HDP 4’üncü Olağan Kadın Konferansı: Üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz

  • kadın
  • 12:33 24 Mayıs 2022
  • |
img

ANKARA - HDP, 4’üncü Olağan Kadın Konferansı sonuç bildirgesinde, "Halklara savaşın, krizin, ırkçılığın, erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan 'iki yolun' da bizlere demokrasi, özgürlük, barış, adalet ve eşitlik getirmeyeceğinin bilinciyle 3’üncü yol siyasetimizi büyüteceğiz" ifadeleri yer aldı.

 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi, 21-22 Mayıs’ta Ankara’da “Özgürlükte ısrarlı, mücadelede kararlıyız” sloganıyla gerçekleştirdiği 4’üncü Olağan Kadın Konferansı sonuç bildirgesini yayınladı.
 
Konferansın yoğun bir katılımla güçle gerçekleştiği vurgulanan bildirgede, “Suruç Katliamı’nda yaşamını yitiren Ferdane Kılıç’ın anısını mücadelemizde yaşatarak; sürgün ve soykırımın 158’inci yılında Çerkes halkının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Farklılıklarımızın ve renkliliğimizin bizi bir araya getirdiği konferansımıza erkek-devlet şiddeti sonucu katledilen kadınları anarak başladık. Konferansımızı Deniz Poyraz ve Aysel Doğan şahsında yaşamlarını mücadeleye adayan tüm kadınlara atfediyoruz” denildi.
 
ÖCALAN’A UYGULANAN TECRİT
 
Dünya genelinde erkek egemen kapitalist sistemin yarattığı siyasal, ekonomik, ekolojik ve toplumsal krizlerin derinleştiğinin vurgusunun yapıldığı bildirgede, “Ortadoğu ve Kürdistan merkezli yürütülen savaş Rusya’nın Ukrayna işgaliyle yeni bir boyut kazanmıştır. Küresel bir boyut kazanan bu savaş, aynı zamanda egemen güçlerle birlikte bunun bir parçası olan bölgesel iktidarların topyekûn kadınlar öncülüğündeki yeni yaşamın inşasına ve özgürlük fikriyatına da saldırıdır. Yaşadığımız coğrafyada da, AKP-MHP faşist ittifakı bir bütün olarak muhalefeti ve ezilenleri yok sayan, toplum karşıtı ve kadın düşmanı bir siyasette, mevcut sorunların çözümsüzlüğünde ısrar ederek kendi bekası için ülkeyi çoklu krizlere sürüklemeye devam etmektedir. Kürt sorununun demokratik çözümü yerine bir kez daha imha, inkâr ve asimilasyon politikalarına sarılarak çözümün muhatabı olan Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tecridi ağırlaştırmakta ve işgal hareketiyle savaşı tırmandırmakta, Kürt sorununu çözümsüz bırakmaktadır” ifadeleri yer aldı.
 
'AMAÇ TOPLUMSAL MÜCADELEYİ BASTIRMAK'
 
Gezi, Kobanê ve HDP’ye yönelik kapatma davalarında başta kadınların yargılanarak toplumsal mücadelenin bastırılmasının amaçlandığına dikkat çekilen bildirgede, “Bu toplumsal mücadelenin öncüsü olan kadın mücadelesine, doğaya, emeğe ve tüm mücadele dinamiklerine yönelik saldırılar, iktidarın meşruiyet krizi yaşadığını açıkça göstermektedir. Dini araçsallaştıran tekçi, cinsiyetçi ve militarist iktidar, yeni bir rejimi aynı zamanda kadın kazanımlarını ortadan kaldırarak inşa etmeye çalışmaktadır. Erkek şiddetini körükleyerek kadınları yaşam hakları üzerinden tehdit etmekte ve doğrudan devlet şiddetinin hedefi haline getirerek yaşamın her alanında susturmaya çalışmaktadır. Kadınlara “makbul” olmayı dayatan, yaşam tarzına müdahale eden iktidar, kadın bedeni ve varlığı üzerinden kadınların tüm yaşamını kuşatma altına almaya çalışmaktadır” denildi.
 
'KADINLARIN ÖZGÜCÜ'
 
Saldırı, tehdit ve şiddete rağmen iktidarın yaşadığı meşruiyet krizini açığa çıkaran gücün kadınların tarihsel isyanı, direnişi ve öz gücü olduğu vurgusu yapılan bildirgede, “Haklarımızı gasp eden otoriter rejime karşı her alanda direniyor, örgütleniyor ve isyanımızı büyütüyoruz. Erkek-devlet şiddeti sonucu katledilen kadınların sesi olmaya çalışarak mahkeme salonlarında, alanlarda, sokakta ‘erkek adalet değil, gerçek adalet’ talebimizden vazgeçmiyoruz. Feshedilmek istenen İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanması için mücadelemizi büyütüyoruz. Kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olan eşbaşkanlık sistemine, eşit temsiliyet ilkemize saldırılmasına ve kayyım zihniyetiyle irademizin yok sayılmasına karşı örgütlenmeye devam ediyoruz. Doğamıza, deremize, ormanımıza, tarihimize kepçe vuranlara karşı ekoloji mücadelesini sürdürerek sesimizi yükseltiyoruz. Kimliklerimiz, bedenlerimiz, farklılıklarımız, yaşam tarzlarımız üzerinden bizleri ayrıştıranlara karşı bir araya gelip mücadelemizi yükseltiyoruz. Enternasyonal kadın dayanışmamızı güçlendiriyoruz. ‘Adalet Nöbeti’nde olan tüm kadınların sesi oluyoruz. Mezarlarımızı tahrip ederek, cenazelerimize saldırarak bizleri belleksizleştirmeye çalışan devlet aklına karşı değerlerimize sahip çıkıyoruz” diye belirtildi.
 
'ÜÇÜNCÜ YOL SİYASETİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ'
 
 Konferansta kadın cephesinden yükseltilen mücadelenin önemi ve yöntemleri üzerine etkili tartışmaların yürütüldüğü belirtilen bildirgede, kadın özgürlük yürüyüşünü büyütme ve kadın örgütlülüğünü güçlendirme kararlılığının bir kez daha vurgulandığı belirtildi. Konferansta yapılan tartışmalar sonucunda alınan kararlar şöyle sıralandı: “Savaş, kriz ve şiddetten beslenen kapitalist erkek egemen iktidarlara karşı örgütlenmenin ve mücadelenin toplumsallaşmasını esas almaya devam edeceğiz. Halklara savaşın, krizin, ırkçılığın, erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan ‘iki yolun’ da bizlere demokrasi, özgürlük, barış, adalet ve eşitlik getirmeyeceğinin bilinciyle 3’üncü yol siyasetimizi büyüteceğiz, kadınlar olarak faşizme karşı ortak mücadeleyi güçlendireceğiz, Demokrasi İttifakı’nı hep birlikte öreceğiz.  
 
SAVAŞA KARŞI BARIŞ MÜCADELESİ
 
Savaş, çatışma, işgal, tecrit ve sömürü politikalarına karşı mücadelemizi dünya kadınlarıyla ortaklaştıracağız, güçlü bir barış mücadelesinde ısrarcı olacağız. Savunmasız değiliz. Gücümüzü örgütlülüğümüzden, dayanışmamızdan ve mücadelemizden alıyoruz. İktidarın da faili olduğu erkek şiddetine, İstanbul Sözleşmesi’ne saldırılmasına, nafaka hakkımıza el konulmak istenmesine, erkek yargının kurumsallaştırmak ve çocuk istismarını yasallaştırmak isteyenlere “dur” demeyi, kadınların ve LGBTİ+’ların mücadelesine dönük saldırılara karşı en güçlü seslerden biri olmayı sürdüreceğiz. 
 
ERKEK SİYASETE KARŞI KADIN SİYASETİ
 
Kadınların yoksullaştırılmasına, sömürülmesine, açlık ve işsizliğin dayatılmasına karşı örgütlü emeğimizi savunmaya devam edeceğiz. Yerellerde işçi direnişlerinin özneleri olan kadınlarla dayanışma içinde olacağız. Siyaseti erilleştirmeye, kadınları siyasetin dışına itmeye dönük sistematik gözaltı, tutuklama ve baskı politikalarına karşı kadın siyasetimizi güçlendireceğiz. Kadın tutsakların özgürlüğünü bulunduğumuz her yerde savunacağız. Kadınların bedenine, emeğine ve iradesine karşı uygulanan özel savaş politikalarına karşı biz kadınlar ve genç kadınlar olarak mücadelemizi güçlendirerek devam ettireceğiz.
 
HDP FİKRİYATINI SAHİPLENİYORUZ
 
Partimize yönelik Kapatma Davası’na karşı bu topraklara kök salmış HDP’nin rengarenk yapraklarını çoğaltarak yanıt vereceğiz. HDP fikriyatını sahiplenmeye, savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Çözümsüz değiliz, çözüm biziz. Doğanın talanına karşı ekoloji mücadelesinde varlığımız ve direnişimizle önde olmaya devam edeceğiz. Yaşam alanlarımızı rantçılara, talancılara teslim etmeyeceğiz. İktidarın sağlamcılık ideolojisine karşı engelli kadınların yaşadıkları sorunları sözümüzün ve siyasetimizin gündemi haline getireceğiz ve birlikte güçleneceğiz. Göçmen ve mülteci kadınların yaşadığı tüm sorunların demokratik ve etik çözümünde ısrarcı olacak; halklara, kadınlara dayatılan nefret ve ayrımcılık karşısında mücadele edeceğiz.
 
İDDİAMIZ BÜYÜK, KADINLAR DEĞİŞTİRECEK
 
Haklılığımızdan, tarihimizden ve tüm kadınlardan aldığımız güçle eşit ve özgür yaşamı; dayanışmanın dünyasını kurmak için örgütlülüğümüzü büyüteceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki kadın mücadelelerinin verdiği umutla ve dayanışma duygusuyla buradayız, bir aradayız. Kadın mücadele tarihi zor, meşakkatli olmuştur. Bu zorluğu birlikte aşabilmemizin gücünü partimizin varlığına da kaynaklık eden paradigmamızdan alıyoruz. Her adımımız, her kazanımımız büyük bedeller ödenerek gerçekleşmiştir ve gerçekleşmeye devam etmektedir. Biz kadınlar bunun farkındalığıyla özgür ve eşit bir yaşamı mutlaka hep birlikte inşa edeceğiz. HDP’yi asıl güçlü kılan dinamik, halkların umududur ve halklar var olduğu ve mücadele ettiği sürece HDP fikriyatı özgürlük mücadelemizde var olmaya devam edecektir. HDP Kadın Meclisi olarak iddiamız büyük, mücadelemiz büyük, direnişimiz de büyük. Ezilen halklar, kadınlar olarak güçlü bir perspektifle, iktidarın kuşatmasını durduracak güçteyiz. Kadınların direnişi var, değiştirecek gücümüz var. Biz değiştireceğiz, kadınlar değiştirecek.”
 
KURULACAK KOMİSYON VE MECLİSLER
 
Konferansta alınan somut kararlar ise şöyle belirlendi: “HDP Kadın Meclisi bünyesinde Kadın Ekoloji Komisyonu oluşturulması, kadın yoksulluğu, kadın emeğinin sömürüsüne karşı mücadele edilmesi, savaş, işgal ve özel savaş politikalarına karşı mücadelenin büyütülmesi, göçmen ve mülteci kadınlarla dayanışmanın büyütülmesi, Genç Kadın Meclisleri’nin kurulması, kadın siyaset akademisi oluşturulması, adil ve özgün bir engellilik politikasının geliştirilmesi, eşbaşkanlık ile eşit ve özgür bir yaşamı alternatif sistemle örme kararlılığı, faşizme karşı ortak mücadele için kadın mücadelesinin büyütülmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kazanımlarımızın korunması, kadın siyasi tutsaklar ve özsavunmada bulunan kadınların özgürlüğü için mücadele edilmesi.”
 
 
 
 

Diğer başlıklar

04/07/2022
22:22 İsveç ve Finlandiya, NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı
22:11 Cizre’de gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
21:16 Yeniden Refah Partisi’nin hedef göstermesine karşı dayanışma çağrısı
20:34 SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey tutuklandı
20:16 Gençlik örgütleri: Barınma haktır, satılık değildir
20:00 Batman'da HDP'li 2 genç gözaltına alındı
19:38 Kobanê Davası: Gizli tanıkların kayıtları boş salonda dinlendi
19:03 Emekliler TÜİK'i protesto etti
18:40 Tarım işçilerini taşıyan minibüste kaza: 4’ü ağır, 27 yaralı
18:26 Mültecileri taşıyan araç durduktan sonra da taranmış!
18:02 Cizre’de yaşanan DEDAŞ gerginliği Meclise taşındı
17:59 Gizli tanıklara dair talepler reddedildi, siyasetçiler duruşmayı terk etti
17:08 AİHM: Kavala davası 11 Temmuz’da açık görülecek
16:45 Şerzan Kurt Öykü Yarışması’na başvurular başladı
16:35 Suya düşen sağlıkçı 24 gündür bulunamadı
16:32 Ma Music konserleri ertelendi
16:18 Akdeniz Belediyesi’nin ‘kayyım kardeşliği’ teklifine ikinci ret
16:07 Oluç: HDP kongrede iktidara ve muhalefete mesaj verdi
15:37 Boğaziçi Özel Kalem Müdürü: Kapıları personel kapattı
15:31 Jandarma müdahalesine tepki: Yolu trafiğe kapattılar
15:23 Kobanê Davası: Gizli tanık hafta sonu dinlendi
14:55 JİTEM Davası: Savcı sanıkların avukatlığını yaptı
14:45 Resmi yalanlar!
14:41 Diyarbakır’da 35 dönümlük buğday kül oldu
14:25 Cumartesi Anneleri: JİTEM davası kararını tanımıyoruz
13:30 Maden ocağında 1 işçi yaşamını yitirdi
13:22 Buldan ve Sancar: Dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız
13:10 Tutuklulara ayakta sayım dayatılıyor
12:39 Piya ve Ari yapım şirketleri 27 gündür polis ablukasında
12:26 DEDAŞ talep etti köye TOMA’lar sevk edildi: 5 yaralı 6 gözaltı
12:06 Adalet Nöbeti sürüyor: Sarayın kapısında 483 gün!
11:51 HDP’li gençler: Partimizi kapattırmayacağız
11:40 Dargeçit JİTEM Davası’nda sanıklar beraat ettirildi
11:39 Gazeteci Demirhan’a beraat
11:33 TÜİK ile ENAG enflasyonu arasında 100 puan fark var
11:30 DİSK TÜİK önünde: Milleti açlığa sürüklüyorsunuz
11:19 HDP kongresine katılan Avrupalılar: Öcalan’sız barış olmaz
10:55 Cizre’de jandarma köylülere saldırdı: Yaralılar var
10:14 DFG: 35 gazeteci gözaltına alındı 16'sı tutuklandı
10:03 Anadolu-Der Başkanı Pekyen öldürüldü
10:00 Yargıtay da 'Haksız tahrik' indirimini uygun buldu!
09:36 Urfa'da HDP yöneticisi gözaltına alındı
09:07 Besta çoraklaştırılıyor: 14 bölgede ağaç kıyımı başlatıldı
09:04 Tutuklanmasına gerekçe yapılan mesleğiyle cezaevinde tanıştı
09:03 Diyarbakırlılardan asgari ücret tepkisi: Kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorlar
09:01 Terolar'da mahalleli tedirgin, mülteciler mağdur
09:00 30 yıllık tutuklunun tahliyesi 'iyi halli olmamaktan' ertelendi
09:00 04 TEMMUZ 2022 GÜNDEMİ
07:41 Van Valiliği: Seken kurşunlardan bir göçmen hayatını kaybetmiş!
03/07/2022
23:27 Bagok’ta askeri hareketlilik
21:12 Van'da mülteci minibüsü tarandı: 1 çocuk öldü, 13 yaralı
20:58 HDP kongresinin mesajları
20:26 İstanbul’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
20:15 Zarok MA'nın kuruluş yıldönümünde konser
17:47 Kitlesel ve coşkulu geçen HDP kongresine soruşturma
17:04 Buldan ve Sancar yeniden seçildi
16:58 33 siyasi parti ve güçten saldırılara karşı BM’ye mektup
16:22 Şengül Kaya’yı katleden fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
15:47 37 kişinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
14:38 HDP’nin PM listesi belirlendi
14:28 Ekinci: Ülkeyi çıkmazdan çıkaracak tek yol HDP
14:24 Fotoğraflarla HDP kongresi
14:19 Kongre salon dışına taştı: Kürtler yok diyenler gelip görsünler
14:06 Tutuklu gazeteci Oruç: Kürt gazeteciler üzerinden batıya mesaj veriliyor
14:04 Bitlis kırsalında askeri operasyon başlatıldı
13:49 HDP’nin yeni dönem Danışma Kurulu
13:39 Avrupa’dan Federe Kürdistan’a kongre mesajları: HDP’nin yanındayız
12:58 Öztürk’ten muhalefete: Yüzyıllık zihniyette ısrar ederseler sonları Erdoğan gibi olur
12:31 Leyla Güven: Faşist rejimden hesap sormanın zamanı geldi
12:31 Tutuklu kadınlardan HDP kongresine: Sesiniz özgürlük çığlığı gibi yankılanacak
12:28 Demirtaş ve Mızraklı: Bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız
12:16 HDP kongresi: Öcalan’sız çözüm olmaz
11:59 Avrupa’dan HDP kongresine katılanlar: Kürt halkının ruhunu gördük
11:58 Şenyaşar ailesinin adalet mücadelesi HDP kongresinde
11:52 Sancar çözüm yollarını gösterdi: İmralı üzerinden oyun oynamayın
11:51 Buldan: Çözüm biziz, iktidarı göndereceğiz
10:52 HDP kongresi on binlerin katılımıyla başladı: Çözüm Biz’de
10:23 AKP’deki ‘revize’nin arka planı: Rüşvet
09:30 Gazeteci Ömer Çelik’in mektubu ‘sakıncalı’ bulundu
09:13 Sokak müzisyenleri izin belgelerini yaktı
09:12 Kayyım su sorununu çözmüyor
09:11 Kahta’da 11 günde 9 kişi intihara sürüklendi!
09:10 Dargeçit JİTEM Davası: Cesaretli yargıç tutumuna ihtiyaç var
09:09 Adalet Nöbeti 230'uncu gününde: Siyasi partiler sözünü tutmadı
09:03 7 parti ve örgüt ‘İlkeler Manzumesi’ yayınlayacak
09:01 03 TEMMUZ 2022 GÜNDEMİ
08:56 On binler HDP kongresi için Ankara’da
07:44 Hakkari'de bir asker yaşamını yitirdi
02/07/2022
22:07 Sîrê’de Türkiye'ye ait üs bombalandı
21:08 HDP 5’inci Olağan Büyük Kongresi’ne hazır
20:22 Cumartesi Annesi Demir yaşamını yitirdi
18:27 Madımak’ta katledilenler birçok kentte anıldı
17:14 Kaçırılan Suphi Orhan: Kimsenin can güvenliği yok
16:45 HDK: Madımak’la yüzleşin
16:36 Adana'da 37 kişi 6 gündür gözaltında
16:31 Karaköy’de vapur iskeleye çarptı
15:27 ‘Tek başına kalamaz’ raporu olan tutuklu tekli hücrede tutuluyor
15:15 Hasta tutuklu Muhlise Karagüzel’in durumuna dikkat çekildi
14:36 ‘Ağır hasta tutuklu Koyuncu derhal tahliye edilsin’
14:26 Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı kadınlar HDP ve TJA’lılarla bir araya geldi