Amed yerel yönetimler beyannamesi: Bi hev re Dem Amed

img

AMED – DEM Parti Amed Yerel Yönetimler beyannamesinde ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın yaşam bulacağı bir kentin yaratılacağı vurgulanırken, Sur’un tarihi dokusunun korunmasından, tohum kütüphanesine bir dizi proje sıralandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Amed Yerel yönetimleri bir süre önce halk toplantıları ve Sivil Toplum Örgütleri ile düzenledikleri çalıştayların sonuç bildirgesini Sûr ilçesindeki Demir Otel’de açıkladı. DEM Parti milletvekilleri ve belediye eşbaşkan adaylarının da katılımıyla “Bi hev re Dem Amed” şiarıyla Amed Yerel Yönetimler Beyannamesi açıklandı.

Toplantıya DEM Parti belediye eşbaşkan adayları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Barış Anneleri Meclisi ve kentteki Sivil Toplum Örgütü (STÖ) temsilcileri katıldı. Beyanname öncesi DEM Parti Amed İl Eşbaşkanı Abbas Şahin, konuştu.

Şahin, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın paradigmasının Ortadoğu’ya demokrasi getirdiğini söyledi. PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde 3 yıldır devam eden tecridi kınayarak sözlerini sürdüren Şahin, “Bu tecride karşı zindanlarda mücadele edenlerin mücadelesini saygıyla selamlıyoruz” dedi. 

‘NEWROZ ÖZGÜRLÜĞE DÖNÜŞSÜN’

Newroz sürecinin bir mücadele süreci olduğunu belirten Şahin, “Bunun artık özgürlüğe dönüşmesi gerekiyor. 4 parçadaki bütün halk dünyaya demokrasi dersi veriyor. 8 yıldır uygulanan kayyım sistemini artık yavaş yavaş alaşağı ettiğimizin göstergesi olacağını 31 Mart’ta göreceğiz. 31 Mart’tan sonra kayyımların tahribatını net göreceğiz ve bunu halkımızla paylaşacağız” dedi.

Beyanname Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından açıklandı.

Beyannameyi açıklamadan önce Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları Halepçe Katliamı’nı anarak, söze başladı.

‘DEMOKRATİK TOPLUMU GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Okunan beyanname şöyle: “Dünyadaki kent nüfusu kapitalist modernitenin ürettiği risklerle eş zamanlı olarak günden güne artıyor. Savaş, şiddet, açlık, yoksulluk, göç, ekonomik-politikekolojik krizler ve afetler doğayı ve toplumu her gün biraz daha tehdit ediyor. En büyük risk ise tüm felaketlerin müsebbibi olan sömürgeci, hiyerarşik, cinsiyetçi siyasi ve iktisadi anlayıştır. Büyüyen ekolojik, ekonomik ve politik riskler karşısında topluma ve gelecek kuşaklara karşı büyük sorumluluk hissediyoruz. Amed, yukarıda sıraladığımız risklerin birçoğuna maruz kalmış, zorlu günlerden geçmiş ve tüm zorluklara karşı hala onurlu mücadelesini sürdüren kadim ve direngen bir kenttir. Bugün Amed’te her zamankinden daha fazla yerel akla, yerel demokrasiye, yerel mücadeleye ihtiyacımız var. Yaşanan krizlere karşı mücadelemizi yerel demokrasi ilkesi doğrultusunda halkımızla birlikte sürdürmeye kararlıyız. 2024 yerel seçimlerinde yerel demokrasi ile kentlerimizi geri alacağız ve halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bunun için; Bı hevra dem Amed diyoruz demokratik yerel yönetimler mirasına sahip çıkacağız.

1970’lerde Fatsa ve Êlih’ten başlayan uzun yürüyüşümüz bugün Amed’te devam ediyor. Bizler bu umutlu yürüyüşün mirasçılarıyız. Yol arkadaşlarımızın yarım kalan hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kararlı, inançlı ve umutluyuz! Yerel Yönetimlere Yeni Bir Ufuk Kazandırdık! Türkiye’nin yerel yönetim tarihinde ilk defa uygulanan yenilikçi, katılımcı ve toplumcu stratejiler geliştirdik. Eş Başkanlık Modeli, Çok Dilli Yerel Yönetimler, Ekolojik Yerel Yönetim, emekçilerin yetki ve karar sahibi olduğu Emek ve İstihdam Modeli, kent yurttaşlarının doğrudan karar süreçlerine dahil olduğu Yerel Demokrasi Deneyimleri ve adayların Halk Oylaması-Kent Uzlaşısı ile belirlendiği modelleri hayata geçirdik. DEM Parti olarak bu modelleri yerel yönetimlerimizde geliştirerek demokratik toplumu güçlendirmeyi sürdüreceğiz” denildi.

YEREL YÖNETİM İLKELERİMİZ

DEM Parti Amed Yerel Yönetimlerimiz;

 *Yerel yönetimlerimiz eşbaşkanlık sistemi ile yönetilir.

*Topluma karşı sorumluluk hisseder.

*Doğa ve toplum lehine endüstri, teknoloji ve enerji faaliyetlerini geliştirir.

*Kapitalist endüstriyalizme, tekelciliğe ve ranta karşı yerel ekonomiyi güçlendirir.

*Yerel hizmetleri uygularken cinsiyetçi, sağlamcı ve hiyerarşik yaklaşımlarla mücadele eder.

* İyi bir kentin ve kırsalın ancak kadınların, gençlerin, engellilerin, ileri yaştakiler ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayan katılımcı bir yerel yönetimi benimser.

* Halkların ve yerelin kendi kültürünü yaşatması için politikalar geliştirir. Yerel ve evrensel ölçekte dost belediyecilik ilişkisi kurar.

* Göçmen ve mültecilerin evrensel hukuk ile tanımlanmış haklarını kabul eder.  İşçi ve emekçilerin yerel ve evrensel sözleşmelerini esas alır.

* Din, inanç ve vicdan özgürlüğünü savunur.  Tüm belediye hizmetlerinde çok dilli, çok kültürlü yerel yönetimleri savunur.

* ‘Doğa ve yaşam bir bütündür’ ilkesi ile ekolojik yerel yönetimleri geliştirir.

*Hayvan dostu kentleri ve hayvanlara doğal yaşam alanları yaratmayı bir görev olarak bilir.

* Katılımcı, bilimsel, eşitlikçi, ekolojik strateji planlarıyla kentlerimizi yöneteceğiz.

* Büyük ölçekli projeler ve stratejik planlar için referanduma gideceğiz.

* Toplumsal cinsiyeti, ekolojiyi ve yoksulluğu gözeten, katılımcı, eşitlikçi, şeffaf bütçe yapacağız.

* Açıklık/şeffaflık ilkemiz gereğince belediye meclis toplantılarımızı halka açık yapacağız. Toplantı sonuçlarımızı web sayfaları ve belediye panolarında yayınlayacağız.

* Halkla ilişkiler masalarımızı büyüteceğiz. E-belediyecilik, akıllı belediyecilik uygulamalarımızı yaygınlaştıracağız.

* Amed halkı ve kentin dinamikleri ile birlikte Amed Kent Sözleşmesi’ni hazırlayıp imzalayacağız.

BİZİM OLANI GERİ ALACAĞIZ

Kararnamelerle merkezden atanan kayyımlar, kentimizde büyük ekolojik, ekonomik, kültürel, kentsel tahribatlar, büyük sınıfsal ayrışmalar ve eşitsizlikler yarattı. Kayyım uygulamaları her zamankinden daha fazla emek sömürüsüne, kent, toplum, cins ve doğa kırımına yol açtı. Kayyım rejiminde Amed kent kimliği hedef alındı. Şimdi Amed kimliğini savunmak için Bi hevra DEM Amed diyoruz.

* Yaratılan ekonomik, siyasi ve kültürel yıkımları en kısa sürede onaracağız.

* Kapatılan belediye birimlerini ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek yeniden açacağız. Belediyelerde süregelen emek sömürüsüne son vereceğiz.

* Belediyelerimizden ihraç edilen emekçilere farklı istihdam alanları yaratacağız.

* Amed’i; kimliğiyle, tarihiyle, hafızasıyla uyumlu bir yönetim stratejisi ile yeniden yerelden doğrudan demokrasi modelimizle yönetmek için Dicle- Hewsel- Sur Amed’in kırmızı çizgisidir. Biri olmadan diğerinin eksik kaldığı bu üçlü tarih ve doğa mirasımızı korumak, yaşatmak ve sahip çıkmak bizim temel görevlerimizin başında gelmektedir.

* UNESCO’nun koruması altında olan Dicle Vadisi’nde kaçak yapılaşmalara, rant ve talan projelerine izin vermeyeceğiz.

* Ekoloji aktivistleri, kent dinamikleri, bilim insanları ve halkın dahil olduğu katılımcı bir yöntemle Dicle Havza Planı’ nı hazırlayacağız.

* Dicle-Hewsel’ de biyoçeşitliliği korumak için kentte farkındalık eğitimleri, duyarlılık kampanyaları düzenleyeceğiz.

* Dicle-Hewsel- Sur Ekoloji Forumu ve Festivalleri düzenleyeceğiz.

* Kuşlar, balıklar, sürüngenler ve böcekler dahil, 635 canlı türünün yaşamını sürdürmesinin ön koşulu Dicle Nehri’nin yasal statüye kavuşturulmasıdır. Dicle Nehri’nin nehir statüsüne kavuşması için kent dinamikleriyle birlikte kesintisiz çalışmalar yapacağız.

 * Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve Ongözlü Köprü çevresindeki işgallere son vereceğiz; boşalan yerleri yeniden doğal haline kavuşturacağız.

* Dicle Nehri’nin kirletilmemesi ve doğal kalması için üzerimize düşen kamusal görevlerimizi yerine getireceğiz.

* Dicle nehrinden su çekme, kum ocakları, nehre atık bırakılması, kirletilmesi vs. gibi sorunların çözümüne yönelik politikalar geliştireceğiz. Atıkların bırakılmaması konusunda hem farkındalık çalışmaları yapacağız hem de gerekli alt yapı sistemlerini kuracağız.

* Sur ’da Hewsel Bahçeleri ürün pazarı kuracağız. Hewsel’ de bahçelerde sebze meyve üretiminde bulunan küçük aile çiftçilerinin ürünlerini pazara taşımaları için destekte bulunacağız.

SUR’DA YAŞAM HER DEM SÜRECEK

Tarihsel ve kültürel miras kenti olan Sur’da yaratılan tahribatı gidermek temel görevlerimizin başında gelmektedir. Sur’daki mahalle kültürünü yaşatmak için kararlıyız. Sokak dokusu başta olmak üzere Sur’un tarihine ve hafızasına sahip çıkacağız. Sur’da insansızlaştırma ve metruklaştırma politikalarına karşı yaşamın kesintisiz sürecek.

* Sur tarihsel ve kültürel hafızamızdır, koruyacağız!

* Sur dünya mirasıdır, UNESCO sürecini güçlü bir şekilde sahipleneceğiz.

* UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan tescilli ve tescile değer yapılar, Diyarbakır Kalesi ve Hewsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı’nı bütünlüklü olarak koruyan politikalar geliştireceğiz.

* UNESCO Reaktif Misyonunun 2023 yılında düzenlediği raporda yer alan kararları dikkate alarak alanda iyileştirmelere gideceğiz.

* UNESCO Dünya Miras Merkezi’nin onayladığı Alan Yönetim Planı’nı uygulamak için kurulan ve kayyım tarafından kapatılan Kültürel Miras ve Turizm Daire Başkanlığı’nı yeniden açacağız.

* Sur Koruma Amaçlı İmar Planı’nı (KAİP) tarihsel ve sosyal dokuyu bozmayacak şekilde revize edeceğiz.  Arkeolojik tabakayı örten parkların yapılmasına izin vermeyeceğiz.

* Sur’da tarama yöntemi ile riskli alanları belirleyeceğiz ve katılımcılık ilkemizi esas alarak Sur’un tarihsel dokusuyla uyumlu yerinde dönüşüm yapacağız.

* Sur’da BM hukukuna referansla ‘eve dönüş’ ilkesini uygulayarak yurttaşların mahallelerine geri dönmelerinin önünü açacağız.

GEÇMİŞE DUYARLI GELECEĞE HAZIRLIKLI AMED ŞEHİR PLANI

 Tüm yurttaşların kent hakkı doğrultusunda toplumsal cinsiyete, engelli yurttaşlara, ekolojiye duyarlı; sürekli genişleyen kentler yerine ekolojik sınırları olan kentleşmeyi esas alarak tarihsel-kültürel hafızayı koruyan bütünsel şehir planlamasıyla Amed’i yöneteceğiz.

* Şehir imar planımızı Yer Bilimsel Etütleri referans alarak yapacağız.

* Kentlere yığılmanın önüne geçmek için ‘kır-kent dengesi’ oluşturacak ve kırsal bölgelere ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerin kesintisiz ulaşmasını sağlayacağız.

* Kendine yetebilirlik ve yerellik ilkesini esas alarak yerel malzemelerin kullanıldığı ekolojik yapılar, sokaklar, altyapı-üstyapı ve yeşil alanlarla kentimizi asıl kimliğine kavuşturacağız.

* Amed’in gürültü haritasını çıkararak daha sakin bir şehir olması için önlemler alacağız.

* Şehrin belli yerlerinde Kültür-Sanat Sokağı gibi çok işlevli sokak projelerini hayata geçireceğiz.

* ‘Kent Estetik Kurulu’ nu oluşturacağız ve bu kurulun önerileri doğrultusunda kentimizi yöneteceğiz.

* Kent Meydanlarını arttıracağız ve meydanları daha işlevsel hale getireceğiz. *Bir tarım kenti olan Amed’in tarım alanlarının imara açılmasına izin vermeyeceğiz. Tarım alanlarını koruyacağız.

* Özellikle köylerde ve yoksul mahallelerde dirençli yapılar için yurttaşlara mimarlık ve mühendislik proje desteği vereceğiz.

AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ AMED

 6 Şubat depreminde kentimizde birçok hem şehrimiz yaşamını yitirdi. Yüzlerce konut yıkıldı. Büyük bir acıyla deneyimlediğimiz afetlerin ortaya çıkardığı yıkıcı sonuçlar iktidar ve sermaye kesiminin rant odaklı politikalarından kaynaklanmaktadır. Yerel yönetim sürecimizde depremler başta olmak üzere olası afetlere karşı hazırlık yapmak öncelikli ve hayati görevimiz olacaktır.

* Amed’in Afet Risk Haritasını çıkaracağız.

 * Amed’in yerel dinamikleri ile birlikte Amed Afet Acil Eylem Planını hazırlayacağız. Acil müdahaleler için kentin teknik kapasitesini güçlendireceğiz.

* Afet öncesi ve sonrası organizasyon, koordinasyon ve yönetimi hassasiyetle planlayacağız.

* 6 Şubat depreminde deneyimlediğimiz gibi, olası afetlerin risklerini bertaraf etmek için halkın ve STK’ların içinde yer aldığı Kriz Koordinasyonları ve Kent Dayanışması Platformları ile birlikte çalışacağız.

* Afete karşı hazırlık sürecini halkımızla birlikte katılımcı bir modelle yapacağız. Bu bağlamda mahallerimizde ve köylerimizde afet gönüllüleri ekiplerini oluşturacağız.

* Mahallelerde ve köylerde Afete Hazırlık Eğitimleri vereceğiz.

* Yerel yönetimler olarak afet anında toplanma-barınma için afet sonrasında konut üretimi için Rezerv Alanları belirleyeceğiz.

* Periyodik olarak Afet Senaryolarını uygulayacağız.

* Sel baskınlarına karşı akıllı altyapı çalışmalarına hızlıca başlayacağız.

* Son yıllarda sık görünen sel afetlerinin yaşanmasını engellemek için yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde etkili olan erken uyarı birimleri kuracağız.

* Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ve drenaj kanalları ile mevcut yağmursuyu kanallarını iklim koşullarına ve yağış yoğunluğuna uygun hale getirip bakımlarını düzenli yapacağız.

* Doğal afet riski altındaki alanlarda (kaya düşmesi, dere-göl taşması, heyelan vb.gibi) ve jeolojik bakımdan uygun olmayan bölgelerdeki yapılaşmaya son vereceğiz.

* Kentteki riskli yapı stokunu belirleyerek yapı envanterini çıkaracağız.

* Güçlendirme, yerinde dönüşüm konusunda ve açığa çıkacak ihtiyacı karşılamak üzere yapılacak sosyal konut projeleri için meslek odaları ve üniversitelerin görüşüne başvurarak birlikte çalışacağız.

* Sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişmeyi bir bütün olarak değerlendirerek kamu yararı gözetmeyen, rant odaklı anlayışlara karşı durarak kentten, toplumdan, doğadan yana bir yönetimi esas alacağız.

DİRENÇLİ AMED İÇİN YERİNDE DÖNÜŞÜM

 Kentsel dönüşüm adı altında kentler büyük bir rant alanına dönüştü. Riskli yapılara mutlak anlamda müdahale edilmesi gerektiğini savunuyoruz, ama nasıl? Öncelikle iktidarın kent-rant doğrultusunda yaptığı kentsel dönüşüm yöntemini reddediyoruz. Çünkü iktidarın dönüşüm projeleri hafıza yıkımı başta olmak üzere sayısız ekolojik, sosyolojik ve ekonomik riski üreten yıkıcı ve yabancı dönüşümlerdir. Bizler riskli yapılar için bilimsel veriler ışığında yurttaşların katılımıyla kent dokusuna zarar vermeyen, halkı mağdur etmeyen yerinden dönüşümü hayata geçireceğiz.

* ‘Kent-rant’anlayışına karşı yerinde dönüşüm ile adil barınma hakkı için planlamalar yapacağız.

* Avrupa Kentsel Şartı’nda yer alan ilkeleri esas alacağız.

* Uzman heyetlerce belirlenen risk altındaki yerleşim yerlerinde, halkın da onayıyla‘iyileştirme’‘sağlıklaştırma’ planlarını hayata geçireceğiz.

* Komşuluk, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün sürdüğü depreme dirençli, yerinden dönüşümü esas alacağız.

* Metruklaştırılan yapıları yıkmak yerine fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak iyileştirilmesi için katılımcı projeler geliştireceğiz.

EKONOMİK, DAYANIKLI GÜVENLİ BARINMA HAKKI!

 Kent hakkı barınma hakkı ile başlar. Yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri de yurttaşların barınma hakkının korunmasıdır.

* Düşük gelirli yurttaşlara yönelik önümüzdeki dönem ekonomik, dirençli sosyal konut projelerini hayata geçirmekte kararlıyız. Konut planlarının birçok aşamasını yurttaşlarla birlikte, kendi kendine yetebilen, ortak yaşam alanlarını içeren şekilde planlayacağız.

* Halkın konut ihtiyaçlarını karşılamak için kooperatif ve birlikler vasıtasıyla, kâr amacı gütmeyen, çevreye duyarlı sağlıklı konut planlarını hayata geçireceğiz.

* Köy evleri için ücretsiz proje ve danışmanlık desteği vereceğiz.

* Hasta ve yakınları için misafirhaneler kuracağız.

UCUZ GÜVENLİ YETERLİ ERİŞEBİLİR ULAŞIM MASTER PLANI

Büyüyen ve genişleyen kentlerin toplu taşıma sorunu Amed’te de her gün tüm riskleri ve maliyetleriyle birlikte büyümektedir. DEM Parti yerel yönetimleri olarak tüm kentlerde yaya öncelikli, toplu taşıma odaklı ulaşım modellerini savunuyoruz. Kendisiyle barışık bir Amed için ekolojik yıkıma neden olan ulaşım anlayışlarına karşı, ucuz, güvenli ve erişilebilir bir toplu taşıma modelini planlayacağız. Trafiği sıkıştıran, gürültü ve hava kirliliğine yol açan bireysel araç kullanımına karşı Amed halkını toplu taşıma araçları kullanmaya teşvik eden yaya öncelikli bir ulaşım stratejisini hayata geçireceğiz.

* Amed Ulaşım Master Planı’nı kent doğasının ve kent toplumunun güncel ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yenileyeceğiz.

* Bilimsel veriler ve saha araştırmaları doğrultusunda kentte ulaşım etüdleri ve ulaşım ana planları yapacağız.

* Örgütler arası eşgüdüm bildirimleri ile ulaşımda sorumlu örgütleri doğru belirleyip görev ve sorumluluk alanlarının tariflerine uygun aksiyon almalarını sağlayacağız.

* Ekolojik yaşama duyarlı kent içi ulaşım modellerini hayata geçireceğiz. Ekolojik bölgeye zarar veren ve ekonomik açıdan oldukça maliyetli olan özel araçlarla yapılan seyahat hacmini azaltacağız; bunun için periyodik olarak kentte kampanyalar düzenleyeceğiz.

* Ulaşımın araç değil yaya odaklı olduğu ilkesiyle yayaların kullanması için tasarlanmış kaldırımların kent içinde sürekliliği bozulmadan devam etmesini sağlayacak müdahaleler yapacağız.

* Kentte araç odaklı değil yaya odaklı bir ulaşım planı için kentimizin sokak ve caddelerinde sürdürülebilir ve kesintisiz yaya ve bisiklet yolları yapacağız. Sürdürülebilir ve kesintisiz bisiklet yolu ağını hayata geçireceğiz.

* Yaya öncelikli ulaşım modelleriyle yolları, caddeleri ve sokakları trafik yoğunluğundan ve araç işgalinden kurtarılmış kültürel alanlar oluşturacağız.

* Yaya geçitlerinde geçiş zamanlarını belirleyici sesli anons sistemini hayata geçireceğiz.

* Sokaklar insanların sosyalleşebildiği, sosyal statü farkının ortadan kalktığı sosyo-ekonomik önceliğin olmadığı, kültürel dokunun somut olarak yansıdığı toplumsal mekanlardır. Sokakları sosyal bir mekan olarak yeniden düzenleyeceğiz.

* Hafif Raylı Sistem projemizi revize edip halkımızın hizmetine sunmakta kararlıyız.

* Erişilebilir ulaşım için toplu taşıma ağını geliştirip araç filomuzu genişleteceğiz. Toplu ulaşımda sıfır veya düşük emisyonlu ulaşım araçlarını yaygınlaştıracağız. Daha güvenli bir ulaşımı sağlamak için araç ve sürücü denetimlerini sürekli hale getireceğiz.

* Araç park sorununun olduğu yerlerde çoklu çözümler bulacağız. 15

* Asansörlü üst geçit uygulamalarını projelerde bir standart haline getireceğiz.

* Amed’de ulaşım sorununu kolaylaştıracak çevre yollarının yapımı için politikalar geliştireceğiz.

* Lojistik bölgelerinin otoban ve tren bağlantılarıyla ticaret limanlarına ulaşmasına yönelik çalışmalar yapacağız.

* Otogar olmayan kırsal ilçelerimizde toplu taşıma araçları ve köy dolmuşları için otogarlar yapacağız.

ENERJİSİNİ ÜRETEN AMED

Kentleşmenin ve iklim krizinin yaşam alanlarında yarattığı etkilerin azaltılması ve bu etkilere uyum sağlanması amacıyla ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik için yeşil belediyeciliği savunuyoruz.

* Enerji Verimliliği bilincinin oluşturmayı hedefleyen kampanyalar yapacağız.

* Isınma ve soğutmada enerji tüketiminin azaltılması için binalarda yalıtımı teşvik edeceğiz.

* Kentlerde fosil yakıt (kömür, petrol ve doğal gaz) kullanımını azaltmaya yönelik politikalar geliştireceğiz.

* Enerji altyapısının düzenlenmesi için kolaylaştırıcı olacağız. (havai hatların yeraltına alınması, direklerin azaltılması, yeni trafo merkezlerinin yer altında tesis edilmesi vs.),

* Kent aydınlatmasını (park, bahçe, yeşil alan, bina, cadde, orta refüj, cephe vs. aydınlatmaları)kent dokusu, mimarisini ve sosyal yaşam ilkelerini gözeterek; sokak aydınlatmalarının elektrik ihtiyacını güneş enerjisi sistemlerini kullanılarak yapacağız.

* Enerji Kooperatiflerini teşvik edeceğiz. DEM Parti Amed Yerel Yönetimlerimizde;

* Doğa ile barışık ve ekolojiyi koruyan bir anlayış ile hareket ederek, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak kendi enerjimizi üreteceğiz. Böylece elde edilecek artı gelir ile yenilenebilir enerji kaynakları konusunda halkımızı destekleyeceğiz.

Bina, apartman, site vb. yapıların çatıları başta olmak üzere uygun yerlerinde kurulacak güneş panelleri ile kendi enerjilerini üretmelerini sağlayıp destekleyeceğiz.

* Yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi enerjisini üretecek örnek köy ve kent modelleri kuracağız.

* Elektrik kullanarak sulama yapan küçük aile çiftçilerine, güneş enerjisi sistemleri ile enerjisini üretmesi için destek sunacağız.

* Köy ve mahallelere içme suyu sağlamak için alternatif enerji sistemleri kurarak içme suyu olmayan yer bırakmayacağız.

‘AV JIYANE, JIYANÊ BIPARÊZE ‘

Temiz su sorunu bölgesel ve küresel ölçekte bir kriz haline geldi. Bu nedenle suların kullanımını ve yönetimini stratejik bir sorun olarak ele almak zorundayız. Amed belediyeleri olarak suyun adil kullanımı ilkesini benimsiyoruz. Suyun ticari bir meta ve stratejik bir silaha dönüştürülmesine karşı, su kaynaklarının ve havzalarının katılımcı modellerle korunmasını ve kullanımını savunuyoruz. Kentimizde su kullanımı konusunda bir standardı geliştireceğiz. Suyun tüm canlılar için en temel yaşam hakkı olduğu ilkesiyle hareket edeceğimizi ilan ediyoruz.

* Su havzalarının korunması için bilimsel çalışmalar yapacağız. • Suyun tasarruflu ve adil kullanımı için kuraklık haritaları çıkaracağız.

* Temiz ve kirli su sistemlerini güncel ihtiyaçlara göre yenileyeceğiz.

* Gri su (yağmur suyu vb.) olarak da nitelendirilen suların dönüştürülerek sulamada kullanımının sağlanması için altyapı çalışmalarını yapacağız.

* Sucul sistemleri kirleten atık yönetimi politikalarını terk edeceğiz. “Arıtma” anlayışını değiştirecek; dere ve göllerde atık deşarjı uygulamalarından vazgeçilmesini sağlayacağız. Atık yönetimi için gereken arıtım tekniğini (evsel atıklar için ileri biyolojik arıtım dahil) ve evsel-endüstriyel atık ayrıştırmalarıyla atık yönetimini hayata geçireceğiz.

* Su varlıklarını tehlikeye sokan maden işletmelerine, kum-taş ocaklarına ve bu bölgelerdeki yapılaşma politikalarına karşı mücadeleye devam edeceğiz.

* Tatlı su kaynaklarının yok olmasında büyük payı olan tarımda vahşi sulamaya son vererek damla sulamaya geçiş için çalışmalar yapacağız.

* Amed kent merkezi içilebilir musluk suyuna sahip nadir yerlerden biridir. Daha önceki yerel yönetimlerimiz tarafından hayata geçirilen bu hizmeti daha nitelikli ve ucuz hale getirerek Amed halkının yeterli miktarda kaliteli suya erişimini kolaylaştıracağız.

* Her köye, her mezraya, her haneye ucuz ve temiz içme suyu hizmeti götüreceğiz.

* Suya erişimi olmayan yerlerde sensörlü sokak çeşmelerini hayata geçireceğiz.

GELECEĞE HAZIR BİR AMED

Teknoloji sürekli gelişiyor. Kent nüfusu artıyor. Bilim ve teknolojiyi kent yurttaşlarının hizmetine sunarak kent yaşamını kolaylaştıracağız. DEM Parti Amed Yerel Yönetimlerimizde;

* Amed’te Kent Bilgi Sistemlerini hayata geçireceğiz.

* Bilim ve Dijital Üretim Merkezleri açacağız.

* Fen ve Matematik Eğitim uygulama merkezlerini halkın hizmetine sunacağız.

* Mobil uygulamalar ile kente dijital erişimi kolaylaştıracağız.

ADIM ADIM EKOLOJİK AMED…

Amed tarihsel ve kültürel mirasıyla gelecek nesillere bırakabileceğimiz büyük bir hazinedir. Bunun için kent yönetiminin her aşamasında ekolojik perspektifle bakacağız. Amed’i betona, kömüre ve asfalta mahkum etmeyeceğiz. Kentin kırı yutmasına izin vermeyeceğiz. Trafiğe kapalı ekolojik alanlar oluşturarak hem kentimizin ekolojisini koruyacağız hem de yurttaşlara şehri daha rahat kullanma olanağı sunacağız.

* Kentin birçok yerinde ve ilçelerimizde endemik türlerin yetiştirildiği botanik bahçeleri yapacağız.

* Mahallelerimizde, köylerimizde ve ilçelerimizde park ve bahçe sayısını arttıracağız; park ve bahçelerde iklime uyumlu meyve ağaçları ekeceğiz.

* Kentlerde motorlu araç trafiğine kapalı, halkın dinlenebileceği, güzel zaman geçirebileceği ekolojik bölgeler ve gölgelikler oluşturacağız.

* Kentimizin doğasına, tarihine, florasına, faunasına karşı işlenen suçların önüne geçmek için ‘Kent Suçu’ yönetmeliği hazırlayacağız ve uygulayacağız.

* Amed Gülistan kenti olacak. Diyarbakır Sur kuçeleri bundan 20-30 yıl öncesine kadar gül kokularıyla doluydu. Bunu yeniden canlandıracağız. Dicle kıyısı da dahil olmak üzere kentte üç merkezde toplam 60 dönümlük Gül bahçesini kentimize kazandıracağız.

ORMANLARINA SAHİP ÇIKAN AMED

 Ormanlar kentlerimizin nefes borusudur. Kentleri beton yığınlarına dönüştüren kapitalist sistemin kent anlayışının Amed’i esir almasına izin vermeyeceğiz.

* Kent ormanlarının sayısını arttıracağız. Her ilçeye bir kent ormanı yapacağız.

* Tahrip edilen ve yakılan ormanları‘We Şewitand Emê Şîn Bikin’ kampanyası ile yeniden ağaçlandıracağız.

* Ormanlarımızı korumak ve farkındalık hizmetlerini yürütmek üzerebirimler kuracağız.

* Belediyelere ait fidan üretimini sağlayacak olan fidan kooperatiflerini çoğaltacağız. Halkımıza ücretsiz fidan dağıtacağız. Var olan kent ormanlarına yönelik mevcut tahribatlara izin vermeyeceğiz.

* İtfaiyeler bünyesinde yangın acil müdahale birimleri, kırsalda ise içinde gerekli malzeme ve ekipmanların olduğu ‘Orman Evleri’ kuracağız.

AJAL E SEWAL E HEVAL E

* Amed’i sokak hayvanları için daha yaşanabilir hale getireceğiz. Belediye çalışmalarımızı Hayvan Hakları Bildirgesi’ne uygun şekilde yürüteceğiz.

* Hayvan hakları savunucusu kurumlarla birlikte farkındalık eğitimleri düzenleyeceğiz.

* Bakıma muhtaç hayvanlar için yaşam alanları, sokak hayvanları için ücretsiz sağlık merkezleri kuracağız.

* Merkezi parklarda çocuklarla sokak hayvanlarının iç içe olacağı şekilde “Hayvan Dostu Parklar” inşa edeceğiz.

* Sokak hayvanları için beslenme odakları, suluklar, koruma amaçlı uyarı tabela ve afişleri asacağız.

* Havai fişek kullanımına son vermek için kentte duyarlılık çalışmaları yapacağız.

* Sağlığı tehdit altında olan veya yaralanan sokak hayvanlarının tedavi altında tutulacağı geçici yaşam alanları açacağız.

* Avcılığa karşı hayvanları koruma amaçlı duyarlılığı geliştireceğiz.

ÜRETEN AMED KENDİNE YETEN AMED

 Belediyelerin yönetiminden sorumlu oldukları kentle iktisadi olarak bütünleşmesi ve bu alanda faaliyet göstermesi belediyeler kanununun gereğidir. Yerel yönetim anlayışımız belediye hizmetlerini sadece altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret görmeyecek. Amed’in kendine yetebilen ve üreten bir kent olarak geleceğe güvenle bakabilmesi için yerel ekonomisini güçlendireceğiz; halkımızı eşitsizliğe ve sömürüye teslim etmeyeceğiz. Bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla üretimi dengeleyerek, doğayı koruyacağız, işsizliği azaltacağız.

 * Yerel ve bölgesel ekonominin gelişebilmesi için Yerel Ekonomiyi Geliştirme Daire Başkanlığı’nı yeniden kuracağız.

* Mahalle üretim evleri açacağız.

* Arıcılık ve ipekböcekçiliği üretimini geliştirmek için destekleyici ve kolaylaştırıcı olacağız.

* İşsizliğe karşı çeşitli alanlarda halkın kurduğu kooperatiflerlebirlikteyeni istihdam alanları oluşturacağız.

* Öz-yeterlilik ve karşılıklı bağımlılık ilkesine dayalı olarak halkla birlikte, kar ve tekelleşmeye dayalı olmayan, kullanım değerine dayalı ürünlerin üretildiği Üretim-Tüketim ve Hizmet Kooperatiflerini destekleyeceğiz.

* Yerel üretimi arttırarak, yerel pazarlar kurarak üreticiden tüketiciye ulaşacak aracısız bir sistem oluşturacağız.

* Enerji, gıda, tarım, eğitim, fidan gibi kooperatifçilik alanlarında halka yönelik atölye ve eğitim çalışmaları yapacağız.

* ‘Çarşiya Şewitî’ gibi geleneksel çarşıları ve küçük esnafı koruyacağız.

* Karacadağ’da taşlık alanları temizleyerek organik tarıma açacağız ve toplanan taşların işlenmesini sağlayacağız. 5 yıl içerisinde Karacadağ’da 40.000 dönümlük alanı tarıma açacağız.

* Tüm ilçelerde hayvansal ve yerel ürün pazarları oluşturarak, üreticiyi ve tüketiciyi bu pazarlarda buluşturacağız.

*Kırsal yerleşim alanlarında veterinerlik hizmetlerine erişemeyen yurttaşlar için gezici veterinerlik hizmeti sunacağız.

* Belediye ve kooperatifler işbirliğinde ilk etapta kentin yoksullaştırılmış mahallelerinde yerelde üretilen temel gıda ve tüketim malzemelerini halka ulaştıracağımız satış noktaları oluşturacağız.

* Geleneksel el sanatlarımızı ve zanaatkarlığı geliştirip, destekleyeceğiz.

RABE PIŞTEVANIYÊ AMED!

Yoksulluk devlet vesermaye eliyle oluşturulan, canlı tutulan ve yakıcı bir sorundur. DEM Parti Amed yerel yönetimleri olarak, yoksullaştıran ve bağımlı kılan sisteme karşı alternatif politikalar geliştireceğiz. Bu nedenleyoksullukla mücadeleyi belediyelerin temel kamu görevlerinden biri olarak görerek mücadele edeceğiz.

* Kentin yoksulluk haritasını çıkararak haritaya göre planlama yapacağız.

* Amed belediyelerimizde paylaşımcı sosyal dayanışma ağlarını kuracağız.

* İstihdam ve dayanışma kültürü ile yoksullukla mücadele etmek için kentin bütün dinamikleriyle birlikte hareket edeceğiz. * Yoksulluktan en fazla etkilenen kadınlara, çocuklara, engellilere ve ileri yaştakilere yönelik koruyucu politikalara öncelik vereceğiz.

* Yoksullukla birlikte artan ‘çocuk işçiliği’ nedeni ile çocukları yoksulluğun yıkıcı etkilerinden koruyacak önlemler alacağız.
 
* İstihdam için çoklu meslek edindirme kursları açacağız.
 
* Açlık ve Yoksullukla Mücadele birimlerini arttıracağız.
 
* Yoksul yurttaşlar için PIŞTEVANÎQERT uygulamasına geçeceğiz.
 
* Mahallelerde dayanışmayı güçlendiren gıda merkezleri kuracağız.
 
* Halk ekmek fırını, tandır evleri, çorba çeşmesi gibi uygulamalarını birçok mahallede hayata geçireceğiz.
 
* Kentin farklı noktalarında kar amacı gütmeyen halk lokantaları (XWARINGEH) kuracağız.
 
* Okul çağındaki çocuklar için kırtasiye ve beslenme desteği sunacağız.
 
DOĞDUĞUMUZ YERDE DOYACAĞIZ GELENEKSEL TARIMI GÜÇLENDİRİYORUZ
 
 Türkiye genelinde 2020 itibariyle tarımsal üretim değeri olarak Amed 81 il içinde 13’üncü sıradadır. Egemen sistem; tarım ve gıda lobilerine aşırı kar sağlamak amacıyla endüstriyel ölçekte yaşamsallaştırdığı tarım politikalarını, kapitalist modernite teknikleriyle pazarlamaktadır. Geçimlik temelde tarım yapanlar, sermayenin kanserli kentlerine ucuz işçi olarak zorla göçertilmektedir. Kır yaşamının devam etmesi kentleri besleyen bostanların korunması, gıda tahakkümünün yerellerde son bulması için; geleneksel tarımı teşvik edeceğiz.
 
* Tarımı güçlendirmek için periyodik olarak atölye, panel, çalıştay, sempozyum ve konferanslar yapacağız.
 
* Yerel fide (şitil) üretimi dağıtımı yaparak geleneksel tarımsal bilgiyi bir araya getirerek arşivleyeceğiz ve küçük aile çiftçilerinin erişimine açacağız. • Yerli ırk hayvan ve bitkilerin üretimini destekleyeceğiz.
 
* Yerel tıbbi ve aromatik bitkilerin tespit edilmesinde ve üretiminden elde edilen ürünlerin tüketiciye ulaşımında kolaylık sağlayacağız.
 
* Kültürel yöntemlerle yapılacak tarımı teşvik edeceğiz.
 
* Tohum kartellerinin küresel ölçekte etkin olan tekelci ve yasakçı politikalarına karşı Tohum takas çalışmaları yapacağız.
 
* Tarıma elverişli arazileri bostancılık için geçimlik çiftçiye açacağız.
 
* Küçük aile çiftçilerimize yerel tohum, doğal yem, fide ve gübre desteği sunacağız.
 
* Amed Yerel Tohum Kütüphanesi ve Tarım Müzesi yapacağız.
 
* Doğal gübre şantiyesi kuracağız. Küçük aile çiftçilerimize ortak kullanım için ‘’tarım aletleri’’ desteğinde bulunacağız.
 
* Çiftçilerimize tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunacağız.
 
* Hayvancılığın geliştirilmesi ve korunması için altyapı çalışmalarını başlatacağız.
 
* Tarım Sulama Alanları Tip Projeler (Pivot Sistemi) geliştireceğiz.
 
* Kırsal bölgelerdetarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla sulama için göletler yapacağız.
 
GIDADA KENDİNE YETEBİLEN KENT AMED
 
DEM Parti Amed belediyelerimiz halkın sağlıklı, doğal ve ucuz gıdaya erişme hakkını savunur. Bilindiği üzere geleceğin en önemli sorunlarından biri de gıda krizidir. Gıda krizi ile mücadele etmenin en etkili yolu ise kendine yeten kent modeline geçiştir. Amed bu bağlamda büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajları yerel yönetim sürecinde en iyi şekilde değerlendirerek halkın doğal ve ucuz gıdaya erişimini kolaylaştıracağız.
 
* Halkın yeterli, ucuz ve nitelikli gıdaya erişimi için kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapacağız.
 
* Gıdanın doğal üretilmesini teşvik ederek tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlayacak alternatifleri hayata geçireceğiz.
 
* Mezbahaların ve su ürünleri toptan satış yerlerinin, meyve-sebze hallerinin, soğuk hava depolarının teknik ve hijyenik şartlarını periyodik olarak denetleyeceğiz.
 
* Gıda ile ilgili faaliyet gösterecek olan tüm işletmelerin işyeri açma ve ruhsat verme süreçlerini titizlikle takip edeceğiz.
 
* Endüstriyel gıda işletmeciliğinin tekelleşmesine karşı doğal tarım kooperatifleri ve gıda topluluklarını destekleyeceğiz.
 
* Organik gübre üretimi ve kullanımını teşvik edeceğiz.
 
* Beslenme ve güvenli gıda tüketimi konusunda yaygın eğitimler yapacağız.
 
EMEK KENTİ AMED
 
 Belediyelerimizi emekçilerle birlikte yöneteceğiz. Emekçilerle birlikte hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Belediyemizde iş güvencesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğini temel alarak emek sömürüsüne karşı politikalar oluşturup hayata geçireceğiz.
 
* Belediyelerimizde yeterli sayıda ve nitelikte liyakatlı personel ile çalışmayı esas alacağız.
 
* Esnek, kuralsız ve güvencesiz istihdam biçimlerine son vereceğiz.
 
* Sendikal örgütlenmede uluslararası sözleşmeleri esas alarak sendikalarla toplu sözleşme yapacağız ve insan onuruna yaraşır bir ücret politikasını hayata geçireceğiz.
 
* Toplu Sözleşmelerde şiddet şerhini koruyacak; kadına yönelik şiddete dair yaptırım içeren hükümleri mutlak anlamda gözeteceğiz.
 
* Belediyelerimizde kadın ve genç istihdamına öncelik vereceğiz.
 
* Belediye emekçilerine kreş hizmeti vereceğiz.
 
* 21 Mart’ı bütün çalışanlar için, 8 Mart ve 25 Kasım’ı kadın çalışanlar için ücretli tatil ilan edeceğiz.
 
DÎSA ÇAND DÎSA AMED
 
Yerel yönetimlerimizin çok dilli ve çok kültürlü yönetim anlayışı bizi diğer anlayışlardan ayıran temel farkların başında gelmektedir. Eskiyi ve yeniyi bir araya getiren, kültürel mirasına sahip çıkan bir yönetim stratejisiyle Amed’i iktidarın ırkçı, cinsiyetçi, sağlamcı, milliyetçi, yoz kültür ve sanat anlayışından kurtaracağız. Amed’i Kültür ve Sanat kenti yapmak belediyemizin önümüzdeki dönemde en hayati işlerden biri olacak.
 
‘HUNER AMED’
 
* Geleneksel Kültür, Dil ve Sanat Festivallerini ilçelerimize de taşıyarak içeriği zenginleştirilmiş şekilde sürdüreceğiz.
 
* Sözlü kültürümüzü yaşatmak ve yeni kuşaklarla buluşturmak için Dengbêj Evlerinin sayısını arttıracağız. İlçeleri de kapsayacak şekilde Dengbêj buluşmaları yapacağız.
 
* Gezici kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek, köylerde ve mahallelerde ‘Sanat Her Yerde’ adıyla yurttaşları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturacağız.
 
* Cegerxwîn ve Aram Tîgran Kent Konservatuarları gibi müzik ve sanat eğitimlerini veren kurumlarımızı yeniden açacağız.
 
* Çocuklar ve gençlerin kurs alabilmeleri için mahallelere ücretsiz müzik evleri açacağız.
 
* Kültür evleri, kütüphaneler, müzeler, galeriler, sinema ve tiyatro salonları gibi mekânları yeniden canlandıracağız.
 
* Her ilçeye en az bir kütüphane açacağız ve kentlerimizde okuma ve araştırma kültürünü destekleyeceğiz.
 
GEŞTAMED
 
* Çermik kale çevresinin düzenlenmesini sağlayarak Çermik ilçemizin önemli bir tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkacağız.
 
* Kentteki turizm destinasyonlarını belirleyerek, kentin turizm haritasını oluşturacağız.
 
* Turizm Eylem Planı’nı hazırlayarak Birkleyn, Hilar, Asur Kral Mezarlıkları, Hassuni mağaraları,Diyarbakır Surları, Hewsel Bahçeleri, Zerzevan Kalesi gibi binlerce yıllık tarihe sahip kültürel değerlerimizin tanıtımını yaparak, ilçelerimizde turizmin gelişmesine öncülük edeceğiz.
 
* Hani ilçesinde sağlık turizmi kapsamında ziyaretçi alan ve şifalı kabul edilen Ankaris (Aynqaris)suyu kaynağı peyzaj düzenleme çalışmaları yapacağız.
 
* İlçelerimizde Agro-turizmi destekleyen projeleri uygulayacağız.
 
‘JI BÎR NAKE AMED’
 
 * 5 No’lu Cezaevi’nin Utanç Müzesi olması için kent dinamikleri ile ortak çalışma yürüteceğiz.
 
* Kent Hafıza Müzesi oluşturacağız.
 
* Hafızamızı canlı tutan eserlerimizi yeniden yapacağız.
 
* İsimleri değiştirilen mekanları yeniden adlandıracağız.
 
DÎSA ŞAREDARIYEN PIRZIMANÎ
 
 Amed çok dilli çok kültürlü kadim bir kenttir. Çok dilli ve çok kültürlü yerel yönetim modelimizle tüm hizmetleri yeniden yapacağız. Amed’in kültürel, tarihsel mirasını dillerle buluşturacağız.
 
* Kayyımlar tarafından kapatılan Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlüklerini yeniden açıp, tüm yerel yönetim hizmetlerini çok dilli sunacağız.
 
* Kentleri, mahalleleri, köyleri, sokakları ve caddeleri çok dilli isimlendirmeye devam edeceğiz.
 
* Kamusal alanlardaki panoların ve tabelaların çok dilli olmasını sağlayacağız.
 
* ‘Önce Söz Vardı’ projesiyle halk edebiyatının sözlü eserlerini, çok dilli olacak şekilde derleyip yayınlayacağız.
 
* Çok dilli hizmet veren Zarokîstan, Xalxalok gibi kreşlerimizin sayısını arttıracağız.
 
* ‘Zimanê Me Hebûna Me Ye’ şiarıyla kaybolmaya yüz tutmuş yerel kültür ve dillerin korunması, canlandırılıp geliştirilmesi için eğitim çalışmaları, dil kursları, sözlük çalışmaları, çalıştaylar ve forumlar düzenleyeceğiz.
 
* Çocuk tiyatrolarını anadilinde yeniden canlandırarak çocuklarımızı çok dilli oyunlarla buluşturacağız. Amed’de Kürt dilinin yaşamın her alanında ve kamusal alanda kullanımını arttıracak çalışmalar başlatacağız. Anadilin yaygın kullanımı için katılımcı bir modelle stratejiler geliştireceğiz.
 
 * Belediyenin Kürtçe kreşler için uyguladığı müfredatı uygulamak isteyen kreşlere personel, malzeme vb. desteğinde bulunacağız.
 
* Kollektif hafızanın yeni kuşaklara aktarımını sağlamak için çocuk oyunları ve hikaye/masallarını derleyerek Mala Çirokbêjan inşa edeceğiz.
 
* Parklarda çocuklar için Kürtçe etkinlik ve eğlenceler düzenleyeceğiz.
 
* Kürtçe çalışmaları yapan kurumları, platformları teşvik edecek imkan ve olanaklar yaratacağız.
 
DEM DEMA ZAROK AMED
 
Merkeziyetçi anlayışın cinsiyetçi, sağlamcı, militarist, rekabetçi bir anlayışla tektipleştirmeye çalıştığı çocuk politikasına karşı katılımcı, özgür, eşit, güvenli bir çocuk şehri inşa ediyoruz.
 
* Çocuk Hakları ve Çalışmaları Merkezi’ni kurarak çocuk çalışmalarını yürüteceğiz.
 
* Tüm ilçelerden çocukların katılımıyla Çocuk Meclisi kuracağız.
 
* Geleneksel hale getireceğimiz çocuk festivalleri yapacağız.
 
* Kentteki kütüphane vb. binaların bir bölümünü sadece çocukların kullanımına açık şekilde kurgulayacağız.
 
* Çocuk Ekoloji Köyü oluşturacağız.
 
* Nöroçeşitli çocuklar için Ergoterapi ve oyun terapisi desteği sunacağız.
 
* Erişilebilir oyun parkları kampanyası ile oyun alanı olmayan parksız ilçe, mahalle ve köy bırakmayacağız.
 
* Çocuklarımızı başka kültür, mekan ve dillerle buluşturmak için periyodik olarak doğa, tarih ve kültür gezileri yapacağız.
 
* Çocuklar için anadilinde eğitim veren kreşler, atölyeler, kurslar ve masal evleri açmaya devam edeceğiz.
 
* Erişilebilir spor tesisleri, yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezlerini yaygınlaştıracağız.
 
ENGELLİLER İÇİN YENİ BİR YAŞAM MÜMKÜN
 
 Engellilere yönelik sağlamcı ideolojilerin tüm ayrımcılıklarını, saldırılarını, norm ve dayatmalarını esastan reddeden yerel yönetim anlayışımızla engellilerin eşit, onurlu, bağımsız bir yaşam hakkını savunan yeni bir yaşamı mümkün kılacağız.
 
* Yıllar içinde toplumsal kolektif hafızaya yerleştirilmiş önyargılar, ezberler ve negatif resmedilişlere neden olan negatif engellilik kültürünün dönüştürülmesi için yerel yönetimlerde yeni bir engellilik kültürü inşası için dönüşüm başlatacağız.
 
* Evrensel tasarımla engelli yurttaşlar için erişilebilir bir Amed inşa edeceğiz.
 
* Kentte sorun ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla engelli haritası çıkaracağız. Bu harita doğrultusunda engellilerin ihtiyaçları temelinde erişilebilir mekânlarda yaşama etkin katılımlarını sağlayacağız.
 
 * Özgür ve onurlu bir yaşam hakkı için engelli istihdamı gerçekleştireceğiz.
 
* Engelli Daire Başkanlığını kuracağız.
 
* İşaret dili tercüman istihdamı sağlayacağız.
 
* Nöroçeşitli engelliler için ayçiçeği yaka kartı uygulamasına geçeceğiz.
 
* Toplu taşıma araçlarında sesli renkli anonslar yapacağız. PÎREBÎ BÛ, POR SIPÎ BÛ, TAQÊ REŞ BÛ, RÛ GEVEZ İleri yaş alan yurttaşlarımıza Dem Parti Amed Yerel Yönetimlerimizde;
 
* Hayatı kolaylaştırıcı asistanlık hizmetleri sunacağız.
 
* Sosyal etkinlik alanlarını arttıracak, ilde ve il dışında geziler ve kamplar düzenleyeceğiz.
 
* Yaşam alanlarında tadilat, tamirat desteği sunacağız.
 
* İleri yaş alan yurttaşların belediyelerimize ait sağlık, spor, kültür ve sanat merkezlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.
 
* İleri yaş alan yurttaşlarımızın yetenek ve deneyimlerine göre üretime gönüllü katılım imkânı sağlayacağız.
 
CIWAN AMED İÇİN DEM AMED
 
* İktidarın yetişkinlik algısı ve gençleri pasifize etme anlayışına karşı, gençlerin özgürleşme isteği esas alınacak ve gençler kent yönetimlerinde söz sahibi olacak. Ciwan Amed, yerel yönetim süreçlerinde gençliğin söz yetki ve karar süreçlerine doğrudan katıldığı politikalarla mümkün olabilir. Yerel yönetim anlayışımız gençleri özne olarak kabul eder ve iradesini esas alır.Gençlerin değişen dünyada fikir, algı ve isteklerini CIWAN AMED ile gerçekleştirmeye geliyoruz.
 
* Gençlerin kendi özgünlüğünü ve dinamizmini yansıtabileceği bir yerel yönetim anlayışı için Gençlik Meclislerini karar alma mekanizmalarının parçası haline getireceğiz. Gençlik Meclisleri ile periyodik toplantılar alacağız.
 
* Gençlerin mesleki ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı, sanatsal beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri Gençlik Merkezlerini açacağız.
 
* Gençlere eğitim alanında destek sunabilecek etüt merkezleri, kütüphane ve bilim merkezlerini açacağız.
 
* Gençlerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, spor, sosyal ve kültürel gelişim gereksinimlerinin nitelikli ve parasız olarak karşılanması toplumcu yerel yönetimlerin gereğidir. Gençlerin bu tür hizmetlerden faydalanmaları için indirimli CIWANKART uygulamasına geçeceğiz. 
 
* Gençler için yerel yönetim bütçesi oluşturacağız.
 
* Genç işsizliğiyle mücadele için sorunun öznesi olan tüm kesimlerle kısa ve orta vadeli gençlik istihdam planları hazırlayacağız.
 
* Genç kadınların istihdamına yönelik özgün politikalar geliştirerek üretim süreçlerine katılımlarını arttıracağız.
 
* Nitelikli ve kalıcı istihdam için birçok alana yönelik meslek edindirme kursları açacağız.
 
* Kentin tüm dinamikleri ile birlikte burs imkânları yaratacağız.
 
* Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak güvenli ve nitelikli öğrenci yurtları açacağız.
 
* Dicle Üniversitesi’nde gençlerimiz için sabahları ücretsiz sıcak çorba hizmeti sağlayacağız.
 
* Başta genç kadınlar olmak üzere ihtiyaç sahibi bütün üniversite öğrencileri için sosyal tesisler, spor okulları, ücretsiz aşevleri ve ücretsiz çamaşırhaneler kuracağız.
 
* Genç göçmenler, genç engelliler ve ötekileştirilmiş genç kesimler için hizmetlere adil erişim için eşitleyici mekanizmaları hayata geçireceğiz.
 
* Gençlerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldıracağız. Temel bir hak olarak bilgiye erişim alanlarını genişletecek; sansürsüz, ücretsiz ve özgür internet erişimini ilçe merkezlerinde, toplu ulaşım araçlarında ve kamusal kent mekânlarında yaygın olarak ulaştıracağız
 
* Amed’de bilimsel bilgi üretiminin temelini oluşturmak için Gençlik Bilim ve Teknoloji Merkezikuracağız.
 
* İmkanı kısıtlı gençlerimizin tatillerde yararlanabileceği, bilim, sosyal, kültürel faaliyetleriiçinde barındıran kamplar organize edeceğiz. UYUŞTURUCU KARŞITI ŞEHİR AMED Madde bağımlılığı sorunu yerel yönetimlerimizin temel sorumluluk alanlarının başındadır. Madde kullanımının arka planındaki realiteyi görerek mücadele edeceğiz.
 
* Çözüm oluştururken bütün tarafları içine alan katılımcı bir yöntemi esas alacağız.
 
* Bağımlılık meselesine bütüncül olarak yaklaşacağız.
 
* Kullanımın yoğun olduğu alanlara yönelik çözümleri öncelikli hale getireceğiz.
 
* Topyekûn bir seferberlik bilinciyle “uyuşturucu karşıtı şehir” bilinci oluşturmayı hedefleyen kampanyalar düzenleyeceğiz.
 
* Uyuşturucu kullanma mekanlarına dönüşen metruk yapıları doğal dönüşümlerle iyileştireceğiz.
 
HER DEM SPOR HER DEM AMED
 
* Modern kentler, yediden yetmişe tüm toplumu hareketsiz yaşama doğru itmektedir. Amed toplumunun bir bütün olarak hareket edebileceği, kitlesel sporun bir kültür haline gelebileceği Dinamik bir Amed hayalimiz var. Dinamik Amed hayalimizi gerçekleştirmek için geliyoruz. Yerel yönetimler olarak endüstriyel spor anlayışına karşı sporu barış ve dayanışmanın unsuru olarak görüyoruz.
 
* Dinamik Amed ile Dem Parti Amed Yerel Yönetimlerimizde;
 
* Her yıl Mart ayında Geleneksel Newroz Halk Koşusu düzenleyeceğiz.
 
* Geleneksel sporlarımızı çeşitli aktiviteler ve festivallerle yaşatacağız.
 
* Halkın ücretsiz yararlanabileceği erişilebilir kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve semt sahalarının sayısını arttıracağız.
 
* Parklar başta olmak üzere uygun bütün alanları spor aletleri ile donatmaya ve yürüyüş yollarını artırmaya devam edeceğiz.
 
* Futbol, basketbol, voleybol gibi dallarda Amed Sokak Turnuvaları yapacağız.
 
* Eğitim amaçlı kapalı yüzme havuzlarında her mevsim yüzme kursları,dalgıç okulu, su altı arama ve kurtarma eğitimleri ile cankurtaran eğitimleri vereceğiz.
 
* Büyükşehir belediyesi olarak, ilçe belediyelerimiz ile işbirliği içindespor okulları açacağız.
 
* İlçelerimizde futbol, basketbol-voleybol, açık hava spor aletleri ve spor aktivite alanlarından oluşan spor kompleksleri yapacağız.
 
* İl ve ilçe merkezlerimizde spor akademilerinin sınavlarına hazırlık kursları vereceğiz.
 
GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN NEFES ALABİLDİĞİ AMED
 
DEM Parti Amed yerel yönetimlerimiz “dünyanın her yeri herkesindir” ilkesiyle göçmen ve mültecilerin onurlu bir yaşam sürme haklarını ve hukuki statülerini savunur; ırkçılık ve ayrımcılığı reddeder; göçmen ve mültecilerin barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve istihdam gibi yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için sorumluluk alır.
 
* Amed’te çoklu göçmen ve mültecilerle özgür ve eşit bir ortak yaşam kurmayı hedefleyen bir sosyal politika izleyeceğiz.
 
* Göçmen ve mültecilerin yerel yönetim hizmetlerinde anadillerinde eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlayacağız.
 
* Mülteci kamplarının toplumsal erişime, dayanışma ve denetime açılması için çalışacak, yerel yönetimleri bu dayanışmanın bir parçası kılacağız.
 
* Göçmen ve mülteci kadınlara yönelik şiddete karşı önlemi benimseyen İstanbul Sözleşmesi’ni kabul edeceğiz ve uygulayacağız.
 
* Kadın merkezlerinde göçmen ve mülteci kadınların özgür, eşit ve onurlu bir yaşam kurmaları için politika geliştirmek üzere muhataplarıyla birlikte çalışmalar yapacağız.
 
HALKLARIN VE İNANÇLARIN KENTİ AMED
 
 Dem Parti Amed Yerel Yönetimlerimizde; Köklü bir tarihe ve medeniyete ev sahipliği yapmış Amed’te yaşayan tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için eşit hizmetler sunacağız; inançlar ve halklar arasından asla ayrım yapmayacağız. Tüm inançların ibadet yerlerinin ihtiyaçları doğrultusunda belediye hizmetlerini ücretsiz şekilde sağlayacağız. Surp Giragos, Meryem Ana, Mor Petyun ve Ulu Camii gibi mabetler Amed’in tarihsel kimliğinin ana kolonlarıdır. Bu yapıları koruyarak, tahrip olanların restorasyonuna da destek vereceğiz. Farklılıkların birer zenginlik olduğu Amed’e; din, mezhep, felsefi ve siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın, tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade edebileceği kent kimliği kazandıracağız.
 
DEM PARTİ AMED SAĞLIK STRATEJİ PLANI
 
* Dem Parti; Sağlık Hakkı’nı temel insan hakkı olarak görür. Irkı, dini, politik inancı, ekonomik ve sosyal durumu gözetmeksizin tüm yurttaşların belediyelerin sağlık hizmetlerinden ulaşılabilir, ücretsiz, eşit ve anadilinde faydalanmasını bir ilke olarak benimser. Dem Parti Amed Yerel Yönetimlerimizde;
 
* Koruyucu, önleyici ve genel halk sağlığı hizmetlerini yerel yönetimlerin kamusal hizmeti olarak kabul ederek, bütün yurttaşların sağlık hizmetlerinden ulaşılabilir, ücretsiz, eşit ve ana dilinde sağlık hakkı için; ilgili sağlık kurumları, odalar, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikte Dem Parti Amed Yerel Yönetimlerimizde Amed Sağlık Strateji Planı hazırlayacağız.
 
* Kent planlamasında her bir mahalle için birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu birimlere (aile sağlığı birimi, aile sağlığı merkezi vb.) yer vereceğiz.
 
* Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri amacıyla ‘Halk Sağlığı Birimleri ve Halk Sağlığı Merkezleri’ni kuracağız. Bu merkezlerde kanser ön teşhisleribaşta olmak üzere bir çok hastalıkla ilgili tarama çalışması yapacağız.
 
* Sağlık kurumları, odalar, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla ortak çalışmalar yürüteceğiz.
 
* Gezici Sağlık Ekipleri ile mahalle ve köylerde sağlık taramaları ile içme suyu denetimlerini yaygınlaştıracak, anadilinde sağlık ve hijyen eğitimleri vermeye devam edeceğiz
 
* Başta kanser hastaları olmak üzere, bağışıklık sisteminin zayıfladığı tedavi süreçlerinde, toplu taşımanın ciddi bir risk oluşturduğu hastalar için, sağlık merkezi veya hastanelere ulaşımı kolaylaştıran, ücretsiz servis aracı hizmeti sunacağız.
 
* Tüm okullarda ve köylerde gezici ve ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması çalışmalarını yaygınlaştıracağız, ihtiyacı olanlara ücretsiz tedavi hizmeti vereceğiz.
 
* Kadınların kolay erişebileceği ana-çocuk sağlığı merkezleri açmaya ve ücretsiz muayene, ilaç, aşı, çocuk bezi ve çocuk maması temini gibi hizmetleri vermeye devam edeceğiz.
 
* Bütün sağlık hizmetlerini engelli bireylerin eşit erişebileceği şekilde düzenleyeceğiz.
 
* Göçmen ve mültecilerin anadilinde sağlık hizmeti alabilmesini sağlayacağız.
 
* Sağlık meclisleri, ilgili kurum, kuruluş ve medya organları ile birlikte genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketimini azaltmak için ortak kampanyalar yürüteceğiz. Sağlıksız besin satış ve dağıtımını yapanlara yaptırım uygulayacağız..
 
* İnsan sağlığını etkileyecek çevresel faktörlerle etkin ve ekolojik mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğiz.
 
* Şehir ve ilçe merkezleri dışında ikamet eden yurttaşlarımızın merkezlerde bulunan hastanelere tedaviye geldikleri zaman, ihtiyaç halinde yararlanabilecekleri misafirhaneler ve aşevleri açacağız.
 
* Gluten hassasiyeti olan kişiler ve Çölyak hastaları için, pahalı olan ve yaşamlarında büyük bir soruna dönüşen beslenme haklarını gözeterek, ihtiyaç duydukları ürünlerin üretimini yapacak ve aynı zamanda bu ürünlerin erişilebilirliğini kolaylaştıracak satış noktaları oluşturacağız.”

Diğer başlıklar

23/05/2024
22:48 Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 800’e çıktı
21:35 Mêrdîn’de çocuğa tecavüz eden fail gözaltında
21:30 DFG Eşbaşkanı Müftüoğluna Sevinç Özgüner ödülü
20:36 'Karanlık gidecek Kobanê ve Gezi kalacak'
19:53 İstanbul’da 27 tutuklama
19:46 Adalet Peşinde Aileleri, Meclis Başkanvekili Önder ile görüştü
19:30 Gençlik örgütlerinden tutuklamalara tepki
19:21 Şenyaşar’dan Erdoğan’a: Bizi katleden vahşileri vekil yaptınız
18:29 Eren Odabaş tahliye edildi
18:23 Amed’te kadın katliamları protesto edildi
18:17 Eşbaşkanların çağrısı üzerine halk belediye önünde uzun kuyruklar oluşturdu
17:34 Özlem Zengin'den Cumartesi Anneleri açıklaması
17:14 30 yıl sonra tahliye edildi
17:08 Mêrdîn’de çocuğa tecavüz haberine yayın yasağı
17:04 ‘Adalet ve Özgürlük Buluşmaları’nda Pîrsûs Katliamı’nda yitirilenler anıldı
16:57 Bayındır: Özgürlük mücadelesi zafere ulaşacak
16:54 Erdîş’te dil mitingi için bildiri dağıtıldı
16:47 Perî'de kapı kapı seçim çalışması
16:33 Riha’da gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı
16:27 Çocuğa işkence davasında sanık polislere ceza talebi
16:26 MESEM kapsamında çalıştırılan 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:19 DEM Parti Curnê Reş’te seçim çalışmalarını hızlandırdı
16:09 Ankara’da şüpheli kadın ölümü
16:03 Sokak hayvanlarını 'öldürme' yasasına karşı eylem başlattılar
15:57 Deniz Poyraz Kent Bostanı’nda fideler toprakla buluştu
15:47 KCDK-E’den Öcalan için çağrı: Seferberlik ruhuyla alanlara
15:29 Amed'te açılan Turizm ve Gastronomi Fuarı’na yoğun ilgi
15:05 Rusya'dan Lazkiye ve İdlib kırsalına hava saldırısı
14:49 Özerk Yönetim heyetinden İsveç’e ziyaret
14:34 BES'ten birçok kentte 11 talepli eylem
14:22 Çay üreticisinden tabutlu protesto
14:10 Merkez Bankası faizi sabit tuttu
13:27 Aktar'ın davasında mütalaa hazırlanacak
13:22 Amed'de Gezici Ekolojik Belgesel Günleri düzenlenecek
12:52 İtirafçı beyanlarıyla yargılanan avukata beraat
12:43 Yeni Zelanda’dan Cumartesi Anneleri için Erdoğan’a mektup
12:42 Mêrdîn'de 16 yaşındaki çocuğa tecavüz
12:26 Yaşamını yitiren tutsağın ağabeyi: Görmemize izin vermediler
12:10 Ümraniye’de bir kadın ve oğlunun şüpheli ölümü
12:08 Türkiye saldırısında bir kadın yaşamını yitirdi
12:07 Hasta tutsak Hanife Arslan rapor için hastaneye sevk edildi
12:04 Esir kadın askerlerin görüntüleri tepkilere neden oldu
11:55 Maden işçilerinin eylemi sonrası müfettişler denetime geldi
11:49 Erdîş’te 25 Mayıs'ta anadil mitingi düzenlenecek
11:47 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından görüşme başvurusu
11:43 Kuzey ve Doğu Suriye'deki kadınlardan seçim deklarasyonu
11:36 Koçyiğit: Savaş yönetmeliğiyle Kürtler hedef haline getirilmek isteniyor
11:18 Amed Büyükşehir Belediyesi'nden ‘hafif raylı sistem' kararı
11:18 Yüzde 85 görme kaybı olan tutsağa gözlük engeli: Teşhis edemeyiz!
10:58 30 yıl tutsaklığın ardından Amed’te karşılandı
10:44 Kobanê kararlarına tepki büyüyor: Zulme boyun eğmeyeceğiz
10:41 Gazeteci Güleş'e 'haber paylaşımı' davası
10:41 Demokratik Modernite ‘Tarihsel İşbirlikçilik ve İhaneti Aşmak’ başlığıyla çıktı
09:11 Tutsakların ‘özgürlük’ eylemi sürüyor
09:11 Cizîr'deki medrese kaderine terk edildi
09:10 Tutsak Şahin: Tecridin etkisini anlatmak için eylemdeyiz
09:09 Mor Dayanışma 3 bölgede konferansa hazırlanıyor
09:08 ECPMF Koordinatörü: Basın özgürlüğünde en kötü dönem yaşanıyor
09:05 Zamlar nedeniyle peynirde gramlı satış dönemi
09:05 Kopyala-yapıştır karar: PKK'den ihraç edildi, FETÖ'den ihracı onandı
09:03 Yeni Yaşam okurlarıyla buluşacak: Gücümüzü halktan alıyoruz
09:03 'Aile' üzerine bir röportaj: Ahlaki-politik toplum nasıl mümkün olabilir?
09:00 23 MAYIS 2024 GÜNDEMİ
08:55 Meteorolojiden yağış, toz aşınımı ve rüzgar uyarısı
08:10 1 asker hayatını kaybetti
07:44 Beyin ölümü gerçekleşen tutsak yaşamını yitirdi
22/05/2024
22:52 Süleyman Ahmet’e 211 gün sonra ulaşıldı
22:38 İngiltere’de erken seçim kararı
22:32 Wan’da tecrit protestosu
22:05 Dağtaş, 30 yılın ardından tahliye edildi
21:04 ‘Gözaltında kayıpların failleri hala cezasız’
19:57 KHK eyleminde Kobanê Davası kararına tepki
19:36 Perî'de seçim çalışması: Kayyım bir çivi bile çakmadı
19:30 Berwarî ve Xîzan yolu heyelan nedeniyle kapandı
19:26 'Örgüte finans' davasında 2 beraat 1 tahliye
19:16 Bakanın özel kalemiyle görüşen tutsak yakınları: Talepler yerine getirilmezse sokakları terk etmeyiz
19:04 Kobanê tutsaklarının isimleri sokaklara verildi
18:40 Gazetecilerin iddianamesi haberlerden ibaret: 126 haber ‘suç ‘ sayıldı
18:23 Urfa Cezaevinde 17 tutsağın tahliyesi engellendi
18:08 Hatimoğulları Curnê Reş’te: Seçimi daha büyük bir farkla kazanacağız
17:45 Tutsak yakınlarından Şenyaşar’a ziyaret
17:32 Sinpaş, inşaat yasağını tanımıyor
17:08 Hasta tutsak Odabaş’ın duruşmasına katılım çağrısı
16:56 İzmir Metro işçileri sivil itaatsizliğe başlıyor
16:16 Tutsak yakınları Bakan Tunç’un özel kalem müdürüyle görüştü
16:12 HDP eski Manisa İl Eşbaşkanı Taylan tutuklandı
16:06 Trabzon’da iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı
15:55 Kovancılar'da Kobanê Davası protestosu
15:37 İran'da 1 ayda 29 Kürt idam edildi
15:22 TJA: Zeliha ve katledilen kadınların hesabını soracağız
15:04 Suruç Aileleri İnisiyatifi’nden anmaya katılım çağrısı
14:43 Gazeteci Ertaş’ın davası ertelendi
14:15 Çocuğa işkencede 'kusurlu' bulunan polislere 3 günlük aylıktan kesme cezası
14:14 Sağlık emekçilerinden eylem: İsrafın kaynağı biz değiliz
13:49 KESK'ten demokrasi güçlerine ortak mücadele çağrısı
13:30 2 günde 35 kimyasal silahlı saldırı
13:20 Amed’de ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ eğitimi
12:27 Amed'de Kobanê Davası protestosu: DAİŞ'i sahiplenenler de kaybedecek
12:14 İzBB işçileri oturma eylemi başlattı
11:59 İran'dan yalanlama: Akıncı İHA doğru tespit yapamadı
11:05 DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü: Ülkeye en fazla zararı verenler, tecritte ısrar edenlerdir
10:51 AYM, Cerattepe’nin ÇED kararını iptal etti
10:47 3 ülkeden Filistin kararı
10:21 Riha’da ev baskınları
10:07 Katledilen Özkaplan'ın kardeşi: Emniyet şikayetleri dikkate almadı
10:06 Sasa Amed’teki konserinde yasakları protesto etti
10:06 ‘Kayalıklardan düştü’ denilen kadın itilerek katledilmiş
10:04 Bakanlığa yürüyen DEM Partililerden muhalefete 'ortak mücadele' çağrısı
10:00 Veysi Aktaş'ın tahliyesinin engellenmesine karşı başvuruya ret
09:48 Kayyım 5 dakikalık reklam filmine 4 milyon harcadı
09:43 Tutsak Akdoğan’ın beyin ölümü gerçekleşti
09:41 'Etki ajanlığı' ile kimler hedef alınacak?
09:32 Polisin katlettiği Hantaş’ın ağabeyi: Fail kolluk olunca ödüllendiriliyor
09:18 Cezaevlerinde ‘Öcalan’a özgürlük’ eylemi devam ediyor
09:07 Alıkonulan gazetecinin akıbeti 211 gündür bilinmiyor
09:06 Curnê Reş seçimleri için hareketli seçmen seferberliği
09:05 Şirnex Barosu Ekoloji Komisyonu'ndan 'kum ocakları' uyarısı
09:04 Çiftçinin sorununa 'agroekolojik üretim' önerisi
09:04 'Özgürlük' eylemindeki tutsakların yakınları: Taleplerin arkasındayız
09:03 ÖHD Kürtçe eğitim için Meclis ve bakanlığa başvuracak
09:02 Dil Araştırmacısı Erauskin: Resmiyet dışında bir seçenek kabul edilmemeli
09:01 Dr. Yaviç: Hasta tutsakların durumundan endişeliyiz
09:00 22 MAYIS 2024 GÜNDEMİ
08:24 Erdoğan 'Savaş ve seferberlik' ilan yetkisini de aldı
21/05/2024
23:28 DEM Parti’nin Kobanê önergesi oylamaya sunulmadan reddedildi
23:07 Ankara’da bir komiser gözaltına alındı
21:59 Kütahya'da maden atık havuzunda taşkın
21:09 Tahliye edilen Gazeteci Dal: Tecridi yazmaya devam edeceğiz
20:51 İzmir'de Çerkes Soykırımı anması
20:46 Perî’de seçim çalışması: Bizden alınanı geri alacağız
19:22 DEM Parti İlçe Eşbaşkanı Erdem tutuklandı
19:17 Kadınlardan bakanlığa: İstismar davasına taraf olacak mısın?
18:34 Mêrdîn ve Ankara'da Kobanê açıklaması
18:14 3 gazeteci için tahliye kararı
17:48 AYM, 10 Ekim Katliamı’nda ihlal görmedi!
17:31 Hazine 46,3 milyar lira borçlandı
17:18 Sendika ve partilerden Şenyaşar’a destek ziyareti
16:57 Êlih’te şüpheli çocuk ölümü
16:51 Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
16:37 Latmos Dağı'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi
16:34 Meslektaşları avukat Çiftçi'nin serbest bırakılmasını istedi
16:30 'Neden avukatlık yaptın' davası ertelendi
16:06 Pirsûs Katliamı davasında taleplere ret
15:36 Curnê Reş'te yarınki buluşmaya çağrı
15:17 Çıplak arama dayatıldı, yerde sürüklenerek adli koğuşa götürüldü
15:07 Özel: AYM Kobanê kararlarını bal gibi bozacak
14:49 Tahliye olan siyasetçilere ziyaretler sürdü
14:41 Gülistan Doku Turnuvası'nın startı verildi
14:39 ‘Demokratik çözüme zarar veren yargı pratiklerine son verilsin’
14:32 Mahkemenin iptal ettiği JES kuyuları için yeni ÇED süreci