ASM çalışanlarından ‘vergide adalet’ talebi

img
HABER MERKEZİ - ASM çalışanları “vergide adalet” talebiyle alanlara çıkarak, “Adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz” diye kaydetti. 
 
Geçen hafta “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen Meclis’ten geçerek, yasalaştı. Buna karşı Aile Sağlık Merkezi (ASM) çalışanları haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren “vergide adalet” talebiyle süresiz eylem başlattı.
 
AMED 
 
Eylemlerin ikinci haftasında Amed Tabip Odası (DTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi, Amed'in Rezan (Bağlar) ilçesinde bulunan Körhat ASM önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor" yazılı pankart açıldı. Açıklama metnini SES Amed Şube Eşbaşkanı Mehmet Nur Ulus okudu. 
 
Vergilerin hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılması gerektiğini söyleyen Ulus, “Ancak ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek artmış ve çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir” dedi. 
 
‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’
 
ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek, mücadelelerine davam edeceklerini belirten Ulus, “Sağlıkla ilgili bazı kanunlardaki değişiklikler tüm muhalefet kesimlerin itirazlarına rağmen Meclis’te kabul edildi. Bununla aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan destek ödemesinin ‘disiplin cezası’ alınması halinde kesintiye uğraması ile ilgili düzenleme yasallaşmış oldu. Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı döner sermaye ek ödeme verilmesi hakkında yönetmelik aleyhine açtığımız davalarda Danıştay disiplin cezası verilmesi halinde ek ödeme kesintisi yapılması ile ilgili maddeleri iptal etmiştir. İptal gerekçesi ise ‘bir fiile 2 ceza olmaz’ kuralıdır. Tüm itirazlarımıza rağmen bu yönetmelik maddeleri kanunlaştırılmıştır. Hukuksal ve demokratik mücadelemizin bu konuda da devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu. 
 
DÊRSİM 
 
Dêrsim SES Şubesi de ASM’lerde vergi kesintisine ilişkin “Aile Hekimliği vergide adalet istiyor” yazılı pankart açarak Sanat Sokağı’nda açıklama yaptı. Açıklamada konuşan SES Şube Eşbaşkanı Serap Kahraman, ASM’lerde sözleşmeli ve ücretli çalışan tüm emekçilerden alınan vergilerin artık dayanılmaz bir hale geldiğini söyledi. 
 
Açıklama alkışlarla son buldu. 
 
ANTALYA 
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası (ATO), "Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları için Vergide Adalet İstiyoruz" sloganıyla Muratpaşa İlçesinde bulunan 25 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan SES Antalya Şube Eşbaşkanı Şükran İçöz, hekimlik sisteminde yaşanan sorunları ve emekçilerin vergi adaleti taleplerini dile getirdi. İçöz, “Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır.Amacımız vergide adalet ve sabit yüzde 15 vergi. Milyarlarca liralık ihale yapanlardan, kuyumculardan, fabrika sahibi olanlardan alınmayan vergiler bizden bordro üzerinden alınıyor” dedi. İçöz, adaletsiz vergi sistemini değiştirmek için birlikte mücadele çağrısında bulundu.
 
ADANA 
 
SES Adana Şubesi ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu da "Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları için Vergide Adalet İstiyoruz" sloganıyla Doğal Park Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yaptı. Açıklamada basın metnini okuyan SES Adana Şubesi Eşbaşkanı Belgin Işık,vergi adaleti talebini dile getirerek, "Hukuksal ve demokratik mücadelemiz bu konuda da devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu yasayı da mutlaka iptal ettireceğiz” dedi. Işık, tüm ücretli çalışanları yüksek vergi kesintilerine karşı birleşik bir talebe dönüşmeye çağırdı.