Bütçeye şerh: AKP-MHP’nin tercihi ölümden yana

img
ANKARA - HDP, AKP-MHP’nin faiz ve silahlanma lobilerine bütçe aktardığını belirterek, bütçeye muhalefet şerhi düştü.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne muhalefet şerhi düştü. HDP, hazırladığı şerhi “Mücadele ve kararlılıkları ile bize yol gösteren Adalet Nöbeti Annelerine” notuyla Adalet Nöbeti annelerine adadı. HDP, düştüğü şerhte, “yıkım” olarak değerlendirdiği bütçeye karşı halkı “çözüm bütçesi” etrafında kenetlenmeye ve mücadeleye çağırdı.
 
HDP’nin 91 sayfadan oluşan şerhi, “Küresel Politik Ekonominin Yakın Tarihi: Egemenlerin Dibe Doğru Yarışı”, “Bir Çöküşün Hikayesi: AKP Politik Ekonomisi”, “2023 Yılı Bütçesi: Şiddet, Seçim, Faiz Ve Rant Bütçesi”, “100. Yıla Girerken HDP: Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Ekonomi”, “HDP Bütçesi: Halkın Ve Çözümün Bütçesi İçin Hazırız!” ana başlıkları altında hazırlandı.
 
Bütçe teklifinin, ekonomik ve siyasal sorunlara çözüm bulma yeteneğinden olabildiğine uzak olduğunun altını çizen HDP, bütçe teklifinin yasalaşması durumunda faiz lobileri, silah ve güvenlik baronları ile yandaşlarının kazanacağını, Türkiye halkları ise bir kez daha AKP-MHP idaresinde büyük kaybedeceği vurguladı.
 
REKOR BÜTÇE AÇIKLARI
 
AKP-MHP ittifakının ekonomideki yanlış tercihlerinin ekonomideki buhranı artırdığı belirtilen şerhte, “Bu süreçte enflasyon rekor kırmış, işsizlik artmış, dış borç, dış ticaret açığı ve döviz kuru tarihi seviyelere çıkmış, ekonomideki kötü gidişi durdurma adına atılan ‘yeni adımlar’ ekonomiyi içinden çıkılmaz bir sarmala sürüklemiştir. AKP-MHP ittifakının, iktidarlarının devamlılığını sağlama adına kesenin ağzını açarak seçime yönelik yaptığı harcamalar rekor bütçe açıklarını da beraberinde getirmiştir. Bu ekonomi-politik tercihlerin ülkeyi ve ekonomiyi getirdiği nokta ise neredeyse bütün uluslararası endekslerde Türkiye’yi dip noktaya taşımak ve Türkiye’yi daha mutsuz, özgürlükten mahrum, hukuksuz, hesap verilebilirlik ve şeffaflık yönünden daha sorunlu bir ülkeye dönüştürmek olmuştur” denildi.
 
BÜTÇEDE YÜZDE 155 ARTIŞ
 
Şerhte, 2023 bütçesinde harcamalar kaleminin 4,5 trilyon TL olarak açıklandığı belirtilerek, bu rakamın Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık dörtte birine denk geldiğine dikkat çekildi. 2023 bütçesinde 2022’yle kıyaslandığında yüzde 155,9 oranında artış olduğu kaydedilen şerhte, “Ek bütçe dahil edildiği zaman ise bu artış yüzde 56,2 olmaktadır. Hem ek bütçeye ihtiyaç duyulması hem de bütçe ödenek miktarındaki bu artışlar bize gerçek enflasyon oranlarının açıklanan resmi oranlardan çok daha fazla olduğunu, iktidarın halkı manipüle ederek kaynak transferini yoksuldan zengine doğru yaptığını açıkça göstermektedir” ifadelerine yer verildi.
 
‘YOKSULLARIN PAYINA BİRŞEY DÜŞMÜYOR’
 
Bütçenin Vergi Harcaması Tablosuna göre; 443,4 milyar lira gelir vergisi, 280,8 milyar lira kurumlar vergisi, 161,8 milyar lira KDV, 45,8 milyar lira ÖTV ve 62,3 milyar lira diğer vergiler kapsamında olmak üzere toplam 994,3 milyar lira vergiden vazgeçileceği kaydedilen şerhte, “Bu kadar büyük ödenek kalemlerine rağmen 2023 Bütçesi sadece personel ve faiz giderleri, SGK açıklarını kapatan ve görev zararı ödemelerini finanse eden mali bir tabloya dönüşmüş durumdadır. Bütçe rakamları bize iktidarın yine tercihini sermaye sınıfından yana yaptığını, büyük bir kısmını yoksulların finanse ettiği bütçeden yoksulların payına pek bir şey düşmediğini göstermektedir. Yani verginin kaynağı halk iken, verginin lehtarı halk değil sermaye sınıfıdır” diye belirtildi.
 
 ‘SEÇİMİN FATURASI YOKSUL HALKA’
 
İktidarın 2023 bütçesinde 660 milyar TL’lik bütçe açığı öngörürken, 565,6 milyar TL faiz ödeneğini sermaye sınıfına ve 468,7 milyar TL’lik ödeneği ise silahlanma lobilerine ayırdığı bilgisi verilen şerhte, şunlar kaydedildi: “Aktarılan bu devasa boyuttaki rakamlar AKP-MHP ittifakının tercihlerini hangi sınıflardan yana kullandığını, bütçeyi kimin çıkarı için inşa ettiğini açıklıkla ortaya koymaktadır. İktidar; yeni üretim ve yatırım alanları, istihdam, atama bekleyen grupların atamaları, düşük gelir gruplarının şartlarının iyileştirilmesi ve enflasyonun kontrolü için kullanılabilecek ekonomi/politik tercihler yapılabilecekken halka sırtını dönmekte ve küçük bir çıkar grubunun çıkarlarına hizmet etmektedir.  Bütçe açığı olarak öngörülen fark ise AKP’nin seçim döneminde kesenin ağzını açacağını ve bunun faturasını yine yoksul halka yükleyeceğini göstermektedir.
 
FAİZ ÖDEMELERİNDE REKOR
 
Dış politikada ‘komşularla sıfır sorun’ parolasıyla yola çıkan AKP iktidarı, geldiği noktada neredeyse bütün sınır komşularıyla sorun yaşayan bir noktaya gelmiştir. Böylece sorun alanlarını sadece kendi sınırlarına değil, sınır ötesi bölgelere de taşımıştır. İçeride ve dışarıda barışçıl politikalar yerine çatışmanın tercih edilmesi ihtiyaç duyulan kaynak miktarını artırmış, bu da hem borçlanmayı hem yüksek riskten dolayı borçlanma maliyetlerini hem de faiz giderlerini artırarak faiz ödemelerinde rekorlar kırılmasına sebep olmuştur. 2023’te öngörülen faiz ödemelerine bakıldığında tüm sosyal yardımlara ayrılan miktarın -259 milyar TL- neredeyse iki katı, reel sektöre verilen desteklerin -145 milyar TL- neredeyse dört katı büyüklüğüne erişmiş durumdadır. Keza faiz harcamaları için ayrılan ödenek 566 milyar TL ile bütçedeki üçüncü büyük ödenek konumundadır. İktidar ‘faiz karşıtı’ söylemlerine rağmen faizden kaçmamış, aksine ülkeyi sermaye için ‘faiz cennetine’ çevirmiştir.”
 
8 LİRANIN 1 LİRASI SİLAHLANMAYA
 
Bütçede “Silahlanma ve Güvenlik Harcamaları” için 469 milyar TL gibi devasa bir tutarın ayrıldığı aktarılan şerhte, 2014 yılında güvenlik harcamalarına ayrılan payın 45 milyar TL olduğu hatırlatılarak, aradaki rekor artış gözler önüne serildi. 2023 bütçesinde “Silahlanma ve Güvenlik Harcamaları”na ayrılan tutarın Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçesi olduğu vurgulanan şerhte, “2023 bütçesinde silahlanma ve güvenlik harcamaları; Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Yedek ve Örtülü Ödeneklerine ayrılan tutarlar bağlamında ele alınmıştır. Silah ve çatışma için ayrılan bu tutar 2023 bütçe giderinin yaklaşık yüzde 10’ununa tekabül etmektedir. Yani 2023 bütçesindeki her 8 liralık verginin 1 lirası silahlanma ve güvenlik harcamalarına gitmektedir” denildi.
 
Toplam vergi gelirinin 3 trilyon 200 milyar TL seviyesinde olduğu bilgisi verilen şerhte, AKP iktidarının 2023 yılı için tek üretiminin vergi olduğu vurgulandı.
 
‘ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR’
 
Gelinen noktada, Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasının bir zorunluluk olduğu aktarılan şerhte, şunlar belirtildi: “Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Yok sayma ve imha pratikleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Demokratik cumhuriyetin inşası bir zorunluluk olarak kendisini dayatmaktadır. Süreç, toplumsal gerçekliğin tüm alanlarında gerçek ve yapısal çözüm projelerinin ortaya konmasını zorunlu kılan bir süreçtir. Ekonomi de bunların başında gelmektedir. Türkiye’deki üçlü politik yapılaşma pek çok alanda olduğu gibi ekonomi alanındaki bakışa ilişkin de ciddi farklılıkları ifade etmektedir. Statükocu blokun, restorasyoncu muhalefetin ve gerçekten demokratik değişim isteyen üçüncü tarafın ekonomiye ilişkin duruşları arasındaki farklılık yapısal boyuttadır. HDP olarak her iki bloktan da başka bir ekonomi öneriyoruz. ‘Demokratik Ekonomi’ yaklaşımını savunuyoruz. 24 Ocak Kararlarına kadar izi sürülebilecek olan ve türlü biçimleriyle pratiğe geçirilen neoliberalizmin ideolojik arka planının teorik eleştirisini gerçekleştirerek ekonominin de demokratikleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”
 
‘YAPILMASI GEREKEN ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİRMEK’
 
Mevcut sistemin, sadece bir avuç ayrıcalıklı kesimin yararına olduğu ifade edilen şerhte, “Oysa emeğiyle geçinen yurttaşların, işçilerin, köylülerin, çiftçilerin, kamu çalışanlarının ve esnafın, refahın eşitçe paylaşıldığı bir hayat sürmesi mümkündür. Bunun için yapılması gereken ekonominin yapısını ve önceliklerini değiştirmekten ibarettir. HDP olarak ekonomide tercihleri ve yapısal öncelikleri değiştirerek ve yeni bir mülkiyet, üretim, mübadele ve tüketim ilişkileri kurarak bunu gerçekleştirebileceğimizi savunuyoruz” diye belirtildi.
 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Şerhte, “İktidarın tercihlerinin değiştirilmesi ve halkın refahını arttıracak adımların atılması için 2023 Merkezi Yönetim Bütçesi tercihlerinde birtakım değişiklikler yapmak amacıyla bütçe görüşmeleri esnasında parti olarak her bakanlıkla ilgili önemli sorunların çözülmesi adına önergeler verdik” notu düşürülen şerhte, verilen önergelerde yer alan çözüm önerileri şöyle sıralandı:
 
* Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin borçlarını kamunun üstlenmesi için 100 milyar TL,
 
* Kredi borçlarının sadece faizlerinin değil anaparasının da silinmesi ve geri ödemeli burs yerine karşılıksız burs verilmesi için 50 milyar TL,
 
* Kamu yurtlarının artırılarak barınma sorununun çözülmesi ve yeterli beslenmenin ücretsiz sağlanması için 20 milyar TL,
 
* Ev eksenli çalışan kadınların sağlık sigortalarının yapılması için 20 milyar TL,
 
* Anadilinde eğitim için yeterli alt yapının oluşturulması için 10 milyon TL,
 
* 1 milyon küçük esnafa hibe sağlanması için 50 milyar TL,
 
* Kamu binalarının ve konutların depreme dayanıklı hale getirilmesi için 100 milyar TL,
 
* Dar gelirli yurttaşlara doğalgazın ücretsiz sağlanması için 100 milyar TL,
 
* En düşük emekli maaşının 8 bin TL olması için 300 milyar TL,
 
* Ataması yapılmayan 200 bin öğretmenin ataması için 50 milyar TL,
 
* Kamusal hizmet veren azınlık okulları için 100 Milyon TL,
 
* Okullarda günde bir öğün ücretsiz yemek çıkarılması için 40 milyar TL,
 
* Engelli istihdam kotasının yüzde 10’a çıkarılması.
 
‘AKP-MHP’NİN TERCİHİ ÖLÜMDEN YANA’
 
Sıraladıkları önerilerin bütçe görüşmeleri sırasında “totaliter yönetim anlayışına” sahip AKP-MHP oylarıyla reddedildiği belirtilen şerhte, “85 milyon insanın hayatına değecek/değiştirecek bu önergelerimizin toplamı sadece 810 milyar TL’dir. Yani AKP-MHP ittifakı faiz ve silahlanma lobilerine aktardığı bütçenin yalnızca üçte ikisini halk için ayırsa ve şiddet yerine demokratik çözümü tercih etse 2023 yılı 85 milyon insanın daha güvenli, daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde yaşaması sağlanabilecekti. Fakat AKP-MHP ittifakı tercihlerini halktan yana değil yandaştan, sermayeden ve ölümden yana kullanmaktadır. HDP olarak ifade ediyoruz ki; toplam bütçe harcamalarının sadece beşte biriyle yönetimde olduğumuz ilk bütçe teklifinde 85 milyon insanın hayatını kolaylaştıracağız. Adil bir vergi düzenini, üreten ekonomiyi ve hakça dağıtım programını hayata geçireceğiz” vurgusu yapıldı.
 
MA / Zemo Ağgöz
 
 

Diğer başlıklar

22:21 HEDEP Saray’ın ‘savaş bütçesi’ne şerh düştü: Çözüm 3'üncü Yol'un bütçesi
22:01 Gültan Kışanak: 7 yıl tutukluluk süresi dünyanın hiçbir yerinde yok
21:39 Mersin’de gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı
20:13 Hewlêr ve Hesekê’de ABD üssüne saldırı
20:03 DSÖ: Sudan’da 6,8 milyon kişi yerinden oldu
20:03 HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kazan kazan politikasını benimseyeceğiz - YENİLENDİ
19:57 Tabiplerin Dayanışma Nöbeti 2’nci haftasında: Hakikatten vazgeçmeyeceğiz
19:31 HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan İstanbul’da bir dizi ziyaret
19:18 32 yıllık tutsak, ‘biji berxwedana zindanan’ sloganıyla karşılandı
18:26 HEDEP’li gençlere yönelik şiddet protesto edildi: Faşizmi yeneceğiz
18:18 Meletî'de gözaltına alınan 3 kişi serbest
17:59 Cadde ortasında açılan çukur tehlike saçıyor
17:57 ODTÜ’de işten çıkarılan işçi topladığı imzaları rektörlüğe teslim etti
17:35 Seyit Oktay, 30 yıllık tutsaklığın ardından tahliye edildi
17:12 HEDEP Adana Gençlik Meclisi: Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
17:08 Açlık grevindeki tutsaktan mesaj: Tecride darbe vuruyoruz
16:48 Sümeyra Duratimur'un ölümüyle ilgili babası tutuklandı
16:27 19 il için kuvvetli yağış uyarısı
16:10 Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'ndan HEDEP'e İmralı yanıtı
16:08 İnsan Hakları Haftası’nda Wan’da bir dizi etkinlik yapılacak
15:50 Zilan’daki HES projesine mahkeme ‘dur’ dedi
15:48 AKP'li eski başkan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
15:44 Hatimoğulları: Açlık grevindeki tutsaklar Öcalan'ın özgürlüğünü istiyor
15:02 Tutsaklardan Adalet Nöbeti'ne mesaj: Ya özgürlük ya özgürlük
15:00 DİSK 11 ilde yürüyüş düzenleyecek
14:50 Erdoğan 'Benim için öyle biri yok' dediği Miçotakis'e bu kez 'dostum' dedi
14:49 Diyanet dil seçeneklerinde Kürtçeye yer vermedi
14:28 32 yıllık tutsaklığın ardından tahliye oldu
14:20 Altıparmak: Popülist otoriteler hukuku araç olarak kullanıyor
14:05 Yeşil Bölge'deki ABD Bağdat Büyükelçiliğine roket saldırısı
13:27 Siyasi cinayetler ve katliamlara dair zaman aşımı kararları Meclis’e taşındı
13:04 Özak Tekstil işçilerinin direnişi sürüyor
12:50 Drone saldırısında 7 Şam askeri yaşamını yitirdi
11:56 HEDEP Gençlik Meclisi Sözcüsü'ne polis şiddeti
11:49 Adalet Bakanı Tunç'a iki soruluk İmralı önergesi
11:35 Gazeteci Canözer’in davası mükerrer olduğu için reddedildi
11:10 Deprem sonrası ailelerden ‘acil’ İmralı’ya gitme başvurusu
11:08 Başvurulara rağmen önlem alınmadı, aileler evsiz kaldı
10:23 MKM, 32’nci yıl dönümünü konserle kutlayacak
10:14 Karakolda müvekkili ile Kürtçe konuşan avukata saldırı
10:06 Tutsaklar: Krizden çıkışın yolu Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünden geçiyor
09:49 Hukukçular Abdullah Öcalan için CPT ve Adalet Bakanlığı’na başvuracak
09:31 KDP’nin alıkoyduğu gazeteciden 45 gündür haber alınamıyor
09:30 AYM 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' fıkrasını iptal etti
09:22 Tutsakların ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ eylemi 12’nci gününde
09:21 Gazeteci Gök: Faşizmin sonunu getirecek hakikattir, bunda inatçı olmalı
09:18 Gazeteci Müftüoğlu davası: Hukuktan uzak bir yargılama yapıldı
09:11 Kayyım Kürtçe tabelayı kaldırdı
09:09 ‘Büyük Emekli’ mitingi 10 Aralık’ta
09:09 Ayten Beçet'in annesi: Yük sadece tutsakların üzerine kalmamalı
09:08 ATK’den bir yılda iki ayrı karar: Yetkisi bağımsız hekimlere verilmeli
09:07 İmar planı olmayan dere yatağında villa dikiliyor
09:03 Bakanlık İHD’nin İmralı başvurusuna yanıt vermedi
09:02 Av. Bekçi: Tutsakların talebi toplumun talebinden bağımsız değil
09:00 08 ARALIK 2023 GÜNDEMİ
07/12/2023
22:46 HEDEP Gençlik Meclisi'nden kongreye katılım çağrısı
21:20 GRECO raporu: Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelesi tatmin edici değil
21:20 Şirinevler’de gözaltına alınan 46 kişi serbest
20:53 Suudi Arabistan’da bir savaş uçağı düştü
20:51 Vartinis Katliamı davasının düşürülmesine tepki: Nefesimiz ensenizde olacak
19:52 Oluç'tan Êlîh kayyımına: Çık aday ol, sen mi bizim adayımız mı seçilecek göreceğiz
19:30 Yargılanan 3 gazetecinin duruşması ertelendi
17:35 Kuzey ve Doğu Suriye'de Toplumsal Sözleşme’nin tüzüğü hazırlandı
17:26 Hatimoğulları: Tüm belediyelerimizi geri alacağız
17:23 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 177’ye yükseldi
17:21 Sûr'da 5 katlı bina çöktü
17:20 Gazeteci Uçar serbest: 20 yıl önceki görüşmeler suç sayıldı
17:19 PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah: Uluslararası güçler Türkiye’nin Kurdistan’daki savaşına ortak
17:15 Gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı
17:12 Kobanê Davası: Amaç Kürtlerin demokratik siyasete olan inancını kırmak
16:56 Cenazelere saldırılar protesto edildi: 46 gözaltı
16:47 Gazeteci Müftüoğlu’nun tutukluluk devam kararına tepki: Gazetecilik suç değildir
16:32 İTO: Emeğimize ve meslek örgütlerimize sahip çıkalım
16:21 HEDEP Kadın Meclisi'nden kadınlara aday adayı olma çağrısı
16:10 Amed’in kültürel mirası İzmir’de tanıtıldı
16:04 ANKA-DER’den Ayfer Düzdaş konseri
15:53 Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan HEDEP’e ziyaret
15:19 Adalet Nöbeti: Özgürlük ve adaletin anahtarı Öcalan’ın elindedir
15:18 HEDEP’ten Dîlok’ta seçim açıklaması: İddiamız büyük
15:14 Cenazelere dönük saldırılara öfke yağdı
15:07 Gazeteci Yıldız hakkında beraat kararı
14:28 TJA'dan Özak Tekstil işçilerine destek
14:19 Kürt Konferansı'nda Lozan tartışıldı: Çoğulcu Anadolu projesi çöpe atıldı
14:17 Fincancı: ATK'nin son karar merci haline getirilmesinin hukukta yeri yok
14:13 Gazeteci Müftüoğlu davası: Savunma bitmeden tutukluluğa devam kararı verildi
14:04 Deprem sonrası Meclis'e İmralı önergesi: Abdullah Öcalan’ın durumu nedir?
13:26 Tutsak gazeteci Müftüoğlu'nun duruşması başladı
13:20 Hatimoğulları, Poyraz ve Tanhan'ın mezarlarını ziyaret etti
12:21 Erdoğan, ‘Benim için öyle biri yok’ dediği Miçotakis ile görüşecek
12:18 Bakan Tunç'tan Kavala açıklaması: Avrupa konuyu yargı dışında tartışıyor
12:07 Müftü, hakları için direnen işçileri camiden çıkarmak istedi
12:03 Ji Çaran Çar, Jin Huner projesi devam ediyor
11:39 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından görüşme başvurusu
11:38 Gazeteciye verilen cezayı bozan AYM: Mahkeme suç olmadığını bildiği halde ceza verdi
11:02 TTB’ye 135 sivil toplum örgütünden destek: TTB biziz, biz buradayız
10:47 Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
10:28 HEDEP’li Oluç: Ön seçime girmeyen aday olamayacak
10:03 JINNEWS Kasım ayı şiddet çetelesi: 36 kadın katledildi
09:55 Psikolog Tekinalp: Kapitalizm yalnızlaştırıyor, çözüm toplumsallıkta
09:53 Cezaevlerindeki ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ eylemi 11’inci gününde
09:52 Rojnews: 44 gün oldu, Süleyman Ahmet nerede?
09:50 Anne, kızı ve 3 yaşındaki torunu, polisin ‘tencere-tava’ iddiası üzerine cezaevine girdi
09:37 Tutsaklar: Amacımıza ulaşana kadar eylemimiz devam edecek
09:27 Adalet Nöbeti eylemcileri: Mutlaka başaracağız
09:15 Leyla Güven: Tabutlar çıkmadan herkes elinden geleni yapmalı
09:13 Kurdistan Kadınlar Birliği Platformu'nun gündemi kadın birliği
09:09 'İmralı’nın kapısı mücadeleyle açılır'
09:08 Afganistan'da 4 yılda 4 bin 300 şüpheli kadın ölümü
09:02 Sêrtliler nasıl bir aday istiyor?
09:00 07 KASIM 2023 GÜNDEMİ
06/12/2023
22:34 AP’de Kürt Konferansı: Abdullah Öcalan özgür olmadıkça hukuk yok
22:32 Mazlum Şener 4 ay sonra toprağa verildi
20:59 ‘#DirenişTecridiYenecek’ etiketiyle çağrı: Binlerce tutsak açlık grevinde ses ver
20:17 Erdoğan: İşverenlerimizi yormayacak bir asgari ücret hedefiyle süreç yönetilecek
19:32 Arap Alevi Gençler: Hatay halkı göçe zorlanıyor
19:25 'Gimgim’de AKP’ye oy vermeyen engelli yurttaşların maaşları kesildi’
19:20 KHK eylemi 271'inci haftasında
19:02 Elîh HEDEP Gençlik Meclisi’nden polis saldırısına tepki
18:58 HEDEP'li Tiryaki’den Elîh kayyımına: Seviyen yerlerde
18:20 Riha’da Press filminin gösterimi yapıldı
17:48 AP Türkiye Raportörü: Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda değişim yok
17:47 Darp edilen zihinsel engelli için ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı
17:37 Oluç: Hasta tutsaklar ölüm sınırına geldiğinde tahliye ediliyor
17:30 Bakırhan: Abdullah Öcalan sürece dahil edilmeli
Hatimoğulları: En geniş mücadele ittifakına ihtiyacımız var
17:22 Claude: Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit en ağır şekliyle devrede
17:16 Kobane Davası: Barış ancak tecridin kırılması ile mümkün olacak
17:00 Akbelen'de asker şiddetine dair 'soruşturmaya gerek yok' kararı
16:56 Aydın Erdem mezarı başında anıldı
16:51 Suya atladığı iddia edilen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
16:48 Gazze'nin güneyinde sağlık sistemi çöktü
16:39 Gebze Cezaevi’ndeki kadın tutsaklar açlık grevine katıldı
16:02 Mutlak tecrit ve açlık grevi Meclis gündeminde
16:01 İzmir’deki ‘Las Tesis’ davasında beraat kararı
15:55 Ogün Samast’a savunma için süre verildi
15:43 Beştaş: Tecridin kalkması için var gücümüzle mücadele edelim
15:32 4 kentte Adalet Nöbeti: Tutsakların direnişi bizim direnişimizdir
15:02 Savcı mütalaasında Mehmet Emin Özkan'ın cezalandırılmasını istedi
14:34 Hewlêr’deki ABD üssüne drone saldırısı
14:28 Erdoğan’ın kafa karıştıran enflasyon yanıtı
14:26 Özak Tekstil'de işçiler üretimi durdurdu
14:15 HEDEP Mersin'den seçim açıklaması
14:05 TTB Merkez Konseyi’nden hekimlere mektup: Özerkliğimizi hiçbir muktedire devretmeyeceğiz
13:50 Pîran’ın bir mahallesi 20 gündür elektriksiz
13:47 Sanığın korucu olduğu tecavüz davası: Çocuk tehdit edildiğini söyledi
13:13 'Cezai ehliyeti var’ denilen polis amiri 3’üncü kez ATK’ye sevk edildi
12:58 İSİG: Kasım ayındaki iş cinayetlerinde 137 işçi yaşamını yitirdi
12:13 Gazeteci İrfan Uçar gözaltına alındı
11:58 Halide Türkoğlu'nun yargılanması durduruldu
11:33 HEDEP Mêrdîn Seçim Komisyonu'ndan gençler ve kadınlara çağrı
11:23 Habur Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu