİ…’
 
Bugün Kürt seçmenin CHP’ye dünden daha yakınmış gibi görünmesinin nedeninin aslında Kürt sorununa barışçıl bir çözüm olmadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Zira Kürt seçmen de çok iyi biliyor ki CHP’de böyle bir irade yok. Böyle bir niyet de yok. Fakat, Kürtlerdeki beklenti en azından CHP iktidarıyla Türkiye‘nin yeniden bir hukuk düzenine kavuşması ve adalet, eşitlik, barış CHP iktidarıyla gelmeyecek dahi olsa asgari müştereklerde bir hukuk düzenine dönme yoluyla normalleşme beklentisi. CHP’nin, Türkiye’yi hem Irak hem Suriye’de uluslarası hukuku bir çok yönüyle ihlal etmesine yol açan bu tezkereye hayır demesi, bu beklentinin konsolide olmasında önemli bir eşik olacağı kanaatindeyim.”
 
MA / Zemo Ağgöz
 

Diğer başlıklar

23:36 Riha’da şüpheli asker ölümü
23:25 ÖHD’li Özalp gözaltına alındı
23:06 Mücella Yapıcı tahliye oldu: Bu nasıl bir adalet
22:49 Deprem yardımlarını çalan polis tahliye edildi
22:09 İzmir’de coşkulu dengbêj konseri
22:03 ‘Mücadelemiz Abdullah Öcalan özgür olana dek devam edecek’
20:21 Kavala ve Atalay'a verilen hapis cezası onandı
20:06 Mor Dayanışma Adana’da yeni komisyonlar kuruyor
19:59 AKP eski ilçe başkanı komşularının evini taradı: Bir kişi hayatını kaybetti - YENİLENDİ
19:41 Qoser’de ‘önceden hazırlanan ifadeler’ imzalatılan 3 genç tutuklandı
19:26 BEKSAV Eşbaşkanı Uçar gözaltına alındı
18:29 Alevi örgütlerinden gözaltılara tepki: Geri durmayacağız
18:16 Kobanê Davası heyetine: Maaşınızı ödeyen kurumlar davada taraf
17:52 Köpekli işkence uygulayan polisin yargılandığı dava ertelendi
17:23 İstanbul’da yağmur sele neden oldu
17:17 Kürtaj hakkı için küresel eylem: Güvenli erişimi sağlansın
16:34 MED TUHAD-FED’den kongreye katılım çağrısı
15:59 Zhala Baghırova’yı katleden polis tutuklandı
15:57 İstanbul’da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 yaralı
15:10 Kadını katleden erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:02 Siyasetçilere 1 yıl 6’şar ay hapis
15:00 'Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları için yargılanan kadınlar beraat etti
14:31 Alevi kurumlarından polisin gözaltı işlemine tepki
14:12 Bireysel Silahsızlanma Günü: Dokuz ayda bin 616 kişi öldü
13:47 Dîlok’ta bir kadın katledildi
13:39 Tahliyesi 6 ay engellenen tutuklu cezaevinden çıktı
12:54 Kobanê Davası: Tutuklama için ‘makul şüphe’ yeterli değil
12:51 AYM tutuklu vekil Atalay’ın başvurusunu inceleyecek
12:50 Yeşil Sol Parti, Meclis açılışında açıklama yapacak
11:49 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından görüşme başvurusu
11:44 Komplonun yıl dönümünde 74 ülkede eylem
11:35 10 yılda bin 803 tarım işçisi öldü
11:14 Fail polise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
11:00 Fas'ta depremde ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı
10:43 Asker ablukasındaki Bana’da evlere baskın
10:23 Basketbol sahasında tutulan mültecilerin yemek menüsü: Bisküvi
10:10 Manisa'da 16 jeotermal saha için ihale yapılacak
10:09 Sansür kalktı, bakanlık festivalden çekildi
09:41 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
09:05 İzmirliler uyuşturucu artışından kaygılı: Denetim yetersiz
09:03 ARÎ-DER’de bu yıl 30 öğretmen yetişecek
09:03 Ceylan’dan sonra en az 228 çocuk katledildi
09:02 Tutukluların eserlerinden oluşan sergi: Karanlıkta Kahkaha
09:02 Bülbün’ü anlattılar: Kurdistan aşığıydı
09:02 TJA’nın kampanyası: Sokak sokak örgütleneceğiz
09:02 Aydoğan: İmralı kapısı açılırsa yeni bir dönemin kapısı açılır
09:01 Ağır hasta tutuklu Tanboğa eriyor!
09:01 Salih Müslim: Komplo Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüyle son bulur
09:00 28 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
08:55 Bafil Talabani yeniden YNK başkanı
08:55 ‘Kanun Hükmü’ Altın Portakal’a geri alındı
27/09/2023
23:47 Amasra maden katliamında TTK yüzde 100 kusurlu bulundu
20:54 FilmAmed Festivali başladı: Özgür sinema kazanacak
20:48 Colemêrg vekilleri: Kent valisi AKP yöneticisi gibi çalışıyor
20:25 Mersin’de 10 kişi tutuklandı
20:22 Fas’taki depremde 2 bin 960 kişi yaşamını yitirdi
20:15 10 ay sonra cenazesi alınan Akman son yolculuğuna uğurlandı
19:51 Firdevs Babat’ı katleden faile ceza talebi
19:45 261’inci haftasına giren KHK eyleminde mücadele kararlılığı
19:35 Eyn İsa’daki saldırıda bir kişi katledildi
19:09 Yeşil Sol Parti Wan’da STÖ’lerle buluştu
18:54 Kobanê Davası: ‘Kardeş kanı akmasın’ demek örgütsel eylem mi?
18:34 Efrîn'de işlenen suçları BM’ye aktardı: Acil soruşturma başlatılsın
17:44 Hasret Tutal’ı katleden Gülel’e haksız tahrik indirimi!
17:37 Vartinis Davası’nda JİTEM, Musa Anter ve Madımak kararları hatırlatıldı
17:18 Rapor: Türkiye organize suç endeksinde Avrupa birincisi
16:54 Yönetmenler sansüre karşı Altın Portakal'dan çekildi
16:48 Emelianova dosyasında gizlilik kararı
15:51 Bozan’dan valiye: Çalışmalarımızı tartışmak haddine değil
15:47 Yeşil Sol Parti’den 400 isme kongre davetiyesi
15:27 Gever’de askeri hareketlilik
15:11 Artı Medya Vakfı: Yenileniyoruz
14:55 Yeşil Sol Parti'den esnaf ziyareti
14:50 Evran’ın taziyesine kitlesel ziyaret
14:38 Şırnak Valiliği'nden 14 bölge için yasak kararı
14:36 Binarê Qendîl’e SİHA saldırısı: 1 kişi katledildi
14:34 Polisin açtığı ateş kazaya neden oldu
14:14 Barolardan avukat Erdal Çam’ın katledilmesine ortak tepki
13:57 Selma Irmak’a 4 yıl 2 ay hapis cezası
13:17 Efrîn’de biri kadın 3 kişi kaçırıldı
13:12 Çocuğun beyanlarına rağmen cinsel taciz faili beraat etti
12:56 ÖHD'den eş zamanlı açıklama: İmralı tecridine son verin
12:45 'Çocuğa cinsel taciz' davasında tutuklama talebi
12:28 Etiyopya'da bin 329 kişi açlıktan yaşamını yitirdi
12:21 Koca'dan 'Eris' varyantı açıklaması
11:53 Bergama'da tarım alanında JES inşasının önü açıldı
11:30 Sanatçı Kadir Çat hakkında takipsizlik kararı
11:24 Binler gazeteci Evran'ı son yolculuğuna uğurladı
11:22 Yazdığı kitabı 'incelemede' gerekçesiyle verilmiyor
11:08 Yeşil Sol Parti: Deprem için toplanan paralar nerede?
11:07 Aslan'ın duruşması heyet değişikliği nedeniyle ertelendi
10:57 Karabağ'dan göç eden Ermenilerin sayısı 30 bine yaklaştı
10:30 Qoser’de 2 gözaltı
10:28 Ceylan’ın failleri 14 yıldır bulunmadı
09:38 Tütün emekçisi kadınlar emeklerinin karşılığını alamıyor
09:37 Siyasetçilerden KDP’ye tepki: Tüm Kürtlere zarar veriyor
09:05 Kurdistan'ın mamostesi: Deniz Bülbün
09:04 Mersin’de 12 gözaltı
09:03 Av. Şakar: KDP savaş suçunun açığa çıkmasını engelledi
09:03 Din alimleri: Birlikte mücadeleyle tecrit kalkar
09:02 Gündoğan’ın doğası atık su tehdidi altında
09:02 Êlih Çayı imara açılıyor: Sofrada kimyasal olacak
09:01 Evran'ın 30 yıllık hakikat mücadelesi
09:00 7 kez ziyaret ettiği İmralı’yı anlattı: Hukukun karadeliği
09:00 27 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
08:35 Musul’da düğünde yangın: 100 ölü
07:52 Trendyol işçileri serbest
26/09/2023
19:16 Gever’de Kültür ve Sanat etkinliği düzenlenecek
19:08 Müftüoğlu’nun iddianamesi çıktı: Gazetecilik faaliyetlerinden suçlandı
19:00 Mor Dayanışma: Mersin’de sığınma evleri güvencesiz
18:45 Mahkeme başkanından tepki çeken sözler: Bu dosya cinayet davası değil!
18:23 Dışari’nin yargılandığı dava ertelendi
18:04 Eylemde olan Trendyol işçileri gözaltına alındı
18:01 Mezopotamya Kültür ve Sanat Derneği: Kirli politikalarınızdan vazgeçin
17:42 Feminist kadınların duruşması ertelendi
16:43 Hesekê’de Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için eylem
16:29 İHD 2022 raporu: Bin 452 kişi gözaltında kötü muamele gördü
16:14 DFG ve MKGP'den Evran'ın ailesine taziye ziyareti
16:14 BEKSAV Eşbaşkanı Kaplan serbest bırakıldı
16:14 Trendyol depo işçileri: Sesimizi duyun
16:05 DEDAŞ’ın ‘kaçak kullanım’ cezası gerçek dışı çıktı
14:43 KJAR: Üyemiz Werîşe Muradî rejim güçleri tarafından kaçırıldı
14:05 Gazeteci Çapan’ın davası düştü
14:02 Seyit Evran’ın Abdullah Öcalan’a mesajı
13:48 HDP binasına saldıran Sütçü'nün tutuklanması talebine ret
13:41 Kobanê Davası: Habur Sınır Kapısı’nı geçen herkes Kandil’e mi gidiyor?
13:04 Bana'daki abluka raporu: Köylüler evlerinden çıkamıyor
13:03 Semsûr’da vinç devrildi: 3 işçi ağır yaralı
12:53 Yeşil Sol Parti’nin kongre sloganı belli oldu
12:40 Yeşil Sol Parti’de tecride karşı topyekun mücadele kararı
12:07 Dêrazor’a sızma girişimi
11:33 İmralı'ya gidiş için iki ayrı başvuru
11:01 Danıştay bakanlığın imar planını 11 yıl sonra iptal etti
10:28 Evran, Qamişlo’da son yolculuğuna uğurlanacak
10:07 Seyit Evran'ı anlattı: Kurdistan'ın hafızasıydı
09:58 Gazeteci Evran’ın taziyesine emniyetten engel
09:30 Ev baskınlarında şiddet ve ihlaller arttı
09:23 FilmAmed yarın başlıyor
09:21 Din alimleri: Cenazelere yönelik zulme yeter demeli
09:19 Deştin’de 31 yıllık direniş kazandı
09:17 Depremzede kadınlar neler yaşıyor?
09:15 Vartinis Davası zamanaşımına doğru gidiyor
09:13 Abdullah Öcalan’ın ilk avukatlarından Keskin: Tecrit ilk günde başladı
09:11 Yeni anayasa tartışmaları: Değişim için barış ortamına ihtiyaç var
09:10 'Tecride karşı girişimlerimiz olacak'
09:06 Otlu peynirin alıcısı da satıcısı da fiyatlardan şikayetçi
09:05 Yıllardır değişmeyen soru: Kurdistan neresi?
09:03 Seyit Evran'dan komplo değerlendirmesi: Yok edilmek istenen fikir dünyaya yayıldı
09:02 63 yaşındaki Samur maruz kaldığı çıplak aramayı anlattı
09:00 26 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ