CPT’ye İmralı başvurusu: Acil sonuç alıcı tutum bekliyoruz

img
İSTANBUL - PKK Lideri Abdullah Öcalan’a dönük mutlak iletişimsizliğin son bulması için CPT’ye başvuran Asrın Hukuk Bürosu, acil bir şekilde sonuç alıcı tutum beklediklerini belirtti. 
 
Küresel güçlerin ortaklığında gerçekleştirilen uluslararası komployla 15 Şubat 1999’da getirildiği Türkiye’de İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, 24 yıldır ağır tecrit koşullarında tutuluyor. İmralı tecrit sistemi, PKK Liderinin kardeşi Mehmet Öcalan ile 25 Mart 2021 tarihinde yaptığı kesintili telefon görüşmesinin ardından haber alınamama haline dönüştü. 
 
Abdullah Öcalan’ın müdafiliğini yürüten Asrın Hukuk Bürosu ve ailesinin yaptığı görüş başvuruları ise, “disiplin” cezaları gerekçesiyle reddediliyor. Asrın Hukuk Bürosu, aile ve avukat görüş engelinin yanı sıra telefon, faks ve mektup gibi her türlü iletişim hakları engellenen Abdullah Öcalan ile İmralı’da bulunan diğer tutuklular Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’a dönük tecrit haline karşı 9 Mayıs’ta Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) başvurdu. 
 
İMRALI’DA SÜRESİZ İŞKENCE
 
PKK Liderine yönelik bu tecridin “İncommunicado” (Mutlak iletişimsizlik) olarak tanımlandığı başvuruda, işkence yasağının sistematik bir süreklilikle ihlal edildiğine dikkat çekildi. Başvuru kapsamının 15 Aralık 2022 ile 30 Nisan 2023 tarihleri aralığını içerdiğini, bu tarihler arasında 43 avukat, 26 aile görüş başvurusunda bulunduklarını belirten avukatlar, başvuruların tamamının yanıtsız bırakıldığını kaydetti. Bu başvurular arasında yer alan 12 avukat ve 9 aile görüşünün 6 ve 20 Şubat’ta Mereş ve Hatay’da meydana gelen depremlere ilişkin olduğunu aktaran avukatlar, yasanın bu tür hallerde görüşmeyi zorunlu kıldığını ancak buna rağmen hiçbir şekilde ziyarete izin verilmediğini ve bu hakkın engellendiğinin altı çizdi.
 
 İSTİSNA KURAL HALİNE GETİRİLDİ
 
Müvekkilleri ile mektup yolu ile iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak daha önce ve son olarak ise başvurunun kapsam tarihi içinde gönderilen iki mektubun da ulaşıp oluşmadığına dair bir belirtinin olmadığını, bunun yanı sıra İmralı’dan da kendilerine ulaşan bir mektubun olmadığını belirten avukatlar, aynı şekilde telefon görüşme haklarına dair de bir gelişmenin yaşanmadığını kaydetti. Avukatlar, aile ve avukat hakkının engellenmesine dikkat çektiği başvuruda, “Kural olması gereken aile ve avukat görüşmeleri istisna haline getirilirken, istisna olması gereken görüştürmeme uygulaması ise kural haline getirilmiştir” ifadelerine yer verdi. Avukatlar, İmralı’da bulunan diğer müvekkilleri olan Yıldırım, Konar ve Aktaş’ın İmralı’ya götürüldükleri 2015 yılının başından bu yana tek bir avukat görüşü dahi gerçekleştirmediklerini hatırlattı.
 
YENİ AİLE GÖRÜŞ YASAĞI
 
Avukatlar, başvurularında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi yanı sıra Bursa İnfaz Hakimliği’ne yaptıkları aile ve avukat görüş başvurularına yanıt verilmediğini ya da reddedildiğini, bu ret kararlarını Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdıklarını ancak çoğu zaman gerekçe dahi gösterilmeden reddedildiğinin bilgisine yer verdi. Nisan 2023 boyunca yaptıkları aile görüş başvurularına da herhangi bir yanıt verilmediğini, bunun üzerine 6 Nisan’da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve bu kurum aracılığıyla İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ayrı ayrı başvuru yapıldığını aktaran avukatlar, bu taleplerinin 12 Nisan’da Bursa 1’inci İnfaz Hâkimliği tarafından reddedildiğini paylaştı. Başvuruda, bu kararın içeriğinde ise daha önce verilen aile görüş yasağı süresi bitmeden 15 Mart’ta yeni bir yasağın getirildiğinin ortaya çıktığı belirtilerek, kararın ise 30 Mart’ta kesinleştiği bilgisine yer verildi. Karara 12 Nisan’da itiraz ettiklerini, hakimliğin 2 gün sonra itirazı reddettiğini ardından ise Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurduklarını paylaşan avukatlar, bu başvurularının da 30 Nisan’da reddedildiğini kaydetti.
 
HAZIRDA YASAK KARARI
 
27 Ekim 2022’de kesinleşen 6 aylık avukat görüş yasağı kararının 27 Nisan 2023’te sona erdiğini ve bu nedenle aynı gün Bursa İnfaz Hakimliği’ne görüşme başvurusunda bulunduklarını paylaşan avukatlar, hakimliğin bu başvurularına yanıt vermediğini ve bunun yerine Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Mayıs’ta verdiği ret kararının tebliğ edildiğine dikkat çekti. Avukatlar, başvurunun devamında “Bir Anayasal düzlemde yaşanması mümkün olmayan yargı pratikleri ile karşılaşılmaktadır. 27 Ekim 2022 tarihindeki kesinleştirilen 6 aylık avukat yasak kararının bitimine bir gün kala, İnfaz Hakimliğine 27 Nisan 2023 tarihinde yapılan başvurudan bir gün önce 26 Nisan 2023 tarihinde yeni bir 6 aylık avukat yasağı kararı verilmiştir” ifadelerine yer verdi.
 
AYM BAŞVURULARI
 
6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle 17 Şubat’a kadar her gün avukat ve aile görüş başvurularında bulunduklarını belirten avukatlar, bu başvurulara tek bir cevap dahi verilmediğini kaydetti. Tüm yasakları Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdıklarını, AYM’nin başvuruları zamana yayarak etkisizleştirdiğini vurgulayan avukatlar, “Incommunicado tutulma halinin kaldırılmasını amaçlayan ziyaret yasakları, aldatıcı ve inandırıcı olmayan disiplin cezaları, yasal ve maddi temeli olmayan avukat ve telefon yasaklamalarına karşı 8 yıla yayılmış şekilde yapılan onlarca başvurumuzun içinde yer aldığı 23 başvurumuz ile ilgili bugüne kadar hiçbir karar verilmemiştir” diye belirtti.
 
Avukatlar, yapılan bu başvurulara ilişkin Adalet Bakanlığı’nın görüş bildirdiğini ve AYM’nin de bu tüm başvurulara ilişkin topluca yanıt vermek zorunda bırakıldıklarını paylaştı.
 
AİHM KARARLARI DİKKATE ALINMIYOR
 
AYM’nin iç hukukun en üst merci olduğunu ve tutumu ile uygulanan tecridi teşvik ettiğine işaret eden avukatlar, CPT’nin 10-17 Mayıs 2019’da İmralı’ya yaptığı ziyaret sonrası açıkladığı raporu hatırlattı ve verilen disiplin cezalarının keyfi olduğuna vurgu yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) PKK Liderine ilişkin aldığı “Öcalan 1” ve “Öcalan 2” kararlarına atıfta bulunan avukatlar, bu kararların ve CPT’nin daha önce aldığı tavsiye kararlarının dikkate alınmadığının altını çizdi. 
 
‘YARGI İKTİDARIN EMRİNDE’
 
Tüm bu gelişmeler üzerinden yargının yasal ve anayasal yükümlüklerle değil, iktidarın politikalarını sürdüğüne dikkat çeken avukatlar, başvuruda şu hususlara yer verdi: “Yargının bu hedefiyle kötü niyetli kurgusal ve çelişkili kararlar alması, idare ve yargı mensuplarının hiçbir hukuki sorumluluk ve kaygı gütmeden hareket etmeleri, denetimsiz ve hukuki öngörülebilirlikten uzak yapısal bir infaz rejiminin oluşu, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden yasak yöntemlerinin hiçbir asgari iletişime imkan tanımaması, sınırlama ölçülerine aykırı davranılması, doğal afet deprem gibi olağanüstü hallerde bile mutlak iletişimsizliğin sürdürülmesi, vasi görüşmelerinin de açık yasal engele rağmen aynı amaç ve yöntemlerle yasaklanması, dış dünya ile tüm bağlarının kesilmesi ve 25 ayı geçkin bir süredir kendilerinden hiçbir haber alınamaması gibi durumlar işkence yasağının ihlal derinliğini ortaya koymaktadır.” 
 
Avukatlar, başvurularında CPT’nin bu doğrultuda olan 2013 ve 2019 raporlarını da hatırlattı. 
 
CPT İLKELERİ UYGULANMIYOR 
 
CPT ilkelerinin uygulanmadığını, denge ve denetleme mekanizmalarının işlevsizleştirildiğini belirten avukatlar, “Komite’nizin rapor ve tavsiyelerine rağmen mutlak tecrit ve incommunicado hali kaldırılmamakta, koşullar düzeltilmemekte ve CPT ilkeleri uygulanmamaktadır. Bu yüzden Komite’nize hayati derecede sorumluluklar düşmektedir. Mevcut işkence koşullarının son bulması ve sistematik uygulamaların önlenmesi temel hedefi doğrultusunda etkili ve sonuç alıcı bir tutum beklenmektedir. Bu yoğunlukta ve süreklilikte işkence yasağı ihlallerine rağmen hele ki başvuruculardan aile ve avukatlarınca hiçbir sağlıklı bilgi ve haber alınamıyorken, Komitenizin insanlık dışı ve kötü muamele koşulları ile incommunicado halini ortadan kaldıracak zorlayıcı tedbir niteliğindeki Sözleşme 10/2. Maddesinde düzenlenen prosedürleri işletmemesi düşündürücüdür” diye kaydetti. 
 
TALEPLER 
 
İmralı’da uygulamaların “benzersiz” olduğunu vurgulayan avukatlar, CPT’den son ziyaretlerine ilişkin raporlarını “acil” bir şekilde açıklamasını talep etti. Avukatlar, başvurunun devamında şu taleplerde bulundu: 
 
“* Avukat ziyaretlerinin derhal gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ile hukuka aykırı mahkeme kararları ile engellenmesine son verilmesinin sağlanması,
 
* Aile ve vasi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ile hukuka aykırı disiplin cezaları ile engellenmesine son verilmesinin sağlanması,
 
* Ziyaret haklarının tesis edilmesine paralel bir şekilde başvurucuların aile ve yakınlarıyla rutin telefon haklarını kullanmalarının sağlanması,
 
* Dışarıyla ve avukatlarıyla mektup, telgraf ve faks yoluyla iletişiminin önündeki tüm engellere son verilmesinin sağlanması,
 
* Gazete, dergi ve kitaplar ile ilgili fiili veya hukuka aykırı uygulamaların son bulmasının sağlanması,
 
* İşkence, insanlık dışı ve kötü muamele koşulları ile incommunicado halini ortadan kaldıracak zorlayıcı tedbirin alınması ve Sözleşme 10/2. Maddesinde düzenlenen prosedürlerin işletilmesi ivedilikle talep olunur.”
 
MA / Mehmet Aslan

Diğer başlıklar

21:02 ‘Bir araya gelin ve sokak hayvanlarının katledilmesini durdurun'
20:20 Dêrsim’de Gülistan Doku futbol turnuvasının final maçı oynandı
19:56 Birçok kentte İsrail protestosu: Filistin’deki katliamı durdurun
19:27 KHK eyleminde Filistin için çağrı
19:20 116 gündür bakanlık önünde: Emine Şenyaşar’ın feryadı herkes içindir
19:02 11 öğretmen bakanlık önünde darp edilerek gözaltına alındı
18:45 1 Mayıs tutuklusu 42 kişi hakkında 567 yıl hapis istemi
18:28 BM önüne siyah çelenk bırakıldı: Tecridi görmezden gelemezsiniz
18:09 Eski belediye meclis üyesine beraat ve ceza
17:18 Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen annelerden 'tülbentli' eylem
17:11 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
17:04 Özdemir’in idam cezası üst mahkeme tarafından onandı
15:59 TJA'dan ‘Hakikat okumaları’ atölyesi
15:55 ‘Direnişimiz elden ele’ sergisine yoğun ilgi
15:42 Seçime son 4 gün: Curnê Reş'i farkla kazanacağız
15:27 Qoser'de bir kadın ağır yaralı halde bulundu
14:27 Adana'da ulaşıma yüzde 43 zam
14:26 İmralı’da tutulan Aktaş’ın ailesinden ÖHD ve İHD’ye başvuru
14:11 Sağlıkçılar ‘Vergide adalet’ istedi
14:09 Özgür Gündem gazetesi davası ertelendi
14:08 Hekimler sorunların giderilmesi için yasal düzenleme talep etti
13:44 Zabıtalar mobbingi protesto etti
13:39 1 Mayıs tutsaklarıyla dayanışma mektupları
13:30 Xîzan’da askeri operasyon
13:13 2 günde 67 kez kimyasal silah kullanıldı
13:02 İran rejim güçleri 1 kolberi katletti
12:50 14 yıldır devam eden davada ceza talebi
12:37 AKP'nin hayvanları 'öldürme' teklifi Meclis'te
12:21 Alanya’da şüpheli kadın ölümü
12:18 DEM Parti’den Çorum Katliamı açıklaması
12:08 DEM Parti'den 'ağırlaştırılmış müebbet cezasının infazına ara verme' teklifi
12:04 Av. Nakıpoğlu'ndan uyarı: Bir suç zinciri olabilir
11:47 İYİ Partili belediye başkanına cinsel tacizden hapis cezası
10:26 Tutsakların ‘özgürlük’ eylemi sürüyor
10:10 Brezilya’da selde ölenlerin sayısı 169'a çıktı
10:08 İzmir'de bir kişi anne ve babasını öldürdü
09:49 Gingell: CPT cesur olup, İmralı'ya dair bilgi vermeli
09:36 Af Örgütü: İran'da 2023'te 853 kişi idam edildi
09:32 Cezaevlerinde çıplak arama sürüyor: Kadın kimliğini ezme çabası
09:29 6’ncı Ma Music Günleri’ne katılım çağrısı
09:22 YDG'li Özken: Gençler için mücadele bir seçenek değil zorunluluk
09:20 Özsavunma diyalektiği: Jin, jiyan, azadî
09:13 Anneler 'adalet' talebiyle Ankara yolunda
09:11 Curnê Reş seçimleri için hukukçulara gözlemci heyet çağrısı
09:10 Bir 'Mezopotamya' orkestrası
09:04 Altına zam imitasyona talebi arttırdı
09:01 'AKP'liler para karşılığında belediyeye işçi aldı' iddiası
09:00 29 MAYIS 2024 GÜNDEMİ
08:39 300 Êzidî daha Şengal’e döndü
08:33 Komisyon: Yeni seçim tarihi belirlenmeli
08:30 Birçok kent için yağış uyarısı
28/05/2024
22:52 14 kurumdan tutsakların yaşam hakkının korunması talebi
22:29 Mûş’ta Gülistan Doku futbol turnuvası başladı
22:20 Curnê Reş’te gençlerden DEM Parti’ye destek
22:17 ‘Direniş haftası’ ilan eden öğretmenler üç gündür nöbette
22:11 Riha'da şüpheli kadın ölümü
21:59 AKP’li Yurdunuseven hasta tutsaklar için ‘canlı bomba’ dedi
21:19 Perî’de yollar seçime 4 gün kala yamalandı
20:40 Sokak hayvanları tasarısına karşı eylem dördüncü gününde
20:25 Gever’de 2 kişi tutuklandı
20:16 İki kez kalp krizi geçiren tutsak ameliyattan sonra nezarethanede tutuldu!
19:26 İsrail saldırılarına karşı mücadele çağrısı
18:54 Perî’de seçim çalışmaları sürüyor: İrademize sahip çıkalım
18:38 Bedrettin Akdeniz mezarı başında anıldı
17:50 İsrail yine Refah’ı vurdu: En az 21 ölü
17:26 Şenyaşar’ın eylemi ziyaretlerle sürüyor
17:19 Taciz faili beraat etti
17:06 Toprağını savunan 75 yaşındaki kadına para cezası
17:01 DEM Partili belediyeden ‘kadın dinlenme evi’ projesi
16:58 Irkçı saldırı davasında sanığa müebbet hapis istemi
16:33 Curnê Reş’te gençler ve emekçilere seçim ziyareti
16:23 Bucak: Yerel ekonomi politikası geliştirilmeli
16:20 DEM Parti’den ağır hasta tutsak Kuday için başvuru
16:16 İkinci Kobanê iddianamesi: Beraat verilen ölümler yeniden dosyada
16:08 Eriş ve beraberindeki gençler tahliye edildi
15:48 ‘Roboskî ile Refah katliamları aynı siyasetin ürünüdür’
15:45 Sondaj kuyularına karşı açılan davada karar bekleniyor
15:18 Köylüler maden için yapılacak ÇED toplantısını engelledi
15:17 6'ncı Ma Music Günleri başlıyor
15:12 Silopiya’da 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü
14:59 Kadınlardan Okan Buruk’a küfürlü tezahürat tepkisi
14:54 Ata: Demokratik çözüm düşüncesini toplumsallaştırmalıyız
14:39 Mersen işçileri grevlerini Fransa Konsolosluğu önünde taşıdı
14:21 Sêwereg'te DEDAŞ protestosu
14:20 Hatimoğulları’ndan Yeni Yaşam'a dayanışma mesajı
14:19 ÖHD: Çözümün yolu İmralı tecridine son vermektir
14:17 TJA'dan Silopiya'da okuma etkinliği
14:05 AKP'li belediye 300 işçiyi işten çıkardı
13:49 7’nci Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başlıyor
13:47 Tutsak kadınların çizdiği resimler sergilenecek
13:29 STÖ ve partilerden yeni müfredata karşı 'ortak mücadele' kararı
13:06 Efrîn’de 2 yurttaş kaçırıldı
12:44 Bakırhan: Devleti çete ve mafyalar kontrol ediyor
12:33 HDP'nin eski 5 milletvekili hakkında ceza istendi
12:20 Akbıyık’ın ifadesiyle yargılanan avukat beraat etti
11:48 Rozerin Yıldız'ın ölüm raporu dosyaya eklenmedi
11:40 Rezan’da Kardelen Kadın Evi yeniden faaliyete geçti
11:08 Asrın Hukuk Bürosu’ndan İmralı için başvuru
10:28 Sanatçı Çiftçi beraat etti
10:17 41 kiloya düşen tutsak 'toplum için tehlikeli' gerekçesiyle tahliye edilmiyor
09:59 Sağıroğlu: Yeni müfredat cinsiyete dayalı ayrımcılığı derinleştirecek
09:50 ‘Özgürlük’ eylemi 184’üncü gününde
09:48 Kaderine terk edilen tarihi manastır restore edilecek
09:10 İçeride ve dışarıda direnenlerin ortak talebi: Öcalan'a özgürlük
09:08 DEM Partili belediyeden kadın istihdamı için ilk adım
09:06 Wan kayyımından vakıf ve cemaatlere 2 milyar 205 milyon harcama
09:05 Eylemdeki tutsaktan mektup: Sesimiz yayılırsa sonuç alırız
09:04 Emeklilerden ‘tasarruf’ önerisi: Sarayın kapısına kilit vurulsun
09:02 Tetwan'da AKP'nin tahribatı belediyelerin dayanışmasıyla aşılıyor
09:00 'Doğa anaya dönüş için komünal ekonomi anlayışı şart'
09:00 28 MAYIS 2024 GÜNDEMİ
08:41 Adalet Bakanlığı’na yeni atamalar
08:33 Meteoroloji’den sağanak yağış ve sel uyarısı
27/05/2024
21:00 ‘Direniş haftası’ ilan eden öğretmenler nöbette
20:46 Günlerdir kayıp olan Buran, tutuklandı
20:39 DEM Parti’den Libya’ya ziyaret
20:30 Perî'de seçim çalışması
20:21 Sokak hayvanları tasarısına karşı eylem
19:10 Licik’te bi toprak kayması daha
18:12 Nejla Işık davası görüldü: Mücadeleyi bırakmayacağız
18:02 Koçyiğit’in darp edilmesine dair 'ihlal’ kararı
17:48 Özlem Eryakşi davasında, ağırlaştırılmış müebbet talebi
17:38 Haber alınamayan Buran'ın gözaltında olduğu ortaya çıktı
17:31 Şenyaşar: Üstünlerin hukukuna karşı nöbetimiz 114’üncü gününde
17:05 İsrail ile Mısır arasında çatışma
16:48 Kalp krizi geçiren hasta tutsak yeniden cezaevine götürüldü
16:21 ‘Özgürlüğe ses ver’ eylemlerinde ortak talep: Tecridi kaldırın
15:44 Kör olma riski bulunan tutsak için Meclis'e başvuru
15:37 Sağlık çalışanına cinsel saldırı davasındaki karara tepki: Mücadelemiz sürecek
15:23 Cizîr’de şüpheli genç ölümü
14:58 Curnê Reş'te seçim çalışmalarına kadınlar öncülük etti
14:22 Hak savunucuları Gayrettepe'den seslendi: 'Utanç Müzesi' yapılsın
14:11 'Deniz Fırat Şiir, Öykü ve Fotoğrafçılık Yarışması' başvuruları başladı
14:01 Ücretleri verilmeyen işçilerin eylemi 10’uncu gününde
13:51 Cinsel saldırı davasında sanığa 12 yıl hapis
13:44 Yıldırım için kurulan taziyeye kitlesel ziyaret
13:34 Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
13:32 Temelli: Hakikatle yüzleşmeden anayasa için adım atmak mümkün değil
13:28 Kayyımın ücretli yaptığı teras yeniden ücretsiz
13:13 Gezi Direnişi 11’inci yılında: Gurur duyuyoruz
12:02 Amed Tabip Odası: Kanser tedavisi için kullanılan cihaz çalışmıyor
11:59 DEM Parti'den AKP'ye ‘İsrail'le ilişkileri kes’ çağrısı
11:42 Salihli'de erkek şiddeti: 3 kişi katledildi
11:15 Ali Doğan Gönültaş’tan Amed'de 3 dilde konser
10:58 Papua Yeni Gine’de toprak altında kalanları sayısı 2 bini geçti
10:55 CHP paylaştı: Licik'te kapasite artışında AKP'li Kurum'un imzası çıktı
10:49 Gazeteci Yalçın davasında emniyete 'tanık' sorulacak
10:27 Oyun platformunda tanıştığı çocuğu alıkoyarak tecavüz etti
10:11 Gezmek için Mêrdîn'e gelen gençten haber alınamıyor
09:45 17 yaşındaki Ali'ye ağırlaştırılmış müebbet cezası