Büro emekçileri sorunlarına çözüm istedi

img
ANTALYA - Antalya ve Adana'da açıklama yapan büro emekçileri, "Vergide adâlet, sorunlarımıza çözüm istiyoruz” diye belirtti. 
 
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya ve Adana Şubeleri “Vergide Adâlet, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” talebiyle defterdarlık binaları önünde basın açıklaması yaptı. Antalya Defterdarlığı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan BES Şube Başkanı Devrim Mol, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi olmak üzere bütün kurum yetkililerine sesleniyoruz. Maliye Emekçileri artık sizden sorunlarına kalıcı çözümler beklemektedir” dedi.
 
Mol, taleplerini ise şöyle sıraladı:
 
"* Yoksulluk sınırındaki her türlü kazanç vergilerden arındırılmalı ve gelir vergisi ücret gelirlerinde yüzde 10’a sabitlenmelidir.
 
* Hane halkının kullandığı temel tüketimi olan mal ve hizmetlerde dolaylı vergi oranı sıfıra indirilmelidir.
 
* Kamu emekçilerinin almış oldukları bütün ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalıdır.
 
* 3 bin 600 ek gösterge ayrımsız bütün kamu emekçilerine verilmelidir.
 
* Kurumada ilk işe başlamalar dahil olmak üzere yapılacak bütün unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmelidir.
 
* Daha fazla vakit kaybetmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının sorunları birlikte ele alınmalı, Gelir/Gider, Merkez/Taşra ayrımına son verilmeli,
 
* Hazine ve Maliye Bakanlığı emekçileri Mali Hizmetler Sınıfı altında ayrı bir iş kolu olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
 
* Başta servis yönetimleri olmak üzere, orta kademe yöneticiliğinde uygulanan ve artık açık bir kayırmaya dönüşen görevlendirmeler son bulmalı, kurumda kariyer/liyakat esasını temel alan bir yönetim ilişkisine kavuşturulmalıdır.
 
* Kurumda yaşanan personel eksikliği hızla tamamlanmalıdır.
 
* Bütün kamu emekçilerine hayat pahalılığı tazminatı verilmesi için yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
 
*Emekçilere nitelikli ücretsiz öğlen yemeği, işe geliş gidişlerde servis hizmeti verilmeli, servis imkanının olmadığı yerlerde yol ücreti verilmelidir."
 
ADANA
 
BES Adana Şubesi üyeleri de Yüreğir Vergi Dairesi önünde  “Vergide Adâlet, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada basın metnini okuyan BES Şubesi Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney, "Vergide adâlet, sorunlarımıza çözüm istiyoruz” diyerek taleplerini sıraladı.