‘Demirci Kawa halkın adaletini temsil eder’

img
ANKARA - Newroz’un kaynağını oluşturan Demirci Kawa’nın baskıcı düzeni değiştirmeye yönelik ortaya çıktığını vurgulayan akademisyen Savaş Dede, “Kawa, toplumsal adaletin bir ihtiyaç olduğu durumlarda halkın adaleti olarak ortaya çıkar” dedi. 
 
Ortadoğu, Mezopotamya, Anadolu, Ön Asya ve Balkan halkları tarafından bin yıllardır 21 Mart’ta kutlanan Newroz, Zerdüşt'ün Kitabı Zendavester'de, Firdevs'in Şehname’sinde, Ömer Hayyam'ın Newroznamesinde ve Şerefxan'ın Şerefnamesi gibi çeşitli yazılı eserlerde değişik şekillerde işlendi, anlatıldı ve günümüze taşındı. Günümüzden bin yıllar öncesine dayanan efsanelerdeki Kawa toplumsal adaletin; Dehak ise ezenin, baskının temsili oldu. 
 
Her halkın farklı anlamlar yüklediği Newroz, İran, Irak Afganistan, Belucistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Tataristan, Gagavuzya, Yakutistan’da yaşayan halklar tarafından kutlanıyor. 
 
Kürtler için direnişin zafere ulaştığı günü ifade eden Newroz, Kürtlerin Demirci Kawa önderliğinde Asurlu kral Dehak’ın zulmüne karşı çıktığı, isyan ateşini tutuşturduğu, mücadele ettiği gün olarak kutlanıyor. 
 
Newroz’a can veren Demirci Kawa efsanesinin anlamlarını ve etkilerini Munzur Üniversitesi'nden ihraç edilen ve politik mitler alanında çalışmalarını sürdüren Barış Akademisyeni Savaş Dede ile konuştuk. 
 
 Demirci Kawa metaforu farklı halkların mitolojik öykülerinde yer alıyor. Demirci Kawa, halklar için neyi temsil ediyor, öykülerin ortak noktaları neler?
 
 
 Mitlerin halklar için ne anlam ifade ettiğini halkın içinde yaşayarak öğrenebiliriz. Gidip annelere, yaşlılara, bu işin hem özne hem de nesnesi olan insanlara sormak lazım.
 
Demirci Kawa mitinin halklar için ne anlam ifade ettiği, halkların kendi içinde o miti nasıl koruduğuyla biraz da siyasetin müdahale biçimiyle alakalı. O nedenle halklar için ne anlam ifade ettiğini anlamak için halkın içinde olmak gerekiyor. Mesela Rustemê Zal hikayesinin Van bölgesi için ne anlam ifade ettiğini söyleyebilirim. Çocukluğum orada geçti. Fakat yapılan başka derlemelerde Diyarbakır bölgesinde Rustemê Zal hikayelerinin hepsi birbirinden farklı. Aynı yönleri var ama halkın onu koruma biçimleri ayrılıyor. Kawa’nın, Rustem’den farklı olarak daha soyut bir imge olduğunu söyleyebilirim. Siyaset ya da toplum krize girdiği anda halkın kapısını çalar ve orada ne varsa alıp kendi amacı çerçevesinde yönlendirerek o miti politikleştirir. Ama burada da yine diyalektik bir süreç işler. Tamamıyla halktan kopararak o miti araçsallaştıramaz. Halkın etkisi, siyasetin onu yorumlama biçimi üçüncü bir durum olarak ortaya çıkıp devam eder.
 
Kısacası mitlerin halklar için ne anlam ifade ettiğini halkın içinde yaşayarak öğrenebiliriz. Gidip annelere, yaşlılara sormak lazım. Bu işin hem özne hem de nesnesi olan insanlara sormak lazım. Hepimiz Kawa’nın talep ettiği toplumsal yaşam biçiminden zamanla kopuyoruz ama örneğin Barış Anneleri adalet talebini hem etkileyen hem etkilenen olarak taşımaya devam eder. 
 
Newroz’daki imgeler neyi temsil ediyor?
 
Newrozda’ki imgelere iyi bakmak gerekiyor. Ateşin Ortadoğu coğrafyasının kutsal bir imgesi olmasıyla beraber insanın doğayla olan ilişkisi bağlamında da kritik bir önemi var. Demirci Kawa’nın kendisi aslında bir anlamda emeği temsil eder. Dehak’ın sarayını yıkmaya giden Kawa, çoğu hikayede bayrak olarak önlüğünü mızrağının ucuna takar. Buradaki emek faktörünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yüz yıllardır emek sömürüsü var, ateşin bu toplum için ifade ettiği anlamalar var. Bunu günümüzle sınırlandırmamak gerekiyor. Newroz, binlerce yıllık bir olgudur. Binlerce yıldır halklar hem doğayla olan bütünlüğü çerçevesinde hem de politik karar alıcılara karşı verdikleri mücadele bağlamında kutluyorlar.
*Demirci Kawa miti halkların yaşadığı hangi zor durumlarda ortaya çıkıyor?
 
 
Kawa, Dehak adında bir canavarda cisimleşmiş haksızlığı, baskı ve zulmü değiştirmek amacıyla devrimci bir ihtiyaca yönelik ortaya çıkar. 
 
Mitler halk hikayesi olarak varlığını sürdürür ve politik alana taşınması genelde bir ihtiyaç sonucu olur. Bir şeyi korumaya ya da değiştirmeye yönelik de ortaya çıkabilir. Dışsal bir baskıya karşı da ortaya çıkabilir. Bizler bin yıldır bu topraklarda özgür yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz ihtiyacından dolayı da ortaya çıkabilir. Şehname ve diğer hikayelerde duyduğumuz Demirci Kawa’nın kendisi aslında bir düzeni değiştirmeye yönelik ortaya çıkar. Kawa, Dehak adında bir canavarda cisimleşmiş haksızlığı, baskı ve zulmü değiştirmek amacıyla devrimci bir ihtiyaca yönelik ortaya çıkar. Temsil ettiği fikir de adalettir. Dolayısıyla Demirci Kawa, toplumsal adaletin bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı durumlarda karşı tepki, halkın adaleti olarak ortaya çıkar.
 
Neden halkın adaleti? 
 
Çünkü Demirci Kawa mitinde de Kawa; adaleti ister, bunu tesis edecek ortamı kurar ve tekrar geri çekilir. Dolayısıyla siyasal alana, iktidara şu mesajı verir; bizim birlikte yaşayabileceğimiz sistem ancak adaletle mümkün olabilir. Yoksa toplumsal adaletin kendisi müdahale eder ve onu alaşağı eder ta ki toplumun üst kurumları halkın iradesine uyana kadar. Bugün Kürt hareketi bağlamında ifade edecek olursak, bir siyasal talepten ziyade toplumsal adalet fikrine duyulan ihtiyaç sonucu ortaya çıktığını söyleyebilirim. 
 
Demirci Kawa mitlerinde gördüğümüz toplumsal adalet neyi kapsıyor?
 
Gerek Demirci Kawa mitinde gerekse bir milyon önceki bir hikayede olsun, insanlık bilincinin oluşmaya başladığı ilk günden bugüne kadar adalet dediğimiz kurum iki yönlü ilerler. Bunun biri hak talebidir. Toplumun herhangi biriminde yapılan haksızlığı tazmin etme isteği olarak ortaya çıkar. Her ne kadar hukuku devlet kurumunun bir parçası olarak görsek de bu kendisini bir yokluk üzerinden var etmiyor. Fransız Sosyolog Pierre Bourdieu, “adalet toplumda tezahür eder, fakat devlet buna el koyar” der. Örneğin 8 Mart eylemleri tüm dünyaya yayılan adalet talebidir. Ya da meşru müdafaanın kendisi bir adalet talebidir, ama devlet buna el koyar, örneğin ceza hukuku kapsamında değerlendirir, kavramları da kendi hükmü altına alır ve farklı bir dile tercüme edip kendine has bir teknikle bize farklı bir adalet olarak dayatır. 
 
Adalet neden devletle özdeşleştiriliyor? Demirci Kawa mitinde toplumsal adaletin tesisi mümkün olmuyor mu?
 
Çünkü devlet bunu sistematize edecek güce ve araçlara sahip. Toplumun kendi içinde bir mekanizma oluşursa adalet devletle birlikte anılmayacak. Örneğin ben üniversiteye başladığımda kan davalarını araştırdım. Kan davası saikiyle cinayet işlemek öncesinde hafifletici neden iken, devlet bunun cinayeti teşvik ettiğini belirtip kan davası saikiyle cinayet işlemeyi ağırlaştırıcı sebep yaptı. Fakat kan davaları azalmadı. Benim incelediğim bir davada neredeyse 10’u aşkın kişi fiilen ya da hukuken yaşamdan alıkonuldu. Fakat tam tersi olabilir. Rojava’da da bu tarz bir sistem yerleştiriliyor; toplumsal uzlaşmayla bir tek kişinin burnu kanamadan üstesinden gelinebiliyor. Çünkü öldürmenin kendisi çok istisnai bir durumdur ve bu istisnaya karşı toplumsal mekanizmalar devreye girdiği, toplum kendi hukukunu inşa ettiği anda çözülebiliyor. Yüz yılı aşan kan davalarının çözülebildiği davalarda devlet ailenin yarısını alıkoyuyor, ceza veriyor ve 5 kişi öldü ama ona rağmen kan davasının biteceğine dair kimsenin umudu yok. Dolayısıyla adaletin bu şekilde toplumsal alanda tesis edilmesi, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkar. Ama devletin buna el koyacak araçları olduğu için devletle özdeşleştirilir. Kawa siyasal sistemi değil de siyasal sistemin baskı unsuruna dönüşmüş olan versiyonunu yerle bir etmişti. Dolayısıyla kaynağını toplumsal adalet talebinden alan bir düzen de neden mümkün olmasın. 
 
 Demirci Kawa ve Newroz’un özellikle ulus devlet olgusu karşısında nasıl bir anlamı var?
 
Kaç bin yıllık insanlık tarihinden bahsediyoruz. Bir toplum nasıl tek tipleştirilir, yönetilir, ötekiler nasıl dışlanır üzerine kurulan en iyi yöntem ulus devlettir. Ulus devlet modernizmle birlikte insanlık tarihindeki en ağır soykırımlara, katliamlara, acılara yol açtı. Bu anlamda soykırım kelimesinin ulus devletle birlikte ortaya çıkması da aslında tesadüf değildir. Bana göre, bizim coğrafyamızdaki ulus devletleşme sürecinde en çok zarar görenler Kürtlerdi. Bugün hala Cizre’de, Roboski’de, Sur’da olanları da kısmi bir soykırım olarak düşünürsek, 150-200 yıla yayılan bir soykırımdan bahsediyoruz. Ulus-devlet, homojen bir kimlik fikri üzerine ortaya çıkar, fakat hiçbir zaman bunu tam olarak gerçekleştiremez. Bugün Türkiye dediğimiz sınırlar içinde, tüm soykırımlara rağmen yüzlerce etnik aidiyetten bahsedebiliyoruz. Bu baskının kendisi toplumsal tepkiye yol açıyor. Türk-ulus devleti bağlamında ilk ortaya çıkışı da belki Şeyh Said ayaklanmasıdır. Bu da bir adalet talebidir. Sonrasında Ağrı ayaklanmasıyla devam eder, oradan Dersim’e sıçrar ve günümüze kadar gelir. Bu adalet talebini dile getirme biçimi Kawa’nın adalet talebiyle de çok paralel bir durumdur. Kawa, baskıcı sistemi yıkar ve adaleti tesis etmesi için yönetimi tekrar Feridun’a bırakır.  
 
Demirci Kawa mitolojik bir unsur olsa da tarihin her döneminde egemene karşı bir başkaldırı özü taşıdığını görüyoruz. Bu hakikati siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
 
 Ben mitleri halkın kendi felsefesi olarak görüyorum. Toplum, kendi hayatını değerlendirirken neye ihtiyacı olup olmadığını taahhüt eder ve bunu bir imge üzerinden kurar.
 
Mitlerin kendisi sıradan değildir. Mitleri mit yapan yaşanılan ilişki bakımından toplumsal bir gerçekliğe dayanıyor olmasıdır. Mitleri yaşanır kılan da toplumun gerçekliğidir. Ben mitleri halkın kendi felsefesi olarak görüyorum. Toplum, kendi hayatını değerlendirirken neye ihtiyacı olup olmadığını taahhüt eder ve bunu bir imge üzerinden kurar. Mitler bu tarz bir gerçekliktir. Toplum belli bir özlemi ihtiyaç olarak fark ettiği anda daha önce yaşanmış, değiştirilmiş ya da yaşanmamış ama uydurulmuş mit gerçekliğine döner ve yeniden yeniden yorumlanır. Kawa mitine baktığımızda, Kürt coğrafyasının bir bölümüne baktığımızda, Kürt hareketinde geleneksel olan kahramanımız Rustem’dir. Örneğin Cigerxwin eserlerinde sürekli Rustem’e vurgu yapar. Ama zamanla Kürtlerin kendi siyasal taahhütlerinin değişmesiyle birlikte Kawa daha fazla dile getiriliyor. 1900’lerde Kawa miti 31 Ağustos’taki Ulusal Kurtuluş Bayramı ile özdeşleştirilir. Bugün 21 Mart’a yaklaşırken Kawa’yı 21 Mart’ta Newroz ateşini yakan önder olarak görüyoruz. Fakat 1900’lerde Kawa ve Newroz, ayrı olgular, hikayeler olarak karşımıza çıkar. Toplum bugün yeniden yeniden tahayyül ederken, bugünkü ihtiyaçları çerçevesinde tekrar ele alıyor. Mitler tarihsel bir olgudur, tarihsel ihtiyacın değişmesi sonucu olarak ortaya çıkmış bir olgu olarak tekrar karşımıza çıkar. 
 
Bugün halklar neye ihtiyaç duyuyor, Demirci Kawa mitinden gelen direniş geleneği bu yıl halkların hangi talepleriyle Newroz alanında olacak?
 
Bugünkü Newroz’u üçüncü dünya savaşı ve pandemiden ayrı düşünemeyiz. Pandemi, bize gerçekliğin toplumsal olarak üretildiğini gösterdi. Günümüz dünyasında siyasal sistemler ne kadar güçlü olursa olsun toplumsal ihtiyaçlar bağlamında kendisini yeniden şekillendiriyor. Bir halk bayramını da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün bu kadar etkili olmasının nedeni toplumsal alanda yarattığı etkidir. Yıllardır Newroz kutlanıyor. Ortaya çıkan talepler var. Örneğin barış sürecindeki Newroz siyasal taleplerin daha fazla önde olduğu yıllardı. Ama barış sürecindeki talepler neyse, önümüzdeki süreçte gerçekliğimizi de o belirleyecek. 
 
Daha önceki yıllarda ortaya çıkan adalet ve Kürt halkının özgürlük talebinin, toplumsal gerçeklik olduğunu ve nihayetinde siyasalın kendisinin de bu gerçekliği artık göz ardı edemez duruma geldiğini görüyoruz. Bu nedenle Newroz’da verilen mesajlar önemli. 
 
Bu gerçeklik karşısında siyasal baskının tamamen kalkacağı zamanlar da gelecek. 
 
MA / Zemo Ağgöz
 

Diğer başlıklar

02/12/2023
22:19 Ordu’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
20:32 İsrail saldırıları sürüyor: 300 ölü ve yaralı enkaz altından çıkarıldı
20:11 Filipinler’de 7.6 büyüklüğünde deprem
20:04 HEDEP'ten Keçiören’de halk toplantısı: Yeni bir yaşamı birlikte kuralım
19:42 İzmir Kadın Platformu: Makbule Özer için verilen karar geri alınsın
18:18 ANKA-DER’den Kürt Aydını Xelîl Xeyalî için söyleşi
17:32 Kadınlar ‘Dörtte dört, kadın sanat’ atölyesinde bir araya geldi
16:46 AKP'li vekille görüşmek isteyen işçilere polis engel oldu
16:14 HEDEP MYK’si yarın kritik gündemlerle toplanacak
15:47 DFG Kasım ayı raporu: 51 davada 93 gazeteci yargılandı
15:10 KESK’in Kartal mitingi: Sermayeye değil, halka bütçe
14:54 ‘TTB’nin seçilmiş yönetimine yargı eliyle darbe yapıldı’
14:52 'Tahliyesi engellenen 31 yıllık tutsak Akbaba tedavi edilmiyor'
14:48 Çevirmen: ATK, diyalize giren hasta tutsağa ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdi
14:30 HEDEP Milletvekili Ömer Öcalan: Kürtlerin gözü İmralı'da
14:28 Ağabeyi gözaltında çığlıklarını duydu, 29 yıldır akıbeti bilinmiyor
14:14 İHD Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini sordu
14:12 KESK'ten halktan ve emekten yana bütçe talebi
14:06 AP Türkiye Raportörü: Cumartesi Annelerini savunmak insan haklarını savunmaktır
13:50 Açlık grevindeki tutsaklardan mesaj: Savaş politikalarına 'hayır' deme zamanı
13:42 Marînos bölgesinde yaşamını yitiren Özbey toprağa verildi
13:40 KESK bölge mitingi: Savaşa değil halka bütçe istiyoruz
13:06 HEDEP’ten Mêrdîn kongresine katılım çağrısı
13:00 81 yaşındaki Özer için çağrı: ATK süreci yeniden başlatılsın
12:58 Cenazesi karton kutuda teslim edilen Elçiçek için yürüdüler
12:23 Ekoloji Derneği yarın 'Takas Pazarı' etkinliği düzenleyecek
11:40 30 yıllık tutsak Yüksekbağ tahliye oldu
11:25 Gözaltına alınanlardan 50’den fazla kişi tutuklandı
10:33 Dilan Kortak cinayetinde 8 yıldır sonuç yok
10:20 KDP'nin alıkoyduğu gazeteciden 39 gündür haber alınamıyor
10:17 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı
10:13 Kızının cenazesi kutuda teslim edilen anne: Üzgünüm ama bize güçleri yetmeyecek
09:53 Tutsaklar açlık grevini sürdürüyor
09:18 Küçükbalaban: Tecrit devam ederse toplumsal gerilimler yaşanabilir
09:16 Kayyım Devegeçidi Piknik Alanını bedelsiz devretti
09:15 Özgür Ülke 29 yıl önce bombalandı: Bu ateş sınırları da aştı
09:10 Siyasetçilerden açlık grevi için 'ses olma' çağrısı
09:08 Tutsakların eylemi 6'ncı gününde: Talepleri talebimizdir
09:05 Êlih kayyımı aynı şirkete 2 yılda 34 milyon TL’lik 3 ihale verdi
09:03 Polisin katlettiği Eser’in avukatı: Gerekli ceza verilmedi
09:01 MLSA Eş Direktörü Ok: Gazetecileri savunalım
09:00 02 ARALIK 2023 GÜNDEMİ
08:58 Evrensel'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal
00:06 Qendîl’in Bokrîskan köyüne saldırı
01/12/2023
23:02 Filistin Sağlık Bakanlığı: 178 kişi hayatını kaybetti
22:09 Ankara'da 'İçeride Dışarıda' sergisi başladı
21:39 Hasta tutsak Tanhan'ın eşi hastaneye kaldırıldı
20:28 Amed Barosu üyesi avukata polis saldırısı
20:16 Êlih’te 30 yıllık tutsağa kitlesel karşılama
20:12 İstinaf 5 yaşındaki Efe'yi ezen polisin beraat kararını bozdu
19:48 Menteşe Yurttaş İnisiyatifi: Muğla halkı seçeneksiz değil
19:39 Şenyaşarlar katliamının ‘konuşmayan tanığı’ AKP’den aday adayı
18:11 Ateşkes sona erdi: 109 Filistinli öldürüldü
17:58 Bakırhan Gever’de: Yerel seçimlerde halk adayını seçecek
17:54 İzmir'de 4 tutuklama
17:48 30 yıllık tutsak Uçar tahliye oldu: Buruk sevinç yaşıyorum
17:42 Hemşireye cinsel saldırıda bulunan doktorun davası görüldü
17:29 Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci sona erdi
16:59 ‘Çatışmalı ortam çocuklarda büyük tahribata yol açıyor’
16:55 Kobanê Davası: Süleyman Şah operasyonu için bilgi talebi
16:09 Barış Nöbeti eylemlerinde ‘tecride son verin’ çağrısı
16:03 Mahkemenin görevden alma kararına tepki: TTB'nin yanındayız
15:43 Hacettepe Üniversitesi’nde sağlık emekçilerinin sorunları artıyor
15:35 Demokratik Modernite davasında mütalaa hazırlanacak
15:27 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 5’inci gününde
15:24 DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Artık rakamların peşinde koşmayacağız
14:59 HEDEP Makbule Özer için İHİK'e başvurdu
14:53 Hatay Barosundan avukata saldırıya protesto
14:04 Türkdoğan: Kürt sorununda çözümsüzlüğün bedeli 4 trilyon dolar
14:03 Asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'a ertelendi
14:02 Kardeşinin cenazesine katılmak isteyen tutsaktan 135 bin TL istendi
13:42 Yüzde 90 engelli tutsak Abdullah Öcalan için açlık grevinde
13:40 Nisêbîn'de gözaltına alınanlar Mûş'a sevk edildi
13:38 Emekliler bütçe taleplerini duyurdu
13:36 Elçiçek'in cenazesi karton kutu içinde ailesine teslim edildi
13:01 Newroz Tertip Komitesi’ne açılan dava ertelendi
12:44 81 yaşındaki Özer hakkında ATK’den bir yılda iki ayrı rapor
12:05 Direnişteki işçilere jandarma barikatı
12:00 Bakırhan: Kürdü reddeden bu topraklarda muhakkak kaybedecek
11:55 Abdullah Öcalan’ın aile ve vasisinden görüşme başvurusu
11:40 Can Atalay için AYM'ye ikinci başvuru
11:24 Bedlîs’te 22 kişi tutuklandı
11:19 Amed halkından Mızraklı’ya destek: Cevabı sandıkta vereceğiz
11:09 Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu: Kentimizi yönetecek olan biz kadınlarız
10:29 Tutsaklar 5 gündür açlık grevinde
10:23 TTB Genel Sekreteri Bulut: Mahkeme başkanı baskı altına alındı
09:57 Ağır hasta tutsak Tanboğa’nın babası: Serumlarla yaşıyor, serbest bırakılsın
09:34 Mızraklı’nın avukatı: Politik kimliğinden dolayı ceza verildi
09:23 Yerel seçim takvimi yayımlandı
09:16 Kayyımdan seçim öncesi 9 milyonluk gıda alımı
09:14 Gazze'de 'insani ara' uzatılmadı
09:12 Edremit Belediyesi’nde milyonluk zarar 12 başlıkta sıralandı
09:08 Kayyım işten çıkardığı dalgıçların arama çalışmasına katılmasını engelledi
09:07 Türkmen: OSB’ler köle kamplarına dönüştü
09:06 30 yıllık hasta tutsağın infazı yakıldı
09:05 Bakanlığın 'adalet' bütçesinde 12 yeni cezaevi var
09:03 Patriyarkanın aparatı: Gündüz kuşağı programları
09:01 Uygulanmayan karar nedeniyle köy kömür tozu içinde
09:00 3 gazetecinin davaları başlıyor: Meslektaşlarımızın yanındayız
09:00 01 ARALIK 2023 GÜNDEMİ
08:28 Nisebîn’de 2 kişi darp edilerek gözaltına alındı
30/11/2023
23:28 Mızraklı’dan mahkeme kararı sonrası ilk sözler: Direnmek yaşamaktır
22:13 Hatimoğulları: Hiçbir kayyım zihniyetini doğru bulmuyoruz
21:35 '#TTBSusturulamaz' gündem oldu: Sağlık yoksa mücadele haktır
20:31 Can Atalay için protesto eylemi: Haklar ihlal ediliyor
19:50 HEDEP’ten TTB kararına tepki: Kayyım darbesinin devamıdır
19:42 Çocuğa yönelik sistematik tecavüz davası ertelendi
19:12 TTB Merkez Konseyi Üyeleri görevden alındı: Bu mücadele bitmez
19:06 Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi
18:55 Hamas, iki rehineyi serbest bıraktı
17:53 Tarsus ve Kürkçülerdeki tutsaklardan mücadele çağrısı
17:21 Polisten kavga eden gruba sert müdahale
17:12 İzmir'de gözaltına alınanların ifade işlemi sona erdi
17:06 Kobanê Davası’nda şerik var fail yok!
16:57 DTSO Erxenî’de 10 bin ağaç dikti
16:46 HEDEP’li İrmez: Öcalan’ın paradigmasına herkesin sahip çıkması gerekiyor
16:41 Elçiçek ve Satılmış’ın cenazeleri ailelerine verildi
16:33 Emine Şenyaşar suçlamaları reddetti
16:31 Êlih kayyımının eşinin katıldığı programa katılım zorunluluğu
16:23 Gar Katliamı davası: Müfettiş raporunun yüzlerce sayfası silinmiş
15:33 ATK raporuyla 81 yaşındaki Özer tekrar cezaevine girecek
15:25 İstanbul’da fırtına ve yağışın bilançosu: 1 ölü, 4 yaralı
14:57 Fincancı: Görevimizin başındayız
14:55 Sağlık emekçileri Ekim ayı ücretlerinin ödenmesini istedi
14:12 Bakırhan: İrademizi gasp edenlere gereken cevabı vereceğiz
13:40 Diyanet'in Kobanê Davası talebi: Cumhurbaşkanlığı 'yakılan' camileri açıklamadı
13:31 Cemal Tanhan 39 gündür yaşam mücadelesi veriyor
13:26 Kobanê Davası: İddialar iftiraya dönüştü
13:14 Göç dernekleri verileri paylaştı: Kurdistan insansızlaştırılmak isteniyor
13:03 KESK 2 Aralık'ta miting düzenleyecek
13:02 Akkuyu Nükleer Santral davası: Su sıcaklığı santrali soğutamaz
12:50 TÜİK: Ekonomi 5,9 büyüdü
Ekonomistler: Anlam ifade etmiyor
12:47 Akşener: Özel’in teklifini GİK’e sunacağız
12:25 Özak Tekstil işçileri ablukaya rağmen direniyor
12:12 Hatimoğulları: Savaşların bitmesini isteyen MGK, Kürtlere saldırmaya devam ediyor
11:07 Abdullah Öcalan için görüşme başvurusu
11:05 Açlık grevindeki tutsak: Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü istiyoruz
10:06 KDP'nin alıkoyduğu gazeteciden 37 gündür haber yok
09:47 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' talepli açlık grevi 4'üncü gününde
09:32 Gazze'de 'insani ara' uzatıldı
09:30 Emekçiler İstasyon Meydanı'nda bütçe taleplerini haykıracak
09:14 Êlih Barosu Başkanı Şenses: Elçi dosyası cezasızlığa sürükleniyor
09:12 Eğitim Sen: Kömürsüz bırakılan okullarda kaloriferler yanmıyor
09:11 ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ kampanyası: Türkiye’ye heyet gönderilecek
09:08 Ankara'da 'İçeride Dışarıda' sergisi açılıyor
09:06 Wan kayyımları birbirlerini aratmıyor!
09:03 4 yıldır bitirilmeyen yol kazaya davetiye çıkarıyor
09:01 AKP'li belediyeden seçilmişlere X-ray dayatması
09:00 30 KASIM 2023 GÜNDEMİ
29/11/2023
23:24 Bayındır’dan Êlih kayyımına: Şov yapma, haddini bil!