HDP ve Yeşil Sol'un sonuç bildirgesi: Başarısız olduğumuz alanlar yeniden inşa edilecek

img
ANKARA - Yeşil Sol Parti ve HDP'nin sonuç bildirgesinde, "Yeni dönemde eleştiri ve özeleştiri diyaloğun gücü ile yürümeye, başarısız olduğumuz alanları yeniden inşa etmeye ve yoldaşlık hukukunu daha sahici kurmaya yönelik inancımız oldukça güçlüdür” denildi.
 
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP), seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yeni mücadele hattını belirlemek üzere 6-7 Haziran’da gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı. Demokratik Cumhuriyet’in inşasında ve Kürt sorunun demokratik çözümünde ısrar edileceği vurgulanan bildirgede, parti içindeki örgütlülük ve siyaset biçiminin ise yeniden yapılandırılacağı belirtildi.
 
YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ 
 
Seçim sonuçlarıyla birlikte yerelden merkeze partinin yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı kaydedilen bildirgede, “Siyasal fikriyatımızın dönüştürücü gücünü daha fazla gösterebilmesi ve toplumsallaşması için yeni bir siyasal ve örgütsel anlayışı ve dili örgütlememiz zorunludur. Sahici bir eleştiri-özeleştiri süreci ve yeni döneme güç katabilecek yapıcı değerlendirmeler en önemli ihtiyaçtır. Toplantımız böylesine hayati bir meramın önemli uğraklarından biri olmuştur. İl ve ilçe örgütlerimizden genel merkezlerimize, meclislerimizden komisyonlarımıza kadar tüm örgütsel yapı ve çalışma alanlarımızı, bürokratik ve merkezi bir anlayıştan esaslı bir kopuşla yeniden ve birlikte örgütlememiz gerekmektedir. Yeni dönemde mücadele geleneğimizin vazgeçilmezi olan eleştiri ve özeleştiri diyaloğun gücü ile yürümeye, başarısız olduğumuz alanları yeniden inşa etmeye ve yoldaşlık hukukunu daha sahici kurmaya yönelik inancımız oldukça güçlüdür” denildi.
 
TOPLUMSAL MEKANİZMA 
 
Bildirgenin devamında ise, şu ifadelere yer verildi: “Halihazırda yürüttüğümüz tartışmalar ile il-ilçe-mahalle-köy düzeyinde yapacağımız yaygın halk toplantılarının, konferansların, kongrenin ve yeni tartışma zeminlerinin mevcut siyasal ve gündelik resmimizi daha net açığa çıkaracağına inanıyoruz. Halklarımıza olan siyasal ve tarihsel sorumluluğumuz gereği bu resmin şeffaf olmasında imtina etmediğimizin altını çizmek isteriz. Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisleri olarak; yapısal ve örgütsel sorunlarımızın kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği bu süreçte özeleştirinin kendisinin pratikte verilmesi gerçekliğini ifade ediyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkarak önümüze gelecek ödevlerimizi koyduk. Toplumsal katılımı güçlü kılacak mekanizmaları inşa edeceğiz. Mevcut sorunların yaşandığı yapısal işleyişten radikal bir kopuşun yollarını derinlemesine tartışmaya devam edeceğiz.
 
Seçimler eşit ve adil olmayan bir zeminde gerçekleşmiştir. Ancak güçlü tarihsel deneyimimiz bize aynı zamanda seçim sonuçlarının örgütsel işleyiş ve siyaset yapma biçimimiz ile ilgili olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle seçimlerdeki başarısızlığımız bizlerin öznel durumundan asla bağımsız değildir. Bu bağlamda, toplantımızda seçim sonuçları üzerinden, içerisinde bulunduğumuz durumun değerlendirmesini kapsamlı bir biçimde yaptık. Hem il, ilçe örgütlerimiz hem de merkezi olarak bu tabloyu ortaya çıkaran nedenleri ele aldık. Seçim sonuçlarındaki başarısızlık; adayların belirlenme sürecine, örgütün yetersizliğine, siyasal yaklaşım farklılıklarına, kampanyanın niteliği gibi etkenlere sıkıştırılamayacak kadar yapısaldır. Sadece HDP ekseninde değil; partiyi oluşturan tüm kurumsal yapıların siyasal, örgütsel ve politik yenilenmeyi sağlamak için bu dönemin muhasebesini yapması kaçınılmazdır. Sahici ve onarıcı bir eleştiri-özeleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm güç ve iradelerle yeniden buluşmak, tazelenmek hepimiz açısından siyasal bir sorumluluk ve zorunluluktur. ‘İlkelerde katı, pratikte esnek’ olma şiarıyla tarihsel mücadelelerin toplamı olan HDP fikriyatında ısrar ederken, toplumsal bağları güçlendirecek yeni mekanizmaların inşasında yaratıcı ve esnek olacağız.
 
TOPLUMSAL CİNSİYETE KARŞI DEVRİMCİ MÜCADELE
 
Seçim dönemi boyunca bir yandan halkın sahadaki reaksiyonlarının doğru okunmadığı diğer yandan özden ve esas kaynaklarımızdan uzaklaşıldığına dair eleştirilerin bir süredir devam ettiği görüldü. Bu eleştirilere karşı siyaset yapma biçimimizi nasıl değiştirebileceğimizi, hangi kurumsal mekanizmaları inşa etmemiz gerektiğini ve bunu yaparken nasıl bir örgütlenme modeline ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Temsili ve orta sınıf siyaset biçimine sıkışmak yerine siyasetin toplumsallaşmasını merkeze alacağız. Önümüzdeki mücadele döneminde toplumsal dinamikleri açığa çıkarmaya daha fazla yoğunlaşacağız. Parti-halk ve merkez-yerel gibi hiyerarşik ikiliklerle bürokratikleşmiş yapılara, anlayışlara ve yaşamın her alanındaki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere karşı devrimci kolektif mücadeleyi ve anlayışı esas alacağız. Bu gidişattan rahatsızlık duyan ve değişimi kaçınılmaz gören her örgütlü yapı, çevre ve kişi ile bu temelde birlikteliklerde ısrar etmek, direniş ve yeniden inşa hattımızın önceliği olacaktır.
 
POPÜLİST SİYASETE KARŞI KOLLEKTİF SİYASET
 
Parti yapımızda kadın özgürlük mücadelesine yönelik engelleme ve ideolojik aşınmalara karşı sokaktan Meclis’e kadar her alanda eril anlayışa karşı örgütlenerek, kararlı bir biçimde mücadeleyi sürdüreceğiz. Siyaset yapma biçimimizi yeniden yapılandırma tartışmaları yürütürken, siyaseti siyasetsizleştirmenin adı olarak popülizmi de ele aldık. Siyasetin yeterli düzeyde üretilememesi ile popülizmin büyümesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyduk. Popülist eksenli siyaset tarzının yıpratıcılığına karşı yeni dönemde kolektif ve toplumsallaşan siyaset aklını yine birlikte üretmenin yollarını inşa edeceğiz.
 
ÜÇÜNCÜ YOL
 
Siyasetimizin ittifaklar ve bileşenler konusunda istenilen amaca ulaşamamış olması durumunu, derinlikli bir tartışmanın konusu olarak ele aldık ve almaya devam edeceğiz. Bu önemli tartışmayı siyasetimizin büyüme stratejisinde yeni yol ve yöntemler bulma gerekliliği merkezinde değerlendirdik. Büyüme ve genişleme siyasetinin salt siyasi partiler, örgütler ve bireylerle yapılacak dönemsel ittifaklarla mümkün olmadığı bilinciyle bu soruna çözüm üretmenin yollarını bulmanın önemi üzerinde durduk. Üçüncü Yol’u demokratik ittifaklar ve halkın katılımı ekseninde örmenin temsil siyasetine dair isabetli eleştirilere çözüm perspektifi sunacağı inancındayız. Demokratik ittifaklar zeminiyle toplumsallaşmış siyaset, hem seçilmiş olmayı temel hedef olmaktan kurtarabilecek hem de siyasetin toplumsallaşmasının önünü açabilecektir. Siyaseti ‘bedel karşılığında ödül’ denkleminden çıkarmak için güçlü politik-toplumsal zemin halihazırda vardır ve bu yönüyle partimiz üzerine inşa edildiği birikimin ve çeşitliliğin varlığının gücüne de sahiptir.
 
İMRALI TECRİDİNE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK 
 
Önümüzdeki süreçte AKP-MHP bloku Kürt sorunundaki mevcut politikalarında ısrarcı olacaktır. Bizler de buna karşı ‘Barış ve Demokrasi Mücadelesini’ büyütmekte ısrar edeceğiz. Açıktır ki yeni dönemde devlet aklı ikili bir strateji devreye koyacaktır. Bir yandan mevcut genel politikalarında ısrar ederken, bir yandan da kimi oluşumlar üzerinden siyasal gücümüzü bölgede kırmak isteyecektir. Devlet aklı yaptığı bu siyasal-sosyolojik yatırımla, iktidarın açıkça ifade ettiği gibi Kürt halkını farklı yöntemlerle teslim alma siyasetini hedeflemektedir. İktidarın bu siyasal yönelimi, tekçi ve inkârcı devlet politikasının süreklilik içinde ve biçim değiştirerek devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu yönelime karşı yeni dönemde önemli politik sorumluluklarımızdan biri Sayın Öcalan’a uygulanan tecridi kırma mücadelesini sürdürmek olacaktır. Tüm tutsak yoldaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için mücadele etmeye, Kürt halkının ve tüm halkların mücadele tarihini sahiplenmeye ve bu tarihi güçlendirmeye yeni bir ideolojik-politik hattı da birlikte inşa ederek devam edeceğiz.
 
DEMOKRATİK CUMHURİYET ISRARI 
 
Demokratik Cumhuriyeti inşa etmeye olan inancımız ve irademiz, parlamento seçimleriyle sınırlı tutulamayacak kadar güçlü ve hayatidir. Demokratik Cumhuriyetin örgütlenmesini yaşamın her alanında anbean hayata geçirmek yeni dönemin önemli politik sorumluluklarından biridir. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Demokratik Cumhuriyet talebimizi daha güçlü bir şekilde inşa edecek yolları, halklar ve biz öreceğiz.
 
HEDEF DEMOKRATİK İTTİFAKLARI GENİŞLETMEK
 
Fikriyatımızı en güçlü şekilde hayata geçirecek ve bizi sistemin iki hegemonik fay hattının dışına taşıyacak ideolojik-politik duruş 3’ncü Yol’dur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumumuzdan dolayı aşınmaların meydana geldiği ortadadır. Üçüncü Yol siyasetinden uzaklaşma ve iki kutba da payanda olmama ilkesinden kısmi kopuşun yarattığı ideolojik aşınmaları birlikte onaracağız. Üçüncü Yol siyasetini toplumsallaştırmanın çaresini yine toplumsal çaba ile bulacağımıza olan inancımız tamdır. Üçüncü Yol stratejimizin önemli hedeflerinden biri demokratik ittifakları genişletmektir. Bugüne kadar ittifak siyasetimizin seçimle sınırlı tutulması bizler açısından bir özeleştiri konusudur. Buna karşılık, toplumun tüm dinamikleriyle ittifaklar kurmak partimizin temel hedefi olmaya devam edecektir. Bu siyasal-toplumsal yaklaşıma kaynaklık eden ise doğrudan mücadele ve özgürleşme fikriyatımızdır. Bilinmelidir ki seçim başarısızlıkları, eksiklikleri ve hataları siyasal fikriyatımıza gölge düşüremez; bilakis fikriyatımızı daha güçlü şekilde ve özeleştiri ile sahiplenmemizi ve eylememizi zorunlu kılar. Yeni dönemde, ittifak siyasetimizin toplumsal zeminde devam etmesini birlikte inşa etmenin yollarını yine birlikte arayacağız. Bu buluşmaların, parti ve halk arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmamıza katkı sunacağına ve inşa sürecimizi güçlendireceğine inanıyoruz. İçe gömülme riskine karşı mücadeleyi büyüterek yeniden yapılanmayı esas alacağız! Seçim sonrası bir yandan partimizin tüm alanlarında ciddi bir özeleştiri ve yeniden yapılanma tartışmalarını yürütmeye devam ederken, bir yandan da Türkiye, Kurdistan, Ortadoğu ve küresel siyasetteki reel gelişmelere karşı mücadele hattımızı örmeyi sürdürüyoruz. Hemen her gün halkların kazanımlarına karşı iktidar tarafından yeni saldırılarda bulunuluyor.
 
KİŞİLERİN DEĞİL HALKLARIN PARTİSİ 
 
Seçim sonuçları üzerinden sosyal medya mecraları başta olmak üzere HDP’ye karşı yürütülen ideolojik-politik eleştirilerin ve çoğunlukla da saldırıya varan bir dalganın geliştiğini de takip etmekteyiz. Partimize yönelik yapıcı ve ön açıcı eleştirilerin kıymetini teslim etmekle ve tartışma sürecimizde bu eleştirileri de sürece samimiyetle taşımayı siyasal sorumluluk olarak kabul etmekle birlikte, ideolojik-politik saldırı ve manipülasyon dalgasına karşı ortak bir tutum içerisinde olacağımızı da paylaşmak isteriz. Tek tek kişileri aşan mücadele tarihimiz ve birikimimiz, partimizin emektarı olan herkesi bir arada ve barışın, özgürlüğün, emeğin, kadın özgürlüğünün ve demokrasinin mücadele safında tutma gücüne sahiptir. Bu hakikatle; yürütülen algı operasyonlarının kaynağını ve adresini bildiğimizi ve bu yönlendirmelere karşı dimdik ayakta olduğumuzu, partimizin kişilerin değil kadınların, gençliğin, işçilerin, işsizlerin, ezilenlerin ezcümle tüm halkların partisi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
 
ORTAK PUSULA 
 
Partimiz yeniden yapılanma sürecini güçlü şekilde sürdürürken, topluma dayatılan şiddet ve yoksulluğa karşı siyaset üretmeye, seçim sonrası bedelin ödetildiği halklarımızla bir arada olmaya, nerede bir haksızlık varsa karşısında durmaya, itiraz varsa omuz vermeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde toplumsal mücadelenin öncülüğünü üstlenme sorumluluğunun bizlerde olduğu apaçıktır. Partimizin devrimci mahiyeti; en zor zamanlarda dahi mücadeleden değil hatalardan ve eksikliklerden vazgeçmeyi, eşsiz ve kusursuz adımların birlikteliği değil oluş ve akış halinde, çokluğuyla ve tüm farklılıklarıyla bir arada olmayı her an yeniden bize öğretmektedir. Bu devrimci öğreti ve deneyimler geçmişte olduğu gibi bugün de yolumuzu cesaretle, coşkuyla ve birlikte bulmamızı sağlayacak ortak pusulamız olmaya devam edecektir."

Diğer başlıklar

22:34 AP’de Kürt Konferansı: Abdullah Öcalan özgür olmadıkça hukuk yok
22:32 Mazlum Şener 4 ay sonra toprağa verildi
20:59 ‘#DirenişTecridiYenecek’ etiketiyle çağrı: Binlerce tutsak açlık grevinde ses ver
20:17 Erdoğan: İşverenlerimizi yormayacak bir asgari ücret hedefiyle süreç yönetilecek
19:32 Arap Alevi Gençler: Hatay halkı göçe zorlanıyor
19:25 'Gimgim’de AKP’ye oy vermeyen engelli yurttaşların maaşları kesildi’
19:20 KHK eylemi 271'inci haftasında
19:02 Elîh HEDEP Gençlik Meclisi’nden polis saldırısına tepki
18:58 HEDEP'li Tiryaki’den Elîh kayyımına: Seviyen yerlerde
18:20 Riha’da Press filminin gösterimi yapıldı
17:48 AP Türkiye Raportörü: Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda değişim yok
17:47 Darp edilen zihinsel engelli için ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı
17:37 Oluç: Hasta tutsaklar içeride ölmesin diye tahliye ediliyor
17:30 Bakırhan: Abdullah Öcalan sürece dahil edilmeli
Hatimoğulları: En geniş mücadele ittifakına ihtiyacımız var
17:22 Claude: Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit en ağır şekliyle devrede
17:16 Kobane Davası: Barış ancak tecridin kırılması ile mümkün olacak
17:00 Akbelen'de asker şiddetine dair 'soruşturmaya gerek yok' kararı
16:56 Aydın Erdem mezarı başında anıldı
16:51 Suya atladığı iddia edilen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
16:48 Gazze'nin güneyinde sağlık sistemi çöktü
16:39 Gebze Cezaevi’ndeki kadın tutsaklar açlık grevine katıldı
16:02 Mutlak tecrit ve açlık grevi Meclis gündeminde
16:01 İzmir’deki ‘Las Tesis’ davasında beraat kararı
15:55 Ogün Samast’a savunma için süre verildi
15:43 Beştaş: Tecridin kalkması için var gücümüzle mücadele edelim
15:32 4 kentte Adalet Nöbeti: Tutsakların direnişi bizim direnişimizdir
15:02 Savcı mütalaasında Mehmet Emin Özkan'ın cezalandırılmasını istedi
14:34 Hewlêr’deki ABD üssüne drone saldırısı
14:28 Erdoğan’ın kafa karıştıran enflasyon yanıtı
14:26 Özak Tekstil'de işçiler üretimi durdurdu
14:15 HEDEP Mersin'den seçim açıklaması
14:05 TTB Merkez Konseyi’nden hekimlere mektup: Özerkliğimizi hiçbir muktedire devretmeyeceğiz
13:50 Pîran’ın bir mahallesi 20 gündür elektriksiz
13:47 Sanığın korucu olduğu tecavüz davası: Çocuk tehdit edildiğini söyledi
13:13 'Cezai ehliyeti var’ denilen polis amiri 3’üncü kez ATK’ye sevk edildi
12:58 İSİG: Kasım ayındaki iş cinayetlerinde 137 işçi yaşamını yitirdi
12:13 Gazeteci İrfan Uçar gözaltına alındı
11:58 Halide Türkoğlu'nun yargılanması durduruldu
11:33 HEDEP Mêrdîn Seçim Komisyonu'ndan gençler ve kadınlara çağrı
11:23 Habur Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
11:13 Tutsakların açlık grevi eylemi 10’uncu gününde
10:51 Bildiri dağıtan gençlere dönük işkence emniyette devam etti
10:38 Japonya Büyükelçiliği’den PKK açıklaması
10:37 KDP’nin alıkoyduğu gazeteci Ahmet’ten 43 gündür haber alınamıyor
10:37 Mersin’de ev baskınları: Çok sayıda gözaltı
10:17 Özak Tekstil işçilerine jandarma saldırdı
10:14 Açlık grevindeki tutsaklar: Mutlak tecrit tahammül sınırlarını aştı
09:57 18. Uluslararası Avrupa Birliği, Türkiye ve Kürtler Konferansı başlıyor
09:51 Av. Özdoğan: Vartinis davası siyasi iradenin kararıyla kapatıldı
09:42 HEDEP'te aday adaylığı sürecinde son tarih 10 Aralık
09:37 'Hakikat İle Yüzleşme Koridoru' sergisi yakın tarihe ayna tutuyor
09:36 Kayyımın terasında oturmak 50 TL
09:34 Hakkındaki 43 sayfalık iddianamenin 41’inde ismi geçmiyor
09:31 Tutsak kadın siyasetçiler İmralı Cezaevi’ne sevklerini talep etti
09:25 Adalet Nöbeti: Abdullah Öcalan bu halkın kırmızı çizgisidir
09:22 Havalar soğudu faturalar katlandı
09:21 Kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü doktordan şikayetçi oldu
09:18 Ömer Öcalan: Acilen aile ve avukat görüşmesi sağlanmalı
09:09 90'lı yıllarda işlenen katliam ve cinayetlerin failleri tek tek aklandı
09:07 Hayvancılıkla uğraşan kadınlar için güvence istiyor
09:06 Canpolat: Tecrit kalkarsa Türkiye düzlüğe çıkar
09:03 Doğayı bekleyen yeni tehlike
09:01 Bakanlığın 'esnek çalışma' modeli: Ambalajı parlatılmış bir reform
09:00 06 ARALIK 2023 GÜNDEMİ
08:52 Gazeteci Çağlar’a beraatın gerekçesi: Somut delil yok
05/12/2023
23:46 KCDP: Kasım ayında 33 kadın katledildi
23:04 Temelli: Siyasi mahpuslar açlık grevi ile sizi uyarıyorlar
22:11 Gever’de ulaşım ücretlerine yüzde 80 zam
21:44 Şirnex’te ‘Çatlak’ adlı tiyatro gösterimi
21:30 Gazze’de 16 bin 248 kişi hayatını kaybetti
20:13 HEDEP'in Deniz Poyraz’a ilişkin önergesi reddedildi
18:51 EŞİK’ten BM’ye açık mektup: Taliban’ı cesaretlendirmeyin
18:30 Düşünmez: Cezaevlerindeki direnişi selamlıyorum
18:27 Êlih’te kaza: 2 ölü, 1 yaralı
18:14 ‘Kadın özgürlükçü paradigmanın topluma etkisinden korkuluyor’
17:35 Kuzey ve Doğu Suriye’de eylemler sürüyor: Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştürülsün
17:29 Demirtaş: Kürt olduğum için yargılanıyorum
17:22 Kobanê Davası: Kürtler nefes alamazsa Türkiye nefes alamaz
17:12 ‘Köpekli işkence’ davasında olay işkence olarak görülmedi
17:01 HEDEP’ten Torba yasa teklifine şerh: Halkın parası sermayeye aktarılıyor
16:50 Êlih'te İnsan Hakları Anıtı hasar gördü
16:44 Gazeteci Gök cezaevinden çıktı: Hakikat sonlarını getirecek
16:38 Cemal Tanhan son yolculuğuna uğurlandı
16:31 Cezaevi önünden seslendiler: Abdullah Öcalan'dan haber almak istiyoruz
16:25 Özel: Yerel seçimlerde işbirliğinin yapılmasını savunuyorum
16:21 Sağlıkçılar: İnsani koşullarda çalışmak istiyoruz
16:11 21 kişinin öldüğü kaza davasında tutuklu kalmadı
15:39 Adalet Nöbeti katılımlarla sürüyor
15:29 Devrilen duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
15:07 SES: Şiddetin nedeni sağlık politikalarıdır
14:57 Bamernê'deki bombardımanda bir kişi katledildi
14:43 İHD: Cemal Tanhan'ın yaşam hakkı ihlal edildi
14:34 Halk toplantısı: Tutsaklar çözüm yoluna işaret ediyor
13:19 Kobanê Davası: DAİŞ, Türkiye’nin gizli amaçları için kullanılan bir örgüt
13:17 İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
13:16 Açlık grevi eylemine katılan cezaevi sayısı 106'ya ulaştı
13:11 Özak Tekstil işçileri direnişlerini sürdürdü
12:51 Pirsûs Katliamı davası: Davutoğlu'nun dinlenmesi talebine ret
12:49 Hatimoğulları: Kayyımları kendi çukurlarına göndereceğiz
12:49 Sakine Kültür davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
11:20 Bozarslan: Rojava'da yapılanların Gazze'de yapılanlardan farkı yok
11:16 Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edildi
10:55 Deprem sonrası Abdullah Öcalan için ‘acil görüşme’ başvurusu
10:51 Meletî'de ev baskınları
10:49 Bamernê’ye hava saldırısı
10:45 MA editörü Gök’ün duruşması başladı
09:53 Tutsakların açlık grevi eylemi 9’uncu gününde
09:52 KDP’nin alıkoyduğu gazeteciden 42 gündür haber alınamıyor
09:23 Açlık grevindeki tutsaklar: Mutlaka kazanacağız
09:22 Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı
09:20 Cezaevinden mesaj: Eylemimizi sahiplenin
09:18 Adalet Nöbeti eylemcileri: Tecridi kaldırın
09:13 Yaşadıklarını kimse yaşamasın diye Barış Annesi olmayı seçti
09:11 Abdullah Öcalan’a özgürlük kampanyası büyüyor
09:07 Gözaltında kaybettirilen ağabeyini 30 yıldır arıyor
09:04 Dêrsim’de genç nüfus göçü: Yerel yönetim alternatif oluşturmalı
09:01 'Örgütsel demeç' cezası bozuldu
09:00 05 ARALIK 2023 GÜNDEMİ
00:00 Kuzey ve Doğu Suriye’de Abdullah Öcalan için eylemler
04/12/2023
23:42 Jawwal: Gazze’de internet tümüyle kesildi
22:01 Kerboran’da yaşamını yitiren Orhan Elma defnedildi
21:02 Çin: ABD savaş gemisi yasadışı olarak sularımıza girdi
20:37 Dünya Madenciler Günü: 10 ayda 36 kişi hayatını kaybetti
20:31 Êlih’te şüpheli kadın ölümü
20:13 Soba patlamasında bir kadın öldü, 2 çocuğu zehirlendi
19:51 Gürgülü 30 yılın ardından tahliye oldu
19:34 İYİ Parti’den CHP’nin işbirliği teklifine ret kararı
19:26 Filistinlilerin sığındığı okullara saldırı: En az 50 ölü
18:53 Tahliye olan Jiyan Arıkboğa'dan direnişi büyütme çağrısı
18:52 30 yılın ardından memleketinde davul zurna ile karşılandı
18:34 İzmir'de tutuklamalara tepki: Mücadele azmimiz büyüyecek
18:19 Tecavüz davasında Sedat E.’ye iyi hal indirimi
17:46 Makbule Özer'in dosyası tekrar ATK'ye gönderildi
17:33 Nisêbîn'de gözaltına alınan Koç tutuklandı
17:28 Riha Kadın Platformu katledilen Hezer’i andı
16:58 Tutsak Çalım’dan açlık grevini sahiplenme çağrısı
16:25 AKP’li Başkan HEDEP’li vekilleri hedef aldı
16:20 Maçoğlu: Savcı tanık bulmak için bir gazeteye ilan vermediği kaldı
15:54 Muhtar başından vurulmuş halde ölü bulundu
15:50 Özak Tekstil işçileri taleplerinde ısrarlı
15:31 Zaman aşımı kararına tepki: Cezasızlık kültürü bir politikaya dönüştürüldü
15:20 Deprem bölgesinde yeniden ilaç katkı payı alınmasına tepki
15:19 'Madenciler kölelik koşullarında çalışıyor'
14:30 75 yaşındaki hasta tutsak Elbi için Meclis’e başvuru
14:06 HEDEP’li 7 genç serbest bırakıldı
13:37 Riha'da 'Göç ve gönüllü geri dönüşüm sorunu' paneli
13:10 Vartinis Davası zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü
12:43 Direnişteki işçilere jandarma saldırısı: 2 gözaltı
12:35 HEDEP İzmir İl Örgütü kongreye gidiyor
11:58 Tecride karşı Adalet Nöbeti başladı