Hekimler sorunların giderilmesi için yasal düzenleme talep etti

img
İZMİR - Sağlık alanında yaşanan sorunlara değinen İzmir Tabip Odası, sağlıkta şiddet, maaş sorunu, vergi yükü gibi sorunların giderilmesi için yasal düzenlemeler getirilmesini talep etti. 
 
İzmir Tabip Odası, sağlık alanında yaşanan sorunlara ilişkin oda binasında bulunan Orhan Süer Konferans Salonu’nda basın toplantısı yaptı. Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı açıklamada, basın metnini İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt okudu.
 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ve sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasının şiddeti doğurduğunu vurgulayan Özyurt, "Hastayı müşteri, hekimi ucuz işgücü olarak gören anlayış, hekimleri ve hekimlik mesleğini değersizleştiren söylemler her geçen gün sağlıkta şiddetin artmasına neden oluyor. Etkin ve uygulanabilir bir sağlıkta şiddet yasasının tam olarak hayata geçirilemeyişi, sağlık kuruluşlarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınamayışı hekimlerin yaşamlarından kaygı duyarak çalışmalarına neden oluyor. Sağlıkta şiddete, sağlıkta teröre 'Artık Yeter' diyoruz” dedi. 
 
VERGİ YÜKÜ
 
Emekli hekim aylıklarından yapılan kesintiye de değinen Özyurt, hekim maaşlarının farklı ödeme kalemleri üzerinden hesaplandığını ve yıllara göre değişen uygulamalar bulunduğunu kaydetti. Tüm hekimlere emekliliğe yansıyacak, tek, adil bir ücret politikası uygulanması gerektiğini ifade eden Özyurt, "Öte yandan aile hekimleri on üç haftadır her çarşamba günü yüksek vergi kesintilerine karşı sesini duyurmaya çalışıyor. Yılsonuna doğru yüzde 35’lere çıkan yüksek vergi kesintileri nedeniyle başlatılan bu eylemde aile hekimleri adaletsizliğe ve eşitsizliğe itirazımızı dile getiriyor. Bu eylemle; aslında gelir dağılımı konusunda adaletsizliğin en ağır şekilde yaşandığı, çalışanların çoğunluğunun açlık sınırının altında ücretlerle hayatını sürdürmek zorunda bırakıldığı ülkemizde ciddi bir toplumsal sorun olan vergi adaletsizliği bir şekilde ifade ediliyor. Enflasyon oranının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda hekimler insanca yaşamak için gerekli olan emekliliğe yansıyan tek maaşı talep ederken verginin yüzde 15’i aşmamasını istiyor” diye belirtti. 
 
ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ
 
“Onaylı randevu sistemi”nin herhangi bir çözüm getirmeyeceğini söyleyen Özyurt, “Sağlık Bakanlığı’nın bu tür uygulamalarının hekimler ve sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm olmayacağına, halkın sağlık hizmetlerine erişimine bir katkı sunmayacağına inanıyoruz. Mevcut durumda hekimler zaten yoğun bir iş yükü altında ezilirken esas sıkıntıları göz ardı edip sorunu basit uygulama değişiklikleriyle çözülecek teknik bir aksaklık gibi göstermek yeni bir kaos yaratacaktır. İş yükünü daha da arttıracak bu tutumdan tüm sağlık çalışanları zarar görecektir. İzmir Tabip Odası olarak en gencinden en kıdemlisine tüm meslektaşlarımızın yanında olmaya; topluma nitelikli, eşit, erişilebilir bir sağlık hizmeti sunulması için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.