Yüzyılın muhasebesi: Halk ünitelerinin yer alacağı ikinci Meclis kurulabilir

İSTANBUL - Demokratik Cumhuriyet Konferansı’nda konuşan Ahmet Türk, “Kürt ve Türk halkları ortak demokratik değerlerde buluşmalı” derken, Rıza Türmen, halkın oluşturduğu ünitelerin yer alacağı ikinci bir Meclis’in kurulması önerisinde bulundu.
 
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İstanbul Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlediği Demokratik Cumhuriyet Konferansı devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından konferansın ilk oturumunda, “Cumhuriyet: Yüzyılın muhasebesi” başlığı altında tartışmalar yürütülüyor. Süreyya Karacabey’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, ilk olarak sağlık sorunları nedeniyle online katılan görevden alınan Mêrdîn Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk konuştu.
 
Ahmet Türk, Osmanlı İmparatorluğu’nun tekçilik üzerine kurulduğunu belirterek, Türklük ve Türkçülüğün de o dönemde gündem geldiğini ifade etti. İttihat Terakki’nin ulus devlet mantığıyla birleştiği bir dönem olduğunu dile getiren Türk, “Bir ulus devlet yaratma mantığı, Kürtlerin, gayri Müslimlerin farklı inançlara mensup insanların büyük acılar çekmesine neden oldu. Sivas ve Erzurum kongrelerinde Kürtlere özerklik sözü verilse de daha sonra Mustafa Kemal’in İslam’ı esas alan projesi yürütülmüş, ancak Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu tamamen değiştirmiştir. Mustafa Kemal o dönemde, ‘Vatan perverlik Türk olmaktan geçer’ sözleriyle, o mutabakat tamamen ortadan kaldırıldı” dedi.
 
DEVLET MANTIĞI HİÇ DEĞİŞMEDİ
 
Şeyh Sait isyanını hatırlatan Türk, “1925’ten sonra İsmet İnönü Şeyh Said isyanın bastırılmasında büyük bir rol oynamıştır. O dönem başbakanlığı getirilmiştir. Şimdi burada iki önemli şey var. Kürtlerin asimile edilmesi, Kürt nüfusunun yoğun olduğu yerlerde bazı göçmenlerin getirilmesiyle Kürtlüğün önüne geçilmesiydi. 1932 yılında İsmet paşanın Kurdistan’da yaptığı geziler, bütün illerle ilgili raporlar hazırlanmış. Burada bütün mesele Kürtlerin gerçekten Türkleştirilmesi gibi bir proje ortaya konuldu. 1960’lar, 80’lerde devam etmiş. Kürtlerin konuşulması yasaklanmış, bugüne geldiğimizde ulus devlet mantığı ve devlet politikasının hiç değişmediğini görüyoruz” şeklinde konuştu.
 
YAŞANAN HAKSIZLIKLAR ANLATILMALI
 
Türk, şunları söyledi: “Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken, bu gerçekler toplumla paylaşmadan, değişim ve dönüşümü sağlamadan, demokratik cumhuriyeti inşa etmek kolay olmayacaktır. Mevcut siyaset ve siyasi partilerin bir rejim değişikliği, Kürtlerin eşit ve özgür vatandaş olma taleplerinde ciddi bir değişim göstermedikçe, toplumu da buna hazırlamadığında, ikinci yüzyılda cumhuriyetin demokratikleşmesinin kolay olmadığını ifade etmek istiyoruz. Aslında en büyük görev bizlere düşüyor. Bu salonda bulunan insanlar yüz yılda yaşananları toplumla paylaşmalı. Kürtlere ve bu coğrafyada yaşayan insanlara yapılan haksızlıkları anlatarak değişim ve dönüşüm yaratabilir.
 
ORTAK DEMOKRATİK DEĞERLERDE BULUŞMA
 
Bu nedenle demokratik bir geleceği içselleştirmiş olan, değerli insanların, demokratların, aydınların başarabileceği bir şeydir, demokrasiye inananlar bunu başarabilir. Geleceği içselleştirmek için Türkiye haklarını kucaklaştıracak bir anlayışla, Türkiye’nin geleceğini tartışan bir toplum, demokrasiye inanlar, bunu gerçekleştirebilir. Eğer gerçekleştiremezsek, siyasetten fazla bir şey beklemek hayal olur. Türkiye halklarının aydınlanması gerekiyor. Kürtlerin asla ve asla Türkiye’yi bölmek gibi bir niyetinin olmadığını, Kürt ve Türk halkının ortak demokratik değerlerde buluşması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Eğer gerçekten bir kucaklaşma istiyorsak, eşit yurttaşlık temelinde bir araya gelmenin, ancak Kürt sorununu çözeceğini, Türkiye’yi demokrasiye kavuşturacağını bilmek gerekiyor. Geçmişten bugüne kadar Kürtleri potansiyel tehlike gören siyasetin, artık niçin Kürtleri düşmanlaştığını halk tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Tüm bunları aşabilirsek, geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Bu ülkede halkların ortak demokratik yarınlarda buluşacağını yakın.”
 
DEMOKRASİ TARİHİNDE CUMHURİYET
 
Yazar Murat Belge, demokrasi konusunda cumhuriyet tarihinde pek parlak sonuçlar olmadığına dikkat çekti. “Hayatının kaç yılını demokrasi içinde geçirdiniz?” sorusunu soran Belge, “Demokrasisiz geçen bir cumhuriyet. Bunu yapanlar, hazırlayanlar belki çok sıkıcı olabileceğini düşünerek, değişiklik vaat ediyorlar. Bir tür diktatörlük altında yaşarken bu sefer popüler bir diktatörlük altında yaşam gibi bir şey sunuyorlar. Yani hangisini beğenirsen. Sonuçta demokrasinin yanından geçmemenizi sağlayacak birtakım tedbirler alıyorlar” ifadelerini kullandı.
 
‘KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’
 
Anti-demokrasiyi demokrasiye dönüştürebilecek potansiyelde olduklarını kaydeden Belge, “Seçime yaklaşıyoruz. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Nedir bu kritik dönem? Bir diktatörlük altında bir seçim daha kaybedersek neler olacağını tahmin etmek zor. İyi şeyler olmayacağını tahmin etmek gayet kolay da hangi pozitif tutamaktan gideceğiz? Bunu tarif etmek hiç kolay değil. Böyle bir durumda olmamıza rağmen 6’lı masa edebiyatı vs. ‘Bir mesafe aldık mı?’ diye bakıyorlar. Evet muhakkak almış olmalıyız. Seçime az kalmışken, çözülemediği anlaşılan sorunlar var. Türkiye’de yeterli, doyurucu bir demokrasi olamamasının nedenleri arasında Kürt sorunu yok mu? En büyük sorun ve buna bir türlü demokratik bir çözümle yaklaşamamışız. Şu ortamda demokrasiyi konuşacağız ama bu konuşmaların içinde Kürtler olmayacak mı? Bunu anlamak çok zor geliyor bana” şeklinde konuştu.
 
ALPAY: GERÇEKLİK YOK EDİLDİ
 
Gazeteci yazar Necmiye Alpay, bilim ve gerçeklik üzerine sunum yaptı. Gerçekliğin yok edilmesi için tüm araçların kullanıldığını ifade eden Alpay, “Pek çok insan anadilin ne demek olduğunu bilmiyor. Herhangi bir şekilde kayda geçmemiş, öğretilmemiş. O günden bugün gidip gelerek konuşmak zorundayım. Bugün okullarda, hangi kökenden olursa olsun, çocuklar anadil kavramını öğrenerek mi okuyor. Okul dışı kalan büyük gerçeklikler var. Kan gövdeyi götürüyor ama dillerimiz arasında bağlantı kurulmuyor” ifadelerini kullandı.
 
‘CUMHURİYET KAPİTALİZMİ SEÇTİ’
 
Alpay, Cumhuriyetin kapitalizmi seçtiğini belirterek, “Çok mücadele ettik ama yolun dönüp dolaşıp başına geliyoruz. Kapitalizmin bugün geldiği aşamada, sınıf çatışması temelinde toplumların geliştiğini düşünen akıma göre, sermaye birikimi belirleyici oluyor. Türkiye’de de aynı şey oluyor. Kapitalizm geliştikçe, sermaye işi zorluyor. Tek amaçları karı yükseltmek. Türkiye’de cumhuriyet, uzun süre devlet eliyle sermeye biriktirdi. Türkiye sermayesi emperyalistleşmeye başlıyor” şeklinde konuştu.
 
“Şiddet” ve “Terör” kavramı üzerinde duran Alpay, “Devlet terörü, baskı, zulüm ve faşizan diyoruz ama en büyük terörist diyemiyoruz. Ondan söz edemiyoruz. Bu kavramın da içinde bulunduğumuz durumda ve önümüzdeki yüz yılda önemli kavramlar olacağını düşünüyoruz” dedi.
 
BAYDAR: CUMHURİYET NEDEN BU HALDE?
 
Gazeteci yazar Oya Baydar, “Yüz yıllık cumhuriyet neden bu halde?” diye sorarak, “Bu macera yüz yıl önce başladı. Zor koşullarda bir doğum gerçekleşecek. Doğması beklenen bebek, bir ulus devlet. O ulus devletin adı da cumhuriyet. Bu bebek bir doğuş günahı. Bir doğum sakatlığı var. Bir türlü bu günahtan kurtulamadığımız için de bu haldeyiz. Cumhuriyetimizin malul olduğu sakatlık, ulus devletin egemen Türk unsuru üzerinden kurulması. Misak-ı Milli kapsamında diğer halkların, toplulukların ve kimliklerinin tanınmaması cumhuriyetidir. Başka türlü olabilir miydi? Olabilirdi. Doğuş koşulları Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor, bütün toprakları elden gidiyor” diye anlattı.
 
KÜRT VE TÜRK HAKLININ KURUCU OLDUĞU MODEL
 
Dönemin koşullarının önemine değinen Baydar, cumhuriyetin ilanına giden süreci anlattı. Baydar, 1920 Anayasa’sını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürt ve Türk halklarının kurucu olduğu bir model çıkıyor ortaya. Mustafa Kemal’in İzmir konuşması var, özerklikten söz ediliyor. 1923’e gelindiğinde Cumhuriyet ilan ediliyor. 1923 Anayasa’sında durum değişiyor. Artık Türkiye devleti değil, Türk devleti söz konusu. O zamandan Türklük üzerinden gideceği, ortaklığın gideceği anlaşılıyor. O dönem art arda çıkan isyanların etkisi var. 1925’e gelindiğinde, Kürt artık kurucu ortak olmak bir yana, bölünmez bütünlüğün tehdididir. Türkleştirilmek zorundadır. Bunun yolu da inkar, imha, Kürt kimliğinin inkarıdır. Bu koşullarda zor bir doğumla çıkan devletin baskıcı olması mecburi. Vatanın bölünmez bütünlüğünü ancak öyle savunabilir. 1930’lara gelindiğinde faşizan bir öz kazanmaya başlıyor.
 
CUMHURİYETİN İDEOLOJİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNMELİ
 
Bu sadece Kürtlerle ilgili bir mesele değil. 1915’lerle birlikte önce Ermenilerden, Pontuslardan kurtuluyoruz. Ama Kürtlerden kurtulamıyoruz. Türkleşmiyorlar. Ulus devletin Türklük üzerinden kuruluşu, bütün bu gelişmelere yol açıyor. Ulus devlet kuruluyorken, millet yok. Milleti de inşa etmek lazım. Nasıl bir millet yaratacağız? Makbul olan vatandaş, makbul olan vatandaş Türk’tür. 1950’lerle Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle ayaklar baş oldu. Eğer yüz yıldır demokratik toplumun peşinde koşuyorsa, sadece Kürtlerin, diğer halkların değil, toplumun bütün kesimlerinin ittifakını sağlayamıyorsak, cumhuriyetin ideolojisi üzerinde düşünmek gerekiyor.”
 
TÜRMEN: YENİ BİR CUMHURİYETİN TAM ZAMANI
 
Hukukçu Rıza Türmen, Türkiye’nin geldiği süreçte Demokratik Cumhuriyet Konferansı’nın düzenlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Şu yaşa geldik, demokratik bir cumhuriyette yaşayamadık. Bundan sonra yeni bir şeyi inşa edebileceğimiz bir dönemdeyiz. Her şey o kadar çöktü ve dibe vurdu ki. Her şeyin bitmesinin yarattığı bir fırsat var. ‘Yeni bir demokratik cumhuriyet kurabilir miyiz?’ tartışmasının tam zamanı. Cumhuriyet 1920’lerde dondu kaldı. Cumhuriyeti özetleyen altı ok. Bunlar cumhuriyeti özetleyen ilkeler değil. Devletçilik aynı zamanda bütün devlet yönetimine hakim olan bir ilkedir. Toplumdaki her türlü dinamik ve gelişme, devlet tarafından kontrol edilmesidir altı oktaki devletçilik. Devlet kendi ulusunu kurmuştur” diye konuştu.
 
TEK TİPLİ VATANDAŞLIKTAN ÇOK TİPLİYE
 
Türkiye usülü cumhuriyetin önemli bir özelliğinin vatandaşlık olduğunu belirten Türmen, “Bu vatandaşlık, farklı özellikleri görmezden gelir. Tek tip toplum yaratır. Vatandaşlık, bir ulus devlete aidiyetten kaynaklanır. Oysa vatandaşlık ulus devlete aidiyetten değil, haklar ekseninde ele alınması gerekir. Bunun için kültürel haklar da vardır. Bu anlayışı değiştirmek gerekiyor. Tek kimlikli anlayıştan, çok kimlikli bir vatandaşlık anlayışına geçmek gerekiyor. Bunun yaratılması Türkiye’de ağır yaralara yol açmıştır. Bu tek tipli vatandaşlıktan çok tipli vatandaşlığa geçerken, geçmişle hesaplaşmalı” diye belirtti.
 
DEMOKRASİ TARTIŞMALARI
 
Türkiye’de demokrasi tartışmalarının devlet üzerinden yapıldığını söyleyen Türmen, “Bunu tersine çevirmek lazım. Demokrasi tartışmalarını halk üzerinden yapmak lazım. Aşağıdan yukarıya bir demokrasiyi nasıl yaratabiliriz? Vatandaşlığı ulus devletten arındırmak lazım. Demokratik cumhuriyet denildiği zaman, hak eksenli bir vatandaşlık ve aşağıdan yukarı katılımcı bir demokrasi kurabilmek. Bu katılımcılık meselesi, ağızdan ağıza dolaşıyor. Altılı Masa’nın son metninde yer alıyor. Peki nasıl bir katılımcılık, hiç tartışılmıyor. Nasıl gerçekleştireceğiz. Katılımcılık, demokrasinin ayrılmazı. Türkiye’de halkı siyasetin içine çekebilmek lazım. Siyasetin halk olmadan yapılması en büyük sorun” ifadelerini kullandı.
 
‘İKİNCİ BİR MECLİS KURULABİLİR’
 
“Parlamenter demokrasi” sistemi üzerinde duran Türmen, “İkinci bir meclis kurulabilir. Bu meclis siyasi partiler dışında üyelerini seçsin. Kurulacak üniteler kendi delegesini büyük üniteye gönderebilir. Kent konseyi olabilir. Bu delegeler, kendi aralarında ikinci meclise gidecek üyelerini seçebilirler. Bu meclis yerel demokrasiyle doğrudan irtibat halinde olmalı. Bu meclis halkın meclisi olacaktır. Bu nedenle bütün yurttaş inisiyatiflerin bu meclise gelmesi gerekir. Bu meclise geldikten sonra ikinci meclise gider” önerisinde bulundu.
 
Altılı Masa’nın tek alternatifinin “Güçlendirmiş Parlamenter Sistem” olduğunu söyleyen Türmen, “Nasıl güçlendirilmiş? Yeni bir demokrasi lazım. Milletin bölünmezliği ne demek? Türkiye’de federasyonu savunmak suç mu?” diye sordu.
 
ABDULLAH ÖCALAN’IN FARKI
 
Siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, salondakileri Kürtçe selamlayarak sözlerine başladı. Önder, şöyle devam etti: “Öncelikle bir özeleştiri ile başlamak istiyorum. Burada cumhuriyet ve cumhuriyetle ilişkisi olan her kesime demokratik cumhuriyet tahayyülü verilmiş LGBT kurum temsiliyeti ıskalanmış. Kuvvetli bir özür ve yeni bir platformla bunun telafi edilmesi gerekiyor. Kimsenin hatırını yıkmak istemem ama devletin, iktidarın, son anayasa değişikliğinde kadın ve aile kurmak istediği ilişki, zindan ilişkisinden farkı yok. Düşmanlarınızı seçerken dikkat edin, ileride onlara benzeyeceksiniz.
 
İlk politik tutsaklığım 16 yaşında, Maraş katliamını protesto ederken oldu. Yaklaşım farkımız şurada, herkes cumhuriyeti ve diğer birçok meseleyi tartışırken, bir hal üzerinde konuşur. Oysa bir akış üzerinedir. Devrimci yaklaşım bu hal ile yeterince hallendiğini düşünüyorum. İleriye bakmalı, ancak o şekilde yol alabiliriz. Bir masa üzerinde gündemi olan, kontrolü olan, sonuçlarının değerlendirileceği, denetleneceği bir sürece girmek gerekiyor. Yöntemle başlamalıyız. Buralardan başlamak lazım. Çözüm süreci boyunca birçok siyasetçi, öncü ve lider ile görüşme imkanı buldum. Sayın Öcalan’ın bir tek farkı vardır. Diğer siyasi aktörlerle kıyaslandığında, görüşlerden, önerilerden, kategorik karşıtlıklardan azade gerçeğe saygısı olan tek insan. Bunu gözlemledik. Gerçeğe saygı önemlidir. Cumhuriyetin zalimliği, tekçiliği, hepsini konuştuk, artık yaşlanmanın verdiği özgürlükle konuşabiliyoruz. Bizim elimizde çözümlerimiz var. Ona göre problem tarif ediyoruz. Hiçbir zaman bu nedir? Buna uygun çözüm nedir? Bu konuda konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Bunu da ikinci özeleştiri olarak söyleyeyim.
 
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM!
 
‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’, zayıfından ne hayır gördük. Binlerce insan toprağın altına girdi, zindanlara girdi, sürgünle sınandı, ortada zırh gibi kavram varken, bu tarihsel emeğe küfür etmektir. Kavramlar ve kavramsallaştırma çok önemli. Türklük buraya 150 atlıyla gelmiş. Silahları yok, mecalsizdi. Bir söz üzerine burayı yurt edinmişler. 72 millete bir nazarla bakarız demişler, bu çoklu bir yaklaşımdır. Türklük buraya geldiğinde, bugünkü kadar problemi çözüme uydurma gibi bir yaklaşım içinde değil. Bu mecalsiz düşmüş insanlara çok iyi geldi. Bununla burayı yurt edindi, cumhuriyet serüveni başlayana kadar. Bir oluşa işaret ediyorum. Teke indirgendi, silahla kendi birliğini sağlayamaz duruma geldi.
 
‘YURTTA SULH, CİHANDA SULH’ İFADESİ
 
‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ yerinde kullanılmadan önce İzmir İktisat Kongresi’nde sarf ediliyor. Bu bir barış perverlik ifadesi değil. Batıya paylaşım savaşlarınızla ilgilenmeyeceğiz anonsudur. Bunun tarihsel anlamıyla aldığınızda böyledir, bununla cumhuriyet yüz yıllık bir avans almıştır. Kürtler bu ülkenin istikbalinde söz sahibi ve hisse sahibi olmak istiyorlar. Kimsenin hakkına göz dikmeden, bu hisse egemenliğin paylaşımıdır. Bunu cesurca, çerçevesini net çizerek tarif etmezseniz, bu tür panelleri izlemeye devam edeceksiniz. Egemenlik paylaşımında korkacak bir şey yok. Adını doğru koyalım, bundan fazla dayak yemeyiz. Kürt halkı ve etnisite demeyen sosyalist dostlarımız, bütün bu bilgiler için ağır bedeller ödemiştir. Bizim için hayati olduğu kadar kimse için değildir. Bedelini hayatlarımızla ödüyoruz.
 

Diğer başlıklar

06/06/2023
23:28 Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde 28 gözaltı
22:57 İran, Riyad Büyükelçiliği'ni yeniden açtı
22:10 KESK Semsûr’den 4’üncü ay deprem raporu
21:43 Yıldız’ı katleden polis hakkında tahliye kararı
20:42 Elif Ana filmine Gronzi’de 2 ödül
20:36 Kadın Zamanı Derneği'nden MKGP'ye ziyaret
20:18 Kabine toplantısı sona erdi
19:40 Bêdlîs’te 8 gözaltı
19:35 TİP’ten Can Atalay için 85 yerde açıklama
19:22 Cindirêsê’de bir kişi kaçırıldı
18:46 Sendikaları kapatılmak istenen emekliler: Dava reddedilmeli
18:40 Gazeteci Turgut’un evine polis baskını
18:18 Demirtaş Batman Newroz davasından beraat etti
18:13 Akdoğan'ın cenazesi alındı
17:42 CHP’nin Meclis Başkanı adayı Bingöl oldu
17:33 Deprem enkazında bir kadının cenazesi bulundu
17:25 İzmir'de din görevlilerin okullara atanmasına tepki
17:16 Gabar’da ağaç kıyımı
16:38 Yeni kabine toplandı: Gündem savaş ve ekonomi
16:20 Nisêbîn’de 5 kişinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
15:38 CHP’den kongre kararı
15:29 Koçyiğit: 'Eğitimde iş birliği protokolü' yasaya aykırı
15:05 Guherzê Dağı'na saldırı
14:39 Şenyaşar ailesinden Bakan Tunç’a: Urfa'dan işe başlamalı
14:31 Yeşil Sol Parti'nin Meclis Başkan adayı Hatimoğulları oldu
14:28 Motorine zam yolda
13:56 Darp edilen gazeteciye hapis cezası
13:15 Barajın vurulmasında Ukrayna ve Rusya birbirini suçladı
11:57 AİHM, Yüksekdağ ve Demirtaş'ı haklı buldu
11:57 Anne, baba ve 6 çocuğu gözaltına alındı
11:44 Avukatlardan İmralı başvurusu
11:43 DEDAŞ'ın uygulamasına karşı çıkan köylülere gaz bombalı saldırı
10:40 'Kendisini cumhurbaşkanı olarak tanıtıp para isteyen' paylaşımına beraat
10:35 BAT sigara grubuna zam
10:32 Akın: Özgürlük için mücadeleyi daha güçlü yürüteceğiz
09:01 Abdullah Öcalan: AKP, Kürt Haması yaratmaya çalışıyor
09:01 Hasta tutuklu Behçet Kaplan nasıl ölüme sürüklendi?
09:00 Nusaybin Emniyeti’nde yağma çetesi ortaya çıktı
09:00 'Sağlık emekçilerine şiddet politikası uygulanıyor'
09:00 Akbelen'de seçim sonrası baskılar arttı
09:00 06 HAZİRAN 2023 GÜNDEMİ
08:53 Kurda yükseliş sürüyor
08:45 Amed’te ağır hasarlı bina çöktü
08:04 Kararnameyle 13 üniversiteye rektör atandı
05/06/2023
23:34 Haiti’de sel: 42 kişi yaşamını yitirdi
23:11 Savunma Sanayi Başkanlığı’na Görgün atandı
21:37 Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu
21:32 Ağır yaralı Gülmez, 40 gün sonra hastaneye getirildi
21:28 Tutuklu Binevş Kültür ve Sanat Derneği üyelerine tahliye
20:51 Evvel Temmuz Festivali’ne katılım çağrısı
19:59 İHD’den seçim gözlem raporu
19:50 İzmir'de süren talana dikkat çekildi
19:31 İstanbul’da 238 okul TÜGVA’ya tahsis edildi
19:13 AP’de Türkiye raporu görüşüldü
18:16 5 Haziran patlamasında katledilenler anıldı
18:04 HDK Kadın Meclisi: Hortlayan egemen eril zihniyete geçit vermeyeceğiz
17:36 Tuzla’da iş cinayeti
16:30 İran askerleri 1 kolberi katletti
16:19 Mayıs ayında patatese yüzde 37 zam
16:06 Polislik görevinden istifa eden kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi
15:10 HDP'den gençlere çağrı: Dönüşüm sürecine katılın
14:44 İHD Mersin Şubesi seçimlerde yaşanan ihlalleri açıkladı
14:31 Edibe Şahin tahliye edildi
14:25 DTK Riha dosyasında 4 yıl sonra beraat
14:21 CHP’nin yeni MYK'si belli oldu
14:18 Genel İş'ten 'promosyonlar güncellensin' talebi
14:01 Konteyner kentte kalan 52 kişi zehirlendi
13:54 Yeşil Sol Parti'den Çevre Günü kararı
13:37 Onur Yaser Can davasında sanık polislere 6'şar yıl ceza
13:27 Cemaatteki tecavüz davası 17 Temmuz’a ertelendi
13:00 SES Genel Kadın Sekreteri Atabey tahliye edildi
12:53 Şenyaşar ailesi ‘adalet’ pankartını Meclis’e asacak
12:37 Gazeteci Ölçen davasında ‘yakalama’ kararı beklenecek
12:27 Ekolojistlerden turizm projesi çağrısı: Durdurun
12:21 HDP’den 5 Haziran katliamı açıklaması
12:19 4 kentte sel: 2 kişi hayatını kaybetti
11:30 TÜİK: Mayıs ayı enflasyonu 39,59
10:39 Uçar: Birlikte kazanacağız, sokaklar ve mücadele bizim
10:27 Çewlîg’te ekmeğe zam
10:26 Tarikat liderinin tecavüz ettiği engelli kadın intihara sürüklendi
10:00 ENAG: Enflasyon 3 haneli seviyelerde
09:41 Askerlerden Akbelen’e gece baskını
09:25 Xwebûn tecrit manşetiyle çıktı
09:18 Meclis’te başkanlık seçim süreci başlıyor
09:02 Jongerden: Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşmez
09:01 Kozak Yaylası’nda çam fıstığı yok oluyor
09:00 5. Ma Music Günleri başlıyor
09:00 Kriz derinleşiyor: Çözüm savaşta değil demokraside
09:00 05 HAZİRAN 2023 GÜNDEMİ
08:57 Ladik'te sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
08:53 Dolar 21 lirayı aştı
08:52 Sigaraya zam
00:23 Cizîr'de bir korucu arabasında ölü bulundu
00:14 Şarbajêr’de SİHA saldırısı
04/06/2023
23:09 Ataol Behramoğlu’nun Bedlis söyleşisine engel
22:58 Kuzey Doğu Suriye’den çocuklar için çağrı
21:33 Licê’de hava hareketliliği
21:25 Buldan ve Sancar kongrede aday olmayacaklarını açıkladı
20:54 Dengbêj Şakiro anıldı
20:01 Direniş sonuç verdi: Irak ordusu Mexmûr'dan çekildi
19:06 Fransa’da 64 yaş kararnameleri Resmi Gazete’de
18:43 İkizköylülerden kömür isyanı
18:09 ‘Pandemi ve Hapishaneler’ konferansı: Sağlığa erişim engellendi
16:52 Din görevlileri okullara ‘Manevi danışman’ olarak atandı
16:32 Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi
15:17 MEBYA-DER kongresi: Kürt halkı geri adım atmadı
14:59 TJA: Erkek aklının saldırılarına izin vermeyeceğiz
14:50 Son 5 günde 167 saldırı
14:38 Adalet Bakanı Tunç’tan ‘yeni Anayasa’ mesajı
14:37 Xarpêt’te göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi
13:58 Türkiye gıda enflasyonunda ilk 10’da
13:42 Görevi devralan Şimşek’ten ‘tek haneli enflasyon’ mesajı
13:24 Soylu dönemi kapandı
12:46 Şenyaşar ailesi: Zulme sessiz kalmayın
12:43 Suriye Dışişleri Bakanı Miqdat Irak’ta
12:38 Mexmûr kuşatması Fransa’da protesto edildi
10:33 8 yıl geçti: Katliamın arkasındaki güçler yargılanmalı
09:00 Temelli: Fikriyatımıza, paradigmamıza, halkımıza güvenelim
09:00 Gençlerden gelecek yorumu: Ya ekolojik toplum ya yok oluş
09:00 04 HAZİRAN 2023 GÜNDEMİ
08:19 Erdoğan kabinesi Resmi Gazete'de yayımlandı
03/06/2023
23:53 DFG: Tutuklu gazeteci sayısı 79
22:53 İşsizliğin nedenini kadınlara bağlayan Şimşek ekonomi bakanı oldu
22:16 Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
22:11 Erdoğan'ın yemin töreni: Barzani, Oğan, Aliyev ve Stoltenberg bir arada
20:06 Sınır ticareti yapan binlerce kişi gümrük kapısında bekletiliyor
18:37 Şenyaşar ailesi: Herkes işlediği suçun hesabını verecek
18:31 CİSST’ten ‘Pandemi ve Hapishaneler’ konferansı: Tecrit derinleşti
17:57 Cenevre’de Mexmûr için eylem
17:38 Şellavcı’nın katledilmesiyle ilgili 12 polis hakkında iddianame hazırlandı
17:25 CHP’nin Meclis grup yönetimi belli oldu
16:44 Ters kelepçeyle gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest
16:36 Kayyım Kürtçe park ismini sildirdi
16:27 Erdoğan ailesinin dünürü için yapılan imar değişikliğine izin çıkmadı
15:43 Cumartesi Anneleri: Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceğiz
15:18 Erdoğan yemin etti
14:57 Ekolojistlerden 'Kömürsüz Türkiye' kampanyası
14:29 'Cezaevi Tenzire Acar’ın yaşamını tehlikeye atıyor'
14:27 TUHAY-DER kongresinde İmralı tecridine tepki
14:09 İHD: Ağız içi aramayı reddeden tutuklu tedavi olamıyor
14:03 KHK eylemi 63’üncü haftasında
13:38 Kaçırıldıktan sonra kendilerinden haber alınamadı
12:56 Licê'de askeri operasyon
12:39 AYM kararına rağmen Galatasaray Meydanı’nda abluka sürüyor
12:08 29 yıldır akıbetleri bilinmiyor
12:00 Amediyê’ye hava saldırısı
11:00 Hindistan'da tren kazasında ölü sayısı 288'e çıktı
10:55 CHP PM toplantısı başladı
10:05 Ablukaya karşı gece gündüz direniş
09:45 Kayyım arsaları satışa çıkardı