Thomas Schmidt: CPT’nin son ziyareti İmralı’da özel koşulların kabulü oldu

img
ANKARA - ELDH Genel Sekreteri avukat Thomas Schmidt, CPT’nin İmralı’ya dair raporları açıklamamasının politik nedenlerin sonucu olduğunu belirterek, son ziyaretinin ise İmralı’da özel koşulların kabulü olduğunu söyledi.
 
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ağır tecrit koşullarında tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan 21 ayı aşkın süredir haber alınamıyor. Uluslararası hukuk örgütleri, haber alınamama hali devam ederken 20-29 Eylül 2022 tarihlerinde İmralı Adası’na yaptığı ziyaretin ardından Abdullah Öcalan ile ilgili kaygıları derinleştiren Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’ne başvuruda bulundu. Demokrasi Üzerine İnceleme ve Araştırma Merkezi/Uluslararası Yasal Müdahale Grubu (CRED/GILI), Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları Avukatları Derneği (ELDH), Avrupalı Demokratik Avukatlar (AED), İtalya’dan Giuristi Demokratik (GD), Almanya’dan Republikanischer Anwältinnen-und Anwälteverein e.V. (RAV), Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ) ve Verein Für Demokratie und Internationales Recht (Maf-Dad), Belçika’dan Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD) ile Hollanda’dan Vereniging Sociale Advocatuur Nederland’in yaptığı başvuruda, Türkiye’nin CPT'nin tavsiyelerine uyma ve Abdullah Öcalan ile diğer tutukluların İmralı'daki yasadışı tecridine son verilmesi çağrısı yaptı.  
 
CPT'NİN İŞLEYİŞİ VE ROLÜ 
 
ELDH Genel Sekreteri avukat Thomas Schmidt, CPT’nin ziyaretini değerlendirdi. Schmidt, İmralı’ya son ziyaret ile ilgili hazırladığı raporu açıklamamasının sebebinin yasal mevzuat olmadığını, politik sebeplerden kaynaklandığını belirtti. CPT'nin işleyişinin ve rolünün farkında olmanın çok önemli olduğunu, CPT'nin görev sınırlarının sıklıkla yanlış anlaşıldığını belirten avukat Thomas Schmidt, “CPT yalnızca insan hakları ihlallerini inceleme ve ilgili devletlere tavsiye verme ve kısıtlı da olsa katkıda bulunma yetkisine sahiptir. Görevi münferit dosyalara müdahale etmek değildir. Bu nedenle de insan hakları ihlaline maruz kalan kişinin bizzat CPT'ye başvuruda bulunması mümkün değildir. Ancak ziyaretlerinde CPT, yetkisi dahilinde münferit davaları inceleyebilir. CPT, yetkisi dahilinde insan hakları ihlallerini tespit ederse, bunu hükümete rapor edecek ve bunların nasıl giderileceğine dair önerilerde bulunacaktır” dedi. 
 
İMRALI’DA ÖZEL KOŞULLARIN KABULÜ 
 
Schmidt, CPT'nin söz konusu raporunu yayınlanmasını zorlama imkanı olmadığını ifade ederek, ancak gözlem ve önerilerini belirli koşullar altında yayınlayabileceğini söyledi. Schmidt, CPT raporunun, ulusal mahkemeler veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki yasal kovuşturmalar için kanıt görevi görebildiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı: “Sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca CPT, özel koşullar olduğunda baskın ziyaretler gerçekleştirebilir, bu nedenle geçen yıl 20-29 Eylül tarihleri arasında İmralı Hapishanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi ve bence bu uluslararası kamuoyunun fikir edinmesi anlamında iyi oldu, çünkü bu ziyaret sonucunda CPT'nin de İmralı'da özel koşullar olduğunu kabul ettiğini ve bu nedenle de bir baskın ziyaret gerçekleştirdiğini kamuoyuna gösterdi. Ziyaret sırasında heyet, hükümet yetkilileriyle bir araya geldi ve ziyaretin sonunda heyet ön gözlemlerini Türk makamlarına sundu."
 
RAPOR MEVZUATI AÇIK 
 
Ziyaretlere ilişkin CPT raporlarının Türkiye'nin açıklamalarıyla birlikte bir yıl kadar gecikmeli de olsa yayınlandığını, ancak bu gecikmenin bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Schmidt, “CPT geçmişte hemen hemen her yıl Türkiye'yi ziyaret etti ve birkaç baskın ziyarette de bulundular. Bu kayıtların çoğu yayınlandı, ancak son ziyarete ilişkin rapor henüz yayınlanmadı. Çağrımızda da ifade ettiğimiz gibi, bu büyük bir sorun teşkil ediyor. Oysa ki CPT'nin çalışmalarını düzenleyen sözleşme ve raporların yayınlanmasına ilişkin mevzuat oldukça açık. Ziyaret sırasında elde edilen bilgilerin güvenilir bir şekilde gizliliği gerekirse, böyle bir durumda CPT raporunu yayınlayamaz. Belirli istisnaların farkında olmak önemlidir. CPT bu görevi ancak Türk hükümeti işbirliği yapmaya ve CPT'nin tavsiyelerine uymaya istekliyse yerine getirebilir. Bu, özellikle Abdullah Öcalan ve tutuklu arkadaşlarının avukatları ve aile üyelerinin düzenli ziyaretlere izin verilmesine tavsiyeler için geçerlidir. Bu gizlilik ilkesi bir istisnasıdır ve ilgili hükümet CPT'nin tavsiyelerine uymayı ve tutukluların durumunu iyileştirmeyi reddederse, o zaman CPT heyetinin 3’te 2 çoğunluk oyuyla konuya ilişkin halka bilgilendirme açıklaması yapma hakkı doğar. Bu açıklamada CPT gözlem ve tavsiyelerine de yer verebilir ve aynı açıklamada Türkiye hükümetinin CPT tavsiyelerine uymayı sürekli olarak reddetmiş olduğunu kamuoyuna açıklayabilir. Şu anda da CPT'nin yapması gereken tam olarak budur" diye belirtti. 
 
TAVSİYELER YERİNE GETİRİLMEDİ
 
CPT'nin Eylül 2022'de İmralı'ya ziyaretinde nasıl bulgulara eriştiğinin henüz bilinmediğinin altını çizen Shcmidt, şunları söyledi: “Ancak Türkiye'nin CPT'nin önceki ziyaretleri akabinde yaptığı tavsiye ve iyileştirmeleri yerine getirmediği biliniyor. Zaten CPT 2019'da yaptığı ziyarette de İmralı'daki tutukluların tutukluluk koşullarının kabul edilemez olduğu gerekçesiyle bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etmişti. CPT'nin bu ziyaretindeki tavsiyelerinden biri de İmralı'daki tutukluların dış dünya ile iletişim ve temaslarının sağlanmasıydı. Burada da atıfta bulunulan avukat ve aile görüşüydü. Avukatların ve aile üyelerinin yaklaşık iki yıldır Abdullah Öcalan ve tutuklu arkadaşlarını ziyaret edemediği göz önüne alındığında, CPT bu uluslararası hukuk ihlalini tespit etmiş ve hükümet yetkililerine bildirmiş olması gerekiyor. CPT'nin önceki ziyaretinden ve tavsiyelerinden sonra da İmralı'daki tutuklulara aile ve avukat görüş hakları sağlanmamış olması nedeniyle, içinde bulunulan koşullarda CPT'nin, az önce de bahsettiğim gibi İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi’nin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrasınca kamuoyuna bir açıklama yapma hakkı doğmuş durumdadır. Eğer 3’te 2 çoğunluk oluşturulamamışsa da CPT'nin Türkiye hükümetinin işbirliği yapmaya gönüllü olmadığını ve tavsiyelerinin yürürlüğe konulması gerektiği hakkında Bakanlar Komitesi'ni bilgilendirme hakkı vardır."
 
TÜRKİYE’NİN İHRAÇ EDİLMESİ KOZU 
 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin (AKBK) rolüne değinen Schmidt, “Son olarak Bakanlar Komitesi’nin Türk hükümetini AİHM’in Osman Kavala'yı serbest bırakma kararını nihayet uygulamaya çağırması bunun iyi bir örneğidir. Yani bu aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile CPT arasındaki farkını da gösteriyor. Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararı anlamında neler yapabileceği çok açık. Ancak CPT için bu anlamda özel bir düzenleme yok. Ama bunu ilk adımı Bakanlar Komitesi içinde tartışılmasıdır. Komitenin kendi aralarında ne yapmak istediklerini tartışmaları gerekiyor. Benzer bir durum Rusya örneğinde de oldu. Rusya, Avrupa Konseyi'nden ihraç edilme olasılığına karşı önceden hareket ederek, Avrupa Konseyi'nden resmi olarak çıkmıştı. Konseyden ihraç önemli bir koz, ancak dediğim gibi bu kararlar siyasi kararlar. CPT'nin şu an yapmaya çalıştığı da Türkiye hükümetini yükümlülükleri konusunda ikna etmeye çalışmak ve böyle bir zorunluluğu olduğunu hatırlatmak. Abdullah Öcalan'ın ve İmralı'da tutuklu bulunan diğer 3 kişinin de avukatları ve aileleri tarafından ziyaret edilmesi gerekiyor. Bizim de çağrımızla talep ettiğimiz şey budur. Bu talep Bakanlar Komitesi tarafından bir sonraki toplantıda gündeme alınabilir ve Türkiye hükümetinden CPT'nin tavsiyesine uyması talep edilebilir. Ama bunun ne yazık ki yasal bir prosedürü yok. Dediğim gibi, konu son derece siyasi bir konu" diye konuştu.
 
KÜRT SORUNUNA SİYASİ ÇÖZÜM 
 
İmralı'da tecrit sorununun çok geniş kapsamlı bir sorun olduğunu ve bu soruna da siyasi bir çözüm gerektiğinin altını çizen Schmidt, şu belirlemelerde bulundu: “Çözüm Avrupa Konseyi'nde ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde değil. Pek çok insan hakları ihlalinin, çoklu krizlerin ve savaşların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve bu durumlar çok nadir olarak kamuoyu gündemine girebiliyor ve hak ettiği ilgiyi görüyor. Burada basına ve sivil topluma çok büyük görev düşüyor. İmralı örneğinde de gördüğümüz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CPT veya Avrupa Konseyi bu soruna çok sınırlı ölçüde katkı sunabilir. Kürt sorununa sadece Türkiye'deki siyasi aktörler tarafından sağlanabilecek bir siyasi çözüm gerekiyor. Avrupalı kurumların ya da uluslararası kurumların bu konuda katkısı en iyi ihtimalle yardım düzeyinde olacaktır."
 
CPT İNİSİYATİF KULLANMALI
 
CPT'nin yapabileceği en iyi şeyin 10. maddenin 2'nci fıkrasını uygulayarak, 3’te 2 çoğunlukla kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama yapması olduğunun tekrar altını çizen Schmidt, “Bu açıklamayla İmralı Cezaevi'ndeki gözlemlerinin detaylı bir özetini sunabilirler, Türkiye hükümetine uygulaması gereken tavsiyeleri bu açıklama ile kamuoyuna duyurabilir ve Türkiye hükümetinin bu tavsiyeleri uygulamamak için uzun bir zamandır ayak dirediğinin altını çizebilirler. CPT'den beklentimiz, çağrımızda da belirttiğimiz gibi bu yöndedir, zira Türkiye'nin tavsiyelerine uymasını istiyorlarsa, durumu kamuoyuna açıklamak dışında yapacakları başka bir şey de kalmadı. İkinci adım ise Bakanlar Komitesi’nin bu konuyu Türkiye ile tartışması ve bir çözüm bulmasıdır” dedi.
 
‘DAYANILMAZ DURUM SON BULMALI'
 
Schmidt, CPT ve Bakanlar Komitesi’nin Abdullah Öcalan ve diğer tutukluların aile ve avukat görüşlerine ilişkin acil bir şekilde aktif rol alması gerektiğini belirterek, "Umarım bu dayanılmaz hale gelen tecrit sorununa bir an önce bir çözüm bulunur" ifadelerini kullandı.
 
MA / Sterk Sütcü

Diğer başlıklar

29/03/2023
23:42 Erdoğan ‘çözüm’ süreci üzerinden HDP’yi hedef aldı
23:13 5 kentte eğitime kar tatili
22:00 Med Müzik TV’nin Youtube kanalı kapatıldı
21:27 Kılıçdaroğlu’ndan kadınlara: Kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermeyiz
21:10 Enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliği tespit edilmedi
20:44 Şenyaşar ailesi iftarını ÖHD’liler ile birlikte açtı
20:41 Antalya’daki kazada 3 depremzede yaşamını yitirdi
20:19 Arazilerine sahip çıkan 7 köylü gözaltına alındı
20:13 Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem
19:45 Irak Petrol Bakanlığı: Mahkeme kararını uygulayacağız
19:00 Barış Akademisyeni Biter: Yeni yaşam iradesiyle geri döneceğiz
18:56 Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası açıklama
18:54 'Hevsel ve Dicle Nehri'ndeki ekokırıma son verilsin'
17:51 Hilala Zêrin’den ‘Jin im jiyan im’ klibi
17:42 Ağır hasta tutuklu Polat için çağrı
17:38 Amedspor deplasmanda berabere kaldı
17:33 Spectrum House raporu: Depremde açıklanan veriler güvenilir bulunmadı
17:12 Koronaya yakalanan tutuklular hastaneye götürülmedi
15:48 Yeşil Sol Parti Seçim Beyannamesi’ni açıklayacak
15:40 Êlih Barosu’ndan BOTAŞ hakkında suç duyurusu
15:12 AYM kararına rağmen Galatasaray'daki ablukanın sürmesine tepki
14:54 İzmir'de bir işçi yaşamını yitirdi
14:47 Binlerce işçi eylemde: Taleplerimiz kabul edilsin
14:46 Şişli Belediyesi işçilerinden zam protestosu
14:17 Nakliyat-İş Sendikası’ndan işten çıkarılmalara karşı eylem
13:50 EMEP, Yeşil Sol Parti listesinden seçimlere girecek
13:40 Yakınlarını kaybedenlerden Jîna Emînî'nin mezarına ziyaret
12:50 Şenyaşar ailesi: Adil bir yönetim istiyoruz
12:32 İzmir'de kar yağışı
12:19 Bodrum'da kıyılara müdahale tepkisi
11:56 Hênê’de aileler arasında kavga: 5 ev ateşe verildi
11:54 Adliye önünde kadına silahlı saldırı
11:27 HDP MYK seçim gündemiyle toplandı
10:02 Depremzede besici: Sağdığım sütü satamadığım için döküyorum
09:25 Yeşil Sol Parti’nin seçim stratejisi: Hedef yüzde 20
09:24 Ertuğrul Mavioğlu’nun ‘Bakur Notları’ kitabı Aryen Yayınları’ndan çıktı
09:06 Bolu Cezaevi'nde 12 tutuklunun infazı 30 kez yakıldı
09:06 Tutuklanan gençlerin avukatı: İktidarın seçim hazırlığı
09:04 ‘Şehir kaderine terk edildi, unutmayın’
09:04 İstanbullular Ramazan’dan sonra 14 Mayıs'ı bekliyor
09:04 Mehmet Öcalan: Başkanı seven herkesi Amara'ya bekliyoruz
09:01 Enkaz altında kalan tütünün fiyatı yüzde 100 arttı
09:01 Atama ‘müjdesi’ne tepki: AKP’nin seçim hamlesi
09:01 Germiyanî: Petrol kararı devam ederse Kurdistan hükümeti ekonomik çöküş yaşar
09:00 Milli Türk Talebe Birliği içinden doğan örgütün ilk cinayetleri
09:00 Nurdağı'nda yıkımın sorumlularından Yunus Kaya 4 günde 85 aracını satmış
09:00 29 MART 2023 GÜNDEMİ
28/03/2023
23:59 Fransa’da grev ve eylemler sürüyor
23:20 Enkazdan çıkarılan bebeğini 4 ayrı şehirde aradı
22:57 BM ve AB’ye ‘Türkiye’nin saldırıları sonlandırılsın’ çağrısı
22:42 Depremin 50'nci gününde de cenazeler çıkarılıyor
22:40 Hewlêr yakınlarında bir İHA düştü
22:20 HDP'nin seçim güvenliğine ilişkin grup önerisi reddedildi
20:57 AKP’li belediye önünde kendisini ve eşini ateşe verdi
20:26 Tesisatçı Akın’ı öldüren askerler yine tutuklanmadı
20:16 ‘7’nci Yargı Paketi’ Meclis'te kabul edildi
19:58 Türkiye’den sınır dışı edilen Seyyedi’den haber alınamıyor
19:35 Doğu Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına
19:31 Şenyaşar ailesinin iftarına Fikir Masası eşlik etti
19:15 Hatay için fırtına uyarısı
19:02 HDP ve Yeşil Sol Parti halk toplantısı gerçekleştirecek
18:51 Tutuklu Tanrıverdi 30 yılın ardından tahliye edildi
18:46 ABD sınırında çıkan yangında 39 mülteci yaşamını yitirdi
18:08 Kuzey ve Doğu Suriye’de Cindirês katliamına tepki
17:59 ILO: Depremlerde 650 bini aşkın işçi gelirini kaybetti
17:24 ÖHD, depremzedelerin haklarına ilişkin broşür dağıttı
17:07 HDK: Fiili bir mücadele gücünün örgütlenmesi şart
16:47 16'sı tutuklu 20 gazetecinin iddianamesi tamamlandı
15:54 Oskay'ı katleden faile ağırlaştırılmış müebbet
15:24 Bakur belgeseli davası ertelendi
14:44 Eylemsizlik kararına rağmen saldırılar sürüyor
14:35 Roboski İçin Adalet Girişimi adalet talep etti
14:34 Yeşil Sol Parti ve HDP'nin Mutabakat Komisyonu toplandı
14:09 Şenyaşar ailesi: Kaybolan adaleti arıyoruz
14:04 Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: Uyuşturucu ve fuhuşa karşı sorumluluk alın
13:54 Peru polisi: 2 ton kokainin adresi Türkiye'ydi
13:32 Gazeteci Oynaş’ın tahliyesi 4’üncü kez engellendi
12:57 Gazeteci Turay’ın tahliyesi 3 ay ertelendi
12:56 Fotoğrafçı Yaman kamyon çarpması sonucu yaralandı
12:47 Sancar: AKP-MHP iktidarı için geri sayım başladı
12:11 Cezaevindeki şüpheli ölüm davasında tüm taleplere ret
11:56 Licê’de çocuğa işkence: 2 polis serbest
11:55 Jeotermal ihalesine tepki: Temiz hava, su, toprağa ihtiyacımız var
11:44 77 çevre örgütünden asbeste karşı 'önlem alın' çağrısı
11:12 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından görüşme başvurusu
11:10 Af Örgütü 2022 raporu: Hak ihlallerine yaşam maliyeti krizi eklendi
11:04 Fehim Korkmaz: Kürtler Egîd’in bayrağını özgürlüğe taşıdı
10:19 Görme engelliye dava: Örgütün kitaplarını okuyor
10:11 Yeşil Sol Parti’den seçim güvenliği için ‘görev al’ çağrısı
09:44 GGM’de cinsel saldırıya uğradı: Faillerle aynı yerde tutuluyor
09:43 Newroz Ehmed: 2 bin 323 DAİŞ'li yakalandı
09:17 Depremzedeler: 20 yıldır iktidarda, artık gitsin
09:05 Av. Vesek: Fatma'nın fotoğrafı, insan hakları ihlallerinin en net göstergesi
09:03 Tahliyeye 'aile dışında kişilerle mektuplaşma' engeli
09:03 Meletî'de kayısıyı önce deprem sonra yağışlar vurdu
09:01 Wan’daki barajların doluluk oranı kritik seviyede
09:01 DİB üyesi: Emek ve Özgürlük İttifakı’nın tutumu Türkiye'nin geleceği için önemli
09:00 Askerlerin ilk ifadeleri, Şiban ve Turgut’un helikopterden atılması ve linç edilmesini doğruluyor
09:00 Cezaevinde tutuklular kilo kaybediyor, ilaçları verilmiyor
09:00 Gazeteci Hesen: Efrîn'de Kürtler korku duvarını yıktı
09:00 28 MART 2023 GÜNDEMİ
00:24 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete’de
00:20 Petrol davasında Türkiye'ye 1,4 milyar dolar ceza
00:17 Emekli maaşında artışı içeren teklif kabul edildi
27/03/2023
23:53 Y.D'ye işkence eden amir ve bir polis tutuklandı
23:19 ABD’de okula saldırı: 6 kişi katledildi
20:49 KCK eylemsizlik kararını seçimlere kadar uzattı
20:35 Macaristan Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı
19:53 İsrail’de tepki çeken düzenleme ertelendi
19:34 Şenyaşar ailesinin iftar sofrasına KESK’ten ziyaret
19:30 Afganistan'da saldırı: 6 kişi yaşamını yitirdi
18:59 Irak’ta Uluslararası Koalisyon güçlerine saldırı
18:38 'Engellilerin sesi Meclis'e taşınsın'
18:09 Mereş’te 4.5 büyüklüğünde deprem
17:57 Avukat Karakaş’ı ezmeye çalışan polis amiri delilleri yok etti!
16:59 Yargılanan yaşam savunucularının davası görüldü
16:55 Özerk Yönetim’in gönderdiği yardımlara engel
16:53 BM’ye 32 örgütten mektup: Türkiye işgalini sonlandırın
16:39 İstanbul TEM Otoyol’da kaza: 6 ölü
16:36 TMMOB’dan kayyımlara: Hesabını verin
16:23 Colemêrg’te ailelerin adil yargılanma talebi
16:07 Almanya’da işçiler grevde: Ulaşım durdu
15:45 Diyala’da 3 DAİŞ’li yakalandı
15:39 Gözaltılara tepki: 14 Mayıs'ta ceberut sistemi göndereceğiz
15:15 Wan İKK’den belediye arazilerinin satışa çıkarılmasına tepki
14:24 Y.D.’ye işkence edenler arasında amir çıktı: Kademeli güç kullandık!
14:01 Seyhan’da çadırda yangın
13:47 69 gazeteciye dair soruşturmaya 10 yıl sonra takipsizlik
13:46 Yeşil Sol Parti: Mücadele bayrağını yükselteceğiz
13:35 Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon: Tecrit siyasi bir rejime evrildi
13:28 Eylemsizlik kararına rağmen bir günde 28 saldırı
13:27 Pamukkale’de bir kadın özsavunmada bulundu
12:50 Tutuklu Barış Anneleri'ne özgürlük çağrısı
12:49 Emine Şenyaşar: Davamızda haklıyız
12:46 Gazeteci Bilen: 28 Mart'ı tetikleyen Erdoğan’ın sözleri oldu
11:56 ‘Jin, jiyan, azadî’ protestoları sürüyor
11:11 Lîce’de işkence gören çocuğun ifadesi basına yansıdı
11:06 4 Nisan programı: Özgürlük için Amara’ya
10:43 Irak’ta vilayet ve parlamento encümenleri yasası kabul edildi
10:30 Abdullah Öcalan: Ayrıcalık istemiyorum, hukuk uygulansın
10:20 Riha’da 18 gözaltı
10:07 Remzi Kartal: Süreç değişim dönüşüm sürecidir
09:49 'HADİ Avrupa’ seçim çalışma grubu kuruldu
09:29 Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi
09:17 Meletî’de 107 bin konut acil, ağır veya yıkık durumda
09:08 Amed'te 'kaçak yapı' ortaklığı!
09:07 'Benzinden tasarruf' için molozlar yaşam alanlarına dökülüyor!
09:02 Öldürdükleri 13 yaşındaki Fatma’nın yanına da silah bıraktılar!
09:00 6 köyde 'ihbar var' gerekçesiyle asker ablukası
09:00 27 MART 2023 GÜNDEMİ