CPT’ye İmralı başvurusu: Acil sonuç alıcı tutum bekliyoruz

img
İSTANBUL - PKK Lideri Abdullah Öcalan’a dönük mutlak iletişimsizliğin son bulması için CPT’ye başvuran Asrın Hukuk Bürosu, acil bir şekilde sonuç alıcı tutum beklediklerini belirtti. 
 
Küresel güçlerin ortaklığında gerçekleştirilen uluslararası komployla 15 Şubat 1999’da getirildiği Türkiye’de İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, 24 yıldır ağır tecrit koşullarında tutuluyor. İmralı tecrit sistemi, PKK Liderinin kardeşi Mehmet Öcalan ile 25 Mart 2021 tarihinde yaptığı kesintili telefon görüşmesinin ardından haber alınamama haline dönüştü. 
 
Abdullah Öcalan’ın müdafiliğini yürüten Asrın Hukuk Bürosu ve ailesinin yaptığı görüş başvuruları ise, “disiplin” cezaları gerekçesiyle reddediliyor. Asrın Hukuk Bürosu, aile ve avukat görüş engelinin yanı sıra telefon, faks ve mektup gibi her türlü iletişim hakları engellenen Abdullah Öcalan ile İmralı’da bulunan diğer tutuklular Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’a dönük tecrit haline karşı 9 Mayıs’ta Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) başvurdu. 
 
İMRALI’DA SÜRESİZ İŞKENCE
 
PKK Liderine yönelik bu tecridin “İncommunicado” (Mutlak iletişimsizlik) olarak tanımlandığı başvuruda, işkence yasağının sistematik bir süreklilikle ihlal edildiğine dikkat çekildi. Başvuru kapsamının 15 Aralık 2022 ile 30 Nisan 2023 tarihleri aralığını içerdiğini, bu tarihler arasında 43 avukat, 26 aile görüş başvurusunda bulunduklarını belirten avukatlar, başvuruların tamamının yanıtsız bırakıldığını kaydetti. Bu başvurular arasında yer alan 12 avukat ve 9 aile görüşünün 6 ve 20 Şubat’ta Mereş ve Hatay’da meydana gelen depremlere ilişkin olduğunu aktaran avukatlar, yasanın bu tür hallerde görüşmeyi zorunlu kıldığını ancak buna rağmen hiçbir şekilde ziyarete izin verilmediğini ve bu hakkın engellendiğinin altı çizdi.
 
 İSTİSNA KURAL HALİNE GETİRİLDİ
 
Müvekkilleri ile mektup yolu ile iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak daha önce ve son olarak ise başvurunun kapsam tarihi içinde gönderilen iki mektubun da ulaşıp oluşmadığına dair bir belirtinin olmadığını, bunun yanı sıra İmralı’dan da kendilerine ulaşan bir mektubun olmadığını belirten avukatlar, aynı şekilde telefon görüşme haklarına dair de bir gelişmenin yaşanmadığını kaydetti. Avukatlar, aile ve avukat hakkının engellenmesine dikkat çektiği başvuruda, “Kural olması gereken aile ve avukat görüşmeleri istisna haline getirilirken, istisna olması gereken görüştürmeme uygulaması ise kural haline getirilmiştir” ifadelerine yer verdi. Avukatlar, İmralı’da bulunan diğer müvekkilleri olan Yıldırım, Konar ve Aktaş’ın İmralı’ya götürüldükleri 2015 yılının başından bu yana tek bir avukat görüşü dahi gerçekleştirmediklerini hatırlattı.
 
YENİ AİLE GÖRÜŞ YASAĞI
 
Avukatlar, başvurularında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi yanı sıra Bursa İnfaz Hakimliği’ne yaptıkları aile ve avukat görüş başvurularına yanıt verilmediğini ya da reddedildiğini, bu ret kararlarını Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdıklarını ancak çoğu zaman gerekçe dahi gösterilmeden reddedildiğinin bilgisine yer verdi. Nisan 2023 boyunca yaptıkları aile görüş başvurularına da herhangi bir yanıt verilmediğini, bunun üzerine 6 Nisan’da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve bu kurum aracılığıyla İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ayrı ayrı başvuru yapıldığını aktaran avukatlar, bu taleplerinin 12 Nisan’da Bursa 1’inci İnfaz Hâkimliği tarafından reddedildiğini paylaştı. Başvuruda, bu kararın içeriğinde ise daha önce verilen aile görüş yasağı süresi bitmeden 15 Mart’ta yeni bir yasağın getirildiğinin ortaya çıktığı belirtilerek, kararın ise 30 Mart’ta kesinleştiği bilgisine yer verildi. Karara 12 Nisan’da itiraz ettiklerini, hakimliğin 2 gün sonra itirazı reddettiğini ardından ise Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurduklarını paylaşan avukatlar, bu başvurularının da 30 Nisan’da reddedildiğini kaydetti.
 
HAZIRDA YASAK KARARI
 
27 Ekim 2022’de kesinleşen 6 aylık avukat görüş yasağı kararının 27 Nisan 2023’te sona erdiğini ve bu nedenle aynı gün Bursa İnfaz Hakimliği’ne görüşme başvurusunda bulunduklarını paylaşan avukatlar, hakimliğin bu başvurularına yanıt vermediğini ve bunun yerine Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Mayıs’ta verdiği ret kararının tebliğ edildiğine dikkat çekti. Avukatlar, başvurunun devamında “Bir Anayasal düzlemde yaşanması mümkün olmayan yargı pratikleri ile karşılaşılmaktadır. 27 Ekim 2022 tarihindeki kesinleştirilen 6 aylık avukat yasak kararının bitimine bir gün kala, İnfaz Hakimliğine 27 Nisan 2023 tarihinde yapılan başvurudan bir gün önce 26 Nisan 2023 tarihinde yeni bir 6 aylık avukat yasağı kararı verilmiştir” ifadelerine yer verdi.
 
AYM BAŞVURULARI
 
6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle 17 Şubat’a kadar her gün avukat ve aile görüş başvurularında bulunduklarını belirten avukatlar, bu başvurulara tek bir cevap dahi verilmediğini kaydetti. Tüm yasakları Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdıklarını, AYM’nin başvuruları zamana yayarak etkisizleştirdiğini vurgulayan avukatlar, “Incommunicado tutulma halinin kaldırılmasını amaçlayan ziyaret yasakları, aldatıcı ve inandırıcı olmayan disiplin cezaları, yasal ve maddi temeli olmayan avukat ve telefon yasaklamalarına karşı 8 yıla yayılmış şekilde yapılan onlarca başvurumuzun içinde yer aldığı 23 başvurumuz ile ilgili bugüne kadar hiçbir karar verilmemiştir” diye belirtti.
 
Avukatlar, yapılan bu başvurulara ilişkin Adalet Bakanlığı’nın görüş bildirdiğini ve AYM’nin de bu tüm başvurulara ilişkin topluca yanıt vermek zorunda bırakıldıklarını paylaştı.
 
AİHM KARARLARI DİKKATE ALINMIYOR
 
AYM’nin iç hukukun en üst merci olduğunu ve tutumu ile uygulanan tecridi teşvik ettiğine işaret eden avukatlar, CPT’nin 10-17 Mayıs 2019’da İmralı’ya yaptığı ziyaret sonrası açıkladığı raporu hatırlattı ve verilen disiplin cezalarının keyfi olduğuna vurgu yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) PKK Liderine ilişkin aldığı “Öcalan 1” ve “Öcalan 2” kararlarına atıfta bulunan avukatlar, bu kararların ve CPT’nin daha önce aldığı tavsiye kararlarının dikkate alınmadığının altını çizdi. 
 
‘YARGI İKTİDARIN EMRİNDE’
 
Tüm bu gelişmeler üzerinden yargının yasal ve anayasal yükümlüklerle değil, iktidarın politikalarını sürdüğüne dikkat çeken avukatlar, başvuruda şu hususlara yer verdi: “Yargının bu hedefiyle kötü niyetli kurgusal ve çelişkili kararlar alması, idare ve yargı mensuplarının hiçbir hukuki sorumluluk ve kaygı gütmeden hareket etmeleri, denetimsiz ve hukuki öngörülebilirlikten uzak yapısal bir infaz rejiminin oluşu, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden yasak yöntemlerinin hiçbir asgari iletişime imkan tanımaması, sınırlama ölçülerine aykırı davranılması, doğal afet deprem gibi olağanüstü hallerde bile mutlak iletişimsizliğin sürdürülmesi, vasi görüşmelerinin de açık yasal engele rağmen aynı amaç ve yöntemlerle yasaklanması, dış dünya ile tüm bağlarının kesilmesi ve 25 ayı geçkin bir süredir kendilerinden hiçbir haber alınamaması gibi durumlar işkence yasağının ihlal derinliğini ortaya koymaktadır.” 
 
Avukatlar, başvurularında CPT’nin bu doğrultuda olan 2013 ve 2019 raporlarını da hatırlattı. 
 
CPT İLKELERİ UYGULANMIYOR 
 
CPT ilkelerinin uygulanmadığını, denge ve denetleme mekanizmalarının işlevsizleştirildiğini belirten avukatlar, “Komite’nizin rapor ve tavsiyelerine rağmen mutlak tecrit ve incommunicado hali kaldırılmamakta, koşullar düzeltilmemekte ve CPT ilkeleri uygulanmamaktadır. Bu yüzden Komite’nize hayati derecede sorumluluklar düşmektedir. Mevcut işkence koşullarının son bulması ve sistematik uygulamaların önlenmesi temel hedefi doğrultusunda etkili ve sonuç alıcı bir tutum beklenmektedir. Bu yoğunlukta ve süreklilikte işkence yasağı ihlallerine rağmen hele ki başvuruculardan aile ve avukatlarınca hiçbir sağlıklı bilgi ve haber alınamıyorken, Komitenizin insanlık dışı ve kötü muamele koşulları ile incommunicado halini ortadan kaldıracak zorlayıcı tedbir niteliğindeki Sözleşme 10/2. Maddesinde düzenlenen prosedürleri işletmemesi düşündürücüdür” diye kaydetti. 
 
TALEPLER 
 
İmralı’da uygulamaların “benzersiz” olduğunu vurgulayan avukatlar, CPT’den son ziyaretlerine ilişkin raporlarını “acil” bir şekilde açıklamasını talep etti. Avukatlar, başvurunun devamında şu taleplerde bulundu: 
 
“* Avukat ziyaretlerinin derhal gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ile hukuka aykırı mahkeme kararları ile engellenmesine son verilmesinin sağlanması,
 
* Aile ve vasi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ile hukuka aykırı disiplin cezaları ile engellenmesine son verilmesinin sağlanması,
 
* Ziyaret haklarının tesis edilmesine paralel bir şekilde başvurucuların aile ve yakınlarıyla rutin telefon haklarını kullanmalarının sağlanması,
 
* Dışarıyla ve avukatlarıyla mektup, telgraf ve faks yoluyla iletişiminin önündeki tüm engellere son verilmesinin sağlanması,
 
* Gazete, dergi ve kitaplar ile ilgili fiili veya hukuka aykırı uygulamaların son bulmasının sağlanması,
 
* İşkence, insanlık dışı ve kötü muamele koşulları ile incommunicado halini ortadan kaldıracak zorlayıcı tedbirin alınması ve Sözleşme 10/2. Maddesinde düzenlenen prosedürlerin işletilmesi ivedilikle talep olunur.”
 
MA / Mehmet Aslan

Diğer başlıklar

00:12 Süleymaniye'de silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
00:03 AKP'li eski ilçe başkanının öldürdüğü Birik defnedildi
28/09/2023
23:36 Riha’da şüpheli asker ölümü
23:25 ÖHD’li Özalp gözaltına alındı
23:06 Mücella Yapıcı tahliye oldu: Bu nasıl bir adalet
22:49 Deprem yardımlarını çalan polis tahliye edildi
22:09 İzmir’de coşkulu dengbêj konseri
22:03 ‘Mücadelemiz Abdullah Öcalan özgür olana dek devam edecek’
20:21 Kavala ve Atalay'a verilen hapis cezası onandı
20:06 Mor Dayanışma Adana’da yeni komisyonlar kuruyor
19:59 AKP eski ilçe başkanı komşularının evini taradı: Bir kişi hayatını kaybetti
19:41 Qoser’de ‘önceden hazırlanan ifadeler’ imzalatılan 3 genç tutuklandı
19:26 BEKSAV Eşbaşkanı Uçar gözaltına alındı
18:29 Alevi örgütlerinden gözaltılara tepki: Geri durmayacağız
18:16 Kobanê Davası heyetine: Maaşınızı ödeyen kurumlar davada taraf
17:52 Köpekli işkence uygulayan polisin yargılandığı dava ertelendi
17:23 İstanbul’da yağmur sele neden oldu
17:17 Kürtaj hakkı için küresel eylem: Güvenli erişimi sağlansın
16:34 MED TUHAD-FED’den kongreye katılım çağrısı
15:59 Zhala Baghırova’yı katleden polis tutuklandı
15:57 İstanbul’da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 yaralı
15:10 Kadını katleden erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:02 Siyasetçilere 1 yıl 6’şar ay hapis
15:00 'Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları için yargılanan kadınlar beraat etti
14:31 Alevi kurumlarından polisin gözaltı işlemine tepki
14:12 Bireysel Silahsızlanma Günü: Dokuz ayda bin 616 kişi öldü
13:47 Dîlok’ta bir kadın katledildi
13:39 Tahliyesi 6 ay engellenen tutuklu cezaevinden çıktı
12:54 Kobanê Davası: Tutuklama için ‘makul şüphe’ yeterli değil
12:51 AYM tutuklu vekil Atalay’ın başvurusunu inceleyecek
12:50 Yeşil Sol Parti, Meclis açılışında açıklama yapacak
11:49 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından görüşme başvurusu
11:44 Komplonun yıl dönümünde 74 ülkede eylem
11:35 10 yılda bin 803 tarım işçisi öldü
11:14 Fail polise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
11:00 Fas'ta depremde ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı
10:43 Asker ablukasındaki Bana’da evlere baskın
10:23 Basketbol sahasında tutulan mültecilerin yemek menüsü: Bisküvi
10:10 Manisa'da 16 jeotermal saha için ihale yapılacak
10:09 Sansür kalktı, bakanlık festivalden çekildi
09:41 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
09:05 İzmirliler uyuşturucu artışından kaygılı: Denetim yetersiz
09:03 ARÎ-DER’de bu yıl 30 öğretmen yetişecek
09:03 Ceylan’dan sonra en az 228 çocuk katledildi
09:02 Tutukluların eserlerinden oluşan sergi: Karanlıkta Kahkaha
09:02 Bülbün’ü anlattılar: Kurdistan aşığıydı
09:02 TJA’nın kampanyası: Sokak sokak örgütleneceğiz
09:02 Aydoğan: İmralı kapısı açılırsa yeni bir dönemin kapısı açılır
09:01 Ağır hasta tutuklu Tanboğa eriyor!
09:01 Salih Müslim: Komplo Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüyle son bulur
09:00 28 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
08:55 Bafil Talabani yeniden YNK başkanı
08:55 ‘Kanun Hükmü’ Altın Portakal’a geri alındı
27/09/2023
23:47 Amasra maden katliamında TTK yüzde 100 kusurlu bulundu
20:54 FilmAmed Festivali başladı: Özgür sinema kazanacak
20:48 Colemêrg vekilleri: Kent valisi AKP yöneticisi gibi çalışıyor
20:25 Mersin’de 10 kişi tutuklandı
20:22 Fas’taki depremde 2 bin 960 kişi yaşamını yitirdi
20:15 10 ay sonra cenazesi alınan Akman son yolculuğuna uğurlandı
19:51 Firdevs Babat’ı katleden faile ceza talebi
19:45 261’inci haftasına giren KHK eyleminde mücadele kararlılığı
19:35 Eyn İsa’daki saldırıda bir kişi katledildi
19:09 Yeşil Sol Parti Wan’da STÖ’lerle buluştu
18:54 Kobanê Davası: ‘Kardeş kanı akmasın’ demek örgütsel eylem mi?
18:34 Efrîn'de işlenen suçları BM’ye aktardı: Acil soruşturma başlatılsın
17:44 Hasret Tutal’ı katleden Gülel’e haksız tahrik indirimi!
17:37 Vartinis Davası’nda JİTEM, Musa Anter ve Madımak kararları hatırlatıldı
17:18 Rapor: Türkiye organize suç endeksinde Avrupa birincisi
16:54 Yönetmenler sansüre karşı Altın Portakal'dan çekildi
16:48 Emelianova dosyasında gizlilik kararı
15:51 Bozan’dan valiye: Çalışmalarımızı tartışmak haddine değil
15:47 Yeşil Sol Parti’den 400 isme kongre davetiyesi
15:27 Gever’de askeri hareketlilik
15:11 Artı Medya Vakfı: Yenileniyoruz
14:55 Yeşil Sol Parti'den esnaf ziyareti
14:50 Evran’ın taziyesine kitlesel ziyaret
14:38 Şırnak Valiliği'nden 14 bölge için yasak kararı
14:36 Binarê Qendîl’e SİHA saldırısı: 1 kişi katledildi
14:34 Polisin açtığı ateş kazaya neden oldu
14:14 Barolardan avukat Erdal Çam’ın katledilmesine ortak tepki
13:57 Selma Irmak’a 4 yıl 2 ay hapis cezası
13:17 Efrîn’de biri kadın 3 kişi kaçırıldı
13:12 Çocuğun beyanlarına rağmen cinsel taciz faili beraat etti
12:56 ÖHD'den eş zamanlı açıklama: İmralı tecridine son verin
12:45 'Çocuğa cinsel taciz' davasında tutuklama talebi
12:28 Etiyopya'da bin 329 kişi açlıktan yaşamını yitirdi
12:21 Koca'dan 'Eris' varyantı açıklaması
11:53 Bergama'da tarım alanında JES inşasının önü açıldı
11:30 Sanatçı Kadir Çat hakkında takipsizlik kararı
11:24 Binler gazeteci Evran'ı son yolculuğuna uğurladı
11:22 Yazdığı kitabı 'incelemede' gerekçesiyle verilmiyor
11:08 Yeşil Sol Parti: Deprem için toplanan paralar nerede?
11:07 Aslan'ın duruşması heyet değişikliği nedeniyle ertelendi
10:57 Karabağ'dan göç eden Ermenilerin sayısı 30 bine yaklaştı
10:30 Qoser’de 2 gözaltı
10:28 Ceylan’ın failleri 14 yıldır bulunmadı
09:38 Tütün emekçisi kadınlar emeklerinin karşılığını alamıyor
09:37 Siyasetçilerden KDP’ye tepki: Tüm Kürtlere zarar veriyor
09:05 Kurdistan'ın mamostesi: Deniz Bülbün
09:04 Mersin’de 12 gözaltı
09:03 Av. Şakar: KDP savaş suçunun açığa çıkmasını engelledi
09:03 Din alimleri: Birlikte mücadeleyle tecrit kalkar
09:02 Gündoğan’ın doğası atık su tehdidi altında
09:02 Êlih Çayı imara açılıyor: Sofrada kimyasal olacak
09:01 Evran'ın 30 yıllık hakikat mücadelesi
09:00 7 kez ziyaret ettiği İmralı’yı anlattı: Hukukun karadeliği
09:00 27 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
08:35 Musul’da düğünde yangın: 100 ölü
07:52 Trendyol işçileri serbest
26/09/2023
19:16 Gever’de Kültür ve Sanat etkinliği düzenlenecek
19:08 Müftüoğlu’nun iddianamesi çıktı: Gazetecilik faaliyetlerinden suçlandı
19:00 Mor Dayanışma: Mersin’de sığınma evleri güvencesiz
18:45 Mahkeme başkanından tepki çeken sözler: Bu dosya cinayet davası değil!
18:23 Dışari’nin yargılandığı dava ertelendi
18:04 Eylemde olan Trendyol işçileri gözaltına alındı
18:01 Mezopotamya Kültür ve Sanat Derneği: Kirli politikalarınızdan vazgeçin
17:42 Feminist kadınların duruşması ertelendi
16:43 Hesekê’de Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için eylem
16:29 İHD 2022 raporu: Bin 452 kişi gözaltında kötü muamele gördü
16:14 DFG ve MKGP'den Evran'ın ailesine taziye ziyareti
16:14 BEKSAV Eşbaşkanı Kaplan serbest bırakıldı
16:14 Trendyol depo işçileri: Sesimizi duyun
16:05 DEDAŞ’ın ‘kaçak kullanım’ cezası gerçek dışı çıktı
14:43 KJAR: Üyemiz Werîşe Muradî rejim güçleri tarafından kaçırıldı
14:05 Gazeteci Çapan’ın davası düştü
14:02 Seyit Evran’ın Abdullah Öcalan’a mesajı
13:48 HDP binasına saldıran Sütçü'nün tutuklanması talebine ret
13:41 Kobanê Davası: Habur Sınır Kapısı’nı geçen herkes Kandil’e mi gidiyor?
13:04 Bana'daki abluka raporu: Köylüler evlerinden çıkamıyor
13:03 Semsûr’da vinç devrildi: 3 işçi ağır yaralı
12:53 Yeşil Sol Parti’nin kongre sloganı belli oldu
12:40 Yeşil Sol Parti’de tecride karşı topyekun mücadele kararı
12:07 Dêrazor’a sızma girişimi
11:33 İmralı'ya gidiş için iki ayrı başvuru
11:01 Danıştay bakanlığın imar planını 11 yıl sonra iptal etti
10:28 Evran, Qamişlo’da son yolculuğuna uğurlanacak
10:07 Seyit Evran'ı anlattı: Kurdistan'ın hafızasıydı
09:58 Gazeteci Evran’ın taziyesine emniyetten engel
09:30 Ev baskınlarında şiddet ve ihlaller arttı
09:23 FilmAmed yarın başlıyor
09:21 Din alimleri: Cenazelere yönelik zulme yeter demeli
09:19 Deştin’de 31 yıllık direniş kazandı
09:17 Depremzede kadınlar neler yaşıyor?
09:15 Vartinis Davası zamanaşımına doğru gidiyor
09:13 Abdullah Öcalan’ın ilk avukatlarından Keskin: Tecrit ilk günde başladı
09:11 Yeni anayasa tartışmaları: Değişim için barış ortamına ihtiyaç var
09:10 'Tecride karşı girişimlerimiz olacak'
09:06 Otlu peynirin alıcısı da satıcısı da fiyatlardan şikayetçi
09:05 Yıllardır değişmeyen soru: Kurdistan neresi?
09:03 Seyit Evran'dan komplo değerlendirmesi: Yok edilmek istenen fikir dünyaya yayıldı