Thomas Schmidt: CPT’nin son ziyareti İmralı’da özel koşulların kabulü oldu

img
ANKARA - ELDH Genel Sekreteri avukat Thomas Schmidt, CPT’nin İmralı’ya dair raporları açıklamamasının politik nedenlerin sonucu olduğunu belirterek, son ziyaretinin ise İmralı’da özel koşulların kabulü olduğunu söyledi.
 
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ağır tecrit koşullarında tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan 21 ayı aşkın süredir haber alınamıyor. Uluslararası hukuk örgütleri, haber alınamama hali devam ederken 20-29 Eylül 2022 tarihlerinde İmralı Adası’na yaptığı ziyaretin ardından Abdullah Öcalan ile ilgili kaygıları derinleştiren Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’ne başvuruda bulundu. Demokrasi Üzerine İnceleme ve Araştırma Merkezi/Uluslararası Yasal Müdahale Grubu (CRED/GILI), Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları Avukatları Derneği (ELDH), Avrupalı Demokratik Avukatlar (AED), İtalya’dan Giuristi Demokratik (GD), Almanya’dan Republikanischer Anwältinnen-und Anwälteverein e.V. (RAV), Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ) ve Verein Für Demokratie und Internationales Recht (Maf-Dad), Belçika’dan Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD) ile Hollanda’dan Vereniging Sociale Advocatuur Nederland’in yaptığı başvuruda, Türkiye’nin CPT'nin tavsiyelerine uyma ve Abdullah Öcalan ile diğer tutukluların İmralı'daki yasadışı tecridine son verilmesi çağrısı yaptı.  
 
CPT'NİN İŞLEYİŞİ VE ROLÜ 
 
ELDH Genel Sekreteri avukat Thomas Schmidt, CPT’nin ziyaretini değerlendirdi. Schmidt, İmralı’ya son ziyaret ile ilgili hazırladığı raporu açıklamamasının sebebinin yasal mevzuat olmadığını, politik sebeplerden kaynaklandığını belirtti. CPT'nin işleyişinin ve rolünün farkında olmanın çok önemli olduğunu, CPT'nin görev sınırlarının sıklıkla yanlış anlaşıldığını belirten avukat Thomas Schmidt, “CPT yalnızca insan hakları ihlallerini inceleme ve ilgili devletlere tavsiye verme ve kısıtlı da olsa katkıda bulunma yetkisine sahiptir. Görevi münferit dosyalara müdahale etmek değildir. Bu nedenle de insan hakları ihlaline maruz kalan kişinin bizzat CPT'ye başvuruda bulunması mümkün değildir. Ancak ziyaretlerinde CPT, yetkisi dahilinde münferit davaları inceleyebilir. CPT, yetkisi dahilinde insan hakları ihlallerini tespit ederse, bunu hükümete rapor edecek ve bunların nasıl giderileceğine dair önerilerde bulunacaktır” dedi. 
 
İMRALI’DA ÖZEL KOŞULLARIN KABULÜ 
 
Schmidt, CPT'nin söz konusu raporunu yayınlanmasını zorlama imkanı olmadığını ifade ederek, ancak gözlem ve önerilerini belirli koşullar altında yayınlayabileceğini söyledi. Schmidt, CPT raporunun, ulusal mahkemeler veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki yasal kovuşturmalar için kanıt görevi görebildiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı: “Sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca CPT, özel koşullar olduğunda baskın ziyaretler gerçekleştirebilir, bu nedenle geçen yıl 20-29 Eylül tarihleri arasında İmralı Hapishanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi ve bence bu uluslararası kamuoyunun fikir edinmesi anlamında iyi oldu, çünkü bu ziyaret sonucunda CPT'nin de İmralı'da özel koşullar olduğunu kabul ettiğini ve bu nedenle de bir baskın ziyaret gerçekleştirdiğini kamuoyuna gösterdi. Ziyaret sırasında heyet, hükümet yetkilileriyle bir araya geldi ve ziyaretin sonunda heyet ön gözlemlerini Türk makamlarına sundu."
 
RAPOR MEVZUATI AÇIK 
 
Ziyaretlere ilişkin CPT raporlarının Türkiye'nin açıklamalarıyla birlikte bir yıl kadar gecikmeli de olsa yayınlandığını, ancak bu gecikmenin bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Schmidt, “CPT geçmişte hemen hemen her yıl Türkiye'yi ziyaret etti ve birkaç baskın ziyarette de bulundular. Bu kayıtların çoğu yayınlandı, ancak son ziyarete ilişkin rapor henüz yayınlanmadı. Çağrımızda da ifade ettiğimiz gibi, bu büyük bir sorun teşkil ediyor. Oysa ki CPT'nin çalışmalarını düzenleyen sözleşme ve raporların yayınlanmasına ilişkin mevzuat oldukça açık. Ziyaret sırasında elde edilen bilgilerin güvenilir bir şekilde gizliliği gerekirse, böyle bir durumda CPT raporunu yayınlayamaz. Belirli istisnaların farkında olmak önemlidir. CPT bu görevi ancak Türk hükümeti işbirliği yapmaya ve CPT'nin tavsiyelerine uymaya istekliyse yerine getirebilir. Bu, özellikle Abdullah Öcalan ve tutuklu arkadaşlarının avukatları ve aile üyelerinin düzenli ziyaretlere izin verilmesine tavsiyeler için geçerlidir. Bu gizlilik ilkesi bir istisnasıdır ve ilgili hükümet CPT'nin tavsiyelerine uymayı ve tutukluların durumunu iyileştirmeyi reddederse, o zaman CPT heyetinin 3’te 2 çoğunluk oyuyla konuya ilişkin halka bilgilendirme açıklaması yapma hakkı doğar. Bu açıklamada CPT gözlem ve tavsiyelerine de yer verebilir ve aynı açıklamada Türkiye hükümetinin CPT tavsiyelerine uymayı sürekli olarak reddetmiş olduğunu kamuoyuna açıklayabilir. Şu anda da CPT'nin yapması gereken tam olarak budur" diye belirtti. 
 
TAVSİYELER YERİNE GETİRİLMEDİ
 
CPT'nin Eylül 2022'de İmralı'ya ziyaretinde nasıl bulgulara eriştiğinin henüz bilinmediğinin altını çizen Shcmidt, şunları söyledi: “Ancak Türkiye'nin CPT'nin önceki ziyaretleri akabinde yaptığı tavsiye ve iyileştirmeleri yerine getirmediği biliniyor. Zaten CPT 2019'da yaptığı ziyarette de İmralı'daki tutukluların tutukluluk koşullarının kabul edilemez olduğu gerekçesiyle bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etmişti. CPT'nin bu ziyaretindeki tavsiyelerinden biri de İmralı'daki tutukluların dış dünya ile iletişim ve temaslarının sağlanmasıydı. Burada da atıfta bulunulan avukat ve aile görüşüydü. Avukatların ve aile üyelerinin yaklaşık iki yıldır Abdullah Öcalan ve tutuklu arkadaşlarını ziyaret edemediği göz önüne alındığında, CPT bu uluslararası hukuk ihlalini tespit etmiş ve hükümet yetkililerine bildirmiş olması gerekiyor. CPT'nin önceki ziyaretinden ve tavsiyelerinden sonra da İmralı'daki tutuklulara aile ve avukat görüş hakları sağlanmamış olması nedeniyle, içinde bulunulan koşullarda CPT'nin, az önce de bahsettiğim gibi İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi’nin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrasınca kamuoyuna bir açıklama yapma hakkı doğmuş durumdadır. Eğer 3’te 2 çoğunluk oluşturulamamışsa da CPT'nin Türkiye hükümetinin işbirliği yapmaya gönüllü olmadığını ve tavsiyelerinin yürürlüğe konulması gerektiği hakkında Bakanlar Komitesi'ni bilgilendirme hakkı vardır."
 
TÜRKİYE’NİN İHRAÇ EDİLMESİ KOZU 
 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin (AKBK) rolüne değinen Schmidt, “Son olarak Bakanlar Komitesi’nin Türk hükümetini AİHM’in Osman Kavala'yı serbest bırakma kararını nihayet uygulamaya çağırması bunun iyi bir örneğidir. Yani bu aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile CPT arasındaki farkını da gösteriyor. Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararı anlamında neler yapabileceği çok açık. Ancak CPT için bu anlamda özel bir düzenleme yok. Ama bunu ilk adımı Bakanlar Komitesi içinde tartışılmasıdır. Komitenin kendi aralarında ne yapmak istediklerini tartışmaları gerekiyor. Benzer bir durum Rusya örneğinde de oldu. Rusya, Avrupa Konseyi'nden ihraç edilme olasılığına karşı önceden hareket ederek, Avrupa Konseyi'nden resmi olarak çıkmıştı. Konseyden ihraç önemli bir koz, ancak dediğim gibi bu kararlar siyasi kararlar. CPT'nin şu an yapmaya çalıştığı da Türkiye hükümetini yükümlülükleri konusunda ikna etmeye çalışmak ve böyle bir zorunluluğu olduğunu hatırlatmak. Abdullah Öcalan'ın ve İmralı'da tutuklu bulunan diğer 3 kişinin de avukatları ve aileleri tarafından ziyaret edilmesi gerekiyor. Bizim de çağrımızla talep ettiğimiz şey budur. Bu talep Bakanlar Komitesi tarafından bir sonraki toplantıda gündeme alınabilir ve Türkiye hükümetinden CPT'nin tavsiyesine uyması talep edilebilir. Ama bunun ne yazık ki yasal bir prosedürü yok. Dediğim gibi, konu son derece siyasi bir konu" diye konuştu.
 
KÜRT SORUNUNA SİYASİ ÇÖZÜM 
 
İmralı'da tecrit sorununun çok geniş kapsamlı bir sorun olduğunu ve bu soruna da siyasi bir çözüm gerektiğinin altını çizen Schmidt, şu belirlemelerde bulundu: “Çözüm Avrupa Konseyi'nde ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde değil. Pek çok insan hakları ihlalinin, çoklu krizlerin ve savaşların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve bu durumlar çok nadir olarak kamuoyu gündemine girebiliyor ve hak ettiği ilgiyi görüyor. Burada basına ve sivil topluma çok büyük görev düşüyor. İmralı örneğinde de gördüğümüz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CPT veya Avrupa Konseyi bu soruna çok sınırlı ölçüde katkı sunabilir. Kürt sorununa sadece Türkiye'deki siyasi aktörler tarafından sağlanabilecek bir siyasi çözüm gerekiyor. Avrupalı kurumların ya da uluslararası kurumların bu konuda katkısı en iyi ihtimalle yardım düzeyinde olacaktır."
 
CPT İNİSİYATİF KULLANMALI
 
CPT'nin yapabileceği en iyi şeyin 10. maddenin 2'nci fıkrasını uygulayarak, 3’te 2 çoğunlukla kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama yapması olduğunun tekrar altını çizen Schmidt, “Bu açıklamayla İmralı Cezaevi'ndeki gözlemlerinin detaylı bir özetini sunabilirler, Türkiye hükümetine uygulaması gereken tavsiyeleri bu açıklama ile kamuoyuna duyurabilir ve Türkiye hükümetinin bu tavsiyeleri uygulamamak için uzun bir zamandır ayak dirediğinin altını çizebilirler. CPT'den beklentimiz, çağrımızda da belirttiğimiz gibi bu yöndedir, zira Türkiye'nin tavsiyelerine uymasını istiyorlarsa, durumu kamuoyuna açıklamak dışında yapacakları başka bir şey de kalmadı. İkinci adım ise Bakanlar Komitesi’nin bu konuyu Türkiye ile tartışması ve bir çözüm bulmasıdır” dedi.
 
‘DAYANILMAZ DURUM SON BULMALI'
 
Schmidt, CPT ve Bakanlar Komitesi’nin Abdullah Öcalan ve diğer tutukluların aile ve avukat görüşlerine ilişkin acil bir şekilde aktif rol alması gerektiğini belirterek, "Umarım bu dayanılmaz hale gelen tecrit sorununa bir an önce bir çözüm bulunur" ifadelerini kullandı.
 
MA / Sterk Sütcü

Diğer başlıklar

00:12 Semsûr'da şüpheli çocuk ölümü
14/07/2024
23:08 Aydın'daki yangın fabrikanın ikinci kısmına sıçradı
22:25 Öğmen'in cenazesi teslim edildi
20:50 Riha'da Gülistan Doku futbol turnuvası başladı
20:02 Gençlik örgütleri ‘adalet zinciri’ oluşturdu: Suruç’un hesabını soracağız
19:45 Eyn Îsa’ya saldırı: Bir yurttaş yaşamını yitirdi
19:07 Yanan tur teknesinde 4 kişi yaralandı
18:49 Wan’da bir çocuk gölde boğuldu
18:41 Mücadeleci Sendikalar: İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz
17:26 Gölde kaybolan 2 genç hayatını kaybetti, 1'i sağ kurtarıldı
17:20 Antalya’da 4 gözaltı
16:47 29 kişiden 15'i gözaltına alındı
16:40 Büyük Ölüm Orucu direnişçileri anıldı
16:19 Özgür Basın Arşivi sanal ortamda
15:27 Amed'de 'Engelli Daire Başkanlığı' kararı
15:26 ‘Özgürlüğe Ses Ver’ eylemi: Tecrit kalkana kadar mücadele sürecek
15:11 Hayvanları 'öldürme' yasa teklifine tepki
15:07 Saldırıları takip eden gazetecilere gözaltı
14:34 Kafelere saldırıda 3 kişi tutuklandı
14:24 Yüzde 68 engelli Mustafa Yaşar tutuklandı
13:51 DEM Parti: 14 Temmuz eşitlik ve özgürlük mücadelesinin adıdır
13:32 Kadın ve Ekonomi Çalıştay’ı sona erdi
12:38 'Kaçak elektrik' soruşturmasında 29 kişi hakkında gözaltı kararı
11:55 Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi Cumhuriyetçi çıktı
11:48 Av. Devedjian: CPT İmralı tecridine ilişkin açıklama yapmalı
10:46 Amiri: Türkiye güçlerini topraklarımızdan çekmeli
10:13 Jin derginin bu haftaki konusu Hizbullah'ın katliamları
09:44 Suya kapılan annenin cansız bedenine ulaşıldı
09:15 Hafızalara kazınan direnişin tanığı: O ruhla ilerleyebiliriz
09:08 Göç merkezlerindeki ‘ikna odaları’ BM gündeminde
09:07 İran’da değişim mümkün mü?
09:07 Gomlu kadınlardan örnek adım
09:06 Gabar’daki talana ekoloji örgütleri sessiz
09:06 15 Temmuz sonrası: 'FETÖ'nün yerini yeni cemaatler doldurdu
09:05 Muhalif avukatlar yargı kıskacında
09:05 Cizîr Belediyesi boğulma vakalarına karşı teyakkuzda
09:03 14 Temmuz direnişinin 'Stêrka Sor'u
09:02 Gazeteci Mîrza: Türkiye Behdînan'da 6 yeni nokta kurdu
09:00 14 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:54 Trump’ın mitinginde silahlı saldırı
13/07/2024
22:48 Erzirom'da heyelan: Anne ve bebeğine ulaşılamıyor
22:37 Milletvekili Kaya: Savaşa karşı çözüm Abdullah Öcalan'dadır
22:03 Kayyım Nöbeti: Demokrasi mücadelesi devam edecek
21:46 Tutar Apartmanı kararına tepki: Yarattıkları çürük yapının altında kalacaklar
21:28 Cizîr’de kayyımlar yürüyüşle protesto edildi
21:18 Uyutma yasasına tepki: Katil olmayı reddedin
21:07 Bilêxşê’de 3'ü anne 9 kişi tutuklandı
21:00 Gençlik örgütlerinden 33 Düş yolcusu için çağrı
20:59 DEM Parti'den AKP'ye: Hukuk dışılığı terk et
20:16 SKM'den 'Direnişin sınırsız mekanları' söyleşisi
19:59 DEM Parti Ankara İl Örgütü: Halk iradesini gasp edemeyeceksiniz
18:00 Mêrdîn'de morga 2 cenaze getirildi
17:41 Silopiya'da şüpheli kadın ölümü
17:30 Gazeteci Sadık Topaloğlu tutuklandı
17:08 HRW Türkiye'yi 'işgalci güç' olarak tanımlayarak BM'ye şikayet etti
16:45 EMO: Elektrik şirketleri denetlenmeli
16:30 Pirsûs Katliamı anması
15:54 Gazeteci Sadık Topaloğlu adliyeye sevk edildi
15:41 Dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesinde Türkiye yok
15:40 Mersin’de 14 Temmuz Anması
15:23 ÇHD’den ölüm orucundaki Nurettin Kaya açıklaması
15:20 'Kadın ve Ekonomi Çalıştayı' başladı
15:05 3 kentte hasta tutsaklar için çağrı yapıldı
14:48 Saldırıya uğrayan kafelere ziyaret: Sessiz kalmayacağız
14:23 Cenazesi 38 gün sonra teslim edilen Numaş’ın taziyesine ziyaret
13:48 Cafelere saldırıda 3 gözaltı
13:26 Çocuğun ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı'nın kızı serbest bırakıldı
13:20 İsrail'den Han Yunus'a saldırı: 100'ü aşkın ölü ve yaralı var
13:20 Cumartesi Anneleri Hizbulkontra tarafından kaçırılan iki kişinin akıbetini sordu
13:10 Kayıp yakınları: Katledilen ve kaybettirilenler için mücadelemiz sürecek
12:58 Gözaltında 'İstiklal Marşı oku' dayatması!
12:57 Erdoğan ve Esad Bağdat’ta görüşecek
12:19 Enerji şirketi köylülerin zeytinliklerine girişini engelliyor
12:17 66 gündür direnen işçiler kazandı
12:15 Muğla'da kaza: 1 ölü, 32 yaralı
11:19 Yeni sıcak hava dalgası geliyor
11:13 Saldırılara Amed’ten ortak tepki: KDP Kürt halkının ölümünde rol üstleniyor
11:08 Süleymaniye’de 3 DAİŞ’li yakalandı
10:37 Katliamın 9’uncu yılında 33 düş yolcusu anılacak
10:22 Kerboran’daki yasak sona erdi
10:11 Gabar'daki mezarlığın tahrip edildiği ortaya çıktı
10:10 Korucular tehditlere rağmen operasyona katılmamakta kararlı
10:06 Hesana ve Navyan’da ağaç kıyımı yeniden başladı
09:54 Adana-Mersin arası dolmuş ücretlerine zam
09:53 ‘DEDAŞ’ın Kurdistan’daki temel görevi sömürgeciliktir’
09:49 Kadınlar özel savaş politikalarını tartışıyor
09:49 14 Temmuz'da Avrupa’da Öcalan’ın özgürlüğü talebi yankılanacak
09:21 14 Temmuz direnişi: Bu halkın kaderi o dönemde değiştirildi
09:20 Özgökçe: Aileyi yücelten politikalar şiddetin önünü açacak
09:19 14 Temmuz için şarkı yazdı: Orada başlayan direniş toplumsallaştı
09:17 1 ayda 16 tutsak zorla yeni açılan cezaevlerine sevk edildi
09:13 Orman İşletme Müdürlüğü memuru yangın çıkartırken yakalandı
09:12 Türkiye'nin 'bir taşla iki kuş vurma' planı
09:07 Tek kişilik hücreye konulan tutsağın annesi: Önderliği ve çocuklarımızı istiyoruz
09:06 'Ekonominin kötü olmasının nedeni hırsızlık'
09:05 Aykoç: Kurdistanî yapılar birlikte hareket etmeli
09:03 Nudem Durak’ın sağlık durumu kötüye gidiyor
09:01 13 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
12/07/2024
23:49 Elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
23:39 Wan’da 4.2 şiddetinde deprem
23:12 Çekmeköy’de tecrit gündemli halk toplantısı
23:02 Colemêrg için nöbetteler: Tecrit ve kayyım rejimi aynı odaktan besleniyor
21:41 Mülteci paylaşımlarından tutuklanan Mozalar: Dayanışma güç veriyor
21:27 Kerboran'da bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
20:21 Akbaş'ın ölümüyle ilgili yargılanan polise beraat
20:17 Gazeteci Topaloğlu’nun gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı
19:53 Bagok'ta askeri helikopter hareketliliği
19:50 13 çocuğun istismarı haberine erişim engeli
19:45 Bir yılda 219 bin 54 URL’ye erişim engeli
19:06 1 Mayıs tutsakları hakkında tahliye kararı
18:41 Barış Annesi Çeri yaşamını yitirdi
18:37 ‘Tecride son ver’ eylemleri: Ses çıkarın
18:27 Sabahat Tuncel, İstanbul'da kadınlarla bir araya geldi
18:23 TİHV, BM İşkence Komitesi’ne İmralı’daki tecridi soracak
18:06 Colemêrg’te kayyım nöbeti: Kürt halkı boyun eğmeyecek
17:55 ÖHD İç Anadolu Hapishaneleri Raporu: Temiz suya erişim yok!
17:47 Gazete bayisine keyfi ‘Yeni Yaşam’ baskısı
17:07 ÖHD’den tüm barolara tecrit çağrısı: Göreve davet ediyoruz
17:02 Aydın'da bir işçi yaşamını yitirdi
17:00 Wan'da 2 bin öğrenciye burs, bin 500 aileye sosyal kart
16:58 Barodan Elkê kırsalındaki ağaç kesimine suç duyurusu
16:56 Kanser hastası Atay serbest bırakıldı
16:23 AKP'nin, köpekleri 'öldürme' teklifi Meclis'te
16:19 ÖHD’nin cezaevi raporu: Kürtçe sansürü, sağlık hakkı ihlali
15:13 20 gündür kayıp olan kadın katledilmiş halde bulundu
14:49 Biradost bombalandı: 2 yaralı
14:43 'Savaş ilanı' yönetmeliğinin iptali için başvuru
14:32 CPT: Türkiye bölgeyi 27 günde 285 kez bombaladı
14:15 Amed'de 'hak' paneli: Arayıştan vazgeçilmemeli
13:35 Babylon Hareketi Lideri Al-Kildani: KDP Türkiye’ye izin veriyor
13:14 Çinkitaş cinayeti: Müebbet hapis cezası verilen fail tutuklanmadı
13:11 Gever’de SİHA düştü iddiası
13:05 Yolsuzlukla suçlanan AKP’li Beyoğlu’nun evine baskın
12:36 Düşürülen helikopterin görüntüsü yayınlandı
12:32 DEM Partili belediyeden sınırları aşan hizmet!
12:28 Nisêbîn'de şüpheli ölüm
12:05 Nepal’de heyelan: 2 otobüs nehre kapıldı, 65 kişi kayıp
12:02 Ailelerden İmralı başvurusu
12:00 Iraklı parlamenter: Saldırılara karşı yeterli adım atılmıyor
11:58 Üzerinden 94 yıl geçen katliamın pek bilinmeyen fotoğrafları
11:32 Gabar'daki orman kıyımının yeni görüntüleri
11:29 KDP'nin kaçak petrol ticareti
11:04 ‘Ekmek ve Adalet’ buluşmaları 19 Temmuz’da başlıyor
10:36 Gazeteci Zerdeşt: Barzani ailesinin pratikleri ihaneti bile aştı
10:28 Türkiye saldırısında hayatını kaybeden gazeteci defnedildi
10:04 Tutsak Kaytan'ın 'umut hakkı' için Avrupa Konseyi'ne yeni başvuru
09:54 İmralı’daki mutlak tecrit 3 gün boyunca BM’de görüşülecek
09:13 Tepki çeken 9. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi
09:07 21 sivil toplum örgütü Gerede Çayı için birleşti
09:04 DEDAŞ'ın kesintileri nedeniyle ekinler kurumaya başladı