Yeter: Tecride karşı çıkmak adalet ve özgürlük talep etmektir

img
AMED - İmralı tecridine karşı çıkmanın "adalet, demokrasi ve özgürlük istemek" anlamına geldiğini belirten ÖHD Eş Genel Başkanı Ekin Yeter, "Böyle bir insanlık suçu karşısında sessiz kalınmamalı” dedi.
 
Uluslararası komployla 9 Ekim 1998’de başlayan Suriye’den çıkan PKK Lideri Abdullah Öcalan, 15 Şubat 1999’da getirildiği İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 25 yıldır ağır tecrit koşullarında tutuluyor. İmralı’da tutulduğu süre boyunca aile, avukat ve vasisiyle sınırlı görüşme gerçekleştirilen Abdullah Öcalan, 25 yıl boyunca biri kesintili olmak üzere sadece iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirebildi. Tecrit halinin ağırlaştırılarak sürdürüldüğü İmralı’da, devreye konulan mutlak iletişimsizlik hali 33 aydır “disiplin” adı altında verilen cezalarla sürdürülüyor. 
 
İmralı tecridine karşı PKK Lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebi büyürken, 10 Ekim’de dünyanın 74 merkezinde “Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm” kampanyası başlatıldı. Dünyanın dört bir yanında eylem ve etkinlikler sürerken, Türkiye cezaevlerinde bulunan binlerce tutsak, 27 Kasım’da başlattığı açlık greviyle kampanyaya katıldı. 
 
29 Ekim’de de 172 sivil toplum örgütü ve siyasi partinin imzacısı olduğu "Şimdiden geleceğe doğru özgürlük çağrısı" şiarıyla deklarasyon açıklandı. PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü ve Kürt sorununda demokratik çözüm çağrısının yer aldığı deklarasyonun imzacılarından Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Ekin Yeter, İmralı tecrit sistemi, PKK Liderine özgürlük talepleri ve cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine dair soruları yanıtladı. İmralı’da derinleştirilen tecrit sisteminin hukuki bir tanımının olmadığını vurgulayan Yeter, bu durumun ekonomik, toplumsal, demokratik, hukuksal birçok soruna neden olduğuna dikkat çekti. Tecridin sonlandırılması için eylem ve etkinliklerin yeterli olmadığını kaydeden Yeter, mücadelenin büyütülmesi gerektiğinin altını çizdi. 
 
“Şimdiden geleceğe doğru özgürlük çağrısı” başlıklı deklarasyonla Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, devlete bir çağrıda bulundunuz. İmralı’da tecrit 25 yıldır sürdürülüyor, Abdullah Öcalan’dan haber alamama hali nelere yol açıyor? 
 
Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit hali gittikçe derinleşen bir soruna dönüştü. Sayın Abdullah Öcalan yakalandığı süreçten itibaren kendisine özgü inşa edilen bu ada hapishanesinde hukukun askıya alındığı, kurallarının uygulanmadığı bir alanda tecrit ve izolasyon haline maruz kalmıştı. Bu tecrit hali dönem dönem toplumsal muhalefetin geliştirilmesiyle kırılıyor, dönem dönem derinleşen, dönem dönem ise avukat ve aile görüşmelerinin gerçekleştiği bir halde ilerletiliyordu. Ancak son yıllarda, özellikle ‘Çözüm Süreci'nden sonra iktidarın savaş ve güvenlikçi politikalarıyla mutlak tecrit hali derinleştirildi. 2019 yılından bugüne kadar hiçbir şekilde İmralı Hapishanesi'nden haber alınamaz bir hale kadar geldi. Bu durumu sadece bir tecrit hali olarak değerlendirmek de eksik kalır. Tıpkı CPT'nin raporlarında bu durumu sadece 'tecrit', 'işkence uygulaması' olarak değil, bir ‘mutlak iletişimsizlik’ hali tanımlaması gibi. Bu tanımlama aslında oradaki durumun vahametini gözler önüne seriyordu. 
 
 
Ne hukukçular ne demokratik kurumlar ne siyasi partiler ne de sivil toplum kuruluşları böyle bir hukuksuzluk, böyle bir insanlık suçu karşısında sessiz kalamazlardı.
 
İmralı Hapishanesi'nde yaşanan şey, sadece hukuk kurallarının askıya alınması, uygulanmaması olarak açıklanamaz. Hem aile ve avukat görüşlerinin gerçekleştirilmemesi, iç mevzuata, İnfaz Yasası’na, Anayasa’ya, ceza hukukunun temel prensiplerine, eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamadır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası mevzuat hükümlerine de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de Mandela Kuralları’na da hapishanelerle ilgili asgari standartlara da aykırıdır. Öcalan’ın sağlık durumuyla ilgili topluma açıklama yapılmıyor, görüş yasaklarına neden olan disiplin cezalarının gerekçesi açıklanmıyor, görüş yasaklarına neden olan gerekçeler açıklanmadığı gibi, disiplin cezaları gerçekleştirildikten sonra bu tebliğler gerçekleştiriliyor. Bu da Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde davalarını takip eden ve disiplin cezalarını karşı Öcalan’ın dosyalarını takip eden avukatlarının mesleklerini icra etmesini engelliyor. Bu da disiplin cezalarına karşı itiraz hakkının sağlanamamasını beraberinde getiriyor. Burada hukuki, sağlık, toplumsal ve siyasi pozisyona ilişkin mutlak bir haber alamama hali söz konusudur. Elbette ne hukukçular ne demokratik kurumlar ne siyasi partiler ne de sivil toplum kuruluşları böyle bir hukuksuzluk, böyle bir vahşet karşısında, böyle bir insanlık suçu, işkence karşısında sessiz kalamazlardı. Bu noktada hem ÖHD hem tüm demokratik kurumlar olarak bu konudaki sorumluluğumuzun farkında olarak hareket ettik.
 
Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü neden önemli? 
 
 
Bu Türkiye halklarının, Türkiye hukukçularının, Türkiye'deki bütün siyasetçilerin, kendisine 'ben insan haklarını savunuyorum' diyen bütün hak savunucularının temel gündemi haline getirilmelidir.
 
Sayın Abdullah Öcalan, Kürt sorununun demokratik zeminde çözümü için savunmalarında, görüşmelerinde, heyet ziyaretlerinde, devlet yetkilileri ile olan görüşmelerinde her zaman demokratik çözümden yana olduğunu ifade etmiş siyasi bir kişi aslında. Bu noktada Sayın Abdullah Öcalan'ın fikirleri de kendisi gibi tecrit altında tutuluyor. Buna karşılık da demokratik çözüme karşı savaş politikaları geliştiriliyor. Bu savaş politikalarının devamı olarak hak ihlali ve hukuksuzluklar derinleşiyor. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz, siyasal kaos halini tecritten bağımsız düşünmek mümkün değil. Bu noktada Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılırsa, Kürt sorununda savaş politikaları yerine demokratik zeminde bir çözüm geliştirilirse, bunun bütün Türkiye halkları için, bütün ezilen ve sömürülen halk gerçekliğimiz için daha faydalı olacağı herkesçe bilinen bir gerçeklik. 
 
Bu, aslında bütün kurumlarda, demokratik siyasetçilerde altı çizilen bir husus. Bu sadece Kürt kurumlarının, Kürt siyasetçilerinin, Kürt halkının sorumluluğu olan bir durum değil. Bu Türkiye halklarının, Türkiye hukukçularının, Türkiye'deki bütün siyasetçilerin, kendisine 'ben insan haklarını savunuyorum' diyen bütün hak savunucularının temel gündemi haline getirilmelidir. Bu noktada ben bu toplumdaki ekonomik krizin çözülmesini, Avrupa'ya göçlerin engellenmesini, eşit, adil, Kürtlerin statüsünün tesis edildiği bir ülkede bu sorunları konuşmadan, bu ilkel meseleleri tartışmadan, ‘özgürce yaşamak istiyorum’ diyen her bireyin yanında olması gereken bir taleptir. İmralı tecrit rejimine karşı olmak demokrasi talep etmektir, adalet ve özgürlük talep etmektir. 
 
Daha önce de İmralı tecridine karşı birçok başvuru ve girişimleriniz oldu. Nitekim hem sizin hem dünya çapında avukatların Abdullah Öcalan ile görüşme talepli başvuruları oldu. Nasıl bir süreç oldu, bu girişimleriniz sürecek mi? 
 
Tabiî ki bu bizim ilk çalışmamız değildi. İlk açıklamamız da değildi. Son çalışma ve son açıklamamızda olmayacak. Bu noktada biz bu insanlık suçuna karşıt bir durum geliştiren, bunu kabul etmeyen hukukçular olarak birçok çalışmada bulunduk. Bu noktada yüzlerce avukatın 'tecrit kaldırılsın' açıklamaları söz konusu oldu, yüzlerce avukatın 'Biz Abdullah Öcalan ile görüşmek istiyoruz' başvuruları oldu. Bu başvurularımıza yanıt verilmediği için meslek örgütlerine 'Biz mesleğimizi yapamıyoruz, harekete geçin' diye başvurularımız oldu. Barolar Birliği, Avukat Hakları Merkezi'ne başvurularımız oldu. Bunlar sadece iç hukukta kullandığımız başvuru yöntemleriydi. Yine CPT, BM İnsan Hakları Komitesi'ne başvurular oldu. Bu açıklamalarımızla birlikte bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz. 
 
Bununla birlikte BM İnsan Hakları Komitesi, hem Öcalan’ın müdafilerinin hem sivil toplum kuruşlarının başvuruları kapsamında Türkiye'ye bu hukuksuzluğun kabul edilemeyeceğini, bu durumun işkence ve kötü muamele yasağını ihlali olduğunu ve bunu sonlandırması gerektiğini, Öcalan’ın derhal avukatlarıyla görüşmesi gerektiğini raporlarıyla, hem Türkiye ile yazışmalarıyla hem de çağrılarıyla kamuoyuna açıkladı. Şuanda antidemokratik siyasal iktidarın hiçbir şekilde uluslararası mekanizmaları dikkate almadığı, hatta bu mekanizmaları işletmeye çalışan hakimlerin, savcıların yargı taciziyle, yaptırımlarıyla karşılaşabildiği hukuksuz sürecin inşa edildiğini görüyoruz. Açıklamada bu uygulamaları kabul etmediğimizi, bir kere daha kamuoyuna deklere ettik. 
 
* Hukuk ve insan hakları örgütlerinin girişimlerinin yanı sıra dünya çapında İmralı’da görüşme talebiyle birçok başvuru oldu. Ancak İmralı’da mutlak iletişimsizlik hali sürüyor. Tecrit sistemi nasıl bir aşamaya geldi, iktidar veya bugünkü devlet aklı ne amaçlıyor? 
 
 
Bu politikalar sadece tecridin derinleştirilmesi ya da sivil toplum kurumlarının sindirilmeye çalışılması gibi her biri ayrı ayrı değerlendirilecek durumlar değil. İktidarın uygulamalarını bütünsel değerlendirmek gerekiyor.
 
İçerisinde yaşadığımız iktidarı antikapitalist ve popülist bir iktidar olarak değerlendirebiliriz. Bu antidemokratik ve popülist iktidar tarafından devlet mekanizması bütün kurumlarıyla gasp edilmiş durumda. Buna yargı da dahil. Bunun dışında bu duruma ses çıkartmak isteyen sivil toplum bir bütünen sindirilmeye çalışılıyor. Bu politikalar sadece tecridin derinleştirilmesi ya da sivil toplum kurumlarının sindirilmeye çalışılması gibi her biri ayrı ayrı değerlendirilecek durumlar değil. Siyasal iktidarın uygulamalarını bütünsel değerlendirmek gerekiyor ve mücadele yöntemlerini de buna göre tartışmak gerek. Bu antidemokratik rejim uygulamaları, gittikçe derinleştiriliyor. Tecrit, sadece Öcalan’ın maruz bırakıldığı bir uygulama değil, bu en başta İmralı Hapishanesi'nde kendini gösteriyor, sonra topluma yayılıyor. Biz hukukçular, sivil toplum örgütleri olarak bu tecrit ve izolasyon halinin temel muhatabıyız. O yüzden tecridi konuşurken tecridin ekonomi, ekoloji, göçle ilgisi bir birinden bağımsız olgular değil, bunlarla bağlantısı da görülmelidir. Tecrit derinleştikçe Kürt halkına yönelik antidemokratik yöntemler, sömürgecilik sorunu, sorunun çözümsüzlüğü, hukuksuzluk, adaletsizlik, eşitsizlik sorunu, Kürt halkının statüsünün tanınmaması, sorunun demokratik yöntemlerle çözülmemesi, sürekli savaş politikası, özel savaş politikalarının halk üzerinde süreklileştirilmesi, bu anlayışla paralel olarak geliştiriliyor. 
 
"Hava muhalefeti" ve "koster bozuk" gerekçeleriyle başlayan görüş engelleri, bugün “disiplin” adı altında verilen cezalarla sürdürülüyor. 33 aydır hem aile hem avukat hem vasi görüşünün bu gerekçelerle engellenmesi, “hukuk” ile açıklanabilir mi?
 
Disiplin hukuku çerçevesinde bir hükümlüye disiplin cezası verilebilecek halleri düzenleyen iç mevzuat hükümleri de değerlendirildiğinde, bu disiplin cezalarının hiçbir şekilde hukuki olmadığı ortadadır. Disiplin cezasının bir hükümlüye verilebilmesi için, bunun bir fiilin karşılığında tesis edilmesi gerekiyor. Disiplin hukukunun bir fiile karşılık olarak işletilmesi gerekiyor. Ama biz hangi fiile karşı bir disiplin hukukunun işletildiğini bilmediğimiz gibi, bu gerekçeler kamuoyuna açıklanmadığı gibi, yasal olan bunlara itiraz prosedürü de Sayın Abdullah Öcalan ve avukatlarına sağlanmadığı için, burada yeni bir ihlal yaşanıyor. Hem savunma hakkını ihlal hem adil yargılanma hakkını ihlal eden bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Bu noktada disiplin cezalarının sistematik bir şekilde verilmesi, yine işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden bir duruma sebebiyet veriyor. Çünkü bir fiile karşılık tesis edilen bir uygulama olacağı gibi, yine bir hükümlüye bir fiilinden kaynaklı aylarca, yıllarca devam eden sistematik işkence, sistematik tecrit haline sebep olacak disiplin cezaları da verilemez. Bunu ne iç mevzuat ne uluslararası mevzuat hiçbir şekilde kabul etmez. Dolayısıyla disiplin cezalarını, tecridin derinleştirilmesinin şu anda kamuoyuna yansıtılan göstermelik kılıfı olarak değerlendirebiliriz. 
 
"Disiplin" adı altında verilen cezalarının gerekçelerinin açıklanmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 
 
Böyle bir gerekçe olmadığı için 'gizlilik ve güvenlik kaygısı' ile açıklanan bir durum haline geldi. Ama bunun hiçbir şekilde bir hukuki niteliği olamaz.
 
Ceza hukuk sisteminde hangi durumlarda, hangi dosyalara ilişkin gizlilik kararı verilebileceği hususları yer alıyor. Bu noktada bir disiplin cezasının gerekçesinin kamuoyuna açıklanmaması halini hiçbir hukuki gerekçeyle açıklayamayız. Bu sadece bir fiile karşı gerçekleştirilen bir yaptırım değil. Sistematik olarak ayları ve yılları bulan, uygulamalara sebep veren bir disiplin hukuku işletiliyor. Bu noktada bundan neden kaygı duyuluyor? Bu disiplin cezasının gerekçesinin açıklanmasından neden kaygı duyulur; çünkü ilgili kurumlar bu gerekçenin bir gerçekliği olmadığı için bunu açıklamaktan imtina eder. Bu disiplin cezasının uygunluğunu gösteren bir gerekçe olsaydı, ilk elden kamuoyuna duyurulurdu. Ama böyle bir gerekçe olmadığı için, bu gizlilik kaygısı, güvenlik kaygısı ile açıklanan bir durum haline geldi. Ama bunun hiçbir şekilde bir hukuki niteliği olamaz.
 
ÖHD olarak daha önce hukuk ve insan hakları örgütleriyle birlikte “umut hakkı” için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne başvuruda bulunmuştunuz. Bu süreç devam ediyor ancak Abdullah Öcalan’ın 25 yıllık tutukluluk hali göz önünde bulundurulduğunda “özgürlüğü için kapı aralandı” tespitine katılıyor musunuz? 
 
Pandemide siyasi suçlar ve birkaç suç düzenlemesi dışında bırakılarak, bir ceza infaz düzenlemesi getirildi. Bu düzenlemeyle gözetim kurulları oluşturuldu. Buna bağlı olarak, cezanın yatarı tamamlandığında belirli koşulların gerçekleşmesi kapsamında tutuklu ve hükümlüler bu haklardan yararlanabildiler. Bu bile siyasi mahpuslar aleyhine bir durum olarak değerlendirildi ve onlar cezalarının yasal boyuttaki yatarını tamamlamalarına rağmen tahliye olamıyorlar. Bu düzenleme normalde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler içim yapılması gereken bir düzenlemeydi. Uluslararası mevzuat hükümlerinin ve Sayın Abdullah Öcalan ile ilgili AİHM kararının belirttiği durum bu. Bir kişinin tahliye olma, dışarıya çıkma hakkının kendisinin elinden alınmamasıdır. Bu hak, bu umudunun kendisinden alınmamasını içeriyordu. Bu durumun hukuksuz olduğunu, yine hak ihlaline sebep olan bir durum olduğunu içeriyordu. Bu karar iç mevzuatta uygulansaydı, Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminin değiştirilmesi için çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyordu. 
 
Eğer bu çalışma yürütülseydi; gözetim kurulları, cezasının yatarını tamamlayan kişiye ‘pişman mısın?’ ya da manipülatif ve provokatif sorularla kişinin iradesini denetim almaya çalışan kurullar değil de, mevzuata uygun sorular soran kurullar olurdu.  Ve ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimine muhatap hükümlülerin yatarını yattıktan sonra tahliye olurdu. Ne yazık ki bugün siyasetçilerle ilgili gündemde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmaması hali, Sayın Öcalan için de geçerli bir haldir. Kararlar uygulansaydı, ‘Umut Hakkı’ kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından mustarip, bu konuda mağdur olan, müddetnamelerinde 'Ölünceye kadar ceza evinde kalacak' şeklinde yazan bütün siyasi mahpusları da etkileyen bir düzenleme değişikliği gerçekleştirilecekti ama gerçekleştirilmiyor. Bu konuda bizim uluslararası mekanizmalara yaptığımız başvurularda, Türkiye buna yanaşmayan, değişiklikleri gerçekleştirmemek için kılıf arayan bir anlayışla cevap veriyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. 
 
Ağır insan hakları ihlallerinin merkez üssü haline gelen cezaevlerinde tutsaklar da İmralı tecridine karşı açlık grevi başlattı. Dernek olarak hem tutsakların taleplerine dair bir girişiminiz olacak mı? 
 
 
Bu noktada ne hukukçular ne siyasetçiler ne Türkiye halkları bir bütün olarak yeterli mücadeleyi vermiyorlar, vermiyoruz.
 
Şu anda hangi hapishanelerin bu greve başladığı ile ilgili elimizde net bilgi yok. Bütün hapishanelerde bu grevin başladığına ilişkin ailelerden gelen bilgiler var. Biz de bu başvurular kapsamında bütün hapishanelere ziyaretlerimizi gerçekleştirip, kaç mahpusun dahil olduğunu, kaçar günlük, ne kadar süreye kadar bu grevin süreceğine ilişkin takiplerimizi gerçekleştireceğiz. Bu konuda diğer sivil toplum örgütleriyle bu grevleri izlemek amacıyla çeşitli koordinasyonlar oluşturmak için girişimlerimiz söz konusu. Bunu oluşturduktan sonra grevlere giren mahpusların sağlık durumlarını takip etmek, kendilerine grevde iken verilmesi gereken vitamin, şeker gibi yaşamsal malzemelerin verilip verilmediğini takip eden çalışmalarımız olacak. Hukuk kurallarının uygulanması için, mevzuatın uygulanması için, hiç kimsenin yaşamını ortaya koyduğu bir durumu görmek istemiyoruz. 
 
Ne hukukçuların ne siyasetçilerin ne demokratik kurumların ne de halkın 2019 süreci gibi birçok mahpusun yaşamını yitirdiği, birçok mahpusta kalıcı hasarlar bırakan sağlık sorunlarıyla birlikte kaldığı süreçler yaşamak istemiyoruz. Buna hiçbir tahammülümüz kalmamıştır. Bu noktada mevzuatın uygulanması, AİHM kararının uygulanması için kişilerin sağlığından, yaşamından olmak zorunda kalması, bunu protesto etmek için bu kadar ağır sonuçlar doğurabilecek eylemsellikler içinde olmak zorunda kalmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu noktada ilgili yetkililerin, Adalet Bakanlığı'nın bu durum yaşanmadan görevlerini yerine getirmeleri ve mevzuatı uygulamaları gerekiyor.
 
Bu noktada diğer kesimlere nasıl bir sorumluluk düşüyor? 
 
Bu girişimler kesinlikle yeterli değil. Yeterli olsaydı zaten bu tecrit kaldırılmış, kırılmış olurdu. Bu AİHM'in 'umut hakkı' kararı uygulanmış olurdu. Demek ki bu noktada ne hukukçular ne siyasetçiler ne Türkiye halkları bir bütün olarak yeterli mücadeleyi vermiyorlar, vermiyoruz. Mücadelenin her alanda hukuki olarak, kültürel, ekolojik, siyasi boyutuyla sokakta, evde, adliyede, her alanda mücadelenin geliştirilmesi, yükseltilmesi gerektiği gerçekliği net bir şekilde karşımıza çıkıyor. 
 
MA / Müjdat Can

Diğer başlıklar

10:11 Kobanê Davası öncesi açıklama
10:03 Federe Kurdistanlı gazeteci: Süleyman Ahmet'in alıkonulması terörist bir eylem
09:51 Avukat Çiçek gözaltına alındı
09:48 Öcalan’a özgürlük talep eden tutsaklar 96 gündür eylemde
09:38 Gözaltındaki gazetecilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı
09:36 Kamu görevlileri AKP’li adaylar için oy istedi
09:22 Elkê adayları: Yabancıların ilçenin kaderini değiştirmesine izin vermeyelim
09:19 Kayyım seçim öncesi parkı kiraya verdi
09:12 Karamus: Türkiye-KDP ilişkisi Kürt karşıtlığı üzerinedir
09:11 Milazgir’in büyüyen sorunlarını çözmeye talipler
09:10 Tutsak kadınlar: İmralı’daki irademizin özgürlüğünü gerçekleştirelim
09:04 Cûdî’de engelleri aşarak yaşamı yeniden ördü
09:03 Bir özsavunma hikayesi
09:00 01 MART 2024 GÜNDEMİ
29/02/2024
22:19 İran, Irak’a gaz ihracatını durdurdu
21:59 DEM Partili Gün’ü katleden failler tahliye edildi
20:31 AKP'nin Bedlîs Belediye adaylarının hastanede tanıtılmasına tepki
20:27 Çandar’dan iktidara basın özgürlüğü uyarısı: Aklınızı başınıza toplayın
20:04 Dîlok ve İzmir'de kadın katliamları protesto edildi
20:01 Gazeteci Müftüoğlu cezaevinden çıktı: Mesleğimi yapmaya devam edeceğim
19:56 DEM Parti'den halk buluşması: İstanbul bizim evimiz, biz İstanbul’a layığız
19:50 Bakırhan: Bizi yok sayanlara cevabı 31 Mart’ta vereceğiz
18:47 Fransa'da kürtajı anayasal güvenceye alan tasarı Senato'dan geçti
18:37 Süleymaniye’de bir yurttaş katledildi
17:41 Senegal’de göçmen teknesi battı: En az 24 ölü
17:20 İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: 104 ölü
17:07 25 Kasım’a katıldıkları için yargılanan 21 kadın beraat etti
17:02 Hatimoğulları Adalet Nöbeti'ne katıldı: Tecridi kıralım
17:01 Ege'nin tarım arazilerine GES ve RES tehdidi
16:47 Polisleri taşıyan midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
16:38 Büro emekçileri sorunlarına çözüm istedi
16:35 Gazeteci Diren Keser’in tutuklanması protesto edildi
16:14 Büro açılışlarında DEM Parti adaylarına yoğun ilgi
15:58 İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi yarın adliyeye çıkarılacak
15:43 Tantan 'Hayata Dönüş' davasında 'tanık' olarak dinlendi: Hassasiyetle davrandık!
15:31 Savcı Aktar’ın sanal medya hesabını takip edenlerin araştırılmasını istedi
15:30 Uluslararası Hukukçular Amed Barosu'nu ziyaret etti
15:29 SKM Genel Sözcüsü ve üyesi tutuklandı
15:06 Tutsak kadınlara 8 Mart kartı gönderildi
14:59 İstanbul ve İzmir’den gözaltılara tepki
14:58 Gülsün Silgir'in taziyesine kitlesel ziyaret
14:16 Gazeteci Karakaş hakkında tahliye kararı
14:06 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Derdimiz kazanmak
13:55 Dêrsim’de gazeteci Keser'in tutuklanması protesto edildi
13:44 KESK 8 Mart programını açıkladı
13:40 Bagok Dağı bombalanıyor
13:04 Ev hapsi ve adli kontrol uygulanan gazetecilerin itirazları reddedildi
12:55 Çeşme'de yüzlerce zeytin ağacı kesildi
12:37 Gazeteci Müftüoğlu hakkında tahliye kararı
12:15 Leyla Demir'in eşi ve oğlu gözaltına alındı
12:08 Avukatlardan İmralı başvurusu
12:06 Hatimoğulları: Hizbulkontra, Kürt aydınlarını katledenlerin adresidir
11:11 Manisa OSB’deki kağıt fabrikasında yangın
11:09 Uluslararası Delegasyon DFG ve MKG yöneticileri ile bir araya geldi
10:55 Gözaltındaki gazetecilerin ifadeleri bugün alınacak
10:50 Tutsaklara sevk işkencesi: Elleri, ayakları ve gözleri bağlandı
10:47 Çorlu Tren Katliamı davasında karar çıkmadı
10:17 Gazeteci Sedat Yılmaz beraat etti
10:12 17 kuruluştan çağrı: Gazeteci Müftüoğlu’nu serbest bırakın
09:34 Reşo: Yüreği Şefkat Dolu Bir Devrimci
09:23 Gazeteci Keser'in avukatı: Tutuklama kararı ifade özgürlüğüne saldırıdır
09:19 128 gün oldu: Süleyman Ahmet’ten haber yok!
09:18 Tutsaklar 95 gündür açlık grevinde
09:18 Dêrsim'de asimilasyon ve kültürel yozlaştırmaya karşı duracaklar
09:16 Hezex’e Süryani eşbaşkan adayı
09:15 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Adalet kurumları adaletsizliğin simgesi oldu
09:14 Agirî’de ibre DEM Parti’den yana
09:13 İstanbul’da tecrit konferansı düzenlenecek
09:13 Avukata ‘avukatlık yaptın’ suçlaması
09:11 Av. Acun: Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün alt yapısı oluştu
09:10 CİSST avukatı Akyüz: Cezaevleri ataerkilliğin derinleştiği yerlerdir
09:09 Filistin’de ‘kadın’ olmanın kendisi bir mücadele
09:08 Kayyımın ‘vurgun’ planları yargıya taşındı
09:07 Colemêrg’de seçimin nabzı: AKP'li Ölmez bugüne kadar neredeydi?
09:06 Barış Anneleri: CPT, İmralı'daki hukuksuzluğun baş aktörü
09:05 Akdeniz adayları: Çalışmalar şeffaf ve katılımcı olacak
09:04 Şirnexliler: Bu seçimde hırsızlara geçit yok!
09:00 29 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
28/02/2024
23:35 KNK’den Lozan Belediyesine teşekkür ziyareti
22:37 Özerk Yönetim: Saldırıların amacı karışıklık çıkarmak
21:57 Ağır hasta tutsak Çardak, tekerlekli sandalye ile cezaevinden çıktı
21:09 TJA’lı kadınlardan 8 Mart yürüyüşü
21:03 Êlih’teki halk buluşması mitinge dönüştü
20:56 Dêrsim’de satışa sunulan parseller için yürütmenin durdurulması kararı
20:54 Elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
20:27 Nergis Muhammedi’den İran seçimlerine boykot çağrısı
20:17 Xelîl Xemgîn’den AKP’ye ‘çalıntı’ şarkı tepkisi: Onursuzlar!
20:15 ABD'nin Dêrazor’daki üssüne roketli saldırı
20:05 Îdir halkı Güneş ve Kartal’a dair kararı halayla kutladı
19:25 KHK eylemi 283'üncü haftasında: Vazgeçmedik
19:24 DEM Parti usulsüz seçmenler için suç duyurusunda bulundu
18:54 Îdir Eşbaşkan adaylarına dair itiraz kabul edildi
18:27 Tecride Karşı Uluslararası Hukukçular'dan Adalet Nöbeti ve DBP'ye ziyaret
18:15 İkizköylülerin delil tespiti talepleri reddedildi
17:54 Açlık grevini sürdüren 3 tutsak sürgün edildi
17:44 3 komşusunu katleden faile 'haksız tahrik' indirimi uygulandı
17:38 Ekoloji örgütleri DEM Parti’yi ziyaret etti
17:34 Şirnex’te ‘Di Helbestê De Rengên Botanî’ paneli
17:29 Basın-İş, Ekol Ofset önünde: Mücadelenin sonunda biz kazanacağız
17:18 Mor Cumartesi Hareketi’nden Afganistanlı Seddiqi için çağrı
16:56 Oy ve Ötesi Derneği 50 bin gönüllü ile veri akışı sağlayacak
16:45 Kent kent coşkulu seçim büro açılışları yapıldı
16:44 'Eşim beni öldürecek' diyen kadının cenazesi bulundu
16:36 Adalet Nöbeti: Sonuç alınıncaya kadar sürecek
16:36 MİT TIR'ları Davası’nda gazeteci Gül’e hapis cezası
16:27 Erdoğan emekliye seyyanen zamma kapıyı kapattı
15:53 ‘Roboskî Katliamı faşist politikaların başlangıç eşiğidir’
15:29 8 Mart eylemleri: Kadınlar erkek-devlet şiddetine boyun eğmeyecek
15:18 Hatimoğulları: Bugün bir demokrasi sorunu varsa sebebi Kürt sorununun çözümsüzlüğüdür
15:02 ASM çalışanlarından ‘vergide adalet’ talebi
14:43 İHD Amed Şubesi: Bölgede en az 7 bin 229 hak ihlali yaşandı
14:39 Qoser'de şüpheli kadın ölümü
14:36 PİRHA muhabiri Keser’in tutuklanmasına tepki
14:35 Bagok’ta askeri operasyon
14:34 İzmir'de 4 kişi tutuklandı
14:29 Uluslararası hukukçular tecrit gündemiyle ziyaretlerine başladı
14:28 ESP: Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın
14:06 Hatimoğulları Kercews’te: Nereye kaçacaklarını şaşıracaklar
13:31 AKP şimdi de Xelîl Xemgîn'in şarkısını çaldı!
12:58 Kadın kırımı: 1 günde 8 kadın katledildi
12:18 Sendikalılar 'ev hapsi' kararını tanımadı
12:07 İran bir Kürt kolberi daha katletti
11:31 Dêrik'e art arda hava saldırısı
10:48 Gazeteci Ahmet'ten 127 gündür haber yok
10:45 Cezaevlerindeki açlık grevi 94'üncü gününde
10:27 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
10:26 Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest
09:25 12 kadın tutsağın yaşadığı sağlık ihlalleri
09:23 DFG ve TGS'den Müftüoğlu için çağrı: Toplumun haber alma hakkını savundu
09:18 Barışa ve topluma adanan bir ömür: Yaşar Kemal
09:16 DEM Parti adayları: Ayrım yapmaksızın hizmet edeceğiz
09:15 Av. Öztürk: 8'inci Yargı Paketi ile AYM kararları yok sayılıyor
09:14 Fransız siyasetçi Amiot: Abdullah Öcalan'ın direnişi çok etkileyici
09:13 Siyanür havuzları her gün toprağı, suyu ve havayı zehirliyor
09:12 Kadınlardan 8 Mart çağrısı: Sokaklarda olalım
09:12 AKP'ye üye olmadığı için işten çıkarıldı iddiası
09:11 'Sanat huzurlu bir şehir yaratır'
09:10 DEM Parti Mûş’u almada kararlı
09:09 Amed halk meclislerine emanet
09:05 Kadınlar kimliğini Kuzey ve Doğu Suriye'de buldu
09:00 28 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
07:33 PİRHA muhabiri Keser tutuklandı
27/02/2024
23:46 Nureddin Nebati, Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı
21:58 Eleni Vasilopulou: Dünya halklarının Öcalan’a özgürlük borcu var
21:13 DEM Parti’nin Tetwan’daki halk toplantısına yoğun ilgi
20:58 Gazze’de 705 bin bulaşıcı hastalık vakası kaydedildi
20:28 Gözaltıları protesto eden kadınlara polis müdahalesi
19:12 DEM Parti'nin İBB adayları esnaflarla buluştu: İstanbul’u emeğin kenti yapacağız
18:48 İHD: Hak savunucuları soruşturmalarla susturulamaz
18:39 ‘Çocuğa cinsel taciz’ suçundan yargılanan sanıktan 'iftira' savunması