Yeşil Sol Parti: İkinci yüzyılı Demokratik Cumhuriyet yüzyılı yapacağız

img
ANKARA - Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs seçimlerinin dönüm noktası olduğunu belirttiği Seçim Beyannamesi’nde, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, demokrasinin toplumsallaştığı Demokratik Cumhuriyet yüzyılı yapacağız” vurgusu yaptı.
 
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin startını, Seçim Beyannamesi’ni açıklayarak verdi. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen lansman toplantısıyla açıklanan beyanname, Yeşil Sol Parti’nin “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” sloganının kapağına taşındığı kitapçık olarak basıldı. Kürt sorunu başta olmak üzere ülkenin temel sorunların çözümüne dair vaatler yer aldığı beyanname, 4 bölüm ve 50 başlıktan oluşuyor. 
 
SEÇİMLER DÖNÜM NOKTASI 
 
Dünyada ekonomik kriz ve hegemonya savaşlarının yaşandığı değerlendirmesi yapılan beyannamenin giriş bölümünde, Türkiye’de de başta Kürt sorunu olmak üzere tarihsel, toplumsal ve siyasal sorunların çözülememiş olması nedeniyle yaşanan çoklu kriz ağırlaştığına işaret edildi. Yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine girildiği vurgulanan beyannamede, 14 Mayıs seçimlerinin dönüm noktası olacağı ve toplumun geleceğinin oylanacağı belirtildi.
 
İKİ SEÇENEK VAR 
 
Türkiye halklarının önünde iki seçenek olduğu kaydedilen beyannamede, “Ya faşizme dur diyeceğiz veya faşizm daha da kurumsallaşacak. Bir yol ayrımındayız. Biz’ler hem faşizme dur diyeceğiz hem de demokrasinin, özgür ve eşit geleceğin teminatı olarak Meclis’te çok daha güçlü yer alacağız” ifadelerine yer verildi. 
 
SİYASAL ENKAZ ORTAYA ÇIKTI 
 
Mereş merkezli 11 kenti etkileyen 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde kentlerin yıkıldığı, onbinlerce insanının yaşamını yitirdiği hatırlatılan beyannamede, “Acımız tarifsiz, yasımız sürüyor. Depremler sâdece şehirlerimizi yıkmakla, canlarımızı bizden koparmakla kalmadı, AKP-MHP iktidarının yarattığı siyasal enkazı da ortaya çıkardı. Yıkım büyük, acılar derin. Ancak depremlerde insan yaşamı için kritik 72 saat boyunca ve birçok yerleşimde sonrasında da ortada görünmeyen iktidara karşılık dayanışmayı büyüten toplumun gösterdiği gibi, şimdi daha da güçlüyüz ve bu iktidarın yarattığı siyasal, ekonomik ve toplumsal enkazdan kurtulmayı birlikte başaracağız. Bu deprem, bir kez daha yerinden ve yerelden yönetimin hayati olduğunu açığa çıkarmış, merkeziyetçiliğin toplumsallığın özüne uymadığını göstermiştir” diye belirtildi. 
 
DEMOKRATİK CUMHURİYET YÜZYILI 
 
Yeşil Sol Parti’nin seçimlerle birlikte Demokratik Cumhuriyet yüzyılını başlatacağı vurgulanan beyannamede, “Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Ulus’la mümkündür. Demokratik Ulus tüm etnik, kültürel ve inançsal kimliklerin eşit ve özgür olarak bir arada var olduğu ve varlıklarının anayasal güvence altında bulunduğu toplumun demokratik ifadesidir. Demokrasiden, halkların ortak iradesinden korkup kaçan yüzyıllık Cumhuriyet tekçilik üzerine kurumsallaştı. Ret ve inkâr siyaseti Kürt sorununu daha da büyüttü. Cumhuriyet tarihi, her tür askeri sivil vesayetin, ataerkinin, baskıların, yasakların, siyasi darbelerin, hak ihlâllerinin, irade gasplarının, toplumsal talepleri yok saymanın örnekleriyle dolu. Demokrasiyle buluşamayan Cumhuriyet, patronlara ve işbirlikçilerine hizmet eden ekonomik düzeniyle bugün tam bir siyasal ve kurumsal enkaza dönüşmüş durumda. Emekçileri ve toplumun çok büyük çoğunluğunu yoksullaştıran, patronları zenginleştiren bu düzeni birlikte değiştirmek için mücadele ediyoruz. Emek sömürüsüne dayanan düzene karşı emeğin özgürlüğünü savunan sosyal bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. İkinci yüzyılın başında Demokratik Cumhuriyet’in temellerinin atılması için geliyoruz” vurgusu yapıldı.
 
ÇÖZÜM: RADİKAL DEMOKRATİK DEĞİŞİM 
 
Türkiye halklarının demokratik geleceği için çözümün AKP-MHP iktidarının derinleştirdiği çoklu krize karşı sistemin radikal demokratik değişimi olduğuna işaret edilen beyannamede, şunlar kaydedildi: “Çözüm, sistem içi muhalefetle iktidarın değişmesi değil; yeni yaşamı inşa edecek 3. Yol’dur, Demokratik Cumhuriyet’tir. Çoğulcu bir siyasal sistemde yerel demokrasi, demokratik ve ekolojik toplum, cinsiyet eşitliği, özgürlük ve insan hakları ilkelerini esas alarak Demokratik Cumhuriyet’i inşa edeceğiz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde kullanıldığı, demokrasinin toplumsallaştığı Demokratik Cumhuriyet yüzyılı yapacağız. Demokratik Cumhuriyet yüzyılının eşiğinde umut yorgunluğundan çıkıp, yolumuzu cesaretle, coşkuyla ve birlikte bulmamızı sağlayacak ortak pusulamız 3.Yol’dur. 3. Yol, Türkiye halklarının barış içinde, eşit, özgür ve ortak yurttaşlık temelinde yaşayacağı bir Türkiye kurma yoludur.”
 
ÜÇÜNCÜ YOL’UN LOKOMOTİFİ 
 
Türkiye’nin büyük sorunları olduğuna dikkat çekilen beyannamede, “Yapısal sorunlara karşı yapısal çözümleri savunuyoruz. Tamirat, tadilat, makyaj ve restorasyonla sorunlara köklü çözümler getirilemez. 3. Yol çizgisi sorunların yapısal ve sistemik temelde çözülmesinin yoludur. Ülkede bir yanda AKP-MHP koalisyonu, yani statükocu iktidar güçleri var. Diğer yanda ise restorasyoncu düzen içi muhalefet güçleri var. Statükocu iktidar tam bir ekonomik ve siyasal enkaz yaratmıştır. Restorasyoncu muhalefet ise sorunların asıl nedenine dokunmayan sistem içi sınırlı vaatlerde bulunuyor. Oysa çözüm gerçek değişimde. Çözüm demokratik değişimde. Bu nedenle yolumuz, 3. Yol’dur” diye kaydedildi. 
 
KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ 
 
Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü için mücadele vurgusu yapılan beyannamede, “Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak olmalıdır. Bu çerçevede, başta anadilinde eğitim hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılması büyük önem taşır. Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözüm için temel insan haklarının ve evrensel hukuk ilkelerinin ağır bir ihlali olan tecridin sonlanması elzemdir. Çözüm savaş ve güvenlikçi politikalarda, silah ve çatışma yöntemlerinde değil, diyalog ve müzakerededir. Türkiye’nin en köklü sorunu olan, Cumhuriyetin demokratikleşmesi ile doğrudan bağlantılı ve iç içe geçmiş olan Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü için gereken sorumluluğu üstlenmeye geliyoruz. Sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel yaklaşımımızdır. Barış ile tüm toplum kazanacak, Biz’ler kazanacağız” ifadelerine yer verildi. 
 
İKİNCİ YÜZYILDA DEMOKRATİK ANAYASA
 
“Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratik anayasa” vurgusu yapılan başlıkta, “Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısına uygun yeni bir demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü Anayasa’yı, toplumsal sözleşmeyi demokratik katılım ve toplumsal müzakere ile birlikte yazmak için biz’ler hazırız! Demokratik Cumhuriyet’in, toplumsal barışın ve eşit koşullarda birlikte yaşamın teminatı olan yeni bir toplumsal sözleşme ile bütün özgürlükleri, hakları ve eşit yurttaşlığı güvence altına almaya geliyoruz. Ülkedeki tüm halkların, inanç gruplarının ve kültürlerin haklarına ve varlığına saygıyı anayasal güvence altına alan Demokratik Anayasa’yı savunuyoruz” denildi. 
 
GÜÇLÜ YEREL DEMOKRASİ 
 
“Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş çoğulcu parlamenter sistem” başlığında ise geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının etkili olduğu demokratik sisteme işaret edildi. Parlamenter demokrasinin katılımcı demokrasiyle tamamlanması için halkın karar mekanizmalarına katılımını sağlayacak düzenlemelerin yaşama geçirileceği belirtilen beyannamede, kuvvetler ayrılığının yerele doğru genişlediği, yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel yönetimler üzerinde merkezi vesayete son verildiği, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasinin inşa edileceği kaydedildi.
 
KAYYIM REJİMİNE SON 
 
“Kayyım rejimine karşı halk iradesi” başlığında ise siyaseti merkezileştirerek Meclisin iradesini yok sayan ve yerel demokrasiyi kayyım rejimi ile gasp eden AKP-MHP iktidarına karşı Demokratik Cumhuriyet’in inşa edileceği belirtilen beyannamede, şu ifadelere yer verildi: “Meclisler, kent konseyleri, platformlar, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlenmeleri ile yönetime ve karar süreçlerine katılan halkın iradesiyle demokrasiye ve eşit temsiliyete dayalı yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyım rejimine son vermek için geliyoruz.”
 
AKP’YE KARŞI TARAFSIZ YARGI 
 
Beyannamede yer alan “Bağımsız ve tarafsız yargı ile herkes için adalet” başlığında, yürütmenin vesayeti altındaki yargı kurumu eliyle siyaseti ve toplumu şekillendiren ve toplumsal, siyasal muhalefeti tasfiye etmeye çalışan AKP-MHP iktidarına karşı bağımsız ve tarafsız yargının hayata geçirileceği ifade edilerek, aynı zamanda temel insan hak ve özgürlükleri ile uluslararası sözleşmelerin gereklerini kabul eden bir hukuk ve adalet sisteminin inşa edeceği belirtildi.
 
EKONOMİDE YOKSULLAŞTIRMAYA SON
 
Yeşil Sol Parti, ekonomiye dair vaatlerini ise “Ekonomide adalet ile yoksullaştırmaya son” başlığında anlattı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik, yoksulluk, borçlandırma ve mülksüzleştirme sürecine son verecek ekonomide adaletin sağlanacağı kaydedilen beyannamede, “İktidarın sermayeyi önceleyen kapitalist ekonomi politikalarına, emek ve emekçi düşmanlığına, savaş, güvenlikçi ve silahlanma harcamalarına, kadın yoksulluğuna karşı emeğin ve halkların birlikte özgürleşeceği Demokratik Cumhuriyet’i birlikte inşa edeceğiz. Esnek ve güvencesiz çalışmaya, emeğin sömürüsüne ve iş cinayetlerine karşı örgütlü emek ile birlikte değiştireceğiz” denildi. 
 
“Rantçı değil toplumcu kamu yönetimi” başlığına yer verilen beyannamede, kamu yönetimini demokratikleştirilmesi, liyakat ilkesini belirleyici yapmak ve siyasi partilerin kadrolaşma alanı olmaktan çıkarılacağının altı çizilen beyannamede, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yaratılan hak gasplarına ve kamuda ayrımcılığa son verileceği kaydedildi. 
 
DEMOKRATİK DİPLOMASİ VE MÜZAKERE
 
AKP iktidarının krizleri derinleştiren dış politikasına karşı “Barışçı dış politika” başlığıyla uluslararası alanda barış politikasının yürütüleceği vurgulayan beyannamede, şunlar kaydedildi: “Dış politikayı diplomasi yerine savaş, şiddet ve askeri anlayışla yürüten iktidar blokuna ve küresel savaş güçlerine karşı barışçı bir dış politika için geliyoruz. Halkları savunmasız kılan, kadınları şiddetin ve sömürünün hedefi haline getiren, ekolojik yıkıma sebep olan ve sermaye odaklarını zenginleştirerek toplumu yoksullaştıran savaş anlayışına dayalı dış politikayı birlikte değiştireceğiz. Ortadoğu’da ve dünyanın her yerinde yaşanan sorunların demokratik ve barışçı çözümü için diplomasi ve müzakereyi esas alacağız. İkinci yüzyılda yerel, bölgesel ve küresel barış için Demokratik Cumhuriyet’i inşa edeceğiz.”
 
KADINLAR İÇİN ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK 
 
Kadınlar için özgürlük ve eşitliği savunan Yeşil Sol Parti, bu başlıkta iktidarların estirdiği faşizme ve erkek egemenliğine karşı örgütlenmeyi ve dayanışmanın büyütülmesinin önemine değindi. Beyannamede, erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan erkek ittifaklarına karşı özgürlük, demokrasi, barış ve eşitlik için kadınların Üçüncü Yol’da kararlı olduğu vurgulayarak, “Kadınların tarihsel kazanımları ve biz’lerin mor çizgisi olan eşbaşkanlık ile eşit temsiliyet ilkesi ve İstanbul Sözleşmesi ile birlikte değiştireceğiz” diye belirtildi. 
 
ÖZGÜRLÜKÇÜ LAİKLİĞİ SAVUNUYORUZ
 
Özgürlükçü laikliği savunan Yeşil Sol Parti, beyannamenin bu başlığında şunlara yer verdi: “Devletin, dini ve inançları tahakküm altına almasına ve inançlara yönelik tekçi, inkârcı ve asimilasyoncu politikalara karşı özgürlükçü laikliği savunuyoruz. İnanç ve vicdan özgürlüğünü, inançların çoğulluğunu ve eşit yurttaşlığı Demokratik Cumhuriyet ile anayasal güvenceye almak için birlikte değiştireceğiz. Halkları ayrıştıran, yaşam biçimlerini, inançları ve dini değerleri baskı altına alan ve siyasetin aracı haline getiren AKP-MHP dönemine son vermeye geliyoruz.”
 
EKOLOJİ TEMELLİ POLİTİKA
 
Beyannamenin devamında yer alan “Ekolojik yeni yaşam” başlığında ise küresel iklim krizinin ölümcül sonuçlarına dikkat çekilerek, “Küresel iklim krizinden en az sorumlu olan ülke halkları en büyük felaketleri yaşıyor, en çok acıyı çekiyor. İklim mültecilerinin sayısı her geçen yıl çoğalıyor. Eğer durdurulmazsa, kapitalizmin bu ölümüne büyüme çılgınlığı insanlığın ve diğer tüm canlıların sonu olacak. İklim krizi ve iklim adaletsizliğine karşı hayatı savunanların evrensel mücadelesinin güçlü bir halkası olmaya geliyoruz. Doğayı sermaye birikim aracı olmaktan çıkararak ekolojik yıkımı durdurmaya geliyoruz. Enerji, ulaşım, kentleşme ve tarım politikalarında ekolojik yaklaşım ve canlılar arası hiyerarşik düzenin olmadığı bir ekosistem içinde yaşam hakkı için birlikte değiştireceğiz. İnsan merkezli doğa kavrayışına karşı ekoloji temelli politikalarla birlikte Demokratik Cumhuriyet’i inşa edeceğiz” vurgusu yapıldı.
 
ÖZGÜR GENÇLİKLE DEMOKRATİK CUMHURİYET’E
 
“Demokratik Cumhuriyet’e gençlikle yürüyoruz!” vurgusunun yapıldığı “Özgür gençlik ile Demokratik Cumhuriyet’e” başlığında, gençliğin özgürleşmesi, yaşam biçimlerine müdahale edilmemesi ve karar süreçlerine eşit katılımının önemine değinildi. Beyannamede, tahakküme, baskıya, sömürüye ve yaş ayrımcılığına karşı bugünün ve yarının Üçüncü Yolu’nun gençlikle inşa edileceği vurgulandı. 
 
Beyannamenin devamında ise yaşanan tüm bu sorunlara karşı çözüm önerileri ve vaatler sıralandı. 
 
MA / Özgür Paksoy 

Diğer başlıklar

00:33 Bursa’da DEM Parti ilçe binasına saldırı
04/03/2024
23:46 Koca: Depremde 2. kattan atlayan yurttaş hayatını kaybetti
23:33 Fransa kürtajı anayasal güvenceye alan ilk ülke oldu
22:00 Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
21:03 Riha’da coşkulu büro açılışı: Bize ait olanı geri alacağız
20:51 Tecrit konulu panel: Kadın özgürlükçü paradigma hedefte
19:33 Erdoğan’dan Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırıların süreceği sinyali
18:53 BES-AR: Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 105
18:34 EŞİK’ten yerel seçimlere ilişkin 5 acil şart
17:09 Yargıtay, gazeteci Kurt’un hapis cezasını onadı
16:57 Eşbaşkan adaylarından halka 'çözüm' sözü
16:54 Muğla'da 'sanayi alanı' değişikliğine itiraz
16:48 Tutsak Dari: Darp edildik
16:45 Adalet Nöbetlerinde 'Öcalan'ın arkasındayız' mesajı
16:44 Ankara’da bir kadın katledildi
16:34 DTK Eşbaşkanı Öztürk: Halk aklınızı başınıza getirecek
16:25 Tutsak kadınlara 8 Mart kartları gönderildi
15:37 Alevi konferansından sonuç bildirgesi: Gelin canlar bir olalım
15:15 Bakırhan: Dêrsimliler 38’den bu yana pes etmedi
14:19 Silahla oy kullanmak isteyen korucuyu haberleştiren gazeteciye dava
14:12 Elçi cinayetinde tanığı tehdit edip yönlendiren savcılara HSK zırhı!
14:06 Beştaş: Ensarioğlu kayyımların rantından besleniyor
Çepni: Aday çıkarmadığımız yerlerde seçmenimiz kendi kararını verecek
13:41 Hareketli seçmenler sandığa taşınacak
13:32 Kayyım borcunu açıkladı: 995 milyon 625 bin TL
13:25 Sanıkların korucu olduğu davada 'zorla getirme' kararı
13:20 Kadınların resim sergisine yoğun ilgi
13:18 DEM Parti’nin Bedlîs adayı Karabaş: Biz kazanacağız
12:01 Ormanlık alana kurulacak taş ocağı için 'ÇED gerekli değil' kararı
11:49 Bakırhan: Dep’e DEM, DEM’e Dep yakışır
10:58 Bakırhan: Güneşli günlere az kaldı
10:54 DEM Partili Kaya'nın yargılanması durduruldu
10:25 Av. Dilek Ekmekçi 'emniyet müdürlerine ait fuhuş otellerini' ifşa etti
10:17 TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 67 oldu
10:12 DFG’nin Şubat ayı raporu: 42 gazeteci tutuklu
10:06 'Stranên Keziya Sor' filmi izleyicilerle buluştu
09:47 ENAG: Enflasyon Şubat ayında yüzde 4,32 arttı
09:14 Tutsaklar 99 gündür açlık grevinde
09:13 Rojnews editörü Ahmet 132 gündür KDP istihbaratının elinde
09:12 Rüşvetten ceza verilen AKP'li başkan onlarca kişiyi dolandırdı
09:11 Mandela'nın avukatı Govender: Öcalan insanlar için bir umut ışığı
09:10 DEM Parti’nin Colemêrg adayları: Rekor oyla kazanacağız
09:07 Emek ve Demokrasi Platformu'ndan AKP'ye oy yok!
09:05 Kadınlar 22’nci Feminist Gece Yürüyüşü’ne hazırlanıyor
09:04 İHD'li Demirtaş: Tecrit kaldırılmalı, müzakere başlatılmalı
09:01 Riha’da şiddet vakalarının yüzde 80’i adli mercilere yansımıyor
09:00 3 yılda 898 şüpheli ölüm: Etkin soruşturma yürütülmüyor
09:00 'Jiyan' ismini verdiği işletmesinde küllerinden doğdu
09:00 04 MART 2024 GÜNDEMİ
03/03/2024
23:57 ‘Öcalan’a özgürlük’ kampanyasının ikinci aşaması başlatıldı
22:46 Faili meçhul cinayetler davasında ‘beraat ve zamanaşımı’ kararı
22:05 Öztürk: Edip Solmaz’ın hayallerini gerçekleştireceğiz
21:15 İsrail yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
20:52 Ma Music’ten 7’nci yıl kutlaması
19:31 Paris’te ‘Cinsiyetçiliğe Karşı Mücadele’ konferansı
18:36 Mêrdîn’de duvar çöktü: 2 işçi yaralandı
17:44 Kuzey ve Doğu Suriye’de 8 Mart etkinlikleri
17:19 Dîlok’ta ‘Gençlik ruhuyla devrime yürüyoruz’ şöleni
17:13 Kadınlar 8 Mart’a hazırlanıyor: Mücadele devam edecek
17:04 Jeoloji Mühendisleri Amed Şubesi’nden ‘Fay Yasası' çağrısı
16:59 'Özgürlük' talepli nöbetler sürüyor
16:54 Eşbaşkan adayları ilçe ilçe, köy köy hedeflerini anlatıyor
16:08 Kadıköy’de kadın buluşması: Haklarımız ve hayatlarımız için mücadelemizi büyüteceğiz
15:48 Amed'de 'yerinde yönetim' paneli: Yetkiler yerele aktarılmalı
15:22 Çewlîg'de coşkulu buluşma: JİTEM-Ergenekon İttifakı'na gereken cevap verilecek
14:34 DİK paneli: Zulüm yapanları destekleyenler günaha giriyor
14:09 Partilerin aday listeleri kesinleşti
13:18 BM: İsrail’in saldırılarında yaklaşık 9 bin kadın katledildi
12:45 Bakırhan: Türkiye’nin kırmızı kitaplara değil barış kitaplarına ihtiyacı var
12:41 DEM Parti adaylarının tam listesi
11:55 Bakırhan: 31 Mart hesap sorma günüdür
11:45 DBP Kadın Meclisi: Özgürlük ateşini 8 Mart’ta yakacağız
11:19 İstanbul’da gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü tutuklandı
10:15 14 il için yağış uyarısı
09:48 Jin Dergi'nin bu haftaki konusu 8 Mart
09:13 Gazeteci Ahmet’ten 131 gündür haber yok
09:13 Tutsakların ‘özgürlük’ eylemi 98’inci günde
09:12 Yargı paket paket yok edildi!
09:11 Kayyımdan AKP’li başkanın kuzenine 128 milyonluk ihale
09:10 Agirî'de çalmadık kapı bırakmayan adaylar: Yeni bir başlangıç zamanı
09:08 Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için 3 aydır nöbetteler
09:05 13 yıldır sarı, kırmızı ve yeşil gulîsiyle 8 Mart eylemlerinde
09:04 'Jin, jiyan, azadî' kampanyasında finale doğru
09:01 8 Mart’a katılamayan tarım işçisi kadınlar: Sesimizi duyurun
09:00 03 MART 2024 GÜNDEMİ
02/03/2024
23:57 Bağlar Mahallesi’nde halk, DEM Parti’yle yürüdü
22:58 Erzîngan’daki maden faciası nedeniyle iki mühendis tutuklandı
22:20 Adana’da coşkulu büro açılışları: 31 Mart akşamı zafer halayları çekeceğiz
21:12 Urmiye’de seçimleri 1’i kadın 7 Kürt aday kazandı
20:50 DEM Parti Amed’te iş insanlarıyla: Tahribatı nasıl onaracağız?
19:18 Bedlîs belediye eşbaşkan adayı, Mehmet Nezir Karabaş oldu
18:10 DEM Parti'ye yoğun ilgi: Gücümüzü açığa çıkaralım
17:55 DBP Eş Genel Başkanı Uçar: Barış meselesi Türkiye meselesidir
17:38 ÖHD Ankara Şube’nin yeni yönetimi belli oldu
17:29 Leyla Güven: Komplo ve tecridi kabul etmiyoruz
Sebahat Tuncel: İmralı tecridini aşmak mümkün
17:18 Riha'da DEM Parti rüzgarı
16:55 Adalet Nöbeti: Kürtler Öcalan'ın özgürlüğü için ayakta
16:53 Bakırhan: Türkiye’nin yoksulluk haritasına bakın asıl bölücü kim göreceksiniz
16:48 Amedspor bir puan farkla lider oldu
16:28 DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı: Kazanmaya geldik
16:19 Amed Barosu Başkanı: İmralı’daki tecride son vermezsek, hukuksuzlukların önüne geçemeyiz
16:15 Savaş uçakları Duhok'u bombaladı, bir çiftçi yaralandı
16:12 Antalya’da yol kenarında kadın cenazesi bulundu
15:27 Gültan Kışanak: Ankara halkına demokratik bir seçenek sunmak için geliyoruz
15:24 ÖHD Eşbaşkanı Çakmak: İmralı tecridi derneğimizin asıl çalışma alanıdır
15:19 Bakırhan: Şeyh Said’i idam sehpasına götürenler Öcalan’a tecrit uyguluyor
15:11 ‘Kanser hastası tutsak Mahmut Başyiğit tahliye edilsin’
14:55 Şartlı tahliye edilen ağır hasta Mutlak Tozun Wan’a sevk edildi
14:55 Dêrsim İttifakı adaylarını tanıttı: Dêrsim biziz, birlikte kazanacağız!
14:34 Kadınlar sokakta: Özgürlüğümüze göz dikenlerle hesaplaşacağız
14:21 Kobanê Davası’nda tutukluluğa devamın gerekçesi eski dosyalar
14:13 Avukat Erol: Öcalan bir fırsattır
14:08 Cumartesi Anneleri 30 yıldır kayıp Cüneyt Aydınlar'ı sordu
13:57 Büro açılışı mitinge döndü: Wan başarının müjdesini verdi
13:43 Savunma Bakanı Güler, Neçirvan Barzani ile görüştü
13:31 İran seçimleri: Islahtalep usulgera digeh temume macera *
13:21 Bilge Köse'yi katleden failden itiraf: Hedef aldım
13:16 Kayıp yakınları Aydınlar ve Kürsep’in akıbetini sordu
13:08 Bakırhan Qereyazî’de: Hiçbir şey Kurdistan gerçekliğini değiştirmeyecek
12:43 DEM Parti Kışanak’ın seçim kampanyası ile 8 Mart startını verdi
11:31 Bedlîs’te DEM Partili İşlek'in adaylığı AKP’nin itirazıyla düşürüldü
11:17 Şakran'da kadın koğuşuna erkek gardiyanlardan baskın
11:16 Qereçoban'ı elde tutmak isteyen DEM Parti seçimlere hazır
11:07 Doğan: Barış ve diyalogun adresi İmralı
Tahmaz: Kürt sorununda bir yola girilecekse adres Öcalan’dır
10:19 Gimgim'de bir çocuk katledildi
09:56 Yerine kayyım atanan DEM Parti adayı: İrademizi geri alacağız
09:52 Dep'in DEM Partili adayları: Bizim olanı almaya geldik
09:43 8’inci yargı paketi Meclis’ten geçti
09:42 Ma Music 7’nci yılında: Halkımızı müziksiz bırakmayacağız
09:41 ‘Halkla belediye arasına örülen duvarları yıkmaya geliyoruz’
09:28 Silopiya eşbaşkan adayları: Halkla yönetmeye devam edeceğiz
09:24 Cezaevlerindeki açlık grevi 97'inci gününde
09:21 130 gün oldu: Süleyman Ahmet’ten haber yok
09:17 Dengeleri değiştiren DEM Parti adayları: Hizmet için buradayız
09:15 Kayyım 16 milyonluk ihaleyi ‘pazarlık usulü' ile verdi
09:14 Stockholm Barosu Avukatı: Tecrit ‘metod’ haline gelmemeli
09:12 8 Mart Platformu’ndan Kadıköy’deki ‘Kadın Buluşması’na çağrı
09:11 ‘Sendikal sınırlara sıkışan bir mücadele kölelik koşullarına cevap olmuyor’
09:07 AKP'nin 22 yıllık karnesi: En az 7 bin kadın katledildi, haklar yok edildi
09:06 Nazime Arvas’ın hikayesi: Baskılar mücadeleyle kırılır
09:03 Eril medyaya karşı mücadelede kadınların sesi
09:00 02 MART 2024 GÜNDEMİ
08:47 İran’daki seçimler sona erdi
01/03/2024
22:38 DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi Cavğun gözaltına alındı
22:38 Erdoğan, Barzani ile görüştü
21:39 'Dörtte Dört Kadın Sanat Projesi’ kapsamında sergi ve konser
20:14 Antik kentin sit derecesi düşürüldü
19:48 Gözaltındakilerden 2’si tutuklandı
19:45 30 yıllık tutsak Türk tahliye oldu
19:02 ESM: Üye ve temsilcilerimizden elinizi çekin
18:51 Adana Büyükşehir Belediyesi ulaşım işçilerinden grev kararı